Jednostki zasobów — informacje dodatkowe

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Czasami wystarczy jeden zasób na wykonanie zadania, ale innym razem potrzeba więcej. Czasami na zasób może pracować tylko w niepełnym wymiarze godzin. Aby uwzględnić te różnice, program Microsoft Project używa jednostki do obliczania dokładnie ilość czasu zasobów można pracować nad zadaniem.

W tym artykule

Co to właściwie są jednostki?

Jak używać maksymalna liczba jednostek dla zasobów pracy?

Jak używać jednostek przydziału dla zasobów pracy?

Jak używać maksymalna liczba jednostek dla zasobów materiałowych?

Jak używać jednostek przydziału dla zasobów materiałowych?

Co to jest alokacja?

Jak jednostki przydziału i kalendarze wpływają na harmonogram?

Co to właściwie są jednostki?

Jednostki wskazują procent czasu zasobu pracy, który jest przydzielony do zadania. Istnieją dwa typy jednostek w programie Project: maksymalna liczba jednostek i jednostki przydziału.

 • Maksimum jednostek     Jeśli chcesz określić czas, jaki zasób pracy jest dostępny do pracy nad wszystkimi zadaniami w projekcie w widok zasobów określisz maksymalna liczba jednostek. Suma ta jest używana do obliczania ilości czasu zasobu pracy można poświęconej na poszczególne przydziały zadania.

 • Jednostki przydziału     Aby określić, ile czasu zasobu pracy jest przeznaczona do określonego zadania, należy wprowadzić jednostki przydziału. Można także określić jednostki przydziału zasobów materiałowych, aby wskazać ilość materiału używany dla przydziału.

Uwaga: Kosztów zasobów, na przykład bilety lotnicze lub zakwaterowanie, nie Użyj jednostki ponieważ niezależna od zależy od ilości pracy wykonanej.

Początek strony

Jak używać maksymalna liczba jednostek dla zasobów pracy?

Za pomocą Max. Pole jednostki w widoku zasobów, aby wskazać, czy zasób pracy jest w pełnym wymiarze czasu w niepełnym wymiarze godzin dla tego projektu lub czy wielokrotności tego zasobu są skonsolidowane w jeden. Na przykład:

100% maksymalnej liczby jednostek zasobu

Jeśli chcesz wskazać czasu wszystkie osoby jest poświęcona projektu, wpisz 100% w Max. Jednostki w widoku Arkusz zasobów. Jeśli osoba pracuje 8-godzinnego dni, dana osoba będzie nadmierną, jeśli dowolną kombinację przydziałów jest większa niż 8 godzin (100%) dnia roboczego dostępne.

75% maksymalnej liczby jednostek zasobu

Jeśli chcesz wskazać, że tylko część czasu danej osoby jest poświęcona projektu, wpisz liczbę mniejszą niż 100% w Max. Jednostki w widoku Arkusz zasobów. Jeśli osoba działa dni 8-godzinnego i ma 75% jego lub czasu, przeznaczone do projektu, jej osoba będzie się z nadmierną alokacją dowolną kombinację przydziałów równa się więcej niż 6 godzin (75%) dnia roboczego dostępne.

300% maksymalnej liczby jednostek zasobu

Jeśli chcesz wskazać, że grupa zasobów, takich jak cieśla trzy będzie działać w projekcie pełnym wymiarze czasu, wpisz 300% w Max. Jednostki w widoku Arkusz zasobów.

Ta wartość procentowa (wartość jednostek) jest oparty na dostępności wyświetlonej w kalendarz zasobu. Domyślnie kalendarzem zasobu jest standardowy kalendarz projektu, która określa 40-godzinnego tygodnia roboczego. Jednak jeśli przydzielono do zasobu w różnych kalendarz bazowy albo dostosowano kalendarz zasobu wartość maksymalna liczba jednostek na podstawie tego kalendarza w zamian. Za pomocą wartości procentowej dla jednostek zamiast wartość godziny, projektów i zadań obliczeń pozostaną dokładne, nawet w przypadku zmiany kalendarza.

Początek strony

Jak używać jednostek przydziału dla zasobów pracy?

Można wskazać poziom nakładu pracy zasobu pracy nad określonym przydziałem w dwóch miejscach:

 • Aby programie Project 2016 2013 i 2010, na karcie zasób kliknij Przydziel zasoby. Wprowadź informacje w polu jednostki.

  Uwaga: Dla programu Project 2007 w menu Narzędzia kliknij przycisk Przydziel zasoby. Wprowadź informacje w polu jednostki.

 • Dla projektu 2016 2013 i 2010, na karcie zadanie kliknij pozycję informacje, a następnie kliknij kartę zasoby wprowadź informacje w polu jednostki.

  Uwaga: Dla programu Project 2007 w menu Projekt kliknij pozycję Informacje o zadaniu, a następnie kliknij kartę zasoby wprowadź informacje w polu jednostki.

Jednostki przydziału wskazuje, ile zasobu jest dostępny czas, zgodnie z kalendarza zasobu, jest używana do pracy nad określonym zadaniem. Na przykład:

 • Określ 100%, jeśli zasób jest w pełnym wymiarze czasu pracy nad przydziałem. Jest to wartość domyślna dla wszystkich przydziałów.

 • Umożliwia określenie 50%, jeśli zasób spędza połowę dostępnego czasu na wykonanie tego przydziału. Nawet jeśli zasób jest zasobem pełnym wymiarze czasu pracy, niektóre przydziały mogą wymagać tylko pracy w niepełnym wymiarze, pozostawiając pozostały czas dla innego przydziału.

 • Określ wartość 300% trzy zasoby w pełnym wymiarze pracy nad tym przydziałem. Możesz określić wartości 250% dwóch pełnym wymiarze czasu pracy zasobów i zasobów pół godziny pracy nad tym przydziałem.

