Kierowanie zawartości do określonych odbiorców

Kierowanie zawartości do określonych odbiorców

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Biblioteka elementów listy lub dokumentu w SharePoint może być kierowane do są wyświetlane tylko dla osób, które są członkami określonej grupy odbiorców. Grupy odbiorców można określić przy użyciu grup SharePoint, list dystrybucyjnych lub grup zabezpieczeń lub przy użyciu reguły systemu w celu utworzenia odbiorcy globalnego.

Aktualizacja 3 stycznia 2017 dzięki klientów opinii.

Omówienie

Korzystając z funkcji Docelowi odbiorcy, można wyświetlić zawartości, takiej jak elementy list lub bibliotek, łącza nawigacji i innej zawartości do określonych grup osób. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce przedstawiać informacje, które ma zastosowanie tylko do określonej grupy osób. Na przykład można dodać zawartość do biblioteki dokumentów, które są widoczne tylko dla działu prawnego.

Dowolny element w SharePoint listy lub biblioteki można przeznaczone do określonych odbiorców. Aby to zrobić, możesz za pomocą składnika Web Part kwerendy zawartości. Inne typy składników Web Part i ich zawartości mogą również być kierowane do grup odbiorców.

Ponadto można kierować do odbiorców łącza nawigacji witryny. Kierowanie łączy ułatwia obsługę użytkowników, ponieważ widzą oni tylko te łącza nawigacji, które są dla nich.

Aby zidentyfikować odbiorców docelowych, można użyć co najmniej jedną z następujących czynności:

 • grupy SharePoint

 • Listy dystrybucyjne

 • Grupy zabezpieczeń

 • Globalni

  Globalni to grupy odbiorców oparte na reguły, które są obsługiwane przez administratorów SharePoint.

Każda osoba z co najmniej uprawnienia współautora można określić docelowych odbiorców, jak nosi nazwę grupy odbiorców. Można wyszukiwać grupy odbiorców przy jego nazwy, aliasu lub opisu, klikając pozycję Przeglądaj brak na liście Docelowi odbiorcy.

Początek strony

Elementy list lub bibliotek docelowych odbiorców

Poniżej przedstawiono procedurę możesz przykładem sposobu kierowania wszystkie elementy z określonej listy Typ listy w przypadku biblioteki dokumentów. Składnika Web Part kwerendy zawartości umożliwia też wyświetlić wszystkie elementy z witryny i jej podwitryn lub pokazywać elementy ze wszystkich witryn w zbiorze witryn. Następnie można skonstruować kwerendę, aby uwzględnić określania docelowych odbiorców ustawiany na elementach witryny lub zbioru witryn.

Wybieranie pozycji z listy lub biblioteki do określonych odbiorców wymaga wykonania trzech kroków:

Krok 1: Włączanie określania odbiorców na liście lub w bibliotece

Po włączeniu określania odbiorców na liście lub w bibliotece można kierować każdy element z listy lub biblioteki do grupy odbiorców.

Uwaga: Jeśli SharePoint lista lub biblioteka już została włączona funkcja określania docelowych odbiorców, zostanie wyświetlony kolumny Docelowi odbiorcy.

 1. Kliknij listę lub bibliotekę zawierającą element, który chcesz przeanalizować.

 2. W przypadku Usługi SharePoint Onlinekliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów.

  Menu Ustawienia biblioteki z wybraną pozycją Ustawienia lub Menu Ustawienia z wyróżnionym ustawienia listy

  2016 programu SharePoint 2013, 2010 i 2007na pasku narzędzi listy lub biblioteki, dla kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów.

  Ustawienia listy na Wstążce lub Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce

 3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia określania docelowych odbiorców.

  Ustawienia w obszarze Ogólne na stronie Ustawienia biblioteki lub listy określania docelowych odbiorców
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz określania docelowych odbiorców.

