Przejdź do głównej zawartości

Karty Narzędzia tabel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po wstawieniu lub wybierz tabelę Microsoft Publisher 2010 będzie dostępne na wstążce karta kontekstowa Narzędzia tabel. Ta karta zawiera dwie karty Projekt i Układ, które zapewniają możliwości szybkie formatowanie tabeli, wstawianie lub usuwanie wierszy i kolumn, ustawić wyrównanie komórek i formatowanie typografii tekstu w tabeli.

Karta Projektowanie

Karta Projekt zawiera obramowanie formatowanie komórek i tabeli tabeli, rozmieszczanie tabeli na stronie, a rozmiar tabeli.

Karta Narzędzia tabel > Projektowanie w programie Publisher 2010

Porada: Po zatrzymaniu wskaźnika na narzędzi, aby wyświetlić krótkie wyjaśnienie funkcjonalności tego narzędzia.

Formaty tabeli

Grupa Formatów tabeli zawiera wstępnie ustawione formaty, które można stosować do tabeli z galerii. Umieszczając wskaźnik myszy na jednym ze wstępnie sformatowanych stylów tabeli, możesz wyświetlić podgląd wygląd tabeli.

Interfejs formatowania tabeli w programie Publisher 2010

 1. Kliknij wewnątrz tabeli, którą chcesz sformatować.

 2. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Projektowanie.

 3. W grupie Formaty tabeli umieść wskaźnik myszy na każdym stylu tabeli, aż znajdziesz styl, który ma być używany.

  Uwaga: Aby wyświetlić więcej stylów, kliknij strzałkę więcej . More arrow

 4. Kliknij styl, aby zastosować go do tabeli.

Obramowanie

Aby sformatować tabelę w określony sposób, można dodać lub usunąć obramowania.

Obramowania tabeli dla programu Publisher 2010

Dodawanie obramowań tabeli

 1. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Projektowanie.

 2. Aby zmienić grubość obramowania, wybierz z menu rozwijanego Grubość linii w grupie Obramowanie.

 3. Aby zmienić kolor obramowania, wybierz z menu rozwijanego Kolor linii w grupie Obramowanie.

 4. Następnie w grupie obramowań kliknij pozycję obramowania i wybierz odpowiednie. Opcje obramowania

Usuwanie obramowań dla całej tabeli

 1. Zaznacz tabelę.

 2. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Projektowanie.

 3. W grupie obramowań kliknij przycisk obramowania, a następnie kliknij pozycję Bez obramowania.

Dodawanie obramowań dla wybranych komórek w tabeli

 1. Zaznacz komórki, które mają.

 2. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Projektowanie.

 3. W grupie obramowań kliknij Obramowanie, a następnie zaznacz żądane opcje obramowania.

Usuwanie obramowań dla wybranych komórek tabeli

 1. Zaznacz komórki, które mają.

 2. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Projektowanie.

 3. W grupie obramowań kliknij przycisk obramowania, a następnie kliknij pozycję Bez obramowania.

Rozmieszczanie

W grupie Rozmieszczanie możesz można ustawić zawijanie tekstu wokół tabeli, Przesuń do przodu tabeli lub wstecz względem innych obiektów na stronie wyrównywanie tabeli na stronie lub względem prowadnice marginesów, grupowanie i rozgrupowywanie tabeli z innymi obiektami i obracanie Tabela.

Rozmiar

W grupie rozmiar można dostosować Wysokość i Szerokość komórki w tabeli. Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Zwiększaj i dopasuj do tekstu wysokości wiersza automatyczne zwiększy odpowiednio do tekstu.

Początek strony

Karta Układ

Karta Układ zawiera narzędzia do zaznaczania komórek, wierszy, kolumn i całą tabelę; narzędzia do usuwania lub wstawiania wierszy i kolumn; narzędzia do scalanie lub dzielenie komórek; Wyrównanie komórek i marginesów; Formanty typografii dla czcionek otwartego typu.

Narzędzia układu tabel w programie Publisher 2010

Wybierz

Narzędzie Zaznaczanie pozwala szybko zaznaczyć komórkę, kolumna, wiersz lub całą tabelę. Narzędzia Wyświetl linie siatki będą Pokazywanie lub ukrywanie linii siatki między komórkami w tabeli.

Grupa tabel w programie Publisher 2010

Wiersze i kolumny

Grupa wiersze i kolumny zawiera narzędzia do usuwania i wstawianie wierszy i kolumn w tabeli.

Grupa wierszy i kolumn tabeli w programie Publisher 2010

Usuwanie

Narzędzie delete można usuwać wiersze lub kolumny obecnie zaznaczonej komórki lub możesz usunąć całą tabelę.

Wstaw

Istnieją cztery narzędzia wstawianie:

 • Wstaw powyżej wstawi wiersze powyżej bieżącego zaznaczenia. Jeśli masz komórki w dwóch wierszy zaznaczonych wstawi dwa wiersze powyżej górnej komórce.

 • Wstaw poniżej wstawi wiersze poniżej bieżącego zaznaczenia. Jeśli masz komórki w dwóch wierszy zaznaczonych wstawi dwa wiersze poniżej dolnej komórki.

 • Wstaw z lewej powoduje wstawienie kolumny na lewo od bieżącego zaznaczenia. Jeśli masz komórki w dwóch kolumnach zaznaczone wstawi dwie kolumny na lewo od lewej komórki.

 • Wstaw z prawej powoduje wstawienie kolumny z prawej strony bieżącego zaznaczenia. Jeśli masz komórki w dwóch kolumnach zaznaczone wstawi dwie kolumny z prawej strony komórki prawo.

Scalenie

Grupa Scalanie dotycząca pozwala na scalanie i dzielenie komórek w tabeli, w tym dzielenie komórek po przekątnej.

Grupa Scalanie dotycząca tabel w programie Publisher 2010

 • Scal komórki pozwala na scalanie dwóch lub kilku zaznaczonych komórek.

 • Dzielenie komórek umożliwia dzielenie scalonych wcześniej komórek z powrotem na pojedyncze komórki.

 • Przekątnych umożliwia dzielenie pojedynczych komórek ukośnie w dół do prawej lub do prawej. Możesz również scalać komórek podzielonych ukośnie, zaznaczając Bez dzielenia.

Wyrównanie

Grupa wyrównanie zapewnia kontrolę nad wyrównania, kierunku i dzielenia tekstu w komórkach tabeli i kontroli nad marginesy komórki.

Grupa Wyrównanie dotycząca tabel w programie Publisher 2010

Typografia

Grupa Typografia umożliwia zaawansowane typograficzne kontrolki dla niektórych czcionkach otwartego typu, a także możliwość używania inicjały. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji typografii zobacz Używanie stylów typograficznych w celu zwiększenia atrakcyjności publikacji.

Grupa Typografia w programie Publisher 2010

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office