Jak skonfigurować urządzenie wielofunkcyjne lub aplikację do wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wymagania wstępne: Office 365 subskrypcji, Exchange Online Plan

W tym artykule wyjaśniono, jak można wysyłać wiadomości e-mail z urządzeń i aplikacji biznesowych po wszystkich skrzynek pocztowych w Office 365. Na przykład:

 • Masz skaner i chcesz przesłać pocztą e-mail zeskanowane dokumenty do siebie lub kogoś innego.

 • Masz aplikacja (LOB) z LOB, która zarządza terminów, a chcesz wysłać pocztą e-mail przypomnienia klientom czas terminu.

Opcja 1 (zalecana): Uwierzytelnienie urządzenia lub aplikacji bezpośrednio w skrzynce pocztowej usługi Office 365 i wysyłanie poczty przy użyciu przesyłania klienta SMTP

Ta opcja obsługuje większość scenariuszy zastosowań i jest najłatwiejsza do skonfigurowania. Wybierz tę opcję w następujących sytuacjach:

 • Aby wysłać wiadomość e-mail z innych firm, hostowanej aplikacji, usługi lub urządzenia.

 • Chcesz wysyłać wiadomości e-mail do osób w organizacji i poza nią.

Aby skonfigurować aplikację lub urządzenie, podłącz bezpośrednio do Office 365 przy użyciu punktu końcowego przesyłania SMTP klienta smtp.office365.com.

Każde urządzenie/aplikacja musi mieć możliwość uwierzytelnienia w usłudze Office 365. Może mieć swój własny adres nadawcy lub wszystkie urządzenia mogą używać jednego adresu, na przykład drukarka@contoso.com.

Jak skonfigurować przesyłanie klienta SMTP

Wprowadź następujące ustawienia bezpośrednio na urządzeniu lub w aplikacji zgodnie z ich przewodnik powoduje, że (może użyć terminologia innego niż w tym artykule). Jak długo rozwiązania spełnia wymagania w zakresie przedstawienia klienta SMTP, następujące ustawienia pozwoli na wysyłanie wiadomości e-mail z urządzenia lub aplikacji.

Ustawienie urządzenia lub aplikacji

Wartość

Host serwera/inteligentny

smtp.office365.com

Port

Port 587 (zalecany) lub port 25

TLS/StartTLS

Włączone

Nazwa użytkownika/adres e-mail i hasło

Wprowadź poświadczenia logowania hostowanej skrzynki pocztowej, która będzie używana

Aby uzyskać więcej informacji, rozwiń poniższe sekcje.

Określanie, która wersja programu TLS urządzenia obsługuje, zaznaczając pole wyboru przewodnik urządzenia lub z dostawcą. Jeśli aplikację lub urządzenie nie obsługuje TLS 1.0 lub powyżej:

 • Do wysyłania poczty użyj wysyłania bezpośredniego (opcja 2) lub przekazywania SMTP usługi Office 365 (opcja 3) — w zależności od wymagań.

 • Jeśli drukarka obsługuje tylko SSL 3.0 istotne jest używanie przesyłania klienta SMTP, możesz skonfigurować alternatywnej konfiguracji o nazwie przesyłania klienta pośrednie SMTP. Aby nawiązać połączenie Office 365 to używa lokalnego serwera SMTP. Jest to bardziej skomplikowanej konfiguracji. Instrukcje można znaleźć tutaj: jak skonfigurować do przekazywania z usługą Office 365.

Uwaga: Jeśli urządzenie zaleca, domyślnie portu 465 nie obsługuje przesyłania klienta SMTP.

Na poniższym diagramie przedstawiono pojęciowo, jak będzie wyglądać środowisko.

Ilustruje, jak drukarka wielofunkcyjna łączy się z usługą Office 365 przy użyciu przesyłania klienta SMTP.

 • Przesyłanie klienta SMTP umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do osób w organizacji, jak i poza nią.

 • Ta metoda pomija większość testów na obecność spamu w przypadku poczty wysyłanej do osób w organizacji. To ułatwia ochronę adresów IP firmy przed zablokowaniem przez listę blokującą spam.

 • Przy użyciu tej metody można wysyłać wiadomości e-mail z dowolnego miejsca lub adres IP, w tym sieci Twojej organizacji (lokalnego) lub hostingu usługi, takiej jak Microsoft Azure w chmurze innych firm.

