Przejdź do głównej zawartości
Klasyczne i nowoczesne środowisko programu SharePoint

Klasyczne i nowoczesne środowisko programu SharePoint

Dowiedz się więcej o nowoczesnych doświadczeniach w programie SharePoint w Microsoft 365 z uwzględnieniem ich zawartości oraz sposobu ich rozpoznawania.

Nowoczesne środowisko projektowania jest niezwykle atrakcyjne, elastyczne, komórkowei łatwiejsze w użyciu. Jest ona dostępna w programie SharePoint w Microsoft 365. Niektóre nowoczesne środowiska są dostępne w programie SharePoint Server 2019.

Następujące funkcje są domyślnie nowoczesne:

 • Strona startowa programu SharePoint w Microsoft 365

 • Większość list i bibliotek

 • Nowa witryna zespołu i strony główne witryny do komunikacji

 • Nowe strony

 • Zawartość witryny

 • Użycie witryny

 • Kosz

Istniejące strony główne witryny zespołu i inne strony witryny, takie jak strona typu wiki i strony składników Web Part, to klasyczne środowisko.

Nie istnieje mapowanie 1:1 wszystkich klasycznych funkcji do nowoczesnego środowiska. W tym artykule przedstawiono różnice między klasycznym i nowoczesnym środowiskiem, a ponadto przedstawiono sugestie dotyczące przechodzenia do nowoczesnego środowiska.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zobacz nowoczesne środowisko programu SharePoint.

Uwaga: Jeśli jesteś administratorem dzierżawy programu SharePoint, będziesz szukać przydatnych informacji i narzędzi w nowoczesnych systemach dostosowania oraz unowocześnienia klasycznych witryn programu SharePoint. Jeśli jesteś deweloperem, zapoznaj się z zestawem SharePoint Starter Kit, na którym znajdziesz rozwiązanie zawierające liczne składniki Web Part, rozszerzenia i inne składniki, których możesz użyć jako przykładu i inspiracji dla własnych dostosowań.

Strona startowa programu SharePoint

Strona startowa usługi SharePoint Online w Microsoft 365 to nowoczesne środowisko, w którym można łatwo znajdować witryny programu SharePoint i uzyskiwać do nich dostęp w organizacji. Możesz również znaleźć wiadomości z obserwowanych witryn, często odwiedzanych witryn oraz inne sugerowane wiadomości. Ponadto możesz tworzyć witryny i wpisy wiadomości na tej stronie (jeśli administrator włączył taką możliwość ). Dowiedz się więcej o tym, co widzisz, i jak używać strony początkowej w witrynie Znajdowanie wiadomości, witryn i portali w programie SharePoint.

Strona główna usługi SharePoint Online

Listy i biblioteki

Domyślne środowisko obsługi list i bibliotek są zoptymalizowane pod kątem typowych zadań. Kopiowanie i przenoszenie plików za pomocą paska poleceń. Przypnij dokumenty, Dodaj pliki jako linki, przefiltruj i Sortuj łatwo i Zastosuj formatowanie do kolumn.

Różnice między klasycznymi i nowoczesnymi listami i bibliotekami

Klasyczna Biblioteka dokumentów Nowoczesny Biblioteka dokumentów

Biblioteka klasyczna z lewej, nowoczesny Biblioteka po prawej stronie

Niektóre klasyczne funkcje są inne lub niedostępne w widoku nowoczesnym. Obejmuje to niektóre typy kolumn i niektóre dostosowania. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zobacz różnice między nowym i klasycznym środowiskiem list i bibliotek.

Przełączanie między klasycznymi a nowoczesnymi listami i bibliotekami

Aby przełączać się między klasycznymi i nowoczesnymi widokami list i bibliotek, zobacz przełączanie domyślnego środowiska list lub bibliotek dokumentów na nowe lub klasyczne.

