Każdy plan programu Microsoft Office Project 2003 ma formę trójkąta

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Nie ma znaczenia, jakie branżowe w sposób doświadczonych jesteś, jak "inny" jest projektu, lub która wersja stosowana metodologia zarządzania projektami organizacji jest używany. Podstawowe każdego projektu jest trio ilości zakres czasu i środków. Są to czynniki możesz łatwiejszą obsługę codziennego planu projektu zgodnie z planem.

W tym artykule

Co to jest trójkąt projektu?

Gdzie znajduje się zablokowany bok trójkąta?

Jak zoptymalizować aby spełnić wymagania dotyczące harmonogramu?

Jak zoptymalizować aby spełnić wymagania dotyczące budżetu?

Jak zoptymalizować aby spełnić wymagania dotyczące zakresu?

Co ma zrobić z trójkąt projektu a jakość?

Co to jest trójkąt projektu?

Czas, pieniądze lub zadania realizowane w projekcie były nieograniczone, nie musisz zarządzanie projektem. Niestety większości projektów obowiązuje określony limit czasu, budżet i zakres.

Jest to kombinacja elementów (czas, pieniądze i zakresu) nosi nazwę trójkąta projektu. (Te elementy konkurujących są czasami nazywane trzema ograniczeniami projektu.) Opis trójkąt projektu pozwala wybrać opcje lepiej, gdy chcesz wprowadzić kompromisów.

Trójkąt projektu

Zmiana jednego z boków trójkąta powoduje zmianę pozostałych dwóch boków.

Na przykład jeśli zechcesz dostosować planu projektu w celu:

 • Przybliżenie zaplanowane data zakończenia, może być na końcu lepszą kosztów i zakres może się zmniejszyć.

 • Realizując budżet. W wyniku tego może ulec wydłużeniu harmonogram przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu.

 • Zwiększ zakres projektu może potrwać dłużej oraz kosztować więcej w postaci zasoby, takich jak pracowników.

Zmiany planu mogą wpływać na trójkąt w różny sposób w zależności od okoliczności i od charakteru projektu. W niektórych przypadkach skrócenie harmonogramu może na przykład zwiększyć koszty. W innych może je faktycznie obniżyć.

Za pomocą trójkąta projektu zasoby są traktowane jako element kosztu. Dlatego jeśli dostosowujesz zasobów, aby zezwalały na więcej lub mniej pracy, lub tak, aby odzwierciedlała ich dostępność koszty Przejdź w górę lub w dół odpowiednio. Te koszty są oparte na stawek zasobów.

Możesz również zauważyć, że jeśli dostosowujesz zasobów, zmiany w harmonogramie. Na przykład jeśli masz wiele nadmiernych alokacji zasobów i poziom projektu, harmonogram teraz mogą zawierać zadania podzielonego i opóźnienia, które przesunięcie daty zakończenia.

Dowiedz się więcej:   

Gdzie znajduje się zablokowany bok trójkąta?

Należy wyjaśnić, co znaczy „zablokowany bok”. W większości projektów co najmniej w jeden bok trójkąta jest zablokowany przed zmianami. W niektórych projektach może to być budżet — bez względu na okoliczności nie da się zdobyć większych środków finansowych na realizację projektu. W innych projektach zablokowany może być harmonogram — daty muszą pozostać niezmienne. Zablokowany może być również zakres — zmiana dostarczanych produktów lub usługi jest niemożliwa.

Problem polega na znalezieniu tych „zablokowanych” lub stałych boków trójkąta projektu. Pozwala to określić możliwości zmian lub dostosowywania w przypadku wystąpienia problemów. Zapisanie problemu w postaci zdania może pomóc w określeniu, którego boku trójkąta dotyczy problem.

Ustalenie, na których bokach niemożliwe są modyfikacje, ułatwia wskazanie miejsc dostosowań. Przystępując do optymalizowania należy zatem wykonać następujące kroki:

 • Po pierwsze, zdecydowanie, który z trzech elementów jest stały. Jest to zazwyczaj element najważniejszy dla sukcesu projektu (terminowe zakończenie, realizacja budżetu lub uzgodnionego zakresu).

