Jak skonfigurować urządzenie wielofunkcyjne lub aplikację do wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu usługi Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wymagania wstępne: Office 365 subskrypcji, Exchange Online Plan

Od 1 września 2018 usługi Office 365 jest powoli stopniowych wprowadzonych zmian do przesyłania klienta SMTP (nazywane także SMTP uwierzytelniony przesyłania), które mogą wpływać na urządzeń i aplikacji, które wysyłają wiadomości e-mail. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę artykuł z bazy wiedzy Ulepszenia protokół przesyłania uwierzytelnianie SMTP klienta.

W tym artykule wyjaśniono, jak można wysyłać wiadomości e-mail z urządzeń i aplikacji biznesowych po wszystkich skrzynek pocztowych w Office 365. Na przykład:

 • Masz skaner i chcesz przesłać pocztą e-mail zeskanowane dokumenty do siebie lub kogoś innego.

 • Masz aplikację biznesową (LOB) do zarządzania terminami i chcesz przy użyciu poczty e-mail przesłać klientom przypomnienia o terminach.

Uwaga: Począwszy od 1 września 2018 usługi Office 365 jest powoli stopniowych wprowadzonych zmian do przesyłania SMTP klienta (nazywane także SMTP uwierzytelniony przesyłania), które mogą wpływać na swoich urządzeniach i aplikacjach, które powodują wysyłanie wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł z bazy wiedzy Ulepszenia protokół przesyłania uwierzytelnianie SMTP klienta.

Opcja 1 (zalecana): Uwierzytelnienie urządzenia lub aplikacji bezpośrednio w skrzynce pocztowej usługi Office 365 i wysyłanie poczty przy użyciu przesyłania klienta SMTP

Ta opcja obsługuje większość scenariuszy zastosowań i jest najłatwiejsza do skonfigurowania. Wybierz tę opcję w następujących sytuacjach:

 • Chcesz wysyłać wiadomości e-mail z hostowanej aplikacji, usługi lub urządzenia innej firmy.

 • Chcesz wysyłać wiadomości e-mail do osób w organizacji i poza nią.

Aby skonfigurować urządzenie lub aplikację, połącz się bezpośrednio z usługą Office 365 przy użyciu punktu końcowego przesyłania klienta SMTP smtp.office365.com.

Każde urządzenie/aplikacja musi mieć możliwość uwierzytelnienia w usłudze Office 365. Może mieć swój własny adres nadawcy lub wszystkie urządzenia mogą używać jednego adresu, na przykład drukarka@contoso.com.

Jak skonfigurować przesyłanie klienta SMTP

Wprowadź następujące ustawienia bezpośrednio na urządzeniu lub w aplikacji zgodnie z ich przewodnik powoduje, że (może użyć terminologia innego niż w tym artykule). Jak długo rozwiązania spełnia wymagania w zakresie przedstawienia klienta SMTP, następujące ustawienia pozwoli na wysyłanie wiadomości e-mail z urządzenia lub aplikacji.

Ustawienie urządzenia lub aplikacji

Wartość

Host serwera/inteligentny

smtp.office365.com

Port

Port 587 (zalecany) lub port 25

TLS/StartTLS

Włączone

Nazwa użytkownika/adres e-mail i hasło

Wprowadź poświadczenia logowania hostowanej skrzynki pocztowej, która będzie używana

Aby uzyskać więcej informacji, rozwiń poniższe sekcje.

Ustal, którą wersję protokołu TLS obsługuje urządzenie, sprawdzając instrukcję obsługi lub kontaktując się z dostawcą. Jeśli urządzenie lub aplikacja nie obsługuje protokołu TLS w wersji 1.0 lub wyższej:

 • Do wysyłania poczty użyj wysyłania bezpośredniego (opcja 2) lub przekazywania SMTP usługi Office 365 (opcja 3) — w zależności od wymagań.