Witryny zespołów

Nowoczesne witryny zespołu są bardziej wydajniej niż kiedykolwiek przedtem. Używają Grupy platformy Microsoft 365 dla prostszego modelu uprawnień. Witryny zespołu są również wstępnie wypełnione witrynami nowoczesne wiadomości, szybkie linki i aktywność witryny. Podobnie jak w przypadku wszystkich nowoczesnych funkcji witryny zespołu są zoptymalizowane tak, aby dobrze wyglądały na urządzeniach przenośnych. Aby dowiedzieć się więcej o wszystkich atrakcyjnych funkcjach, zobacz co to jest witryna zespołu programu SharePoint?

Różnice między klasycznymi i nowoczesnymi witrynami zespołu

Witryna klasyczna Witryna Modern

Witryna klasyczna po lewej stronie, nowoczesne witryny po prawej stronie

Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych różnic między klasycznymi i nowoczesnymi witrynami zespołu:

 • Grupy platformy Microsoft 365  Jedną z najważniejszych różnic między klasycznymi a nowoczesnymi witrynami zespołu jest to, że nowoczesne witryny zespołów są połączone z grupami Microsoft 365. Grupy pozwalają na wybranie zestawu osób, z którymi chcesz współpracować, i łatwe konfigurowanie zbioru zasobów dla tych osób, których chcesz udostępnić. zasoby, takie jak udostępniona Skrzynka odbiorcza programu Outlook, kalendarz udostępniony lub Biblioteka dokumentów do współpracy nad plikami. Nie musisz martwić się o ręczne przypisywanie uprawnień do tych wszystkich zasobów, ponieważ dodanie członków do grupy automatycznie nadaje im potrzebne uprawnienia do narzędzi zapewnianych przez grupę. Grupy platformy Microsoft 365 różnią się od grup programu SharePoint w zakresie wielu zasobów Microsoft 365, są bardziej elastyczne i ułatwiają pracę z nimi. Możesz łatwo dodać osoby do grupy lub po prostu udostępnić witrynę osobom, klikając pozycję Ustawienia, a następnie uprawnienia witryny w witrynie.  

 • Strona główna  Po utworzeniu klasycznej witryny zespołu z szablonu witryny zespołu składniki Web Part Anonsy, kalendarz i linki są automatycznie dodawane do strony głównej, a w witrynie nowoczesnej jest wyświetlany fragment wiadomości, szybkie linki, aktywność witryny i Biblioteka dokumentów.

 • Znakowania  Używanie znakowania firmowego w witrynach zespołu programu SharePoint jest bardzo popularne, a w przypadku klasycznych witryn mogą być używane motywy witryn, Alternatywne arkusze CSS i strony wzorcowe. Chociaż te elementy nie są obsługiwane przez nowoczesne witryny, istnieją nowe i łatwiejsze sposoby przeprowadzania dostosowywania i znakowania witryn. Na przykład możesz szybko i łatwo dostosować kolory witryny programu SharePoint, zmieniając motyw tak, aby odzwierciedlał profesjonalny styl i markę. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z motywami, zobacz Zmienianie wyglądu witryny programu SharePoint. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia motywów niestandardowych, zobacz motywowanie witryn programu SharePoint.

 • Niektóre inne różnice między klasycznymi a nowoczesnymi witrynami zespołu obejmują szybszą obsługę witryn, edycję w trybie online menu szybki start i wiele innych funkcji.

Jak przenieść klasyczną witrynę zespołu do nowoczesnej witryny zespołu

Nie istnieje mapowanie 1:1 między wszystkimi funkcjami w witrynie klasycznej a nowoczesnym witryną zespołu. Administratorzy zbioru witryn mogą łączyć witrynę klasyczną z grupą, a także aktualizować stronę główną do nowych funkcji środowiska strony głównej w tym samym czasie. Dowiedz się , jak połączyć witrynę zespołu klasycznego programu SharePoint z nową grupą Microsoft 365.Jeśli jesteś administratorem zbioru witryn, ale nie możesz połączyć się z grupą klasyczną, administrator mógł wyłączyć tę możliwość. Zobacz Zezwalanie użytkownikom na łączenie się z klasycznymi witrynami zespołu z nowymi grupami Microsoft 365.