Ta wartość procentowa (wartość jednostek) jest oparty na dostępności wyświetlonej w kalendarzu zasobu. Domyślnie to standardowy kalendarz projektu, która określa 40-godzinnego tygodnia roboczego. Jednak jeśli przypisać inny kalendarz bazowy do zasobu lub dostosowywanie kalendarza zasobu, wartość jednostek przydziału na podstawie tego kalendarza w zamian.

Początek strony

Jak używać maksymalna liczba jednostek dla zasobów materiałowych?

Maksymalna liczba. Pole jednostki nie jest dostępna w przypadku zasobów materiałowych, ponieważ nie są skojarzone z kalendarzy i inne wskazówki dotyczące dostępności zasobów materiałowych. Materiału zależy od danego przydziału materiał przydzielono i ma włączoną funkcję jednostki przydziału.

Początek strony

Jak używać jednostek przydziału dla zasobów materiałowych?

W przypadku zasobów materiałowych pole jednostki (lub jednostki przydziału) wskazuje stopę zużycia materiałów, oznacza to, że liczbę albo stawkę jednostek materiału używanego dla przydziału. Istnieją dwa typy jednostek przydziału materiału: stałe i zmienne.

 • Stałe zużycie materiałów wskazuje, że bez względu na czas trwania zadania ilość materiałów jest taka sama.

 • Zmienne zużycie materiałów wskazuje, że wraz ze zmianą czasu trwania zadania ilość materiałów używane zmiany proporcjonalnie. Zmienne zużycie jest wskazywane za pomocą etykiety czasu dodane do etykiety materiału w polu jednostki przydziału. Gdy stałe zużycie stali mogą mieć wartość jednostek przydziału w: tony, zmienne zużycie mogą mieć wartość jednostek przydziału w ton / dzień lub tony / d. etykiety czasu i skróty są wskazywane taka sama, jak inne czasy trwania: minut, godzin, dni, tygodni, lub miesięcy.

Na przykład jeśli wartość jednostek przydziału stali jest 80 ton nad zadaniem 2-dniowego, całkowite zużycie (czyli wartość pracy materiału) stali jest 80 ton. Jednak jeśli wartość jednostek przydziału stali jest 80 ton/dzień w zadaniu 2-dniowego, zużycie całkowite wynosi 160 ton.

Uwaga: Podczas jednostki przydziału dla zasobów pracy można wyrazić jako wartości procentowe lub miejsc dziesiętnych, wskaźniki zużycia zasobów materiałowych są zawsze wyrażoną w postaci liczby dziesiętne.

Początek strony

Co to jest alokacja?

Alokacja maksymalna są najwyższego poziomu, co zaplanowano dla zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań w danym okresie czasu. Podobnie jak maksymalna liczba jednostek Alokacja są wyrażone jako wartości procentowe lub dziesiętnych dla zasobów pracy. W przypadku zasobów materiałowych alokacja są wyrażoną w postaci dziesiętnej razem z etykietą materiału (na przykład 40 ton/tydzień).

Przeglądanie Alokacja mogą ułatwić podjęcie zasób pracy niedostateczną czy jest z nadmierną alokacją w pewnym okresie.

W przypadku zasobów materiałowych alokacja (największa zużycie stopa potrzebne w pewnym okresie) umożliwia porównywanie ze wskaźnikiem, co zapewnia dostawca materiały.

Dodanie pola Alokacja maksymalna do części tabeli w widoku Arkusz zasobów, aby wyświetlić całkowitą alokacja dla zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań. Dodanie pola Alokacja maksymalna do grafiku części widoku Obciążenie zasobów, aby wyświetlić Alokacja w wybranej skali czasu. Można też wyświetlić Alokacja w widoku Wykres zasobów.

Początek strony

Jak jednostki przydziału i kalendarze wpływają na harmonogram?

W przypadku zasobów materiałowych zmienne jednostki przydziału mogą wpływać na harmonogram. Zmienne zużycie materiałów wskazuje, że wraz ze zmianą czasu trwania zadania ilość materiałów używane zmiany proporcjonalnie. Analogicznie jeśli tylko zmienne zasoby materiałowe są przydzielone do zadania i Zmień ilość, czas trwania zadania można zmienić odpowiednio. Zmienne zużycie jest wskazywane za pomocą etykiety czasu dodane do etykiety materiału w polu jednostki przydziału. Gdy stałe zużycie stali mogą mieć wartość jednostek przydziału w: tony, zmienne zużycie może być wartość jednostek przydziału jak tony / dzień lub tony / d.

W przypadku zasobów pracy zadania harmonogramów można rozwinąć lub kontraktu na podstawie kalendarzy czasów pracy przydzielonych zasobów pracy. Kalendarz projektu umożliwia ustawienie standardowej pracy i czas wolny i dni dla wszystkich zasobów w projekcie. Aby ustawić wyjątki czasu pracy (na przykład dni wolne i urlopy) dla poszczególnych zasobów, użyj kalendarza zasobu. Aby uzyskać dostęp do kalendarze projektu i zasobów, kliknij przycisk Zmień czas pracy w menu Narzędzia, a następnie wybierz odpowiedni kalendarz z listy dla kalendarza.

Kalendarze zasobów i jednostki przydziału jest określany na podstawie Harmonogram przydziału. Na przykład jeśli kalendarz zasobu w Beata jest ustawiony na 8 godzin pracy w czwartki i harmonogramie 100% na zadanie w czwartek, to jest równa 8 godzin. Jednak jeśli kalendarza zasobu w Beata jest ustawiony na 4 godziny w piątek, a harmonogramie 100% na zadanie w piątek, Anna zaplanowano pracę przez 4 godziny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×