Jednostki przydziału, pola

W polach Jednostki przydziału są wyświetlane wartości procentowe lub liczbowe odpowiadające alokacja przydzielonych zasobów do zadanie.

Istnieje kilka kategorii pól Jednostki przydziału.

Typ danych    Wartość procentowa/liczba

Jednostki przydziału (pole zadania)

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Jednostki przydziału w widok Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlenie alokacji czasowej poszczególnych przydział. W polu zadania Jednostki przydziału nie są wyświetlane żadne informacje. Udostępnia ono jedynie informacje o jednostkach na potrzeby przydziałów.

Przykład    Przeglądane są informacje o jednostki przydziału dla zasobów przydzielonych do różnych zadań. W widoku Obciążenie zadaniami dodano pole Jednostki przydziału. W tym polu, znajdującym się obok nazw zadań, nie są wyświetlane żadne informacje. Jednostki przydziału dla poszczególnych przydziałów są jednak wyświetlane w polach Jednostki przydziału pod nazwami poszczególnych zadań.

Uwagi    Domyślna wartość jednostki przydziału wynosi 100 procent (lub 1,0 w przypadku jednostek dziesiętnych), chyba że wartość w polu Maks. jednostek zasobu jest mniejsza niż 100 procent. W takim przypadku domyślna wartość jednostki przydziału danego zasobu jest równa jego wartości maksymalna liczba jednostek. Jednostki można wyrażać w postaci procentowej lub dziesiętnej. Aby przełączyć sposób przedstawiania jednostek, należy przejść do okna dialogowego Opcje programu Project.

Jednostki przydziału (pole zasobu)

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Jednostki przydziału w widoku Użycie zasobu umożliwia wyświetlenie jednostki przydziału zasobu dla poszczególnych przydziałów. W polu zasobu Jednostki przydziału nie są wyświetlane żadne rzeczywiste dane. Udostępnia ono jedynie informacje o jednostkach na potrzeby przydziałów.

Przykład    Przeglądane są informacje o jednostkach przydziału dla zadań przydzielonych do różnych zasobów. W widoku Użycie zasobu dodano pole Jednostki przydziału. W tym polu, znajdującym się obok nazw zasobów, nie są wyświetlane żadne informacje. Jednostki przydziału dla poszczególnych przydziałów są jednak wyświetlane w polach Jednostki przydziału pod nazwami poszczególnych zasobów.

Uwagi     Domyślna wartość jednostki przydziału wynosi 100 procent, chyba że wartość w polu Maks. jednostek zasobu jest mniejsza niż 100 procent. W takim przypadku domyślna wartość jednostki przydziału danego zasobu jest równa jego wartości maksymalnej liczby jednostek. Jednostki przydziału można wyrażać w postaci procentowej lub dziesiętnej. Aby przełączyć sposób przedstawiania jednostek, należy przejść do okna dialogowego Opcje programu Project.

Jednostki przydziału można ustawiać w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Jednostki przydziału (pole przydziału)

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Sposób obliczania    przydział przyjmujący pełen nakład pracy zasobu można zazwyczaj wyrazić jako 100 procent, zakładając, że wartość maksymalna liczba jednostek przydziału to 100 procent. Dwa zasoby przydzielone do zadania można wyrazić wartością 200 procent, ponownie zakładając, że wartość maksymalnej liczby jednostek każdego z nich to 100 procent.

Domyślnie wartość w polu Jednostki przydziału jest ustawiana na 100 procent (lub 1,0 w jednostkach dziesiętnych). W przypadku bezpośredniego zmodyfikowania tej wartości zmianie ulegnie albo praca, albo czas trwania (w zależności od ustawienia typu zadania). Jeśli typem zadania jest Praca stała i zostanie zmodyfikowany czas trwania, w programie Microsoft Project zostanie zmieniona wartość jednostki przydziału. Jeśli pole typu zadania jest ustawione na stały czas trwania i zostanie zmodyfikowana praca, w programie Project zostaną ponownie obliczone jednostki przydziału.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Jednostki przydziału w części arkusz dla widok Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlenie lub zmodyfikowanie liczby jednostek zasobu przydzielonych do zadania. Wartość jednostek przydziału jest związana z wartością w polu Maks. jednostek zasobu. Jeśli przydzielono większą liczbę jednostek przydziału niż wartość w polu Maks. jednostek, wystąpi nadmierna alokacja zasobu.

Przykład     Aby przydzielić trzech cieśli do zadania, należy wpisać wartość 300% w polu Jednostki przydziału dla przydziału cieśli. Aby użyć pojedynczego zasobu w niepełnym wymiarze w danym zadaniu, należy wpisać w polu Jednostki przydziału wartość procentową reprezentującą procentowy udział dziennego czasu spędzonego przez zasób nad zadaniem. Na przykład wpisanie wartości 25% w polu Jednostki spowoduje przydzielenie jednej czwartej dnia pracy zasobu.

Uwagi    Domyślna wartość jednostki przydziału wynosi 100 procent (lub 1,0 w przypadku jednostek dziesiętnych), chyba że wartość w polu Maks. jednostek przydzielonego zasobu jest mniejsza niż 100 procent. W takim przypadku domyślna wartość jednostki przydziału danego zasobu jest równa jego wartości maksymalnej liczby jednostek. Jednostki można wyrażać w postaci dziesiętnej lub procentowej. Aby przełączyć sposób przedstawiania jednostek, należy przejść do okna dialogowego Opcje programu Project.

Domyślnie pole Jednostki przydziału jest uwzględniane w oknie dialogowym Przydzielanie zasobów, aby umożliwić ustawianie jednostek przydziału podczas przydzielania zasobu do zadania po raz pierwszy. Jednostki przydziału można także ustawiać w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×