Jak zmienić ustawienia systemu Windows w celu udostępnienia bazy danych dodatku Business Contact Manager użytkownikom na innych komputerach?

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Objawy

Użytkownik lub administrator musi zmienić pewne ustawienia systemu Microsoft Windows na komputerze, aby baza danych dodatku Business Contact Manager mogła zostać udostępniona użytkownikom na innych komputerach. W przeciwnym przypadku udostępniona baza danych na tym komputerze będzie niedostępna dla innych użytkowników.

Uwaga:  Jeśli korzystasz z systemu Windows XP Home, możesz udostępnić bazę danych tylko użytkownikom na tym samym komputerze, ponieważ ta wersja nie obsługuje udostępniania w sieci.

Ważne:  Poniższe zmiany mogą zostać wprowadzone tylko przez administratora.

Przyczyna

Funkcje systemu Windows, takie jak Zapora systemu Windows lub proste udostępnianie plików, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pomagały chronić dane na komputerze użytkownika. W celu umożliwienia innym dostępu do danych na komputerze należy zmienić ustawienia tych funkcji.

Rozwiązanie

Uwaga:  Wszystkie te zmiany mogą zostać wprowadzone przez Kreatora zarządzania udostępnianiem. Korzystanie z tych procedur będzie konieczne sporadycznie.

Zaloguj się jako administrator i wprowadź poniższe zmiany. (Jeśli nie jesteś administratorem, przekaż poniższe informacje administratorowi, aby wprowadził te zmiany).

Wprowadzanie zmian w ustawieniach systemu Windows

Poniższe instrukcje mają na celu pomóc użytkownikowi lub administratorowi zrozumieć wpływ zmian i przeglądać bieżące ustawienia przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian ręcznie.

Windows XP

 • Zmienianie ustawień Zapory systemu Windows

  Aby udostępniona baza danych na tym komputerze była dostępna dla użytkowników komputerów zdalnych, musisz zezwolić na połączenie przez Zaporę systemu Windows (nazywane wyjątkiem). Ponadto należy dodać do listy wyjątków Udostępnianie plików i drukarek.

  Uwaga:  Nie można udostępniać bazy danych dodatku Business Contact Manager użytkownikom na innym komputerze, gdy zaznaczono pole wyboru Nie zezwalaj na wyjątki na karcie Ogólne w oknie dialogowym Zapora systemu Windows w Centrum zabezpieczeń Microsoft. Domyślnie wyjątki nie są dozwolone. Po zmodyfikowaniu ustawień zapory dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook automatycznie wyczyści to pole wyboru w celu umożliwienia użytkownikom dostępu do udostępnionej bazy danych. W rzadkich przypadkach istniejące ustawienia Zapory systemu Windows uniemożliwiają automatyczne wyczyszczenie tego pola wyboru i może być konieczne ręczne wyczyszczenie pola Nie zezwalaj na wyjątki.

  Domyślnie wyjątki zapory są skonfigurowane tylko dla lokalnej podsieci (numer używany z adresem IP komputera w celu podzielenia dużej sieci na mniejsze), do której należy komputer użytkownika. Dzięki temu tylko użytkownicy i komputery z danej podsieci mają dostęp do udostępnionej bazy danych.

  Aby umożliwić korzystanie z udostępnionej bazy danych użytkownikowi na komputerze, który nie należy do danej podsieci, wykonaj następujące czynności:

  1. W menu Start kliknij pozycję Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania włącz Widok klasyczny.

  3. Kliknij dwukrotnie aplet Zapora systemu Windows.

  4. W oknie dialogowym Zapora systemu Windows kliknij kartę Wyjątki.

  5. Kliknij pozycję Microsoft Small Business, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  6. Kliknij przycisk Zmień zakres.

  7. Wybierz jedną z następujących opcji:

   • Kliknij pozycję Lista niestandardowa, a następnie wprowadź adresy IP, rozdzielając je przecinkami.

   • Wybierz opcję Dowolny komputer (łącznie z tymi w Internecie).

  8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe.

   Dodatkowe informacje dotyczące zapory

   Jeśli komputer korzysta z zapory innej niż dostępna w systemie Microsoft Windows (na przykład z zapory routera sieci lub programu antywirusowego) i udostępniasz dane komputerowi, który znajduje się poza zaporą, otwarcie portu potrzebnego do udostępniania bazy danych przez dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook może być niemożliwe. W przypadku trudności w udostępnianiu bazy danych użytkownikom spoza zapory musisz otworzyć port TCP 5356 w celu udostępnienia bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania tego portu, zapoznaj się z dokumentacją zapory.

   Jeśli usuniesz wszystkie udostępnionej bazy danych, wprowadzone zapory na komputerze i protokołów sieciowych programu Microsoft SQL Server Native Client, gdy wybierzesz udostępnianie baz danych zmiany nadal będą obowiązywać. Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia zapory i protokołów sieciowych SQL Server Native Client, najpierw Zatrzymaj udostępnianie każdej bazy danych, a następnie usuń bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zatrzymaj udostępnianie sekcji bazy danych w Udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager z innymi użytkownikami i Usuwanie bazy danych dodatku Business Contact Manager.

 • Zmienianie ustawień udostępniania plików i drukarek

  Sporadycznie dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook nie może automatycznie skonfigurować niezbędnych ustawień Zapory systemu Windows. W takim przypadku należy ręcznie dodać udostępnianie plików i drukarek jako dozwolony wyjątek.

  Zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików i drukarek.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania kliknij aplet Zapora systemu Windows.