 • Uwierzytelnianie: Musisz mieć możliwość skonfigurowania nazwy użytkownika i hasła, aby wysyłać wiadomości e-mail na urządzeniu.

 • Skrzynka pocztowa: Musisz mieć licencjonowaną skrzynkę pocztową usługi Office 365, aby wysyłać z niej wiadomości e-mail.

 • Transport Layer Security (TLS): Urządzenie to musi mieć możliwość używania protokołu TLS w wersji 1.0 lub wyższej.

 • Port: Port 587 (zalecane) lub 25 jest wymagane i musi być odblokowane w Twojej sieci. Niektóre zapory sieciowe lub usługodawców internetowych Zablokowanie portów — zwłaszcza port 25.

Uwaga: Zagadnienie TLS Zobacz, jak Exchange Online używa TLS do bezpiecznego połączenia poczty e-mail w usłudze Office 365 i uzyskać szczegółowe informacje techniczne dotyczące usługi Exchange Online używaniu TLS z kolejnością mechanizmy szyfrowania, zobacz ulepszanie Funkcje zabezpieczeń przepływu poczty programu Exchange Online.

Możesz wysyłać tylko na jeden adres e-mail, chyba że urządzenia mogą zawierać poświadczenia logowania dla wielu Office 365 skrzynek pocztowych. Office 365 nakłada ograniczenie liczby 30 wiadomości wysyłane na minutę, jak i limit 10 000 adresatów dziennie.

Opcja 2: Wysyłania poczty e-mail bezpośrednio z drukarki lub aplikacji do usługi Office 365 (bezpośredni przesłanie)

Wybierz tę opcję w następujących sytuacjach:

 • SMTP klienta przesyłania (opcja 1) nie jest zgodny z Twojej firmy, potrzeb lub z urządzenia. Na przykład aplikację lub urządzenie nie spełnia wymagań złożenia klienta SMTP, takie jak obsługuje TLS.

 • Potrzebujesz do wysyłania wiadomości do adresatów w organizacji, którzy mają skrzynki pocztowe w Office 365; nie musisz wysłać wiadomości e-mail do osób spoza organizacji.

Inne scenariusze, w których wysyłanie bezpośrednie może być najlepszym rozwiązaniem:

 • Chcesz, aby urządzenie lub aplikacja wysyłała wiadomości z adresów e-mail poszczególnych użytkowników, i nie chcesz, aby poświadczenia skrzynek pocztowych poszczególnych użytkowników były skonfigurowane do korzystania z przesyłania klienta SMTP. Wysyłanie bezpośrednie umożliwia każdemu użytkownikowi w organizacji wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą własnego adresu.

  Nie korzystaj z pojedynczą skrzynkę pocztową z uprawnienia Wyślij jako dla wszystkich użytkowników. Ta metoda nie jest obsługiwana ze względu na złożoność i potencjalnych problemów.

 • Chcesz wysłać zbiorczą wiadomość e-mail lub biuletynów. Office 365 nie jest możliwe w tym za pośrednictwem przesyłania klienta SMTP. Wyślij bezpośrednie pozwala na wysyłanie dużej liczby wiadomości.

  Należy zauważyć, że istnieje ryzyko wiadomości e-mail zostanie oznaczona jako spam przez Office 365. Warto skorzystać z pomocy dostawcą poczty e-mail zbiorczo, aby pomóc. Na przykład będzie pomagają zgodny najważniejsze wskazówki, a może ułatwić, upewnij się, że domenami i adresy IP nie są zablokowane przez inne osoby w Internecie.

Wprowadź następujące ustawienia na urządzeniu lub w aplikacji bezpośrednio.

Ustawienie urządzenia lub aplikacji

Wartość

Host serwera/inteligentny

Punkt końcowy rekordu MX, na przykład contoso-com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Włączone

Adres e-mail

Dowolnego adresu e-mail dla jednej z Office 365 zaakceptowane domeny. Ten adres e-mail nie muszą mieć skrzynkę pocztową.

Zalecamy dodanie rekordu SPF w celu uniknięcia oflagowywania wiadomości jako spamu. W przypadku wysyłania ze statycznego adresu IP dodaj ten adres do rekordu SPF w ustawieniach DNS rejestratora domeny w następujący sposób:

Wpis DNS

Wartość

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Jeśli urządzenie lub aplikacja może wysyłać ze statycznego publicznego adresu IP, uzyskaj ten adres IP, a następnie zanotuj go. Możesz udostępnić statyczny adres IP innym urządzeniom i użytkownikom, ale nie udostępniaj go osobom spoza firmy. Urządzenie lub aplikacja może wysyłać z dynamicznego lub współużytkowanego adresu IP, ale wiadomości są wtedy bardziej podatne na filtry chroniące przed spamem.

