Przejdź do głównej zawartości
Dodawanie i edytowanie danych

Łączenie z danymi udostępnionymi

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Jeśli przechowujesz dane w innych źródłach, takich jak arkusze kalkulacyjne programu Excel czy witryny programu SharePoint, zamiast kopiować te dane do programu Access utwórz do nich połączenie w bazie danych programu Access. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że zawsze pracujesz na najnowszych danych z tego źródła.

Uwaga: Program Access zawsze pobiera najnowsze zmiany z połączonego dokumentu, takiego jak arkusz kalkulacyjny programu Excel czy plik XML, ale nie wprowadza w pliku źródłowym zmian dokonywanych w programie Access. Połączona lista programu SharePoint lub baza danych programu Access jest aktualizowana w obie strony.

Łączenie danych zawartych w udostępnionym dokumencie

  1. Na karcie Dane zewnętrzne wybierz typ danych, z którymi chcesz się połączyć (plik programu Excel lub Access, plik tekstowy, plik XML bądź plik HTML).

    Karta Dane zewnętrzne programu Access
  2. Wybierz przycisk Przeglądaj, zaznacz plik, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

  3. W razie potrzeby określ, z którymi danymi chcesz utworzyć połączenie i w jaki sposób, a następnie nadaj nazwę nowej tabeli. Następnie wybierz przycisk OK lub Zakończ.

W razie potrzeby określ, z którymi danymi chcesz utworzyć połączenie i w jaki sposób, a następnie nadaj nazwę nowej tabeli. Następnie wybierz przycisk OK lub Zakończ.

Nowa, połączona tabela zostanie wyświetlona w okienku nawigacji.

Łączenie z danymi zawartymi na liście programu SharePoint

  1. Na karcie Dane zewnętrzne wybierz pozycję Więcej > Lista programu SharePoint.

  2. Określ witrynę programu SharePoint.

  3. Zaznacz opcję Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Zaznacz listę, z którą chcesz utworzyć połączenie, a następnie kliknij przycisk OK.

Nowa, połączona lista programu SharePoint zostanie wyświetlona w okienku nawigacji. Niebieska strzałka oznacza, że jest to tabela połączona:

Okienko nawigacji

Program SharePoint może zawierać połączenia z dodatkowymi, powiązanymi tabelami w bazie danych, które również są oznaczone niebieską strzałką. Aby wszystko działało prawidłowo, pamiętaj o zachowaniu tych obiektów w bazie danych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Importowanie lub łączenie danych zawartych w skoroszycie programu Excel

Importowanie danych z listy programu SharePoint lub łączenie z nią danych

Szkolenia dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Program Access umożliwia pracę nad danymi z różnych źródeł.

Jeśli pracujesz z istniejącymi danymi, które są udostępniane i aktualizowane przez kilka osób, warto utworzyć połączenie do tych danych zamiast kopiować je do bazy danych.

Możesz utworzyć bezpośrednie połączenie do udostępnianego źródła danych. Dzięki temu wiesz, że zawsze pracujesz na najnowszej wersji danych.

Na przykład Twój zespół może korzystać z listy programu SharePoint takiej jak ta w celu śledzenia zapasów magazynowych.

Aby połączyć tę listę, w programie Access na karcie Dane zewnętrzne wybierz pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Lista programu SharePoint.

Wybierz witrynę programu SharePoint Twojego zespołu, upewnij się, że wybrano opcję łączenia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Zaznacz listę, z którą chcesz się połączyć, i kliknij przycisk OK.

Połączona lista programu SharePoint zostanie wyświetlona w okienku nawigacji.

Program SharePoint może również zawierać połączenia do dodatkowych tabel — są to tabele powiązane, więc należy je zachować w bazie danych programu Access, aby wszystko działało prawidłowo.

Teraz możesz zacząć pracę nad połączonymi danymi. Jeśli zmienisz dane w programie Access, zostaną one zmienione także na liście programu SharePoint i inne osoby korzystające z tej samej listy będą mogły zobaczyć Twoje zmiany.

To tylko jedna z opcji łączenia danych w programie Access.

Dodatkowe znajdują się na karcie Dane zewnętrzne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×