  3. W oknie dialogowym Zapora systemu Windows kliknij kartę Wyjątki.

  4. Na karcie Wyjątki zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików i drukarek, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Zmienianie ustawień prostego udostępniania plików

  W przypadku prostego udostępniania plików wszyscy użytkownicy zdalni są traktowani jako goście. Aby kontrolować, kto ma dostęp do bazy danych, musisz zezwolić na dostęp poszczególnym użytkownikom. W tym celu należy wyczyścić pole wyboru Użyj prostego udostępniania plików.

  Wyczyść pole wyboru Proste udostępnianie plików.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania kliknij aplet Opcje folderów.

  3. W oknie dialogowym Opcje folderów kliknij kartę Widok.

  4. Na karcie Widok wyczyść pole wyboru Użyj prostego udostępniania plików (zalecane).

  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe.

Windows Vista

 • Zmienianie ustawień Zapory systemu Windows

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania włącz Widok klasyczny.

  3. Kliknij dwukrotnie aplet Zapora systemu Windows.

  4. W oknie dialogowym Zapora systemu Windows obok informacji Zapora systemu Windows jest włączona kliknij przycisk Zmień ustawienia.

  5. W oknie dialogowym Ustawienia Zapory systemu Windows kliknij kartę Wyjątki.

  6. Kliknij pozycję Microsoft Small Business, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

  7. Kliknij pozycję Zmień zakres.

  8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Kliknij opcję Dowolny komputer (łącznie z tymi w Internecie).

   • Kliknij pozycję Lista niestandardowa, a następnie wprowadź adresy IP, rozdzielając je przecinkami.

  9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe.

   Uwaga:  Nie można uruchomić dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, gdy pole wyboru Blokuj wszystkie połączenia przychodzące na karcie Ogólne w oknie dialogowym Ustawienia Zapory systemu Windows jest zaznaczone. Domyślnie wyjątki nie są dozwolone. Po zmodyfikowaniu ustawień zapory dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook automatycznie wyczyści to pole wyboru w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z udostępnionej bazy danych. W rzadkich przypadkach istniejące ustawienia Zapory systemu Windows uniemożliwiają automatyczne wyczyszczenie tego pola wyboru i może być konieczne ręczne wyczyszczenie pola Blokuj wszystkie połączenia przychodzące.

 • Zmienianie ustawień udostępniania plików i drukarek

  Sporadycznie dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook nie może automatycznie skonfigurować niezbędnych ustawień Zapory systemu Windows. W takim przypadku należy ręcznie dodać udostępnianie plików i drukarek jako dozwolony wyjątek.

  Zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików i drukarek.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania włącz Widok klasyczny.

  3. Kliknij dwukrotnie aplet Zapora systemu Windows.

  4. W okienku po lewej stronie okna dialogowego Zapora systemu Windows kliknij opcję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

  5. Na karcie Wyjątki zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików i drukarek, a następnie kliknij przycisk OK.

Windows 7

 • Zmienianie ustawień Zapory systemu Windows

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Zapora systemu Windows.

  3. W okienku po lewej stronie kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

   Uwaga:  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.

  4. W lewym okienku okna Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi kliknij przycisk Reguły przychodzące.

  5. W środkowym okienku w obszarze Reguły przychodzące kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft Small Business.

  6. W oknie dialogowym Właściwości: Microsoft Small Business kliknij kartę Zakres.

  7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • W obszarach Lokalny adres IP i Zdalny adres IP kliknij pozycję Dowolny adres IP.

   • W obszarach Lokalny adres IP i Zdalny adres IP kliknij pozycję Te adresy IP i dodaj adresy IP.

  Uwaga:  Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień, kliknij pozycję Dowiedz się więcej o ustawianiu zakresu.

  1. Kliknij przycisk OK.

 • Zmienianie ustawień udostępniania plików i drukarek

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Zapora systemu Windows.

  3. W okienku po lewej stronie kliknij opcję Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

  4. Kliknij przycisk Zmień ustawienia.

   Uwaga:  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.

  5. Na liście Dozwolone programy i funkcje zaznacz pole wyboru obok pozycji Udostępnianie drukarek i plików, a następnie kliknij przycisk OK.

Ponowne konfigurowanie programu Microsoft SQL Server Express

Ponowne konfigurowanie programu Microsoft SQL Server Express 2008 w celu zezwolenia użytkownikom komputerów zdalnych na uzyskiwanie dostępu do udostępnionej bazy danych

Gdy dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook instaluje program SQL Server Express 2008, domyślnie konfiguruje go tak, aby ograniczyć połączenia tylko do użytkowników na komputerze lokalnym.

Po udostępnieniu bazy danych dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook automatycznie aktywuje obsługę sieci, aby zezwolić użytkownikom na innych komputerach na nawiązywanie połączeń z udostępnioną bazą danych, włączając zarówno protokół TCP/IP, jak i protokół nazwanych potoków.

Aby ręcznie aktywować obsługę sieci i umożliwić użytkownikom nawiązywanie połączeń z tą bazą danych z komputera zdalnego, wykonaj poniższą procedurę.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wskaż pozycję Wszystkie programy.

 2. Kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2008.

 3. Kliknij pozycję Narzędzia konfiguracji, a następnie kliknij pozycję Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

 4. W okienku z lewej strony w oknie Menedżer konfiguracji programu SQL Server rozwiń węzeł Konfiguracja sieciowa programu SQL Server, a następnie wybierz pozycję Protokoły dla MSSMLBIZ.

 5. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Potoki nazwane, a następnie kliknij polecenie Włącz.

 6. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję TCP/IP, a następnie kliknij polecenie Włącz.

Zamknij okno Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×