 • Jeśli drukarka obsługuje tylko SSL 3.0 istotne jest używanie przesyłania klienta SMTP, możesz skonfigurować alternatywnej konfiguracji o nazwie przesyłania klienta pośrednie SMTP. Aby nawiązać połączenie Office 365 to używa lokalnego serwera SMTP. Jest to bardziej skomplikowanej konfiguracji. Instrukcje można znaleźć tutaj: jak skonfigurować do przekazywania z usługą Office 365.

Uwaga: Jeśli w przypadku urządzenia portem domyślnym lub zalecanym jest port 465, przesyłanie klienta SMTP nie jest obsługiwane.

Na poniższym diagramie przedstawiono pojęciowo, jak będzie wyglądać środowisko.

Ilustruje, jak drukarka wielofunkcyjna łączy się z usługą Office 365 przy użyciu przesyłania klienta SMTP.

 • Przesyłanie klienta SMTP umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do osób w organizacji, jak i poza nią.

 • Ta metoda pomija większość testów na obecność spamu w przypadku poczty wysyłanej do osób w organizacji. To ułatwia ochronę adresów IP firmy przed zablokowaniem przez listę blokującą spam.

 • Przy użyciu tej metody możesz wysyłać wiadomość e-mail z dowolnej lokalizacji lub dowolnego adresu IP, w tym (lokalnie) z sieci organizacji lub innej usługi hostingu w chmurze, na przykład Microsoft Azure.

 • Uwierzytelnianie: Musisz mieć możliwość skonfigurowania nazwy użytkownika i hasła, aby wysyłać wiadomości e-mail na urządzeniu.

 • Skrzynka pocztowa: Musisz mieć licencjonowaną skrzynkę pocztową usługi Office 365, aby wysyłać z niej wiadomości e-mail.

 • Transport Layer Security (TLS): Urządzenie to musi mieć możliwość używania protokołu TLS w wersji 1.0 lub wyższej.

 • Port: Port 587 (zalecany) lub port 25 jest wymagany i musi być odblokowany w sieci. Niektóre zapory sieciowe lub usługodawcy internetowi blokują porty — zwłaszcza port 25.

Uwaga: Zagadnienie TLS Zobacz, jak Exchange Online używa TLS do bezpiecznego połączenia poczty e-mail w usłudze Office 365 i uzyskać szczegółowe informacje techniczne dotyczące usługi Exchange Online używaniu TLS z kolejnością mechanizmy szyfrowania, zobacz ulepszanie Funkcje zabezpieczeń przepływu poczty programu Exchange Online.

Wysyłanie jest możliwe tylko z jednego adresu e-mail, chyba że urządzenie może przechowywać poświadczenia logowania dla wielu skrzynek pocztowych usługi Office 365. Usługa Office 365 nakłada limit 30 wysłanych wiadomości na minutę i 10 000 adresatów dziennie.

Opcja 2: Wysyłanie poczty e-mail bezpośrednio z drukarki lub aplikacji do usługi Office 365 (wysyłanie bezpośrednie)

Wybierz tę opcję w następujących sytuacjach:

 • Przesyłanie klienta SMTP (opcja 1) nie jest zgodne z potrzebami biznesowymi lub urządzeniem. Na przykład aplikacja lub urządzenie nie spełnia wymagań przesyłania klienta SMTP, takich jak obsługa protokołu TLS.

 • Potrzebujesz do wysyłania wiadomości do adresatów w organizacji, którzy mają skrzynki pocztowe w Office 365; nie musisz wysłać wiadomości e-mail do osób spoza organizacji.

Inne scenariusze, w których wysyłanie bezpośrednie może być najlepszym rozwiązaniem:

 • Chcesz, aby urządzenie lub aplikacja wysyłała wiadomości z adresów e-mail poszczególnych użytkowników, i nie chcesz, aby poświadczenia skrzynek pocztowych poszczególnych użytkowników były skonfigurowane do korzystania z przesyłania klienta SMTP. Wysyłanie bezpośrednie umożliwia każdemu użytkownikowi w organizacji wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą własnego adresu.