 2. Zaloguj się do usługi Office 365.

 3. Upewnij się, że domena, na przykład contoso.com, jest zaznaczone. Kliknij pozycję Zarządzaj systemem DNSi Znajdź rekord MX. Rekord MX ma wartość WSKAZYWANY adres , która będzie podobny do cohowineinc com.mail.protection.outlook.com, jak pokazano w poniższej zrzut ekranu. Zanotuj rekordu WSKAZYWANY adres wartość MX, który określane jako punkt końcowy MX.

  Zanotuj wartość Wskazywany adres rekordu MX.
 4. Wróć do urządzenia i w ustawieniach w obszarze zwykle nazywanym Serwer lub Host inteligentny wprowadź wartość WSKAZYWANY ADRES rekordu MX zanotowaną w kroku 3.

 5. Po zakończeniu konfigurowania ustawień urządzenia przejdź do witryny internetowej rejestratora domeny, aby zaktualizować rekordy DNS. Edytuj rekord struktury zasad dotyczących nadawców (SPF). We wpisie uwzględnij adres IP zanotowany w kroku 1. Gotowy ciąg będzie podobny do następującego:

  v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all

  Wartość 10.5.3.2 to Twój publiczny adres IP.

  Uwaga: Pominięcie tego kroku może spowodować wysyłanie wiadomości e-mail do folderów wiadomości-śmieci adresatów.

 6. Przetestuj konfigurację, wysyłanie wiadomości e-mail test z urządzenia lub aplikacji i upewnij się, że adresat została odebrana.

Na poniższym diagramie aplikacja lub urządzenie w sieci Twojej organizacji używa bezpośrednie wysyłanie i punkt końcowy Office 365 poczty programu exchange (MX) do adresatów wiadomości e-mail w Twojej organizacji. Łatwiej znaleźć punkt końcowy MX w Office 365, jeśli chcesz wyszukać.

Ilustruje, jak drukarka wielofunkcyjna wysyła pocztę e-mail bezpośrednio tylko do adresatów w organizacji przy użyciu punktu końcowego rekordu MX usługi Office 365.

Można skonfigurować urządzenia, aby wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio do Office 365. Używanie bezpośredniego Wyślij do przekazywania wiadomości e-mail do adresatów Office 365 skrzynek pocztowych w Twojej organizacji. Wyślij bezpośredni ma zastosowanie również adresatom zewnętrznym skrzynek pocztowych w Office 365. Jeśli urządzenie korzysta bezpośrednie wysyłanie próby przekazywania wiadomości e-mail adresata, który nie ma skrzynki pocztowej programu Office 365, wiadomości e-mail będą odrzucane.

Uwaga: Jeśli aplikację lub urządzenie ma pełnić rolę serwera poczty i dostarczanie Office 365, jak również innych dostawców usług poczty, zapoznaj się z instrukcjami urządzeń i aplikacji; nie istnieją żadne ustawienia Office 365 potrzebne w tym scenariuszu.

 • Wysyła wiadomości e-mail przy użyciu usługi Office 365, ale nie wymaga dedykowanej skrzynki pocztowej usługi Office 365.

 • Nie wymaga urządzenie lub wniosek o statyczny adres IP. Jednak jest to zalecane, jeśli to możliwe.

 • Nie działa z łącznikiem; nigdy nie należy konfigurować urządzenia do korzystania z łącznika z wysyłaniem bezpośrednim — może to powodować problemy.

 • Nie wymaga, aby urządzenie obsługiwało protokół TLS.

Bezpośredni Wyślij jest większa niż SMTP klienta przesyłania wysyłania limity. Nadawców nie są powiązane, 30 wiadomości na minutę lub 10 000 adresatów limit dnia na.

 • Port: Port 25 jest wymagane i musi być odblokowane w Twojej sieci.

 • Zaleca się statyczny adres IP: Tak, aby można utworzyć rekord SPF dla swojej domeny, zaleca się statyczny adres IP. Dzięki temu uniknąć wiadomości jest oznaczony jako wiadomości-śmieci.

