Jednoczesna praca kilku osób nad prezentacją

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po zapisaniu prezentacji do usługi OneDrive lub Office 365 SharePoint, można edytować go w tym samym czasie co inne osoby.

Uwaga: Aby można było pracować nad prezentacją w tym samym czasie, wszyscy autorzy muszą za pomocą programu PowerPoint 2010 lub nowszego lub najnowszej wersji Aplikacji PowerPoint Web App.

Inni autorzy edytują ten slajd

 1. Utwórz wersję roboczą prezentacji, a następnie zapisz go w lokalizacji udostępnionej, takiej jak OneDrive lub programu SharePoint.

  Porada:  Może być konieczne nadanie uprawnień recenzentom, aby umożliwić im dostęp do prezentacji. Zobacz Udostępnianie plików i folderów oraz zmienianie uprawnień.

 2. Otwórz prezentację i zacznij nad nią pracować.

  Uwaga: Jeśli inna osoba pracuje nad prezentacją, zostanie wyświetlona ikona współtworzenia Ikona osób oraz liczba na pasku stanu informująca, ile osób pracuje nad prezentacją. Kliknij ikonę współtworzenia Ikona osób , aby wyświetlić informacje o innych osobach pracujących nad prezentacją (jak pokazano poniżej).

  Dwie osoby współtworzą dokument

 3. Po zakończeniu pracy kliknij pozycję Plik > Zapisz.

  Jeśli tylko Ty pracujesz nad prezentacją, plik zostanie zapisany, gdy zakończysz pracę. Jeśli Twoje aktualizacje nie powodują konfliktów z aktualizacjami innych autorów, zostaną scalone automatycznie i nie musisz wykonywać dodatkowych czynności.

  Czy inne osoby pracują nad tą samą prezentacją, wiele występuje jeden z następujących komunikatów o błędach:

 • Kiedy inni autorzy wprowadzili zmiany, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Przejrzyj zmiany lub przekaż teraz

 • Jeśli zmiany wprowadzone przez Ciebie i innych autorów powodują konflikt, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Rozwiąż konflikty

Oto jak rozwiązywać zmiany wprowadzone przez inne osoby.

 1. Na karcie Scalanie kliknij pozycję Pokaż zmiany, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić tylko zmiany powodujące konflikt, kliknij pozycję Pokaż tylko konflikty.

   Pokaż tylko konflikty

  • Aby wyświetlić wszystkie zmiany, kliknij pozycję Pokaż wszystkie zmiany.

 2. Aby zaakceptować lub odrzucić zmiany, wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

  W przypadku zmian powodujących konflikt:

  • Aby zaakceptować zmianę powodującą konflikt, zaznacz pole obok ikony zmiany powodującej konflikt Ikona zmiany powodującej konflikt (pokazane poniżej).

   Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować zmianę powodującą konflikt

  • Aby odrzucić zmianę powodującą konflikt, nie rób nic. Niezaznaczone pola nie zostaną dodane do prezentacji.

   W przypadku zmian standardowych:

  • Aby zaakceptować zmianę standardową, nie rób nic.

   Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować zmiany standardowe wprowadzone przez inne osoby

  • Aby odrzucić zmianę standardową, wyczyść pole wyboru.

 3. Po zakończeniu przeglądania zmian, wybierz pozycję Zamknij widok scalania.

  Po zaznaczeniu Zamknij widok scalania, wszystkie zmiany będą stosowane i przekazane do serwera.

  Uwaga: Po zaznaczeniu Zamknij widok scalania, nie można powrócić i wyświetlić oflagowane zmiany.

Tematy pokrewne

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×