  Unikaj używania jednej skrzynki pocztowej z uprawnieniami Wyślij jako dla wszystkich użytkowników. Ta metoda nie jest obsługiwana z powodu stopnia skomplikowania i potencjalnych problemów.

 • Chcesz wysłać zbiorczą wiadomość e-mail lub biuletynów. Office 365 nie jest możliwe w tym za pośrednictwem przesyłania klienta SMTP. Wyślij bezpośrednie pozwala na wysyłanie dużej liczby wiadomości.

  Pamiętaj, że istnieje ryzyko oznaczenia wiadomości e-mail jako spam przez usługę Office 365. Być może warto skorzystać z pomocy dostawcy masowej poczty e-mail. Uzyskasz wtedy pomoc w stosowaniu najlepszych rozwiązań i zapewnieniu, że domeny i adresy IP nie będą blokowane przez inne osoby w Internecie.

Wprowadź następujące ustawienia bezpośrednio na urządzeniu lub w aplikacji.

Ustawienie urządzenia lub aplikacji

Wartość

Host serwera/inteligentny

Punkt końcowy rekordu MX, na przykład contoso-com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Włączone

Adres e-mail

Dowolny adres e-mail dla jednej z zaakceptowanych domen usługi Office 365. Ten adres e-mail nie musi mieć skrzynki pocztowej.

Zalecamy dodanie rekordu SPF w celu uniknięcia oflagowywania wiadomości jako spamu. W przypadku wysyłania ze statycznego adresu IP dodaj ten adres do rekordu SPF w ustawieniach DNS rejestratora domeny w następujący sposób:

Wpis DNS

Wartość

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Jeśli urządzenie lub aplikacja może wysyłać ze statycznego publicznego adresu IP, uzyskaj ten adres IP, a następnie zanotuj go. Możesz udostępnić statyczny adres IP innym urządzeniom i użytkownikom, ale nie udostępniaj go osobom spoza firmy. Urządzenie lub aplikacja może wysyłać z dynamicznego lub współużytkowanego adresu IP, ale wiadomości są wtedy bardziej podatne na filtry chroniące przed spamem.

 2. Zaloguj się do usługi Office 365.

 3. Upewnij się, że zaznaczono domenę, na przykład contoso.com. Kliknij pozycję Zarządzaj systemem DNS i znajdź rekord MX. Rekord MX będzie miał wartość WSKAZYWANY ADRES podobną do cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com, jak przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu. Zanotuj wartość WSKAZYWANY ADRES rekordu MX, która jest nazywana punktem końcowym rekordu MX.

  Zanotuj wartość Wskazywany adres rekordu MX.
 4. Wróć do urządzenia i w ustawieniach w obszarze zwykle nazywanym Serwer lub Host inteligentny wprowadź wartość WSKAZYWANY ADRES rekordu MX zanotowaną w kroku 3.

 5. Po zakończeniu konfigurowania ustawień urządzenia przejdź do witryny internetowej rejestratora domeny, aby zaktualizować rekordy DNS. Edytuj rekord struktury zasad dotyczących nadawców (SPF). We wpisie uwzględnij adres IP zanotowany w kroku 1. Gotowy ciąg będzie podobny do następującego:

  v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all

  Wartość 10.5.3.2 to Twój publiczny adres IP.

  Uwaga: Pominięcie tego kroku może spowodować wysyłanie wiadomości e-mail do folderów wiadomości-śmieci adresatów.

 6. Aby przetestować konfigurację, wyślij testową wiadomość e-mail z urządzenia lub aplikacji i potwierdź jej odbiór przez adresata.

Na poniższym diagramie aplikacja lub urządzenie w sieci organizacji wysyła wiadomości e-mail do adresatów w organizacji przy użyciu wysyłania bezpośredniego i punktu końcowego wymiany poczty (MX) usługi Office 365. Jeśli konieczne będzie wyszukanie punktu końcowego rekordu MX, można to łatwo zrobić w usłudze Office 365.