 • Nie wymaga skrzynki pocztowej usługi Office 365 z licencją.

 • Wyślij bezpośredni nie można używać do dostarczania wiadomości e-mail do adresatów zewnętrznych, na przykład adresatów z adresami Gmail lub Yahoo.

 • Wiadomości będą podlegać stosuje kontroli.

 • Poczta wysłana może zostać zerwane zablokowanie adresów IP według listy wiadomości-śmieci.

 • W usłudze Office 365 stosowane są zasady ograniczania w celu ochrony wydajności serwera.

Opcja 3: Skonfigurowanie łącznika do wysyłania poczty przy użyciu przekazywania SMTP usługi Office 365

Ta opcja jest trudniejsza do wdrożenia niż pozostałe. Wybierz tę opcję tylko w następujących sytuacjach:

 • Przesyłanie klienta SMTP (opcja 1) nie jest zgodne z potrzebami biznesowymi lub urządzeniem

 • Nie możesz użyć wysyłania bezpośredniego (opcja 2), ponieważ chcesz wysyłać wiadomości e-mail do adresatów zewnętrznych.

Przekazywanie SMTP umożliwia usłudze Office 365 przekazywanie wiadomości e-mail w Twoim imieniu przy użyciu publicznego adresu IP (lub certyfikatu) w celu uwierzytelnienia usługi Office 365. Aby to zrobić, należy skonfigurować łącznik dla konta usługi Office 365, co sprawia, że ta konfiguracja jest bardziej złożona.

Ustawienie urządzenia lub aplikacji

Wartość

Host serwera/inteligentny

Punkt końcowy MX, np. yourcontosodomain com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Włączone

Adres e-mail

Dowolny adres e-mail dla jednej ze zweryfikowanych domen usługi Office 365. Ten adres e-mail nie wymaga skrzynki pocztowej.

Jeśli skonfigurowano wdrożenie hybrydowe usługi Exchange lub masz łącznik skonfigurowany pod kątem przepływu poczty z serwera poczty e-mail do usługi Office 365, dodatkowa konfiguracja prawdopodobnie nie będzie potrzebna w tym scenariuszu. W przeciwnym razie utwórz łącznik przepływu poczty na potrzeby tego scenariusza:

Ustawienie łącznika

Wartość

Od

Serwer poczty e-mail organizacji

Do

Office 365

Ograniczenia domeny: Adres/zakres adresów IP

Lokalny adres IP lub zakres adresów IP, przy użyciu których urządzenie lub aplikacja będzie nawiązywać połączenia z usługą Office 365.

Zalecamy dodanie rekordu SPF w celu uniknięcia oflagowywania wiadomości jako spamu. W przypadku wysyłania ze statycznego adresu IP dodaj ten adres do rekordu SPF w ustawieniach DNS rejestratora domeny w następujący sposób:

Wpis DNS

Wartość

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Uzyskanie publiczny adres IP (statycznym) wysyłającej z urządzeniem lub aplikacji. Dynamiczne adres IP nie jest obsługiwane lub dozwolone. Można udostępnić statycznego adresu IP innych urządzeń i użytkowników, ale nie udostępniaj adresu IP osobom spoza firmy. Zanotuj ten adres IP na później.

 2. Zaloguj się do usługi Office 365.

 3. Wybierz pozycję domeny. Upewnij się, że domena, na przykład contoso.com, jest zaznaczone. Kliknij pozycję Zarządzaj systemem DNS i Znajdź rekord MX. Rekord MX ma wartość WSKAZYWANY adres , która będzie podobny do cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com , jak pokazano w poniższej zrzut ekranu. Zanotuj rekordu MX wartość WSKAZYWANY adres . Musisz to później.

  Zanotuj wartość Wskazywany adres rekordu MX.
 4. Upewnij się, że domeny, w których aplikacja lub urządzenie będzie wysyłać do została zweryfikowana. Jeśli domena nie została zweryfikowana, wiadomości e-mail mogą zostać utracone i nie można ich śledzenia przy użyciu narzędzia do śledzenia wiadomości Exchange Online.

 5. W Office 365 kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij programu Exchange , aby przejść do Centrum administracyjne programu Exchange.

 6. W Centrum administracyjne programu Exchange kliknij pozycję Przepływ poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk łączników.

 7. Sprawdź listę łączników skonfigurowanych dla organizacji. Jeśli na liście nie ma łącznika z serwera poczty e-mail organizacji do usługi Office 365, utwórz go.

