Jak skonfigurować usługi IIS na potrzeby przekazywania w usłudze Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po skonfigurowaniu urządzenia wielofunkcyjnego lub aplikacji do wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu usługi Office 365 czasem zdarza się, że urządzenie lub aplikacja nie może nawiązać bezpośredniego połączenia z usługą Office 365. W takich przypadkach jako pośrednika należy skonfigurować internetowe usługi informacyjne (IIS, Internet Information Services).

Może to być konieczne w następujących sytuacjach:

 • Nie masz już lokalnego systemu do obsługi wiadomości

 • Posiadasz w środowisku lokalnym urządzenia lub programy specjalistyczne dla firm (LOB)

 • Urządzenia i programy LOB muszą wysyłać wiadomości e-mail do domen zdalnych i do skrzynek pocztowych usługi Exchange Online

Przed kontynuowaniem przejrzyj jak skonfigurować urządzenie wielofunkcyjne lub aplikacji na wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą usługi Office 365 , jakie mogą być dostępna opcja, która nie wymaga konfigurowania dodatkowy serwer z przekazywaniem.

Uwaga: Poniższe instrukcje można dostosować dla innych rodzajów przekazywania SMTP, które mogą istnieć w organizacji.

Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem

 • Szacowany czas wykonania: 15 min

 • Twoja domena lokalna musi zostać dodana w usłudze Office 365 jako zaakceptowana domena. Jeśli na przykład przekazywanie następuje z adresu tomasz@tailspintoys.com, należy dodać domenę tailspintoys.com jako zaakceptowaną domenę w usłudze Office 365.

 • Konta lokalne muszą być licencjonowanymi użytkownikami usługi Exchange Online w usłudze Office 365 albo alternatywnymi adresami e-mail licencjonowanego użytkownika usługi Exchange Online. Jeśli na przykład przekazywanie następuje z adresu drukarka@tailspintoys.com, a kontem pośredniczącym ma być adres tomasz@contoso.com (użytkownik usługi Office 365), musisz dodać adres drukarka@tailspintoys.com jako adres alternatywny dla konta tomasz@contoso.com.

Konfigurowanie usługi Exchange Online jako funkcji przekazywania SMTP przy użyciu systemu Windows Server 2012

 1. Instalowanie internetowych usług informacyjnych (IIS, Internet Information Services)

  1. W Menedżerze serwera wybierz pozycję Dodaj role.

  2. Na stronie Przed rozpoczęciem w Kreatorze dodawania ról wybierz pozycję Dalej.

  3. Na stronie Wybieranie typu instalacji wybierz pozycję Instalacja oparta na rolach lub oparta na funkcjach.

  4. Na stronie Wybieranie miejsca docelowego serwera wybierz pozycję Wybierz serwer z puli serwerów i wybierz serwer, na którym będą uruchomione usługi SMTP. Wybierz pozycję Dalej.

  5. Na stronie Wybieranie ról serwera wybierz pozycję Serwer sieci Web (IIS), a następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli zostanie wyświetlona strona z żądaniem dodatkowych funkcji, wybierz pozycję Dodaj funkcje, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  6. Na stronie Wybieranie usług ról upewnij się, że jest zaznaczona opcja Uwierzytelnianie podstawowe w obszarze zabezpieczenia, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  7. Na stronie Potwierdzanie kroków instalacji wybierz pozycję Zainstaluj.

 2. Instalowanie usługi SMTP

  1. Otwórz Menedżera serwera i wybierz pozycję Dodaj role i funkcje.

  2. Wybierz pozycję Wybieranie serwera i upewnij się, że wybrano serwer, na którym będzie uruchomiony serwer SMTP, a następnie wybierz pozycję Funkcje.

  3. Na ekranie Wybieranie funkcji wybierz pozycję Serwer SMTP. Może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie dodatkowych składników. W takim przypadku wybierz pozycję Dodaj wymagane funkcje i wybierz pozycję Dalej.

  4. Wybierz pozycję Zainstaluj. Po zakończeniu instalacji może być konieczne uruchomienie usługi SMTP przy użyciu przystawki Services dla programu Microsoft Management Console (MMC).

 3. Konfigurowanie protokołu SMTP

  1. Otwórz Menedżera serwera, wybierz pozycję Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Internet Information Services (IIS) 6.0.

  2. Rozwiń bieżący serwer, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Serwer wirtualny SMTP, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  3. Na karcie Ogólne wybierz pozycję Zaawansowane > Dodaj.

  4. W polu Adres IP podaj adres serwera, który hostuje serwer SMTP.

  5. W polu Port wprowadź wartość 587 i wybierz pozycję OK.

  6. Otwórz kartę Dostęp i wykonaj następujące czynności:

   1. Wybierz pozycję Uwierzytelnianie i upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Dostęp anonimowy.

   2. Wybierz pozycję Połączenie > Tylko poniższa lista, a następnie podaj adresy IP urządzeń, które będą się łączyć z serwerem SMTP, takich jak drukarki.

   3. Wybierz pozycję Przekazywanie > Tylko poniższa lista, a następnie podaj adresy IP urządzeń, które będą przekazywały przez ten serwer SMTP.