Ilustruje, jak drukarka wielofunkcyjna wysyła pocztę e-mail bezpośrednio tylko do adresatów w organizacji przy użyciu punktu końcowego rekordu MX usługi Office 365.

Można skonfigurować urządzenia, aby wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio do Office 365. Używanie bezpośredniego Wyślij do przekazywania wiadomości e-mail do adresatów Office 365 skrzynek pocztowych w Twojej organizacji. Wyślij bezpośredni ma zastosowanie również adresatom zewnętrznym skrzynek pocztowych w Office 365. Jeśli urządzenie korzysta bezpośrednie wysyłanie próby przekazywania wiadomości e-mail adresata, który nie ma skrzynki pocztowej programu Office 365, wiadomości e-mail będą odrzucane.

Uwaga: Jeśli urządzenie lub aplikacja może działać jako serwer poczty i dostarczać wiadomości do usługi Office 365 i innych dostawców poczty, sprawdź instrukcję obsługi urządzenia lub aplikacji; w tym scenariuszu nie trzeba zmieniać żadnych ustawień usługi Office 365.

 • Wysyła wiadomości e-mail przy użyciu usługi Office 365, ale nie wymaga dedykowanej skrzynki pocztowej usługi Office 365.

 • Nie wymaga, aby urządzenie lub aplikacja miała statyczny adres IP. Jednak jest to zalecane, jeśli jest taka możliwość.

 • Nie działa z łącznikiem; nigdy nie należy konfigurować urządzenia do korzystania z łącznika z wysyłaniem bezpośrednim — może to powodować problemy.

 • Nie wymaga, aby urządzenie obsługiwało protokół TLS.

Wysyłanie bezpośrednie ma wyższe limity wysyłania niż przesyłanie klienta SMTP. Nadawcy nie są ograniczeni limitem 30 wiadomości na minutę lub 10 000 adresatów dziennie.

 • Port: Port 25 jest wymagany i musi być odblokowany w sieci.

 • Zaleca się statyczny adres IP: Tak, aby można utworzyć rekord SPF dla swojej domeny, zaleca się statyczny adres IP. Dzięki temu uniknąć wiadomości jest oznaczony jako wiadomości-śmieci.

 • Nie wymaga skrzynki pocztowej usługi Office 365 z licencją.

 • Przy użyciu wysyłania bezpośredniego nie można wysyłać wiadomości do adresatów zewnętrznych, na przykład odbiorców z adresami Yahoo lub Gmail.

 • Wiadomości będą podlegać testom chroniącym przed spamem.

 • Jeśli adresy IP zostaną zablokowane przez listę blokującą spam, wysyłanie wiadomości może zostać zakłócone.

 • W usłudze Office 365 stosowane są zasady ograniczania w celu ochrony wydajności serwera.

Opcja 3: Skonfigurowanie łącznika do wysyłania poczty przy użyciu przekazywania SMTP usługi Office 365

Ta opcja jest trudniejsza do wdrożenia niż pozostałe. Wybierz tę opcję tylko w następujących sytuacjach:

 • Przesyłanie klienta SMTP (opcja 1) nie jest zgodne z potrzebami biznesowymi lub urządzeniem

 • Nie możesz użyć wysyłania bezpośredniego (opcja 2), ponieważ chcesz wysyłać wiadomości e-mail do adresatów zewnętrznych.

Przekazywanie SMTP umożliwia usłudze Office 365 przekazywanie wiadomości e-mail w Twoim imieniu przy użyciu publicznego adresu IP (lub certyfikatu) w celu uwierzytelnienia usługi Office 365. Aby to zrobić, należy skonfigurować łącznik dla konta usługi Office 365, co sprawia, że ta konfiguracja jest bardziej złożona.