  1. Aby uruchomić kreatora, kliknij symbol plus +. Na pierwszym ekranie wybierz odpowiednie opcje, które są przedstawione w następujących zrzut ekranu:

   W polu Od wybierz serwer poczty e-mail organizacji, a w polu Do wybierz usługę Office 365.

   Kliknij przycisk Daleji nadaj nazwę łącznik.

  2. Na następnym ekranie wybierz opcję od zweryfikowania, że adres IP serwera wysyłającego pasuje do jednej z tych adresów IP, które należą do organizacjii dodać adres IP z kroku 1.

  3. Pozostaw wszystkie inne pola z wartościami domyślnymi, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

 8. Teraz, gdy po zakończeniu konfigurowania ustawień Office 365, przejdź do witryny sieci Web rejestratora domen, aby zaktualizować rekordy DNS. Edytowanie rekordu SPF. Podaj adres IP, zapisany w kroku 1. Na koniec ciągu powinna wyglądać podobnie do następującej: v = spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~ wszystkie, gdzie 10.5.3.2 jest publiczny adres IP. Pomijanie tej czynności mogą powodować wiadomości e-mail były wysyłane do adresatów wiadomości-śmieci folderów.

 9. Teraz przejdź ponownie do urządzenia, a w ustawieniach, Znajdź pozycję dla serwera lub hosta inteligentnego i wprowadź rekord MX wartość WSKAZYWANY adres , który został zapisany w kroku 3.

 10. Aby przetestować konfigurację, wyślij testową wiadomość e-mail z urządzenia lub aplikacji i potwierdź jej odbiór przez adresata.

Na poniższym diagramie aplikacja lub urządzenie w sieci organizacji wysyła wiadomości e-mail do adresatów w organizacji przy użyciu łącznika dla przekazywania SMTP.

Ilustruje, jak drukarka wielofunkcyjna łączy się z usługą Office 365 przy użyciu przekazywania SMTP.
 • Łącznik Office 365, który można skonfigurować uwierzytelnia aplikację lub urządzenie z Office 365 przy użyciu adresu IP. Urządzenie lub aplikacji wysyłać wiadomości e-mail przy użyciu dowolnego adresu (w tym te, które nie odbierać pocztę), jak adres korzysta z jednej z Twoich domen. Adres e-mail nie muszą być skojarzone ze skrzynką pocztową programu rzeczywiste. Na przykład jeśli Twoja domena jest contoso.com, może wysłać z adresem, takim jak do_not_reply@contoso.com.

 • Przekazywanie SMTP usługi Office 365 uwierzytelnia przy użyciu łącznika pocztę wysyłaną z urządzenia lub aplikacji. Dzięki temu usługa Office 365 może przekazywać te wiadomości zarówno do skrzynek pocztowych organizacji, jak i do adresatów zewnętrznych. Przekazywanie SMTP usługi Office 365 jest bardzo podobne do wysyłania bezpośredniego, ale może wysyłać wiadomości do adresatów zewnętrznych.

 • Ze względu na dodane złożoności konfigurowania łącznika Wyślij bezpośredni jest zalecana przez przekazywania Office 365 SMTP, chyba że wysyłasz wiadomości e-mail do adresatów zewnętrznych. Aby wysłać wiadomości e-mail za pomocą przekazywania Office 365 SMTP, serwer urządzeń i aplikacji musi mieć statyczny adres IP lub przedział adresów. Funkcja przekazywania SMTP nie można używać do wysyłania wiadomości e-mail bezpośrednio do Office 365 z innych firm hostowanej usługi, takiej jak Microsoft Azure.

 • Przekazywanie SMTP usługi Office 365 nie wymaga do wysyłania wiadomości e-mail korzystania z licencjonowanej skrzynki pocztowej usługi Office 365.

 • Office 365 Funkcja przekazywania SMTP jest większa niż przesyłania klienta SMTP; wysyłania limity nadawców nie są powiązane, 30 wiadomości na minutę lub 10 000 adresatów na dzień limity.

 • Statyczny adres IP lub przedział adresów: Większość urządzeń i aplikacji są w stanie używanie certyfikatu uwierzytelniania. Aby uwierzytelnić aplikację lub urządzenie, za pomocą jednego lub więcej statycznych adresów IP, które nie są udostępniane innej organizacji.

