Przejdź do głównej zawartości

Jeśli... Następnie... Jeszcze blok makra

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli blok makra w klasycznej bazy danych programu Access i aplikacje sieci web programu Access umożliwia warunkowo wykonywanie grupy akcji makr, w zależności od wartości wyrażeń.

If expression Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If expression 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Blok makra IfThenElse w programie Access

Ustawienie

Zarówno Jeśli i Inaczej jeżeliwymagane są następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Wyrażenie

Warunek, który chcesz przetestować. Musi to być wyrażenie, którego wynikiem jest wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

Uwagi

Po zaznaczeniu bloku Jeżeli makra, pojawi się pole tekstowe, aby mogli wprowadzać wyrażenie, które reprezentuje warunek, który chcesz przetestować. Ponadto pola kombi pojawia się, gdzie można wstawić akcji makra, pod którym automatycznie wyświetlany tekst "End If". Jeżeli i End If nawias kwadratowy obszar, w którym można wprowadzać grupie lub blokowanie akcji. Blokada wykonuje tylko wtedy, gdy wyrażenie, które można wprowadzić ma wartość PRAWDA.

Aby ocenić różnych wyrażeń, po pierwsze wyrażenie jest fałszywe, możesz kliknąć pozycję Dodaj inaczej jeżeli Aby wstawić blok opcjonalne Inaczej jeżeli . Należy wprowadzić wyrażenie, którego wynikiem jest wartość PRAWDA lub FAŁSZ. W tym przypadku bloku wykonuje tylko wtedy, gdy wyrażenie ma wartość PRAWDA, a pierwsze wyrażenie jest fałszywe.

Możesz dodać dowolną liczbę bloków Inaczej jeżeli podczas takich jak Jeżeli zablokować.

Możesz kliknąć pozycję Dodaj jeszcze Aby wstawić blok Else opcjonalne. W tym przypadku akcje, które Wstaw poniżej Else formularza bloku Else , która jest wykonywana tylko wtedy, gdy powyższe czynności nie. Możesz dodać pojedynczy blok Else do bloku Jeżeli .

W poniższym przykładzie akcji makr w pierwszy blok wykonać, jeśli wartość argumentu [Status] jest większa od 0. Jeśli wartość argumentu [Status] nie jest większa od 0, zostanie obliczone wyrażenie znajdujący się Inaczej jeżeli . Akcje makr w bloku Inaczej jeżeli wykonać, jeśli wartość argumentu [Status] jest równa 0. Ponadto jeśli pierwszy blok ani w drugim bloku najważniejszych wskazówek, akcje w bloku Else wykonywane.

If [Status] > 0 Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If [Status] = 0 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Można zagnieżdżać Jeśli bloków. Należy rozważyć zagnieżdżania bloku Jeżeli w bloku Jeżeli , jeśli ma zostać obliczony drugie wyrażenie po pierwszym wyrażeniem ma wartość PRAWDA. W poniższym przykładzie wewnętrzne blok Jeżeli wykonuje tylko podczas wartość [Status] jest zarówno z większą niż 0 i większa niż 100.

If [Status] > 0 Then 
 Insert macro actions here ... 
 If [Status] > 100 
 Insert macro actions here ... 
 EndifEnd If
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×