Ustawienie urządzenia lub aplikacji

Wartość

Host serwera/inteligentny

Punkt końcowy MX, np. yourcontosodomain com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Włączone

Adres e-mail

Dowolny adres e-mail dla jednej ze zweryfikowanych domen usługi Office 365. Ten adres e-mail nie wymaga skrzynki pocztowej.

Jeśli skonfigurowano wdrożenie hybrydowe usługi Exchange lub masz łącznik skonfigurowany pod kątem przepływu poczty z serwera poczty e-mail do usługi Office 365, dodatkowa konfiguracja prawdopodobnie nie będzie potrzebna w tym scenariuszu. W przeciwnym razie utwórz łącznik przepływu poczty na potrzeby tego scenariusza:

Ustawienie łącznika

Wartość

Od

Serwer poczty e-mail organizacji

Do

Office 365

Ograniczenia domeny: Adres/zakres adresów IP

Lokalny adres IP lub zakres adresów IP, przy użyciu których urządzenie lub aplikacja będzie nawiązywać połączenia z usługą Office 365.

Zalecamy dodanie rekordu SPF w celu uniknięcia oflagowywania wiadomości jako spamu. W przypadku wysyłania ze statycznego adresu IP dodaj ten adres do rekordu SPF w ustawieniach DNS rejestratora domeny w następujący sposób:

Wpis DNS

Wartość

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Uzyskanie publiczny adres IP (statycznym) wysyłającej z urządzeniem lub aplikacji. Dynamiczne adres IP nie jest obsługiwane lub dozwolone. Można udostępnić statycznego adresu IP innych urządzeń i użytkowników, ale nie udostępniaj adresu IP osobom spoza firmy. Zanotuj ten adres IP na później.

 2. Zaloguj się do usługi Office 365.

 3. Wybierz pozycję domeny. Upewnij się, że domena, na przykład contoso.com, jest zaznaczone. Kliknij pozycję Zarządzaj systemem DNS i Znajdź rekord MX. Rekord MX ma wartość WSKAZYWANY adres , która będzie podobny do cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com , jak pokazano w poniższej zrzut ekranu. Zanotuj rekordu MX wartość WSKAZYWANY adres . Musisz to później.

  Zanotuj wartość Wskazywany adres rekordu MX.
 4. Upewnij się, że domeny, do których aplikacja lub urządzenie będzie wysyłać, zostały zweryfikowane. Jeśli domena nie została zweryfikowana, wiadomości e-mail mogą zostać utracone i nie będzie można ich śledzić za pomocą narzędzia do śledzenia wiadomości usługi Exchange Online.

 5. W usłudze Office 365 kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Exchange, aby przejść do Centrum administracyjnego programu Exchange.

 6. W Centrum administracyjnym programu Exchange kliknij pozycję przepływ poczty i kliknij pozycjęłączniki.

 7. Sprawdź listę łączników skonfigurowanych dla organizacji. Jeśli na liście nie ma łącznika z serwera poczty e-mail organizacji do usługi Office 365, utwórz go.

  1. Aby uruchomić kreatora, kliknij symbol plus +. Na pierwszym ekranie wybierz odpowiednie opcje, które są przedstawione w następujących zrzut ekranu:

   W polu Od wybierz serwer poczty e-mail organizacji, a w polu Do wybierz usługę Office 365.

   Kliknij pozycję Dalej i nadaj łącznikowi nazwę.

  2. Na następnym ekranie wybierz opcję Sprawdzenie, czy adres IP serwera wysyłającego jest zgodny z jednym z adresów IP Twojej organizacji i dodaj adres IP z kroku 1.

  3. W pozostałych polach zostaw wartości domyślne i wybierz pozycję Zapisz.

 8. Po zakończeniu konfigurowania ustawień usługi Office 365 przejdź do witryny internetowej rejestratora domeny, aby zaktualizować rekordy DNS. Edytuj rekord SPF. Uwzględnij adres IP zanotowany w kroku 1. Zakończony ciąg powinien wyglądać podobnie do następującego: v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all, gdzie 10.5.3.2 to Twój publiczny adres IP. Pominięcie tego kroku może spowodować wysyłanie wiadomości e-mail do folderów wiadomości-śmieci adresatów.

