Jak zorganizowane są dane na wykresie

Dane w wierszach czy kolumnach?

Podczas tworzenia wykresu w programie Microsoft Graph można określić, która część danych powinna zostać wyróżniona. W poniższym przykładzie jako serie danych zamiast kraju lub regionu kreślone są lata. Dzięki temu na wykresie wyróżnione jest porównanie sprzedaży w poszczególnych krajach/regionach.

Chart with years as data series

Aby wyróżnić porównanie sprzedaży w poszczególnych latach, można zmienić wykres, tak aby jako serie danych zostały użyte dane dotyczące kraju/regionu.

Chart with country as data series

Kolejność kategorii i wartości

Program Microsoft Graph domyślnie przedstawia na wykresie kategorie i wartości w kolejności zgodnej z kolejnością w arkuszu danych. Jeżeli konieczna jest zmiana kolejności kategorii i wartości, można odwrócić kolejność.

W następującym przykładzie kategorie są przedstawione na wykresie w kolejności zgodnej z kolejnością w arkuszu danych, tzn. kwiecień, marzec, luty i styczeń:

Categories in default order

Jeżeli miesiące powinny pojawiać się w kolejności chronologicznej, można odwrócić kolejność:

Categories in reverse order

W powyższym przykładzie można również odwrócić kolejność wartości, tak aby skala pokazywała 0 na górze, a 800 na dole.

Pomocnicza oś wartości

Pomocnicza oś wartości jest przydatna wówczas, gdy średnie wartości dla różnych seria danych znacznie się różnią lub gdy na pojedynczym wykresie przedstawione są różne typy danych. Na przykład, aby przedstawić na pojedynczym wykresie liczbę domów sprzedanych i średnią cenę sprzedaży w poszczególnych tygodniach, należy przedstawić liczbę domów na jednej osi i średnią cenę na drugiej osi wykresu.

Combination chart with secondary axes

Wartości X i Y na wykresie punktowym

Domyślnie wartości w pierwszej serii w arkuszu danych są używane na osi x wykresu xy (punktowego). Symbol „X” pojawia się w nagłówku wiersza lub kolumny obok seria danych przypisanej do osi x wykresu.

W następującym przykładzie odległość w stopach jest przedstawiona na osi x wykresu:

chart showing distance on x-axis

Aby w inny sposób wyróżnić dane, można przedstawić wzniesienie na osi x wykresu. W takim przypadku wykres wyglądałby następująco:

chart showing elevation on x-axis

Puste komórki

Istnieją trzy sposoby przedstawiania pustych komórek w zakresie danych na wykresie programu Microsoft Graph. Domyślnie program Microsoft Graph nie tworzy dla takiej komórki żadnego punktu na wykresie. Powoduje to, że na wykresie pojawia się przerwa w seria danych, tak jak w następującym przykładzie, w którym dla grudnia nie ma danych dotyczących wydatków na paliwo:

Chart with data series break

Aby ukryć przerwę w serii danych, można polecić programowi Microsoft Graph interpolowanie lub oszacowanie punktu. Na przykład na tym wykresie program Microsoft Graph uśrednia dane dla listopada i stycznia, aby oszacować brakujące dane z grudnia:

Chart with interpolation

Jeżeli pusta komórka w rzeczywistości odzwierciedla wartość zero, wykres może również odzwierciedlać wartość zero:

Chart with zero-value plotting

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×