Jak tworzyć i edytować poziomy uprawnień

Jeśli jesteś administratorem usługi SharePoint Online, prawdopodobnie chcesz decydować o tym, kto ma prawo wprowadzać zmiany w witrynie. Możesz na przykład ustalić, że pracownicy działu finansowego mogą edytować listy, ale pracownicy działu marketingu mogą je tylko wyświetlać. Do tego właśnie przydają się uprawnienia i poziomy uprawnień.

Uprawnienia umożliwiają użytkownikom programu SharePoint wykonywanie pewnych czynności, takich jak edytowanie elementów na liście lub tworzenie witryny. W programie SharePoint nie można jednak przypisywać pojedynczych uprawnień poszczególnym użytkownikom. Zamiast tego powiązane ze sobą uprawnienia grupuje się, tworząc poziom uprawnień. Następnie ten poziom uprawnień przypisuje się do grupy programu SharePoint zawierającej użytkowników, którym chcesz przyznać uprawnienia.

Program SharePoint zawiera kilka domyślnych poziomów uprawnień, z których możesz korzystać, na przykład Współtworzenie i Tylko przeglądanie. Jeśli żaden z nich nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć nowy poziom uprawnień. Zarządzanie poziomami uprawnień jest łatwiejsze, jeśli nie wprowadzasz zmian w domyślnych poziomach.

Do tworzenia poziomów uprawnień i wprowadzania w nich zmian służy strona Poziomy uprawnień.

Aby utworzyć poziomy uprawnień lub wprowadzić w nich zmiany, trzeba należeć do grupy programu SharePoint, która ma uprawnienie Zarządzanie uprawnieniami. To uprawnienie jest domyślne w przypadku członków grupy Właściciele i administratorów zbioru witryn.

 1. W witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Użytkownicy i uprawnienia wybierz pozycję Uprawnienia witryny.

 3. Na karcie Uprawnienia w grupie Zarządzanie wybierz pozycję Poziomy uprawnień.

  Wybierz stronę Poziomy uprawnień.

 4. Na stronie Poziomy uprawnień wybierz pozycję Dodaj poziom uprawnień.

 5. Na stronie Dodawanie poziomu uprawnień podaj nazwę i opis.

 6. W obszarze Uprawnienia zaznacz pola wyboru obok uprawnień określonej listy lub witryny albo uprawnień osobistych, które chcesz przypisać do danego poziomu uprawnień.

 7. Kliknij przycisk Utwórz.

Możesz wprowadzić zmiany do dowolnego z wymienionych poziomów uprawnień z wyjątkiem poziomów Pełna kontrola i Ograniczony dostęp.

Po utworzeniu poziomu uprawnień przypisz go do grupy programu SharePoint.

Szybkim sposobem tworzenia nowego poziomu uprawnień jest skopiowanie istniejącego poziomu uprawnień. Może to być przydatne, gdy istniejący poziom uprawnień obejmuje uprawnienia, które są podobne do uprawnień przewidywanych w nowym poziomie. Po sporządzeniu kopii poziomu można dodać lub usunąć odpowiednie uprawnienia — w zależności od tego, które uprawnienia będą potrzebne w nowym poziomie.

Aby skopiować poziom uprawnień:

 1. Na stronie Poziomy uprawnień kliknij nazwę poziomu uprawnień, który chcesz skopiować. Nie zapomnij kliknąć linku; nie zaznaczaj pola wyboru obok nazwy. Na przykład Współtworzenie, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Wybieranie poziomu uprawnień.

 2. Na stronie Edytowanie poziomu uprawnień wybierz pozycję Kopiuj poziom uprawnień, który znajduje się u dołu strony za sekcją Uprawnienia osobiste.

  Przycisk Kopiuj poziom uprawnień.

 3. Na stronie Kopiowanie poziomu uprawnień wpisz nazwę i opis nowego poziomu uprawnień.

 4. Wybierz uprawnienia, które chcesz dodać lub usunąć, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

Po utworzeniu poziomu uprawnień przypisz go do grupy programu SharePoint.

W poziomie uprawnień można wprowadzić następujące zmiany:

 • Aktualizacja nazwy lub opisu

 • Dodanie lub usunięcie uprawnień

Nie zalecamy wprowadzania jakichkolwiek zmian w domyślnych poziomach uprawnień programu SharePoint. Nie można wprowadzać zmian w domyślnych poziomach uprawnień Pełna kontrola i Ograniczony dostęp.

Aby wprowadzić zmiany w poziomie uprawnień:

 1. Na stronie Poziomy uprawnień kliknij nazwę poziomu uprawnień, który chcesz edytować. Nie zapomnij kliknąć linku; nie zaznaczaj pola wyboru obok nazwy. Na przykład Marketing, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Wybierz poziom uprawnień o nazwie Marketing.

 2. Na stronie Edytowanie poziomu uprawnień możesz:

  • Zmienić opis.

  • Dodać uprawnienia do poziomu (lub je usunąć).

 3. Po wprowadzeniu zmian kliknij pozycję Prześlij.

Możesz usunąć dowolny poziom uprawnień z wyjątkiem poziomów Pełna kontrola i Ograniczony dostęp. Nie zalecamy usuwania domyślnego poziomu uprawnień.

Aby usunąć poziom uprawnień, na stronie Poziomy uprawnień zaznacz pole wyboru obok poziomu uprawnień, który chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń zaznaczone poziomy uprawnień.

Poziomy uprawnień dotyczą określonego zbioru witryn. Oznacza to, że wszelkie zmiany wprowadzone w poziomie uprawnień będą miały wpływ na cały zbiór witryn. W związku z tym mamy kilka zaleceń:

 • Nie edytuj domyślnych poziomów uprawnień Zmiana domyślnego poziomu uprawnień będzie miała wpływ na wszystkie wbudowane grupy programu SharePoint w zbiorze witryn. Obecność dwóch zbiorów witryn z poziomami uprawnień o tej samej nazwie, ale innym zestawie uprawnień może również stać się przyczyną nieporozumień.

 • Nie usuwaj domyślnych poziomów uprawnień Usunięcie domyślnego poziomu uprawnień spowoduje usunięcie go ze wszystkich wbudowanych grup programu SharePoint, które z niego korzystają, w zbiorze witryn. Może to spowodować utratę krytycznych uprawnień użytkowników przypisanych do tych grup.

 • Przypisuj poziomy uprawnień do grup programu SharePoint Poziom uprawnień można przypisać do użytkownika programu SharePoint, ale łatwiej będzie śledzić uprawnienia w poszczególnych witrynach, jeśli przypiszesz poziomy uprawnień do grupy programu SharePoint, a następnie dodasz odpowiednią osobę do tej grupy. Może to również zwiększyć wydajność witryny.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×