 9. Teraz wróć do urządzenia i w ustawieniach znajdź pozycję Serwer lub Host inteligentny i wprowadź wartość WSKAZYWANY ADRES rekordu MX zanotowaną w kroku 3.

 10. Aby przetestować konfigurację, wyślij testową wiadomość e-mail z urządzenia lub aplikacji i potwierdź jej odbiór przez adresata.

Na poniższym diagramie aplikacja lub urządzenie w sieci organizacji wysyła wiadomości e-mail do adresatów w organizacji przy użyciu łącznika dla przekazywania SMTP.

Ilustruje, jak drukarka wielofunkcyjna łączy się z usługą Office 365 przy użyciu przekazywania SMTP.
 • Łącznik Office 365, który można skonfigurować uwierzytelnia aplikację lub urządzenie z Office 365 przy użyciu adresu IP. Urządzenie lub aplikacji wysyłać wiadomości e-mail przy użyciu dowolnego adresu (w tym te, które nie odbierać pocztę), jak adres korzysta z jednej z Twoich domen. Adres e-mail nie muszą być skojarzone ze skrzynką pocztową programu rzeczywiste. Na przykład jeśli Twoja domena jest contoso.com, może wysłać z adresem, takim jak do_not_reply@contoso.com.

 • Przekazywanie SMTP usługi Office 365 uwierzytelnia przy użyciu łącznika pocztę wysyłaną z urządzenia lub aplikacji. Dzięki temu usługa Office 365 może przekazywać te wiadomości zarówno do skrzynek pocztowych organizacji, jak i do adresatów zewnętrznych. Przekazywanie SMTP usługi Office 365 jest bardzo podobne do wysyłania bezpośredniego, ale może wysyłać wiadomości do adresatów zewnętrznych.

 • Ze względu na większy stopień skomplikowania spowodowany koniecznością skonfigurowania łącznika zaleca się używanie wysyłania bezpośredniego zamiast przekazywania SMTP usługi Office 365, chyba że chcesz wysyłać pocztę do adresatów zewnętrznych. Aby wysyłać wiadomości przy użyciu przekazywania SMTP usługi Office 365, serwer urządzenia lub aplikacji musi mieć statyczny adres lub zakres statycznych adresów IP. Przy użyciu przekazywania SMTP nie można wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio do usługi Office 365 z innej usługi hostowanej, na przykład Microsoft Azure.

 • Przekazywanie SMTP usługi Office 365 nie wymaga do wysyłania wiadomości e-mail korzystania z licencjonowanej skrzynki pocztowej usługi Office 365.

 • Przekazywanie SMTP usługi Office 365 ma wyższe limity wysyłania niż przesyłanie klienta SMTP; nadawcy nie są ograniczeni limitem 30 wiadomości na minutę lub 10 000 adresatów dziennie.

 • Statyczny adres lub zakres statycznych adresów IP: Większość urządzeń lub aplikacji nie może używać certyfikatu na potrzeby uwierzytelniania. Aby uwierzytelnić urządzenie lub aplikację, użyj jednego lub większej liczby statycznych adresów IP, które nie są współużytkowane z inną organizacją.

 • Łącznik: Należy skonfigurować łącznik w usłudze Exchange Online dla wiadomości e-mail wysyłanych z aplikacji lub urządzenia.

 • Port: Port 25 jest wymagane i nie musi być blokowany, w sieci lub przez Usługodawcę internetowego.