Jeśli chcesz zachować witrynę klasyczną bez dodawania grupy, ale chcesz skorzystać z nowoczesnej strony głównej, możesz utworzyć nowoczesny element strony z żądanymi składnikami Web Part, a następnie ustawić go jako stronę główną witryny klasycznej.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i narzędzia, zobacz unowocześnienie klasycznych witryn.

Witryny do komunikacji

Witryna komunikacyjna to niezwykle dobre miejsce do przekazywania informacji do innych osób. Możesz udostępniać wiadomości, raporty, statusy i inne informacje w atrakcyjnym wizualnie formacie. Przeznaczenie witryny do komunikacji jest podobne do przeznaczenie klasycznej witryny publikowania, ale występują liczne różnice. Ogólnie rzecz biorąc, witryny komunikacyjne są prostsze do tworzenia i nie są zależne od infrastruktury witryny publikowania. 

Witryna do komunikacji

Witryna do komunikacji

Różnice między witrynami komunikacyjnymi a witrynami publikowania

Witryna publikowania programu SharePoint zazwyczaj służy do tworzenia portali intranetowych i komunikacyjnych. Witryny publikowania są zwykle bardziej uporządkowane i budowane za pomocą strony wzorcowej i szablonu publikowania witryn. Ponieważ Portal publikowania jest zbiorem witryn, może także zawierać witryny podrzędne. Aby utworzyć witrynę publikowania, należy aktywować funkcje publikowania. Kompleksowe rozwiązanie dla witryny publikowania może obejmować głębią projektowanie i opracowywanie stron wzorcowych i układów stron projektu.

Witryna komunikacyjna nie opiera się na aktywacji funkcji publikowania; nie korzysta ze strony wzorcowej; i jest na ogół mniej skomplikowane. Jest przeznaczony do użytku bez podwitryn. Używa nowoczesnych stron i składników Web Part. Chociaż w witrynie komunikacyjnej jest mniej struktury i egzekwowanie, można łatwo utworzyć atrakcyjną, mobilną stronę z obsługą sieci komórkowej bez kodu.  Jest on tworzony przy użyciu jednego z trzech szablonów: temat (z składnikami Web Part, aby rozpocząć udostępnianie informacji, takich jak wiadomości i zdarzenia), pokaz (za pomocą składników Web Part do korzystania z zdjęć lub obrazów przedstawiających produkt, zespół lub wydarzenie) lub pusty, aby utworzyć własny projekt.

Jak przejść do witryn komunikacyjnych

Nie istnieje mapowanie 1:1 między witrynami publikowania a witrynami komunikacji oraz brak automatycznego sposobu aktualizowania witryn publikowania do witryn komunikacyjnych. Domyślnie funkcja nowoczesnej strony nie jest włączona w portalu publikowania programu SharePoint. Gdy wszystko będzie gotowe, zalecamy zaplanowanie i rozpoczęcie tworzenia nowych witryn komunikacyjnych stosownie do potrzeb. Dowiedz się więcej o tworzeniu witryny do komunikacji w usłudze SharePoint Online.

Strony i składniki Web Part

Nowoczesne strony zapewniają szybką, łatwą metodę tworzenia stron, których odpowiedzi korzystają z funkcji nowoczesnego składnika Web Part. Strony są podobne do klasycznych stron składników Web Part i stron do publikowania, ale są mniej strukturalne i ułatwiają tworzenie. Aby dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych stron, zobacz Dodawanie strony do witryny. Jeśli nie możesz utworzyć strony Modern, być może administrator wyłączył to zadanie. Administratorzy mogą dowiedzieć się, jak umożliwić użytkownikom tworzenie nowoczesnych stron witryny w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Różnice między stronami klasycznymi a nowoczesnymi stronami