 • Następnie ocena, którego boku dotyczy bieżący problem. Umożliwi to określenie elementów, nad którymi należy pracować w celu przywrócenia zgodności projektu z założeniami.

Jeśli bok będący źródłem problemu jest jednocześnie bokiem stałym, dostępne pozostają wciąż dwa pozostałe boki trójkąta. Jeśli na przykład projekt musi zakończyć się o czasie, a problem stanowi zbyt długie czas trwania, można dostosować zasoby lub zakres projektu w celu przywrócenia jego zgodności z założeniami.

Jeśli źródło problemu nie tkwi w boku stałym, można dostosowywać drugi bok niestały. Jeśli na przykład projekt musi się zakończyć terminowo i jednocześnie okazuje się, że jego zakres rośnie, wówczas modyfikować można jedynie bok kosztów, na przykład dodając zasoby.

Należy pamiętać, że dostosowanie jednego z boków trójkąta (czas, środki finansowe lub zakres) wpłynie prawdopodobnie na oba pozostałe boki. Wpływ ten może być pozytywny lub negatywny w zależności od charakteru danego projektu.

Uwaga: Po dostosowaniu planu projektu należy ponownie sprawdzić dwa pozostałe elementy, aby upewnić się, że założenia są nadal wykonalne. Na przykład w przypadku skorygowania planu w celu nieprzekroczenia kosztów, należy sprawdzić, czy data zakończenia jest wciąż do przyjęcia.

Jak przeprowadzić optymalizację, aby spełnić wymagania dotyczące harmonogramu?

Po przeprowadzeniu analizy harmonogramu, może się okazać, że nie spełnia terminu zakończenia projektu. Istnieje kilka sposobów, można dopasować długość harmonogramu. Wybranej metody zależy od ograniczeń nałożonych na projekt jako całość, takich jak budżet, dostępności zasobów, zakres i elastyczność zadań.

Najskuteczniejszą metodą na skrócić harmonogram jest zmiana zadań znajdujących się na ścieżka krytyczna. Ścieżka krytyczna jest serią zależnych od siebie zadań, w których ostatnie kończy się na datę zakończenia projektu. Jeśli dowolny z zadań w tej serii, również powoduje przejście na datę zakończenia projektu. Modyfikowanie zadań, które nie są na ścieżce krytycznej nie mogą wpływać na harmonogram. Można:

 • Skróć czas trwania zadań (przeważnie przez zmniejszenie zakresu projektu lub użycie większej wydajność zasobów).

 • Nałożenie zadań w taki sposób, aby mogły być realizowane jednocześnie.

 • Usunięcie zadań w celu dotrzymania daty zakończenia (przeważnie w wyniku zmniejszenia zakresu projektu).

 • Przydzielenie dodatkowych zasobów.

 • Zmniejszenie ilości przydzielonej pracy (przeważnie przez zmniejszenie zakresu lub użycie wydajniejszych zasobów).

Jeśli dostosowujesz harmonogramu mogą zwiększyć się koszty, może wystąpić nadmierna alokacja zasobów, a zakres może się zmienić. Na przykład jeśli skrócić czas trwania zadań na ścieżce krytycznej, będą prawdopodobnie zakończenia projektu wcześniej, ale może być ograniczona zakres tych zadań i ewentualnie cały projekt. Lub jeśli tak, aby można je na koniec szybciej możesz przydzielenie dodatkowych zasobów do zadań ścieżki krytycznej stwierdzić, że teraz z nadmierną alokacją te zasoby i chcesz zapłacić praca w nadgodzinach zmniejszyć.

Dowiedz się więcej na temat Optymalizacja harmonogramu za pomocą projektach.

Jak przeprowadzić optymalizację, aby spełnić wymagania dotyczące budżetu?

Może się okazać, że planu projektu w utworzonej przekracza budżetu. Koszty projektu wpływają przede wszystkim zasoby przydzielone do zadań w projekcie: koszty według stawki i koszty stałe osób, sprzęt i materiały. W związku z tym aby zmniejszyć koszty, użytkownik może zmniejszenie zakresu projektu, aby mniej zadań lub krótsze czasy trwania zadań wymagających zasobów.

