Jak używać pasków danych

Jak używać pasków danych

W programie Visio Professional pasek danych jest typem grafiki związanej z danymi, którą można stosować po zaimportowaniu danych do kształtów. W poniższym przykładzie pokazano pasek danych dla pola Ukończono % w przypadku każdego z tych trzech kształtów:

Kształty schematu blokowego z częściowo wypełnionymi paskami danych

Paski danych są dobrym rozwiązaniem do przedstawiania wartości procentowych, ocen, postępu, wyników i kwot.

Stosowanie pasków danych do kształtów

 1. Upewnij się, że po prawej stronie jest otwarte okienko Pola grafiki związanej z danymi. Jeśli nie jest ono otwarte, na karcie Dane kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pola grafiki związanej z danymi.

  Karta Dane, pole wyboru Pola grafiki związanej z danymi

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz zmienić wszystkie kształty na stronie, kliknij puste miejsce na diagramie, aby usunąć zaznaczenie wszystkich zaznaczonych kształtów.

  • Jeśli chcesz zmienić tylko niektóre kształty na stronie, zaznacz je kliknięciami.

 3. W okienku Pola grafiki związanej z danymi wskaż pole danych, które chcesz zmienić w pasek danych.

 4. W tym samym okienku upewnij się, że pole, które chcesz zmienić, ma znacznik wyboru i zaznacz je, aby zostało wyróżnione kolorem niebieskim:

  Okienko Grafika związana z danymi, zaznaczone i wybrane pole Ukończono %

 5. Na karcie Dane kliknij strzałkę w dół w dolnej części galerii Grafika związana z danymi.

  Karta Dane, przycisk Galeria grafik związanych z danymi

 6. Następnie wybierz element w obszarze Pasek danych.

Konfigurowanie innych właściwości paska danych

Po zastosowaniu paska danych może być konieczne jego skonfigurowanie, aby grafika prawidłowo wizualizowała dane. Na przykład możesz zmienić właściwości, takie jak formatowanie tekstu, lub położenie grafiki.

 1. Wykonaj kroki od 1 do 4 powyżej.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Konfiguruj.

  Karta dane, przycisk Konfiguruj

 3. Jeśli chcesz zmienić ogólny wygląd paska danych, wybierz inny styl z menu Styl.

 4. Aby zmienić sposób wypełniania paska danych lub prezentowania postępu za jego pomocą, możesz ustawić wartości minimalną i maksymalną:

  • Wartość minimalna jest to wartość, przy której pasek danych będzie pusty. Jeśli dane to wartości procentowe, wartość minimalna jest równa 0 i w przypadku tej wartości pasek będzie pusty. Jednak jeśli dane nie są wartościami procentowymi, wartość minimalną możesz ustawić na inną wartość. Załóżmy na przykład, że najniższą wartością w danych jest 15. Możesz ustawić wartość minimalną na 15, a pasek danych będzie pusty do momentu, gdy wartość nie stanie się większa niż 15.

  • Wartość maksymalna jest to wartość, przy której pasek danych będzie pełny. Jeśli dane to wartości procentowe, wartość maksymalna jest równa 100 i w przypadku tej wartości pasek będzie pełny. Jednak jeśli dane nie są wartościami procentowymi, wartość maksymalną możesz ustawić na inną wartość. Załóżmy na przykład, że najwyższą wartością w danych jest 150. Możesz ustawić wartość maksymalną na 150, a pasek danych nie będzie całkowicie wypełniony do momentu, gdy wartość nie będzie równa 150.

 5. Możesz również zmienić etykietę, wartość i objaśnienia. Na poniższej ilustracji zidentyfikowano każdy z tych składników. Etykieta jest nazwą pola (lub nazwą kolumny) zaimportowanych danych. Wartość jest rzeczywistą wartością pola. Objaśnienie to cały obszar grafiki związanej z danymi.

  Objaśnienie paska danych zawierające etykietę i wartość

  • Położenie etykiety — określa położenie nazwy pola względem paska danych. Dostępnych jest kilka opcji: Zazwyczaj używana jest opcja Do góry, Do dołu, Do lewej lub Do prawej. Dostępna jest nawet opcja Niepokazywana, jeśli nie chcesz, aby etykieta była wyświetlana. W powyższym przykładzie dla położenia etykiety ustawiono opcję Do góry.

  • Etykieta — to rzeczywisty tekst nazwy pola. Jeśli chcesz zmienić domyślną nazwę pola, która znajduje się w danych, możesz zaznaczyć ciąg [Domyślna], nacisnąć klawisz DELETE, a następnie wpisać własny tekst. Na przykład możesz zmienić etykietę na „Wykonano %”.

  • Rozmiar czcionki etykiety — umożliwia ustawienie rozmiaru czcionki etykiety.

  • Położenie wartości — ta właściwość określa położenie wartości danych względem paska danych. Dostępnych jest kilka opcji: Wewnątrz, Do góry, Do dołu, Do lewej, Do prawej itd. Dostępna jest nawet opcja Niepokazywana, jeśli nie chcesz, aby wartość była wyświetlana. W powyższym przykładzie dla położenia wartości ustawiono opcję Wewnątrz.

  • Format wartości — ta właściwość umożliwia ustawienie formatu danych wartości. Kliknij przycisk „...”, a następnie wybierz jeden z popularnych formatów, np. Liczba, Waluta, Data/godzina i tak dalej.

  • Rozmiar czcionki wartości — umożliwia ustawienie rozmiaru czcionki wartości.

  • Przesunięcie objaśnienia — umożliwia przesuwanie objaśnienia w lewo lub w prawo.

  • Szerokość objaśnienia — umożliwia zmianę ogólnej szerokości obszaru grafiki związanej z danymi. Jeśli podasz liczbę, jednostką domyślną są cale. Na przykład jeśli wpiszesz liczbę 2, szerokość obszaru grafiki związanej z danymi zmieni się na 2 cale. Możesz również określić szerokość w punktach. Podczas określania wartości w punktach pamiętaj, aby podać liczbę, spację i ciąg „pkt”. Na przykład: 100 pkt

 6. Możesz również zmieniać położenie grafik związanych z danymi.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×