Klasyczna strona składników Web Part Strona Modern

Klasyczna strona składników Web Part po lewej stronie, nowoczesny na prawo

Składniki Web Part Strony nowoczesne wykorzystują nowoczesne składniki Web Part. Nowoczesne składniki Web Part są zaprojektowane tak, aby były łatwiejsze w obsłudze, szybsze i bardziej atrakcyjne. W przypadku nowoczesnych składników Web Part nie trzeba stosować żadnego kodu. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa nowoczesne składniki Web Part nie zezwalają na wstawianie kodu, takiego jak JScript. Należy też pamiętać, że klasyczne składniki Web Part nie mogą być używane na nowoczesnych stronach, a nowoczesne składniki Web Part nie mogą być używane na stronach klasycznych (chyba że projektant utworzy niestandardowy składnik Web Part zaprojektowany do użycia na stronie klasycznej). Ponadto nie istnieje mapowanie 1:1 klasycznego do nowoczesnego składnika Web Part, ale istnieją składniki Web Part, które mają podobne cele. Aby uzyskać informacje o wszystkich nowoczesnych składnikach Web Part, zobacz Używanie składników Web Part na stronach usługi SharePoint Online. Aby sprawdzić, które nowoczesne składniki Web Part mają te same cele, co niektóre często używane klasyczne składniki Web Part, zobacz klasyczne i nowoczesne środowiska sieci Web.

W przypadku deweloperów program SharePoint Framework umożliwia tworzenie niestandardowych, nowoczesnych składników Web Part wyświetlanych bezpośrednio w przyborniku składników Web Part. Program SharePoint Framework umożliwia także stosowanie rozszerzeń niestandardowych i korzystanie z interfejsu API Microsoft Graph.  Ponadto deweloperzy mogą zapoznać się z zestawem SharePoint Starter Kit, gdzie znajdziesz rozwiązanie zawierające liczne składniki Web Part, rozszerzenia i inne składniki, których można użyć jako przykładu i inspiracji do własnych dostosowań.

Telefon komórkowy gotowy  W przeciwieństwie do klasycznych stron, nowoczesne strony (i we wszystkich nowoczesnych funkcjach) są przeznaczone do odpowiadania i wyglądają dobrze na urządzeniach przenośnych. Uzyskiwanie aplikacji dla urządzeń przenośnych programu SharePoint.

Układ  Podczas tworzenia strony klasycznego składnika Web Part można wybrać układ z strefami składników Web Part, które mają być używane. Nie można zmienić układu po fakcie. W przypadku nowoczesnych stron układ jest elastyczny i można go zmienić w dowolnym momencie.

Strony typu wiki  Inny typ strony w usłudze SharePoint Online to strona typu wiki. Brak nowoczesnego odpowiednika strony typu wiki.

Jak przejść do nowoczesnych stron

Obecnie nie można zmienić strony klasycznej na stronę Modern bez użycia wieloetapowego rozwiązania kodu, które może być dobrze obsługiwane dla administratorów IT i programistów. Jeśli nie jesteś, zalecamy stopniowe rozpoczęcie planowania i tworzenie nowoczesnych stron w razie potrzeby.

Witryny centrum

Witryny Centrum to doskonała metoda łączenia kilku witryn przy użyciu tych samych oznakowań i nawigacji. W przeciwieństwie do zbiorów witryn witryny centrum mają płaskie, a nie hierarchiczne struktury. Dzięki temu mogą być bardziej elastyczne niż klasyczne zbiory witryn. Aby dowiedzieć się więcej o witrynach centrum, zobacz co to jest witryna centrum programu SharePoint?

Różnice między witrynami centrum a zbiorami witryn

Zbiory witryn są hierarchiczne i mają dużą strukturę. Witryny centrum mają płaską strukturę i są bardziej elastyczne w zakresie dodawania i usuwania witryn z centrum. W przeciwieństwie do zbiorów witryn witryny skojarzone z witryną centrum może automatycznie przyjmować ten sam znak i motyw, co witryna centrum. Witryny skojarzone umożliwiają również przeszukiwanie wspólnej nawigacji, a użytkownicy mogą przeszukiwać we wszystkich skojarzonych witrynach.

