Wspólna praca nad zawartością zespołową przy użyciu usługi SharePoint Online (usuwanie)

Dodawanie klipu wideo i pokazu slajdów

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dodanie galerii wideo i fotografii do witryny zespołu to skuteczny sposób na zwiększenie jej atrakcyjności i użyteczności dla członków zespołu.

Uwaga: Aby modyfikować witrynę zespołu, musisz być członkiem grupy Projektanci lub mieć uprawnienia współautora. Aby bezpiecznie przećwiczyć wprowadzanie zmian w witrynie zespołu, użyj utworzonej w tym celu podwitryny w witrynie zespołu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie podwitryny w istniejącej witrynie.

Uwaga: W poniższej procedurze przyjęto, że skonfigurowano już portal wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie pomocy dotyczącej portalu Wideo w usłudze Office 365.

Osadzanie klipu wideo z portalu Wideo w usłudze Office 365

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 za pomocą konta służbowego i przejdź do witryny zespołu (w obszarze Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 kliknij pozycję Witryny, a następnie zlokalizuj swoją witrynę zespołu).

  Nie możesz znaleźć aplikacji, której szukasz? W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę alfabetyczną dostępnych aplikacji usługi Office 365. W tym miejscu możesz wyszukać konkretną aplikację.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji kliknij pozycję Wideo.

 3. Wybierz pozycję Kanały, aby przejść do odpowiedniego kanału.

 4. Znajdź i kliknij klip wideo.

 5. W górnej części strony kliknij pozycję Osadź, a następnie skopiuj kod.

  Kopiowanie kodu osadzania klipu wideo
 6. Wróć do strony głównej witryny zespołu.

 7. Kliknij pozycję Strona > Edytuj, a następnie kliknij strzałkę obok składnika Web Part Kanał informacyjny witryny i kliknij polecenie Usuń.

  Usuwanie składnika Web Part
 8. Umieść kursor w pustym polu, kliknij pozycję Wstawianie > Osadź kod, a następnie wklej kod i kliknij pozycję Wstaw.

  Wstawianie kodu osadzania
 9. Kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Osadzanie prezentacji programu PowerPoint

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 za pomocą konta służbowego i przejdź do witryny zespołu (w obszarze Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 kliknij pozycję Witryny, a następnie zlokalizuj swoją witrynę zespołu).

  Nie możesz znaleźć aplikacji, której szukasz? W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę alfabetyczną dostępnych aplikacji usługi Office 365. W tym miejscu możesz wyszukać konkretną aplikację.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej prezentację programu PowerPoint.

 3. Aby otworzyć prezentację w aplikacji PowerPoint Online, kliknij plik.

 4. Kliknij pozycję Edytuj prezentację > Edytuj w aplikacji PowerPoint Online.

  Edytowanie w aplikacji PowerPoint Online
 5. Kliknij pozycję Plik > Udostępnij > Osadź.

  Osadzanie prezentacji programu PowerPoint
 6. Wybierz wymiary, na przykład 610x367, a następnie skopiuj kod osadzania.

  Zmienianie wymiarów osadzonej prezentacji programu PowerPoint
 7. Wróć do strony głównej witryny zespołu.

 8. Kliknij pozycję Strona > Edytuj, a następnie kliknij strzałkę obok składnika Web Part Dokumenty i kliknij polecenie Usuń.

 9. Umieść kursor w pustym polu, kliknij pozycję Wstawianie > Osadź kod, a następnie wklej kod i kliknij pozycję Wstaw.

 10. Kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Chcesz wiedzieć więcej?

Znajdowanie pomocy dotyczącej portalu Wideo w usłudze Office 365

Dodawanie, przenoszenie, minimalizowanie lub usuwanie składnika Web Part na stronie

Dodawanie klipu audio lub wideo do strony

Klip wideo i zdjęcia sprawią, że witryna zespołu będzie atrakcyjniejsza.

Ten projekt naprawdę ruszył po wizycie klienta u importerów, więc dodam nasz materiał wideo i prezentację z tej podróży.

Odpowiedni klip wideo znajduje się już w portalu Wideo w usłudze Office 365.

W obszarze Uruchamianie aplikacji klikam pozycję Wideo. Znajduję klip wideo i klikam go.

Następnie klikam polecenie Osadź i kopiuję kod. Teraz wracam do strony głównej.

Zamienię kanał aktualności na klip wideo. Klikam pozycję Strona, a następnie pozycję Edytuj.

Umieszczam wskaźnik myszy na polu Kanał informacyjny witryny, klikam strzałkę wyświetloną po prawej stronie, a następnie klikam pozycję Usuń.

Na stronie jest wyświetlane ostrzeżenie przed usunięciem elementu, więc klikam przycisk OK, aby potwierdzić.

Klikam w pustym polu, wybieram kartę Wstawianie, wybieram polecenie Osadź kod, wklejam wcześniej skopiowany kod i klikam pozycję Wstaw.

Aby zobaczyć efekt końcowy, klikam pozycję Strona i przycisk Zapisz.

Wygląda dobrze. Teraz dodam galerię zdjęć w formacie programu PowerPoint.

Przechodzę do biblioteki dokumentów zawierającej prezentację programu PowerPoint i klikam plik, aby go otworzyć w aplikacji PowerPoint Online.

Klikam pozycję Edytuj prezentację, a następnie pozycję Edytuj w aplikacji PowerPoint Online.

Wybieram pozycję Plik... następnie Udostępnij, a następnie Osadź.

W oknie dialogowym Osadzanie wybieram wymiary, 610 x 367, a następnie kopiuję kod osadzania.

Teraz wracam do strony głównej.

Nie potrzebuję składnika Web Part Dokumenty, więc usunę go, aby zrobić miejsce na prezentację.

Tak jak wcześniej, klikam kartę Strona i pozycję Edytuj.

Umieszczam wskaźnik myszy na składniku Web Part Dokumenty, klikam strzałkę po prawej stronie i wybieram polecenie Usuń.

Ponownie kliknę przycisk OK, aby potwierdzić.

Klikam wewnątrz pustego pola, wybieram kartę Wstawianie, wybieram pozycję Osadź kod, wklejam kod prezentacji i klikam przycisk Wstaw.

Klikam kartę Strona i przycisk Zapisz, aby zobaczyć efekt końcowy.

Gotowe! Teraz każdy członek zespołu może obejrzeć klip wideo i zdjęcia z naszego wyjazdu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×