Klawisze skrótów używane do pracy z menu i poleceniami

Pasek menu jest specjalnym paskiem narzędzi umieszczonym na górze ekranu, zawierającym takie menu, jak Plik, Edycja i Widok. Na następującej liście pojęcie „pasek narzędzi” obejmuje również pasek menu.

Naciśnij

Aby

ALT, litera1, litera2

Otworzyć polecenie menu znajdującego się na pasku menu, gdzie litera1 jest podkreśloną literą w nazwie menu, a litera2 jest podkreśloną literą w nazwie polecenia

F10 lub ALT

Uaktywnić pasek menu

CTRL+TAB

Zaznaczyć następny pasek narzędzi, jeśli dany pasek narzędzi jest aktywny

CTRL+SHIFT+TAB

Zaznaczyć poprzedni pasek narzędzi, jeśli dany pasek narzędzi jest aktywny

TAB

Zaznaczyć następne menu lub następny przycisk na aktywnym pasku narzędzi

SHIFT+TAB

Zaznaczyć poprzednie menu lub poprzedni przycisk na aktywnym pasku narzędzi

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczyć poprzedni element w aktywnym menu lub podmenu

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczyć następny element w aktywnym menu lub podmenu

SHIFT+F10

Wyświetlić menu skrótów

HOME lub END

Zaznaczyć pierwsze lub ostatnie polecenie w aktywnym menu lub podmenu

ALT

Jednocześnie zamknąć aktywne menu i podmenu

ESC

Zamknąć albo aktywne menu, albo aktywne podmenu

ALT+SPACJA

Wyświetlić menu ikony programu (na pasku tytułu programu)

ENTER

Otworzyć aktywne menu lub wykonać działanie przypisane do zaznaczonego przycisku lub polecenia


Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×