Jak wstępnie obsługi administracyjnej witryn użytkownika w usłudze OneDrive dla firm

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślnie przejściu do swoich kanałach aktualności, witryny lub łącze SkyDrive po raz pierwszy w witrynie OneDrive dla Firm jest automatycznie zainicjowany dla nich. W niektórych przypadkach, takich jak następujące polecenie, może być OneDrive dla Firm witrynach będzie gotowa wcześniej lub wstępnie obsługi administracyjnej:

 • Twoja organizacja ma niestandardowy proces dodawania nowych pracowników, a chcesz tworzyć witryny OneDrive dla Firm podczas dodawania nowych pracowników.

 • Organizacji jest planowane przeprowadzić migrację z lokalnego do Office 365.

 • Organizacji jest planowane przeprowadzić migrację z innej usługi Magazyn online lub repozytorium.

W tym artykule opisano wstępnie obsługi administracyjnej witryn OneDrive dla Firm przy użyciu Windows PowerShell. Również umożliwia wstępnie obsługę OneDrive dla Firm witryn za pomocą interfejsu API usługi REST lub CSOM. Aby uzyskać więcej informacji zobacz chcesz programowo obsługi administracyjnej witryn osobistych (OneDrive dla firm) w usłudze Office 365 i do sekcji "Użyj metody ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk Obsługa administracyjna witryn osobistych i OneDrive dla Służbowy dla wielu użytkowników (hosta witryny Moja witryna w usłudze SharePoint Online tylko administratorzy) "w Co nowego dla deweloperów w społecznego i funkcje współpracy w programie SharePoint 2013.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem tego zadania, należy wykonać następujące czynności:

Wstępnie obsługi administracyjnej witryn użytkowników w usłudze OneDrive dla firm

W tej procedurze dla wstępnie inicjowania obsługi administracyjnej usługi OneDrive dla firm witryn dla użytkowników usługi Office 365 można będzie można wykonać następujące czynności:

 1. Tworzenie wstępnie Inicjowanie obsługi usługi OneDrive dla firm w witrynach dostarczony kod skryptu programu PowerShell

 2. Tworzenie pliku wprowadzania danych, który zawiera użytkownika, dla których ma zostać wstępnie obsługi administracyjnej usługi OneDrive dla firm witryny

 3. Uruchamianie skryptu programu PowerShell

 1. Skopiuj poniższy kod, wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik, zapisz go i nazwę pliku CreateOneDriveSites.ps1   :

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  Import-Module Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -ErrorAction SilentlyContinue -DisableNameChecking | Out-Null
  
  $module = Get-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.Powershell
  if ($null -eq $module)
  {
    Write-Host $("The Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell Module could not be loaded.") -ForegroundColor Red
    Write-Host $("The module can be downloaded from: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588") -ForegroundColor Red
    return
  }
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed"
  

  Uwaga: Zwróć uwagę, że komentarze są uwzględniane w kodzie dodatkowe informacje.

 2. W edytorze tekstów, takim jak Notatnik Utwórz plik, który zawiera konta użytkowników usługi Office 365, dla których ma zostać świadczenia usługi OneDrive dla firm witryn. Konto każdego użytkownika musi być w osobnym wierszu.

  Plik danych wejściowych użytkownika

  Zapisz plik pod nazwą UserInput.txt.

  Uwaga: Każdy plik wejściowy jest ograniczona do 200 użytkownikom. Jeśli potrzebujesz zainicjować obsługę dla usługi OneDrive dla firm witryn więcej niż 200 użytkowników, należy utworzyć wiele plików wprowadzania (na przykład UserInput1.txt UserInput2.txt, itp.).

 3. Otwórz powłoki zarządzania usługi SharePoint.

 4. W trybie Online powłoki zarządzania usługi SharePoint przejdź do katalogu, w której zapisano CreateOneDriveSites.ps1    skrypt programu PowerShell.

 5. W wierszu polecenia użyj po polecenia:

  .\CreateOneDriveSites.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Na przykład:

  .\CreateOneDriveSites.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Uruchamianie skryptu wyświetli monit o poświadczenia usługi Office 365, które można wprowadzić.

  Po zakończeniu działania skrypt w okienku Windows PowerShell jest wyświetlany stan jako ukończone.

 6. Jeśli masz dodatkowe pliki danych wprowadzonych przez użytkownika, ponownie skrypt i zmienianie parametru - InputfilePath do innego pliku.

Zobacz też

Co to jest OneDrive dla firm?

Planowanie hybrydowe usługi OneDrive dla firm

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×