Jak sprawdzić kondycję usługi Office 365

Kondycję usług Office 365, Yammer, Microsoft Dynamics CRM i Microsoft Intune w chmurze możesz wyświetlić na stronie Kondycja usługiOffice 365w centrum administracyjnym. Jeśli występują problemy z usługą w chmurze, zanim zadzwonisz do pomocy technicznej lub poświęcisz czas na ich samodzielne rozwiązanie, możesz sprawdzić kondycję usługi, aby ustalić, czy jest to znany problem w trakcie rozwiązywania.

 1. Przejdź do strony https://portal.office.com/adminportal/home i zaloguj się, używając konta administratora.

  Uwaga: Kondycja usługi może być przeglądana przez osoby z przypisaną rolą administratora globalnego lub administratora usługi. Aby umożliwić administratorom programu Exchange, programu SharePoint i programu Skype dla firm wyświetlanie kondycji usługi, należy do nich również przypisać rolę administratora usługi.

 2. Aby wyświetlić informacje dotyczące kondycji usługi, w centrum administracyjnym wybierz pozycję Kondycja > Kondycja usługi lub kliknij kartę Kondycja usługi na głównym pulpicie nawigacyjnym. Karta pulpitu nawigacyjnego zawiera informacje o tym, czy występuje aktywny problem z usługą, a także linki do strony ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kondycji usługi.

  Karta pulpitu nawigacyjnego dla kondycji usługi
 3. Stan kondycji wszystkich usług w chmurze jest wyświetlony w formacie tabeli zawierającej ikony informujące o potencjalnych stanach.

Porada: Aby wyświetlić kondycję usługi, możesz też użyć aplikacji Office 365 Admin na urządzeniu przenośnym. To doskonała metoda śledzenia na bieżąco kondycji usługi za pomocą powiadomień push.

W widoku domyślnym są wyświetlane wszystkie usługi z bieżącym stanem kondycji. Aby filtrować widok w celu wyświetlenia tylko tych usług, w przypadku których występują obecnie zdarzenia, wybierz pozycję Zdarzenia na cieniowanym pasku po lewej stronie. Wybranie pozycji Porady spowoduje wyświetlenie tylko tych usług, dla których są obecnie opublikowane porady. Kliknięcie wyświetlonego stanu usługi w widoku Wszystkie usługi spowoduje otwarcie widoku podsumowania porady lub zdarzenia.

Widok bieżących problemów w kondycji usługi

W podsumowaniu porady lub zdarzenia podane są następujące informacje:

Zrzut ekranu z etykietami pól w poradach dotyczących usługi
 1. Identyfikator problemu i jego podsumowanie.

 2. Bieżący stan. Zobacz definicje stanów w tym artykule, aby zapoznać się z objaśnieniami poszczególnych potencjalnych stanów.

 3. Opis tego, jak problem może zakłócić pracę użytkowników.

 4. Godzina rozpoczęcia występowania problemu i godzina ostatniej aktualizacji komunikatu o kondycji usługi. Podczas występowania problemu często publikujemy komunikaty informujące o postępie jego rozwiązywania.

 5. Wybierz link Pokaż szczegóły, aby wyświetlić więcej szczegółowych informacji dotyczących problemu, w tym historię wszystkich komunikatów opublikowanych podczas pracy nad jego rozwiązaniem.

Ponieważ objaśnienia kondycji usługi są publikowane w czasie rzeczywistym, nie są one automatycznie tłumaczone na Twój język i szczegóły zdarzenia dotyczącego usługi są dostępne tylko w języku angielskim. Aby przetłumaczyć objaśnienie, wykonaj poniższe czynności:

 1. 1. Przejdź do usługi Translator.

 2. Na stronie Kondycja usługi wybierz zdarzenie lub poradę. W obszarze Pokaż szczegóły skopiuj tekst dotyczący problemu.

 3. 3. W usłudze Translator wklej tekst i wybierz pozycję Przetłumacz.

Tematy pokrewne

Wyświetlanie i pobieranie raportów użycia usług w usłudze Office 365

Przez większość czasu usługi będą wyświetlane jako będące w dobrej kondycji bez dodatkowych informacji. Bieżący problem z usługą, jest określony jako porada lub zdarzenie i jest wyświetlony jego bieżący stan.

Porada: Zdarzenia planowanej konserwacji nie są wyświetlane na stronie Kondycja usługi. Możesz śledzić zdarzenia planowanej konserwacji, obserwując na bieżąco Centrum wiadomości. Za pomocą filtru wyświetl wiadomości z kategorii Planowanie na wypadek zmiany, aby dowiedzieć się, kiedy zmiana zostanie wprowadzona, jakie będą jej efekty i jak się do niej przygotować. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Centrum wiadomości w usłudze Office 365.