  Pole wyboru Włącz profilowanie grup odbiorców

Krok 2: Określanie docelowych odbiorców dla elementów

Po włączeniu listy lub biblioteki do określania docelowych odbiorców, można ustawić pojedynczych elementów z listy lub biblioteki mają być wyświetlane na jedną lub więcej grup odbiorców.

 1. Aby SharePoint Onlinekliknij po lewej stronie elementu, który chcesz zmienić grup odbiorców, kliknij ikonę Informacje lub otwórz przycisk okienko szczegółów szczegóły, a następnie kliknij Edytuj wszystkie właściwości.

  Dla SharePoint 2016, 2013, 2010 i 2007kliknij strzałkę lub wielokropek (...) obok nazwy elementu listy lub biblioteki, a następnie kliknij Właściwości lub Edytuj właściwości. Niektóre wersje programu SharePoint, może być konieczne kliknij inny zestaw wielokropek (...).

 2. Na liście Docelowi dodać jedną lub więcej grup odbiorców.

  Wypełnione właściwości dokumentu za pomocą docelowych odbiorców

  Uwaga: Jeśli zatwierdzanie zawartości lub przepływ pracy jest włączona dla listy lub biblioteki, element może być konieczne przejście przez proces zatwierdzania.

 3. Kliknij pozycję Zapisywanie.

Krok 3: Wyświetlanie elementu w składniku Web Part dla programu SharePoint 2016, 2013, 2010 lub 2007

Aby wyświetlić element listy lub biblioteki programu SharePoint dla określonej grupy odbiorców, można użyć składnika Web Part kwerendy zawartości. Składnika Web Part kwerendy zawartości pozwala skonstruować kwerendę, która można filtrować elementy listy lub biblioteki.

Uwaga: Aby uzyskać SharePoint Online składników Web Part mogą nie być widoczne.

W tym przykładzie pokazano, jak wyświetlić wszystkie elementy z określonej listy docelowym odbiorcom. Typ listy to biblioteka dokumentów.

 1. Na stronie, której chcesz wyświetlić element kliknij Obraz przycisku lub Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Dla SharePoint 2010, 2013 i 2016 kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Składnik Web Part

  Wstawianie składnika Web Part

  W SharePoint 2007 kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part, a następnie w obszarze domyślne, kliknij pozycję Składnik Web Part kwerendy zawartości.

  W obszarze Zestawienie zawartości kliknij Kwerendy zawartości.

  Dodawanie składnika web part kwerendy zawartości

  Uwaga: Jeśli kwerendy zawartości nie istnieje, skontaktuj się z Twój administrator SharePoint

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

 4. Dla SharePoint 2010, 2013 i 2016 kliknij dół strzałkę Strzałka w dół menu edycji składnika Web Part po prawej stronie składnika web part, a następnie w menu kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

  W SharePoint 2007, kliknij przycisk Edytuj, lub, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okienko narzędzi składnika Web Part.

  Menu składnika Web Part do wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part
 5. W obszarze kwerendy w okienku narzędzi wykonaj następujące czynności

  Lista właściwości składnika Web Part Kwerenda zawartość z trzech objaśnieniami
  1. Kliknij pozycję Pokaż elementy z następującej listy, a następnie określ lokalizację listy.

   Uwaga: W tym przykładzie jest określona określonej listy. Można rozszerzyć zakres, aby uwzględnić elementy na listach z więcej niż jednej witryny, klikając jeden z innych opcji.

  2. W obszarze wymagany Typ listy wybierz typ listy, który element jest członkiem. W tym przykładzie kliknij Bibliotekę dokumentów. W polu Typ listy, którą należy wybrać tylko te elementy są przetwarzane przez kwerendę.

  3. W obszarze Określanie odbiorców wykonaj następujące czynności.

   Cel

   Czynność

   Wyświetlenie elementów listy docelowym odbiorcom określony w kroku 2: Określanie docelowych odbiorców dla elementów, gdy bieżący użytkownik jest członkiem grupy odbiorców.

   Zaznacz pole wyboru Zastosuj filtrowanie odbiorców. Jest to wymagane dla zapytania, aby działał poprawnie.