  7. Na karcie Dostarczanie wybierz pozycję Zabezpieczenia ruchu wychodzącego, a następnie wykonaj następujące czynności:

   1. Wybierz pozycję Uwierzytelnianie podstawowe.

   2. Wprowadź poświadczenia użytkownika usługi Office 365, który ma korzystać z przekazywania poczty SMTP.

   3. Wybierz pozycję Szyfrowanie TLS.

   4. Wybierz pozycję Połączenia wychodzące, a następnie w polu Port TCP wprowadź wartość 587 i wybierz pozycję OK.

   5. Wybierz pozycję Zaawansowane i oznacz SMTP.office365.com jako hosta inteligentnego.

 4. Uruchom ponownie usługę IIS i usługę SMTP.

Konfigurowanie usługi Exchange Online jako funkcji przekazywania SMTP przy użyciu systemu Windows Server 2008

 1. Instalowanie internetowych usług informacyjnych (IIS, Internet Information Services)

  1. W Menedżerze serwera wybierz pozycję Dodaj role.

  2. Na stronie Przed rozpoczęciem w Kreatorze dodawania ról wybierz pozycję Dalej.

  3. Na stronie Wybieranie ról serwera wybierz pozycję Serwer sieci Web (IIS) i wybierz pozycję Zainstaluj.

  4. Klikaj pozycję Dalej, aż przejdziesz do strony Wybieranie usług ról.

  5. Upewnij się, że oprócz już wybranych pozycji wybrano pozycje Rejestrowanie ODBC, Zgodność z metabazą usług IIS oraz Konsola zarządzania usługami IIS 6 , a następnie wybierz pozycję Dalej.

  6. Gdy zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie usług IIS, wybierz pozycję Zainstaluj. Po zakończeniu instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie serwera.

 2. Instalowanie usługi SMTP

  1. Otwórz Menedżera serwera i wybierz pozycję Dodaj role i funkcje.

  2. Na ekranie Wybieranie funkcji wybierz pozycję Serwer SMTP. Może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie dodatkowych składników. W takim przypadku wybierz pozycję Dodaj wymagane funkcje i wybierz pozycję Dalej.

  3. Wybierz pozycję Zainstaluj. Po zakończeniu instalacji może być konieczne uruchomienie usługi SMTP przy użyciu przystawki Services dla programu Microsoft Management Console (MMC).

 3. Konfigurowanie protokołu SMTP

  1. Wybierz pozycję Start > Narzędzia administracyjne > Internetowe usługi informacyjne (IIS) 6.0.

  2. Rozwiń bieżący serwer, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Serwer wirtualny SMTP, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  3. Na karcie Ogólne wybierz pozycję Zaawansowane > Dodaj.

  4. W polu Adres IP podaj adres serwera, który hostuje serwer SMTP.

  5. W polu Port wprowadź wartość 587 i wybierz pozycję OK.

  6. Otwórz kartę Dostęp i wykonaj następujące czynności:

   1. Wybierz pozycję Uwierzytelnianie i upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Dostęp anonimowy.

   2. Wybierz pozycję Połączenie > Tylko poniższa lista, a następnie podaj adresy IP urządzeń, które będą się łączyć z serwerem SMTP, takich jak drukarki.

   3. Wybierz pozycję Przekazywanie > Tylko poniższa lista, a następnie podaj adresy IP urządzeń, które będą przekazywały przez ten serwer SMTP.

  7. Na karcie Dostarczanie wybierz pozycję Zabezpieczenia ruchu wychodzącego, a następnie wykonaj następujące czynności:

   1. Wybierz pozycję Uwierzytelnianie podstawowe.

   2. Wprowadź poświadczenia użytkownika usługi Office 365, który ma korzystać z przekazywania poczty SMTP.

   3. Wybierz pozycję Szyfrowanie TLS.

   4. Wybierz pozycję Połączenia wychodzące, a następnie w polu Port TCP wprowadź wartość 587 i wybierz pozycję OK.

   5. Wybierz pozycję Zaawansowane i oznacz SMTP.office365.com jako hosta inteligentnego.

 4. Uruchom ponownie usługę IIS i usługę SMTP.

Skąd wiadomo, że to działanie się powiodło?

Usługi przekazywania SMTP można przetestować bez używania oddzielnego urządzenia lub oddzielnej aplikacji LOB.

Aby przetestować usługi przekazywania SMTP, wykonaj poniższe czynności.

 1. Utwórz plik tekstowy w programie Notatnik albo w innym edytorze tekstów. Plik powinien zawierać następujący kod. Zastąp źródłowe i docelowe adresy e-mail adresami, które będą używane do przekazywania SMTP.

  FROM: <source email address>
  TO: <destination email address>
  SUBJECT: Test email
  
  This is a test email sent from my SMTP server
  
 2. Zapisz plik tekstowy jako Email.txt.

 3. Skopiuj plik Email.txt do następującego folderu: C:\InetPub\MailRoot\Pickup.

 4. Po krótkiej chwili plik powinien zostać automatycznie przeniesiony do folderu C:\InetPub\MailRoot\Queue. Gdy serwer SMTP dostarczy wiadomość, plik zostanie automatycznie usunięty z folderu lokalnego.

  Ostrzeżenie: Jeśli serwer SMTP nie może dostarczyć wiadomości, w folderze C:\InetPub\MailRoot\BadMail zostanie utworzony raport o niedostarczeniu. Tego raportu o niedostarczeniu można użyć do diagnozowania problemów z dostarczaniem.

Tematy pokrewne

Rozwiązywanie problemów z wiadomości e-mail wysłanych z drukarki i aplikacji biznesowych
jak skonfigurować urządzenie wielofunkcyjne lub aplikacji na wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×