Jak używać separatorów stylów z stylem nagłówka do generowania spisu treści w programie Word

W tym artykule omówiono sposób generowania spisu treści w programie Word przy użyciu funkcji separatorów stylów z stylem nagłówka. Jeśli szukasz sposobu dodawania spisu treści i zarządzania nim, zobacz Wstawianie spisu treści.

Używanie separatorów stylów z stylem nagłówka

Wstaw separator stylu, aby podzielić tekst przed zastosowaniem stylu nagłówka do tekstu. Separator stylu to ukryty znacznik akapitu, który służy jako delineator między oddzielnymi stylami zastosowanymi w dokumencie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz separator stylu.

Uwaga: W celu ułatwienia wykonania tych czynności możesz wyświetlić separatory stylów i przycisk Dodaj separatory stylów do paska narzędzi.

 1. Dzielenie tekstu za pomocą separatorów stylów. Możesz wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Separator stylu, wpisz tekst, który chcesz uwzględnić w spisie treści, a następnie ponownie kliknij przycisk Separator stylu.

   Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.
  2. Utwórz dwa akapity tekstu, umieść kursor w pierwszym akapicie, a następnie kliknij przycisk Separator stylu.

   Uwaga: Dwa akapity zostaną wyświetlone, aby przekształcić je w jeden akapit, konwertując znacznik akapitu na końcu pierwszego akapitu na separator stylu.

   Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.
 2. Umieść kursor na części tekstu, którą chcesz uwzględnić w spisie treści.

 3. Kliknij strzałkę listy rozwijanej w polu Style na karcie Narzędzia główne , a następnie wybierz odpowiedni nagłówek.

Aktualizowanie spisu treści za pomocą zmian

Kliknij pozycję Aktualizuj tabelę w grupie spis treści na karcie odwołania , wybierz pozycję Aktualizuj całą tabelę, a następnie kliknij przycisk OK.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Więcej informacji

Separatory stylów

Separator stylu to nowo wprowadzona funkcja od programu Word 2002 i Word 2003. Znaczniki separatora stylu umożliwiają wykonywanie następujących czynności: 

 • Stosowanie stylów nagłówków do pojedynczego wyrazu lub frazy w akapicie, co spowoduje wyświetlenie tylko tego wyrazu lub frazy w spisie treści.

 • Dołączanie dwóch stylów do jednego akapitu w celu wyświetlenia akapitu potencjalnego klienta w spisie treści.

 • Stosowanie poziomów konspektu do tekstu potencjalnego klienta w celu wyświetlenia tylko tekstu potencjalnego klienta w spisie treści.

 • Stosowanie poziomów konspektu do pojedynczego wyrazu lub frazy w akapicie, co spowoduje wyświetlenie tylko tego wyrazu lub frazy w spisie treści.

Pokaż separator stylu

W obszarze Karta Narzędzia główne kliknij ikona akapitu w grupie akapit .

Dodawanie przycisku Separator stylu do paska narzędzi

Zanim będzie można korzystać z funkcji separatora stylów, należy dodać przycisk Separator stylu do paska narzędzi. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Dostosuj.

 3. Na liście Wybierz polecenia z kliknij pozycję wszystkie polecenia.

 4. Na liście poleceń kliknij pozycję separator stylu, kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Separator stylu jest specjalną formą ukrytego znacznika akapitu. Dlatego dokumenty z separatorami stylów, które zostały utworzone w programie Word 2002 i nowszych wersjach programu Word, są wyświetlane tak samo w programie Word 2000 i w programie Microsoft Word 97, chyba że klikniesz pozycję Wszystkie w obszarze znaczniki formatowania. Jeśli klikniesz pozycję wszystko w obszarze znaczniki formatowania we wcześniejszych wersjach programu Word, ukryty znacznik akapitu (separator stylu) jest wyświetlany jako normalny znacznik akapitu, a dokument zostanie podzielony na strony.

Jeśli używasz wcześniejszej wersji programu Word do wyświetlania dokumentów z separatorami stylów utworzonymi w programie Word 2002 i nowszych wersjach programu Word, nie klikaj pozycji wszystkie w obszarze znaczniki formatowania.

Jak program Word dodaje nagłówki do spisu treści

W przypadku tekstów sformatowanych jako poziom nagłówka w spisie treści dokumentu nie ma żadnych znaków specjalnych, które wskazują, że w akapicie zastosowano wyróżniony tekst. Cały proces jest płynny. W tym celu program Word używa nowej funkcji podstawowej o nazwie "połączone Style znaków".

Styl nagłówka zastosowany do części współdziałania dokumentu jest wyświetlany jako styl nagłówka. Jednak w rzeczywistości jest to styl znaku połączonego. W programie Word 2002 i nowszych wersjach po zastosowaniu stylu akapitu do podzestawu akapitu występuje następujące zachowanie:

 • Zostanie utworzony ukryty styl znakowy i zostaną użyte te same właściwości znaku, co styl akapitu.

 • Do zaznaczenia zastosowano styl znakowy.

Uwaga: Styl znaków ukrytych utworzony za pomocą połączonych stylów znakowych zostanie wyświetlony na liście rozwijanej style, jeśli dokument zostanie otwarty i wyświetlony we wcześniejszych wersjach programu Word. W przypadku zapisania dokumentu we wcześniejszej wersji programu Word funkcja separatora stylu zostanie utracona.

Aby wyświetlić ukryty styl znaków, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Karta Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Style w grupie Style , a następnie kliknij pozycję Inspektor stylów Inspektor stylów

 2. W oknie podręcznym Inspektor stylów kliknij pozycję Wyświetl formatowanie ikona inspektora stylów .

Wynik

 • Zaznacz tekst w dokumencie i zwróć uwagę, że dokładne dane dotyczące formatowania pojawią się w okienku zadań Wyświetl formatowanie.

 • Zaznacz tekst, do którego zastosowano styl znakowy, i zwróć uwagę, że tekst jest wyświetlany jako styl znakowy w okienku zadań Wyświetl formatowanie. Styl połączony jest wyświetlany jako nagłówek (znak) w okienku zadań Wyświetl formatowanie. Rzeczywisty styl znaku pozostaje ukryty w okienku zadań Style i formatowanie lub na liście rozwijanej style na pasku narzędzi Formatowanie.

Do stylu znaku połączonego można użyć dowolnego stylu akapitu. Styl akapitu można utworzyć i wygląda dokładnie tak samo jak styl akapitu tekstu podstawowego, a następnie zastosowany do części akapitu. W ten sposób tekst, który został utworzony w celu skonstruowania spisu treści, może dokładnie pasować do tekstu w akapicie, przy założeniu, że opcje spisu treści zostaną zmodyfikowane, aby uwzględnić styl dla tekstu potencjalnego klienta.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×