   Wyświetlanie elementów na liście, które nie mają określonych docelowych odbiorców. Te elementy są wyświetlane wszystkim osobom.

   Zaznacz pole wyboru Dołącz elementy, które nie są docelowe. Jest to opcjonalne.

   Podczas renderowania strony zawartości w składniku Web Part pojawia się tylko do bieżącej użytkowników, którzy są członkami określonej grupy odbiorców.

Początek strony

Profilowanie składnika Web Part do grupy odbiorców

SharePoint Składniki Web Part może być kierowane do są wyświetlane tylko dla osób, które są członkami określonej grupy odbiorców. W ten sposób można utworzyć dostosowane strony dla określonych grup.

Uwaga: Jako wszystkie składniki Web Part, składnika Web Part kwerendy zawartości ma na liście Docelowi odbiorcy w sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi. To ustawienie określa, czy sam składnik Web Part jest widoczny dla bieżącego użytkownika. W przeciwnym razie żaden z innych ustawień.

Grupy odbiorców można określić przy użyciu grupy SharePoint, listy dystrybucyjnej, grupy zabezpieczeń lub odbiorcy globalnego.

 1. Na stronie, której chcesz wyświetlić element kliknij Obraz przycisku lub Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Dla SharePoint 2010, 2013 i 2016 kliknij dół strzałkę Strzałka w dół menu edycji składnika Web Part po prawej stronie składnika web part, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

  Menu składnika Web Part do wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part

  W SharePoint 2007, kliknij przycisk Edytuj, lub, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okienko narzędzi składnika Web Part.

 3. W obszarze Zaawansowane Dodaj jedną lub więcej nazw odbiorców na liście Docelowi odbiorcy.

  Właściwości składnika Web part zaawansowane sekcji z wyróżnionym docelowych odbiorców

Gdy realizacją strony składnika Web Part pojawia się tylko do osób, które należą do określonej grupy odbiorców.

Początek strony

Kierowanie łącza nawigacji do grupy odbiorców

Łącze nawigacji na serwerze SharePoint można kierować, aby była widoczna tylko dla osób będących członkami określonej grupy odbiorców. Musisz mieć co najmniej na poziomie Projektowanie uprawnień, aby zmodyfikować ustawienia nawigacji witryny.

 1. Na stronie miejsce, w którym chcesz wyświetlić element kliknij Obraz przycisku lub Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie kliknij nawigacji w obszarze Wygląd i działanie lub kliknij pozycję Modyfikuj nawigację.

 2. Na stronie Ustawienia nawigacji witryny w obszarze nawigacji strukturalnej: edytowanie i sortowanie, kliknij pozycję Dodaj łącze.

  W obszarze nawigacji strukturalnej w obszarze Ustawienia nawigacji z pozycja Dodaj łącze
 3. W oknie dialogowym Łącze nawigacji wpisz Tytuł i adres URL łącza, a następnie dodaj jedną lub kilka nazw odbiorców na liście grup odbiorców.

  Wyróżnione właściwości łącza nawigacji OK.

  Adres URL można skopiować go w Schowku prawym przyciskiem myszy łącze, a następnie klikając polecenie Kopiuj skrót. Jeśli nie masz tej opcji w przeglądarce przejdź do strony, którą chcesz połączyć, a następnie skopiuj paska adresu.

Podczas renderowania strony łącze nawigacji jest wyświetlany tylko do osób, które należą do określonej grupy odbiorców.

Ekran główny z odbiorców przeznaczona łącza, składnik web part i dokumentów
Te dodatkowe elementy widzi grupom odbiorców: 1. przeznaczona dokumentów. 2. docelowej aktualności składnik Web Part. 3. docelowy łącza.
Strona główna z odbiorców przeznaczona elementów, jak było widać-przeznaczone do określonych odbiorców
Grupy odbiorców — przeznaczona widoczny jest tylko co nie być.

Początek strony

Zostaw komentarz

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Dołącz informacje o swojej wersji programu SharePoint, systemie operacyjnym i przeglądarce. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×