 • Licencjonowanie: Przekazywanie SMTP nie korzysta z konkretnej skrzynki pocztowej usługi Office 365 do wysyłania wiadomości e-mail. Z tego powodu wiadomości e-mail z urządzeń lub aplikacji skonfigurowanych pod kątem przekazywania SMTP powinni wysyłać tylko licencjonowani użytkownicy. Jeśli masz nadawców korzystających z urządzeń lub aplikacji biznesowych, którzy nie posiadają licencji skrzynki pocztowej usługi Office 365, uzyskaj i przypisz licencję usługi Exchange Online Protection każdemu nielicencjonowanemu nadawcy. Jest to najtańsza licencja umożliwiająca wysyłanie poczty e-mail za pośrednictwem usługi Office 365.

 • Jeśli adresy IP zostaną zablokowane przez listę blokującą spam, wysyłanie wiadomości może zostać zakłócone.

 • Limity rozsądne są nakładane na wysyłanie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyższą puli dostarczenia ryzyka dla wiadomości wychodzących.

 • Wymaga statycznych i niewspółużytkowanych adresów IP (chyba że używany jest certyfikat).

Porównanie opcji

Oto porównanie poszczególnych opcji konfiguracji i obsługiwanych przez nich funkcji.

Przesyłanie klienta SMTP

Wysyłanie bezpośrednie

Przekazywanie SMTP

Funkcje

Wysyłanie do adresatów we własnych domenach

Tak

Tak

Tak

Przekazywania w Internecie za pośrednictwem Office 365

Tak

Nie. Tylko dostarczanie bezpośrednie.

Tak

Pomijanie ochrony przed spamem

Tak, jeśli wiadomość jest przeznaczony dla Office 365 skrzynki pocztowej.

Nie. Podejrzane wiadomości e-mail mogą zostać odfiltrowane. Zalecamy niestandardowy rekord struktury zasad dotyczących nadawców (SPF).

Nie. Podejrzane wiadomości e-mail mogą zostać odfiltrowane. Zalecamy niestandardowy rekord SPF.

Obsługa poczty wysyłanej z aplikacji hostowanych przez inną firmę

Tak

Nie

Nie

Wymagania

Otwarty port sieci

Port 587 lub 25

Port 25

Port 25

Serwer aplikacji lub urządzenie musi obsługiwać protokół TLS

Wymagane

Opcjonalne

Opcjonalne

Wymaga uwierzytelnienia

Wymaga nazwy użytkownika i hasła usługi Office 365

Brak

Co najmniej jeden statyczny adres IP. Drukarka lub serwer, na którym uruchomiona jest aplikacja biznesowa, musi mieć statyczny adres IP na potrzeby uwierzytelniania w usłudze Office 365.

Ograniczenia

Limity ograniczające

10 000 adresatów dziennie. 30 wiadomości na minutę.

Stosowane jest standardowe ograniczanie w celu ochrony usługi Office 365.

Limity rozsądne są nakładane. Usługa nie można użyć do wysłania wiadomości-śmieci lub zbiorczo poczty. Aby uzyskać więcej informacji na temat limitów rozsądne zobacz Wyższą puli dostarczenia ryzyka dla wiadomości wychodzących.

Korzystanie z własnego serwera poczty e-mail w celu wysyłania wiadomości e-mail z urządzeń wielofunkcyjnych i aplikacji

Jeśli masz skrzynek pocztowych w Office 365 i serwera poczty e-mail, które możesz zarządzać (zwanych również lokalnego serwera poczty e-mail), zawsze Konfigurowanie urządzeń i serwera poczty e-mail aplikacji do użytku lokalne sieci i rozsyłania poczty e-mail za pomocą własnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfigurowaniu serwera Exchange, aby otrzymać wiadomość e-mail z systemów, które nie działają programu Exchange (na przykład drukarki wielofunkcyjne) zobacz Tworzenie odbieranie łącznik do odbierania wiadomości E-mail z System nie działa programu Exchange.

Tematy pokrewne

Rozwiązywanie problemów z drukarkami, skanery i aplikacji FIRMOWYCH, które powodują wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą usługi Office 365
sposobu konfigurowania usług IIS do przekazywania usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×