Jeśli jednak zakresu projektu nie można zmniejszyć, można skorygować zasoby i upewnić się, że ustalenia dotyczące stawek, poborów i nadgodzin są poprawne. Można sprawdzić, czy przydzielone zasoby są najlepsze do danych prac. Być może istnieje możliwość zastąpienia droższych zasobów tańszymi i użycia droższych tylko tam, gdzie będzie to opłacalne.

Po dostosowaniu planu do budżetu data zakończenia może zostać przesunięta lub może zmniejszyć się zakres projektu. Na przykład w wyniku usunięcia nadgodzin z zadań, do których przydzielono zasoby z nadmierną alokacją harmonogram może wydłużyć się tak, że data zakończenia jest o miesiąc późniejsza. Z kolei jeśli w celu dostosowania do budżetu ograniczony zostanie zakres projektu, może się okazać, że faktyczna data zakończenia w harmonogramie wypadnie wcześniej.

Dowiedz się, jak zoptymalizować harmonogram za pomocą projektach.

Jak przeprowadzić optymalizację, aby spełnić wymagania dotyczące zakresu?

Istnieją dwa aspekty zakresu, które należy wziąć pod uwagę: zakres produktu i zakres projektu.

 • Zakres produktu określa końcowe elementy dostarczane projektu, zazwyczaj bardzo szczegółowo. Przykładowe zakresy produktów to specyfikacje lub plany. Menedżer projektu może mieć małą kontrolę kontroli nad zakresem produktu.

 • Zakres projektu obejmuje wszystkie prace wykonywane w celu wytworzenia elementów dostarczanych określonych przez zakres produktu. Zwykle menedżer projektu może zwykle w przynajmniej minimalnym stopniu sterować jego zakresem. Może on na przykład pominąć przeglądanie kodu niektórych elementów dostarczanych.

Zazwyczaj zakres jest korygowany, gdy wystąpi problem realizacji projektu zgodnie z datą zakończenia lub budżetem. Można skrócić zakres projektu, aby dotrzymać daty zakończenia lub zmniejszyć koszty. Można także zwiększyć zakres, gdy okaże się, że dostępny jest dodatkowy czas lub zwiększony budżet.

Zmiana zakresu zwykle obejmuje zmianę liczby lub czas trwania zadań. Zakres jest ściśle związane jakość. Zwiększenie zakresu masz umożliwia uzyskanie wyższą jakość. Zmniejszenie zakresu może być konieczne obniżanie dopuszczalnych standardów jakości.

Zmniejszenie zakresu może spowodować obniżenie kosztów i przyśpieszenie daty zakończenia. Zwiększenie zakresu może powodować wzrost kosztów i opóźnienie daty zakończenia. Na przykład zmniejszenie sekwencji zadań uważanych za opcjonalne powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby i tym samym oszczędność kosztów. Jeżeli z kolei zakres ulegnie rozszerzeniu w wyniku zwiększenia czasu na sekwencje zadań, może się okazać, że zmiana zakresu wpływa na harmonogram zadań ścieżki krytycznej i data zakończenia przypada o dwa tygodnie później.

Dowiedz się więcej na temat Optymalizacja harmonogramu za pomocą projektach.

Trójkąt projektu a jakość

Jakość znajduje się w środku trójkąta projektu, wpływając na każdy bok trójkąta. Z kolei zmiany wprowadzone w dowolnym boku trójkąta wpłyną prawdopodobnie na jakość. Jakość nie jest czynnikiem trójkąta, stanowi raczej funkcję działań związanych z czasem, środkami finansowymi i zakresem projektu.

Trójkąt projektu a jakość

Na przykład jeśli okaże się, że w harmonogramie dostępny jest dodatkowy czas, można rozszerzyć zakres, dodając do projektu zadania i czas trwania. Ten dodatkowy czas i rozszerzony zakres może pozwolić podwyższyć poziom jakości w projekcie oraz jego elementach dostarczanych.

Jeśli z kolei konieczne jest zmniejszenie kosztów w celu dotrzymania budżetu, konieczne może się okazać zmniejszenie zakresu poprzez okrojenie zadań lub skrócenie czasów ich trwania. Przy zmniejszonym zakresie może być mniej sposobności osiągnięcia określonego poziomu jakości, tak więc niższa jakość jest wynikiem konieczności zmniejszenia kosztów.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu trójkąta projektu:   

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×