Przejdź do głównej zawartości

Klip wideo: korzystanie z formatowania warunkowego w raportach

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Formatowanie warunkowe umożliwia zastosowanie różnego formatowania do poszczególnych wartości w raportach programu Access dla komputerów stacjonarnych. Bazują one na samej wartości lub na obliczeniu, w którym są uwzględniane inne wartości. Może to ułatwić Wyświetlanie wzorców i relacji w danych, które mogą być trudne do odnalezienia w inny sposób. W tym klipie wideo pokazano, jak dodać niektóre proste reguły formatowania warunkowego, aby wyróżnić określone zakresy wartości w raporcie.

Uwaga: Formatowanie warunkowe jest niedostępne w aplikacjach sieci Web programu Access.

Stosowanie formatowania warunkowego do kontrolek w raporcie

 1. Otwórz raport w widoku układu, klikając raport prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok układu.

 2. Zaznacz wszystkie kontrolki, do których chcesz zastosować formatowanie warunkowe. Aby zaznaczyć wiele kontrolek, podczas klikania odpowiednich kontrolek przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT lub CTRL.

 3. Na karcie Formatowanie w grupie Formatowanie kontrolek kliknij pozycję Formatowanie warunkowe. W programie Access zostanie otwarte okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 4. W oknie dialogowym Menedżer reguł formatowania warunkowego kliknij pozycję Nowa reguła.

 5. W oknie dialogowym Nowa reguła formatowania wybierz wartość w obszarze Wybierz typ reguły:

  • Aby utworzyć regułę sprawdzaną osobno dla poszczególnych rekordów, wybierz pozycję Sprawdź wartości w bieżącym rekordzie lub użyj wyrażenia.

  • Aby utworzyć regułę, zgodnie z którą rekordy będą ze sobą porównywane przy użyciu pasków danych, kliknij pozycję Porównaj z innymi rekordami.

  Uwaga:  Opcja Porównaj z innymi rekordami nie jest dostępna w bazach danych znajdujących się w sieci Web ani w aplikacjach sieci Web programu Access.

 6. W obszarze Edytuj opis reguły zdefiniuj regułę, która będzie określać, kiedy należy zastosować formatowanie. Zdefiniuj też samo formatowanie, które ma zostać zastosowane po spełnieniu kryteriów reguły.

 7. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 8. Aby utworzyć dodatkową regułę dla tej kontrolki lub zestawu kontrolek, powtórz tę procedurę od kroku 4. W przeciwnym razie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Zmienianie priorytetu reguły formatowania warunkowego

Dla każdej kontrolki lub grupy kontrolek można dodać maksymalnie 50 reguł formatowania warunkowego. Po spełnieniu kryteriów reguły stosowany jest odpowiedni format i żadne warunki znajdujące się poniżej tej reguły nie są sprawdzane. W przypadku wystąpienia konfliktu reguł można zwiększyć lub zmniejszyć priorytet jednej reguły, przenosząc ją w inne miejsce na liście. Wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego, wykonując kroki od 1 do 3 w powyższej procedurze.

 2. Zaznacz regułę, której pozycję chcesz zmienić, a następnie użyj strzałek w górę i w dół, aby ją przenieść.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×