Zdarzenia i porady

Ikona informacji dla ostrzeżenia

Jeśli dla usługi jest wyświetlona porada, wiemy o problemie zakłócającym pracę niektórych użytkowników, ale usługa jest mimo to dostępna. W poradzie jest często podane obejście problemu. Problem może być sporadyczny lub mieć ograniczony zakres i wpływ na użytkowników.

Ikona wykrzyknika dla zdarzenia

Jeśli dla usługi jest wyświetlone aktywne zdarzenie, występuje problem krytyczny i usługa lub główna funkcja usługi jest niedostępna. Na przykład użytkownicy mogą nie mieć możliwości wysyłania i odbierania wiadomości e-mail lub zalogowania się. Zdarzenia będą miały zauważalny wpływ na użytkowników. Gdy zdarzenie jest w toku, będziemy udostępniać aktualizacje dotyczące badania, podjętych prób złagodzenia wpływu i potwierdzenia rozwiązania na pulpicie nawigacyjnym kondycji usługi.

Definicje stanów

Stan

Definicja

Badanie

Wiemy o potencjalnym problemie i zbieramy dodatkowe informacje na temat bieżącej sytuacji i zakresu jej wpływu.

Obniżenie wydajności usługi

Potwierdziliśmy występowanie problemu, który może zakłócać korzystanie z usługi lub funkcji. Ten status może być wyświetlany, jeśli na przykład usługa działa wolniej niż zwykle, występują sporadyczne przerwy w świadczeniu usługi lub określona funkcja nie działa.

Przerwa w świadczeniu usługi

Ten status zostanie wyświetlony, jeśli ustalimy, że problem uniemożliwia użytkownikom uzyskanie dostępu do usługi. W tym przypadku problem jest istotny i może być spójnie odtworzony.

Przywracanie usługi

Przyczyna problemu została zidentyfikowana, wiemy, jaką akcję naprawczą należy podjąć, i jesteśmy w trakcie procesu przywracania stanu dobrej kondycji usługi.

Przedłużone odzyskiwanie usługi

Ten stan oznacza, że akcja naprawcza trwa, aby przywrócić usługę dla większości użytkowników, ale usunięcie problemu względem wszystkich systemów zajmie trochę czasu. Ten stan może być również widoczny, jeśli wprowadziliśmy tymczasową poprawkę w celu zmniejszenia wpływu, gdy czekamy na zastosowanie trwałej poprawki.

Wstrzymano badanie problemu

Ten stan zostanie wyświetlony, jeśli wynikiem naszego szczegółowego badania potencjalnego problemu jest prośba o dodatkowe informacje od klientów, aby można było przeprowadzić dalsze badania. Jeśli konieczne jest działanie z Twojej strony, powiadomimy Cię, jakie dane lub dzienniki są nam potrzebne.

Usługa została przywrócona

Potwierdziliśmy, że akcja naprawcza rozwiązała podstawowy problem i przywrócono stan dobrej kondycji usługi. Aby dowiedzieć się, na czym polegał problem, wyświetl szczegóły problemu.

Strona Kondycja usługi umożliwia sprawdzenie bieżącego stanu kondycji oraz wyświetlenie historii wszystkich porad i zdarzeń dotyczących usługi z ostatnich 30 dni. Aby wyświetlić historię kondycji wszystkich usług, wybierz pozycję Wyświetl historię na stronie Kondycja usługi.

Link Pokaż dla historii kondycji

Zostanie wyświetlona lista wszystkich komunikatów dotyczących kondycji usługi opublikowanych w wybranym przedziale czasu, jak pokazano poniżej:

Wyświetlanie historii kondycji usługi

Możesz wyświetlić historię kondycji z ostatnich 7 bądź 30 dni. Wybierz dowolny wiersz, aby wyświetlić więcej szczegółowych informacji o danym problemie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego zaangażowania w zapewnianie nieprzerwanego świadczenia usług, zobacz Transparentne działania z usługi Office 365.

Naszym celem jest zagwarantowanie, że udostępniane Tobie przez nas informacje dotyczące bieżącego problemu są dostarczane na czas oraz są dokładne i przydatne. Aby ocenić naszą pracę, wybierz ocenę w formie gwiazdek. Po przyznaniu nam od 1 do 5 gwiazdek możesz przekazać opinię dotyczącą dowolnych określonych informacji szczegółowych. Skorzystamy z Twojej opinii, aby ulepszyć nasz system obsługi kondycji usługi.

Formularz opinii dla problemów dotyczących kondycji usługi
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×