Jak zarządzać licencjami programu Microsoft Planner za pomocą usługi Office 365 PowerShell

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wprowadzenie

W tym artykule opisano, jak za pomocą programu Microsoft Office 365 PowerShell zarządzanie licencjami dla programu Microsoft Planner.

Procedura

Zarządzanie licencjami programu Microsoft Planner różni się między natychmiastowego środowiska i ogólnodostępną (GA). W pierwszej wersji programu Microsoft Planner jest SKU najwyższego poziomu i licencje nie są domyślnie przypisane do użytkowników. Dostępność ogólne programu Microsoft Planner jest usług dostępnych w obszarze głównym subskrypcji usługi Office 365, a licencje są przypisywane do użytkowników domyślnie. Poniższych sekcjach omówiono scenariusze natychmiastowego i ogólnodostępną. Jeśli w pierwszej wersji i zobacz też programu Microsoft Planner wyświetlany w obszarze głównym subskrypcji usługi Office 365, należy użyć obu metod.

Udostępnianie natychmiastowe

Programu Microsoft Planner wymaga licencje przypisane do użytkowników, zanim będą oni korzystać z nowych funkcji planowania. W związku z tym być może wygodniej rozwiązywać przy użyciu usługi Office 365 Jeśli wielu użytkowników w organizacji usługi Office 365. W tym artykule opisano wymagania wstępne dotyczące korzystania z usługi Office 365 PowerShell do zarządzania organizacją usługi Office 365, a jej w tym artykule opisano niektóre opcje służące do przypisywania licencji dla wszystkich użytkowników do wybranych użytkowników oparta na metadanych i do wybranych użytkowników na podstawie listy.

W tym artykule założono, że już używasz usługi Office 365 PowerShell do zarządzania usługą Office 365. Jeśli nie korzystasz z usługi Office 365 PowerShell, zobacz następujące witryny firmy Microsoft, aby upewnić się, że masz wymagania wstępne dotyczące uruchamiania poleceń, które zostały omówione w Nawiązywanie połączenia z usługi Office 365 PowerShell.

W poniższym przykładzie polecenie założono, że chcesz przypisać licencję do wszystkich użytkowników. Polecenia cmdlet można zapisać i wykonywane jako plik .ps1. Lub można uruchomić skrypt z programu PowerShell zintegrowane skrypty środowiska (ISE), ponieważ jest to wymagane jednorazowego.

Connect-MsolService

$licenseObj = Get-MsolAccountSku | Where-Object {$_.SkuPartNumber -eq "PLANNERSTANDALONE"}

$license = $licenseObj.AccountSkuId Get-MSOLUser | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license


Ciąg licencji będzie wyglądać podobnie <Contoso>: PLANNERSTANDALONE. W tym ciągu <Contoso> Symbol zastępczy oznacza nazwę Twojej organizacji.

Jeśli chcesz przypisać licencję do grupy użytkowników oparte na inne metadane rekordu użytkownika, możesz dodać filtr Where-Object w ostatnim wierszu kodu. Na przykład jeśli pole Dział jest wypełnione i chcesz przypisać licencję tylko wtedy, gdy nazwa działu jest "Pomocy technicznej", można następujące polecenie cmdlet:

Get-MSOLUser | Where-Object {$_.department -eq 'Support'} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license


Jeśli chcesz utworzyć plik, który zawiera listę użytkowników, a następnie usuń z listy nazwy użytkowników, do której Cię nie obecnie przypisane licencje, możesz użyć następującego polecenia cmdlet:

Connect-MsolService

$licenseObj = Get-MsolAccountSku | Where-Object {$_.SkuPartNumber -eq "PLANNERSTANDALONE"}

$license = $licenseObj.AccountSkuId

Get-MsolUser | Select-Object Displayname, UserPrincipalName | `

Export-CSV -Path d:\ExportedUsers.csv -NoTypeInformation

# Edit the file d:\ExportedUsers.csv and remove users who shouldn't be licensed before you run the following command

Import-Csv -Path d:\Exportedusers.csv | ForEach-Object `

{ Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -AddLicenses $license}

Jeśli chcesz odebrać licencje użytkownikom, zastąp polecenie -AddLicenses poleceniem -RemoveLicenses w dowolnym z tych skryptów.

Ogólnodostępną (GA)

Po programu Microsoft Planner GA, licencji programu Microsoft Planner znajdują się w obszarze subskrypcji usługi Office 365 głównym razem z pakietem usług, takich jak Skype Sway Office Online, i tak dalej (w zależności od subskrypcji). Można już zobaczyć to przed GA w przypadku programu natychmiastowego jak możemy przygotowywanie wydania GA.

Domyślnie licencji dla programu Microsoft Planner będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Za pomocą programu PowerShell do wyłączania tego dodatku, jeśli wolisz. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyłączanie dostępu do usług za pomocą usługi Office 365 PowerShell.

Uwaga: w skryptów, wartość DisabledPlans dla programu Microsoft Planner jest PROJECTWORKMANAGEMENT.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat przy użyciu usługi Office 365 do zarządzania użytkowników i licencji w usłudze Office 365 zobacz następujące witryny sieci Web firmy Microsoft:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×