Jak przenieść zbiory witryn do witryn centrum

Nie istnieje mapowanie 1:1 między zbiorami witryn i witrynami centrum, więc nie można automatycznie przenieść zbioru witryn do witryny centrum. Witryny centrum można jednak utworzyć po włączeniu przez administratora. Następnie możesz rozpocząć stopniowe Przenoszenie witryn do struktury witryny centrum. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz planowanie witryn centrum programu SharePoint.

Microsoft Power Automatyzacja

Przepływy pracy programu SharePoint i Microsoft Power Automatyzuj są przeznaczone do automatyzowania procesów biznesowych, takich jak rozsyłanie dokumentów do zatwierdzenia. Dzięki programowi Microsoft Power Automatyzuj, Automatyzacja procesów bez rozległych zasobów programistycznych jest łatwiejsza niż dotąd. Aby uzyskać informacje na temat automatyzacji zasilania, zobacz dokumentację dotyczącą automatyzacji Microsoft Power.

Różnice między programem Microsoft Power automatyzacji a przepływem pracy programu SharePoint

Pakiet Microsoft Power Automatyzuj jest domyślnie zintegrowany z listami i bibliotekami programu SharePoint w nowoczesnej bibliotece. Po prostu wybierz pozycję Power Automatyzuj na pasku narzędzi listy lub biblioteki. Z drugiej strony jest tworzony przepływ pracy programu SharePoint w programie SharePoint Designer lub Visual Studio.

Program Power Automatyzuj umożliwia integrację między programem Microsoft 365, takimi jak Outlook, Microsoft Teams i inne. Możesz również zautomatyzować działania za pomocą usług innych firm, takich jak DropBox i Twitter.

Program Power Automatyzuj korzysta z bogatego, graficznego interfejsu, który upraszcza automatyzację procesów i jest zaprojektowany do współpracy z urządzeniami przenośnymi. Przepływ pracy programu SharePoint umożliwia także tworzenie zautomatyzowanych procesów, które mogą wymagać inwestycji w zasobach deweloperskich. Obecnie nie wszystkie akcje przepływu pracy programu SharePoint są dostępne w programie Power Automatyzuj, ale w czasie są dodawane kolejne.

Jak przenieść przepływy pracy programu SharePoint do aplikacji Microsoft Power Automatyzuj

Nie istnieje mapowanie 1:1 między przepływem pracy programu SharePoint i programem Microsoft Power Automatyzuj. Zalecamy planowanie i automatyzowanie wszystkich nowych procesów przy użyciu funkcji Power Automatyzuj.

Nie trzeba natychmiast przenieść całego istniejącego przepływu pracy programu SharePoint do usługi Power Automatyzuj. Jednak w przypadku automatyzacji korzystania z funkcji Power Automatyzuj mogą być dostępne lepsze funkcje, dodatkowe punkty integracji i lepsza wydajność niż przepływ pracy programu SharePoint. W takich przypadkach warto przebadać, czy utworzenie nowego przepływu pracy od podstaw zapewnia lepszą wartość, niż w dalszym zakresie zależnie od istniejącego przepływu pracy programu SharePoint.

Wyszukiwanie

Nowoczesne wyszukiwanie jest osobiste, a wyświetlane wyniki różnią się od tego, co widzą inne osoby, nawet gdy szukasz tych samych słów. Po rozpoczęciu wpisywania tekstu w polu wyszukiwania zostaną wyświetlone wyniki, a wyniki będą aktualizowane w trakcie pisania. Dowiedz się więcej o tym, co widzisz.

Nowoczesne pola wyszukiwania znajdują się na stronie początkowej programu SharePoint, w witrynach komunikacji i w nowoczesnych witrynach zespołów. 

Pole Wyszukaj Wyniki wyszukiwania

 Klasyczne pole wyszukiwania po lewej stronie, nowoczesne pole wyszukiwania po prawej stronie

Niektóre funkcje wyszukiwania klasycznego są inne lub nie są dostępne w nowoczesnych wyszukiwaniach. Dowiedz się więcej o różnicach między klasycznym a nowoczesnym środowiskiem wyszukiwania w usłudze SharePoint Online.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×