Klip wideo: Naprawianie błędów w formułach za pomocą śledzenia

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Sprawdzenie dokładności formuł lub znalezienie źródła błędu jest trudne, gdy w formule są używane komórki poprzedniki lub komórki zależne. Podczas sprawdzania formuł warto użyć poleceń Śledź zależności i Śledź poprzedniki w celu graficznego wyświetlenia relacji między komórkami i formułami z wykorzystaniem strzałek śledzenia.

 • Komórki zależne zawierają formuły odwołujące się do innych komórek.
  Jeśli na przykład komórka D10 zawiera formułę =B5, to komórka D10 jest komórką zależną od komórki B5.

 • Komórki poprzedniki to komórki, do których odwołuje się formuła w innej komórce.
  Jeśli na przykład komórka D10 zawiera formułę =B5, komórka B5 jest poprzednikiem komórki D10.

Śledzenie komórek odwołujących się do komórki (zależnych)

 1. Zaznacz komórkę, której komórki zależne trzeba zidentyfikować.

 2. Aby wyświetlić strzałkę śledzącą do każdej komórki, która jest zależna od komórki aktywnej, na karcie Formuły wybierz pozycję Śledź zależności.
  Śledź poprzedniki

  • Niebieskie strzałki — wskazują komórki bez błędów.

  • Czerwone strzałki — wskazują komórki powodujące występowanie błędów.

  • Czarne strzałki — jeśli do danej komórki odwołuje się komórka w innym arkuszu lub skoroszycie, to strzałka koloru czarnego biegnąca od zaznaczonej komórki wskazuje ikonę skoroszytu Arkusz . Aby program Excel mógł prześledzić te zależności, musi być otwarty drugi skoroszyt.

 3. Aby zidentyfikować następny poziom komórek zależnych od komórki aktywnej, wybierz ponownie pozycję Śledź zależności.

  Uwaga: W pewnym momencie usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jeśli tak się nie stanie, strzałki przestaną być wyświetlane.

 4. Aby usuwać po jednym poziomie strzałek śledzących naraz, począwszy od komórki zależnej najbardziej oddalonej od komórki aktywnej, na karcie Formuły kliknij strzałkę obok przycisku Usuń strzałki, a następnie wybierz pozycję Usuń strzałki zależności.

 5. Aby usunąć następny poziom strzałek śledzących, wybierz ponownie pozycję Usuń strzałki zależności.

  Uwaga: Aby wyróżnić wszystkie zależności danej komórki, można użyć kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + ].

Śledzenie komórek dostarczających dane formule (poprzedników)

 1. Zaznacz komórkę, której komórki poprzedniki trzeba zidentyfikować.

 2. Aby wyświetlić strzałkę śledzącą do każdej komórki, która bezpośrednio dostarcza dane do komórki aktywnej, wybierz pozycję Formuły > Śledź poprzedniki.
  Śledź poprzedniki

  • Niebieskie strzałki — wskazują komórki bez błędów.

  • Czerwone strzałki — wskazują komórki powodujące występowanie błędów.

  • Czarne strzałki — jeśli do danej komórki odwołuje się komórka w innym arkuszu lub skoroszycie, to strzałka koloru czarnego biegnąca od zaznaczonej komórki wskazuje ikonę skoroszytu Arkusz . Aby program Excel mógł prześledzić te zależności, musi być otwarty drugi skoroszyt.

 3. Aby zidentyfikować następny poziom komórek dostarczających dane do komórki aktywnej, wybierz ponownie przycisk Śledź poprzedniki.

  Uwaga: W pewnym momencie usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jeśli tak się nie stanie, strzałki przestaną być wyświetlane.

 4. Aby usuwać po jednym poziomie strzałek śledzących naraz, począwszy od komórki poprzednika najbardziej oddalonej od komórki aktywnej, na karcie Formuły kliknij strzałkę obok przycisku Usuń strzałki, a następnie wybierz pozycję Usuń strzałki poprzedników.

 5. Aby usunąć następny poziom strzałek śledzących, wybierz ponownie pozycję Usuń strzałki poprzedników.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wyświetlanie relacji między formułami a komórkami

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×