 • Łącznik: Należy skonfigurować łącznik w usłudze Exchange Online dla wiadomości e-mail wysyłanych z aplikacji lub urządzenia.

 • Port: Port 25 jest wymagane i nie musi być blokowany, w sieci lub przez Usługodawcę internetowego.

 • Licencjonowanie: Przekazywanie SMTP nie korzysta z konkretnej skrzynki pocztowej usługi Office 365 do wysyłania wiadomości e-mail. Z tego powodu wiadomości e-mail z urządzeń lub aplikacji skonfigurowanych pod kątem przekazywania SMTP powinni wysyłać tylko licencjonowani użytkownicy. Jeśli masz nadawców korzystających z urządzeń lub aplikacji biznesowych, którzy nie posiadają licencji skrzynki pocztowej usługi Office 365, uzyskaj i przypisz licencję usługi Exchange Online Protection każdemu nielicencjonowanemu nadawcy. Jest to najtańsza licencja umożliwiająca wysyłanie poczty e-mail za pośrednictwem usługi Office 365.

 • Mogą zostać zerwane wiadomości wysłanych, jeśli blokowanych adresów IP według listy wiadomości-śmieci.

 • Limity rozsądne są nakładane na wysyłanie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyższą puli dostarczenia ryzyka dla wiadomości wychodzących.

 • Wymaga statyczne nieudostępnione adresy IP (chyba że certyfikat jest używany).

Porównanie opcji

Oto porównanie poszczególnych opcji konfiguracji i obsługiwanych przez nich funkcji.

Przesyłanie klienta SMTP

Wysyłanie bezpośrednie

Przekazywanie SMTP

Funkcje

Wysyłanie do adresatów we własnych domenach

Tak

Tak

Tak

Przekazywania w Internecie za pośrednictwem Office 365

Tak

Nie. Tylko dostarczanie bezpośrednie.

Tak

Pomijanie ochrony przed spamem

Tak, jeśli wiadomość jest przeznaczony dla Office 365 skrzynki pocztowej.

Nie. Podejrzane wiadomości e-mail mogą zostać odfiltrowane. Zalecamy niestandardowy rekord struktury zasad dotyczących nadawców (SPF).

Nie. Podejrzane wiadomości e-mail mogą zostać odfiltrowane. Zalecamy niestandardowy rekord SPF.

Obsługa poczty wysyłanej z aplikacji hostowanych przez inną firmę

Tak

Nie

Nie

Wymagania

Otwarty port sieci

Port 587 lub 25

Port 25

Port 25

Serwer aplikacji lub urządzenie musi obsługiwać protokół TLS

Wymagane

Opcjonalne

Opcjonalne

Wymaga uwierzytelnienia

Wymaga nazwy użytkownika i hasła usługi Office 365

Brak

Co najmniej jeden statyczny adres IP. Drukarka lub serwer, na którym uruchomiona jest aplikacja biznesowa, musi mieć statyczny adres IP na potrzeby uwierzytelniania w usłudze Office 365.

Ograniczenia

Limity ograniczające

10 000 adresatów dziennie. 30 wiadomości na minutę.

Stosowane jest standardowe ograniczanie w celu ochrony usługi Office 365.

Limity rozsądne są nakładane. Usługa nie można użyć do wysłania wiadomości-śmieci lub zbiorczo poczty. Aby uzyskać więcej informacji na temat limitów rozsądne zobacz Wyższą puli dostarczenia ryzyka dla wiadomości wychodzących.

Wysyłanie wiadomości e-mail z urządzenia wielofunkcyjne i aplikacji za pomocą serwera poczty e-mail

Jeśli masz skrzynek pocztowych w Office 365 i serwera poczty e-mail, które możesz zarządzać (zwanych również lokalnego serwera poczty e-mail), zawsze Konfigurowanie urządzeń i serwera poczty e-mail aplikacji do użytku lokalne sieci i rozsyłania poczty e-mail za pomocą własnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfigurowaniu serwera Exchange, aby otrzymać wiadomość e-mail z systemów, które nie działają programu Exchange (na przykład drukarki wielofunkcyjne) zobacz Tworzenie odbieranie łącznik do odbierania wiadomości E-mail z System nie działa programu Exchange.

Tematy pokrewne

Rozwiązywanie problemów z drukarkami, skanery i aplikacji FIRMOWYCH, które powodują wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą usługi Office 365
sposobu konfigurowania usług IIS do przekazywania usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×