Jak rozwiązywać problemy z aplikacji innych niż przeglądarki, których nie możesz się zalogować do usługi Office 365, Azure lub usługi

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Problem

Przy próbie do uwierzytelniania aplikacji innych niż przeglądarki usłudze chmurowej firmy Microsoft, takich jak usługi Office 365, Microsoft Azure lub Intune firmy Microsoft z komputera klienckiego określonych występuje co najmniej jednym z następujących problemów:

 • Administratorzy nie można uwierzytelnić usług w chmurze za pomocą następujących narzędzi do zarządzania:

  — Microsoft narzędzia Azure Active Directory synchronizacji (na serwerze synchronizacji katalogu)

  -Microsoft Azure Active Directory modułu dla programu Windows PowerShell (na komputerze, na którym jest zainstalowana)
   

 • Użytkownicy nie można uwierzytelnić usług w chmurze za pomocą następujących aplikacji klienta wzbogaconego:

  -Microsoft Outlook

  -Programu Microsoft Lync 2010

  -Microsoft Office Professional Plus

  — Aplikacje Microsoft Office

Gdy użytkownicy próbują uzyskać dostęp do portalu usługi cloud za pomocą przeglądarki sieci web z tego samego komputera, użytkowników może wystąpić jeden z następujących objawów:

 • Program Internet Explorer nie można wyświetlić strony sieci Web.

 • Przed ładowania strony sieci Web użytkownika jest wyświetlany monit o poświadczenia.

Użytkownicy nie te symptomy podczas uzyskiwania dostępu usługi w chmurze z innych komputerów przy użyciu samej informacji o koncie użytkownika. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usług w chmurze z innych komputerów.

Przyczyna

Zazwyczaj ten problem występuje na komputerze klienckim określonych lub w grupie komputerów klienckich. Ten problem może wystąpić dla wszystkich komputerów klienckich tylko w przypadku komputerów w firmie są skonfigurowane dla usług w chmurze. Uwierzytelniania aplikacji przeglądarki nie może nie być w pełni funkcjonalny, jeśli ustawienia klienta usługi cloud nie są poprawnie wdrażane.

W poniższych scenariuszach komputera klienta mogą powodować tego problemu:

 • Łączność sieciowa do usługi w chmurze jest ograniczony.

 • Zapory i serwery proxy wymagają uwierzytelniania lokalnych.

 • Wymagania wstępne dotyczące aplikacji innych niż przeglądarki nie są spełnione.

 • Starszej wersji programu Microsoft Online Services Asystenta logowania w jest zainstalowany.

 • Aplikacja nie przeglądarki nie jest skonfigurowany do usługi w chmurze.

Przed kontynuowaniem rozwiązać ten problem, upewnij się, że są spełnione wszystkie następujące warunki:

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj co najmniej jedną z następujących metod, w zależności od prawdopodobne przyczyny tego problemu.

Rozwiązanie 1: Połączenie sieciowe jest ograniczony

Za pomocą przeglądarki i próbę uzyskania dostępu do http://www.msn.com. Jeśli nie masz dostępu do tej witryny sieci Web, rozwiązywanie problemów z łącznością z siecią.

 1. W wierszu polecenia narzędzia ipconfig i ping do rozwiązywania problemów z łącznością adresów IP. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania tego zadania, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

      Jak rozwiązywać problemy z podstawowe TCP/IP

 2. W wierszu polecenia Uruchom nslookup www.msn.com do określenia, czy DNS jest rozpoznawania nazw serwera Internet.

 3. Zapewnić, że ustawienia serwera proxy w oknie Opcje internetowe odzwierciedlają serwera proxy odpowiednie, jeśli serwer proxy jest używany w sieci lokalnej.

 4. Jeśli Zapora Forefront zagrożenie zarządzania bramy (TMG) jest zainstalowany na krawędzi sieci i zapory wymaga uwierzytelniania klienta, może być konieczne zainstalować i skonfigurować program Klient Forefront TMG na tym urządzeniu klienta, aby uzyskać dostęp do Internetu. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z administratorem usługi cloud.

Rozdzielczość 2: Serwery zapory lub serwera proxy wymagają dodatkowego uwierzytelniania

Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować wyjątków adresy URL usługi Office 365 i aplikacji z uwierzytelniania serwera proxy. Na przykład jeśli korzystasz z programu Microsoft Internet Security i przyspieszenia serwera ISA 2006 roku, Utwórz regułę "Zezwalaj" spełnia następujące warunki:

 • Zezwalanie na połączenia wychodzące do następującej lokalizacji docelowej: *. microsoftonline.com

 • Zezwalanie na połączenia wychodzące do następującej lokalizacji docelowej: *.microsoftonline p.com

 • Zezwalanie na połączenia wychodzące do następującej lokalizacji docelowej: *. sharepoint.com

 • Zezwalanie na połączenia wychodzące do następującej lokalizacji docelowej: *. outlook.com

 • Zezwalanie na połączenia wychodzące do następującej lokalizacji docelowej: *. lync.com

 • Zezwalanie na połączenia wychodzące do następującej lokalizacji docelowej: osub.microsoft.com

 • Porty 80 i 443

 • Protokoły TCP i HTTPS

 • Reguła musi dotyczyć wszystkich użytkowników.

 • Ustaw limit czasu HTTPS/SSL na 8 godzin

Rozwiązanie 3: Nie są spełnione wymagania wstępne dotyczące aplikacji innych niż przeglądarki lub Microsoft Online Services Asystenta logowania w jest nieaktualny

Jeśli niektórych systemów operacyjnych lub aplikacji innych niż przeglądarki nie są aktualizowane na podstawie odpowiednie wymagania wstępne, mogą być nie można uzyskać dostępu do zamierzonego usług. Upewnij się, że komputer i aplikacje spełniają wymagania systemowe dotyczące usługi w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań systemowych usługi Office 365 kliknij tutaj:

    Wymagania systemowe usługi Office 365

Najprostszym sposobem, aby upewnić się, że komputer jest prawidłowo zaktualizowany dla usługi Office 365 jest do uruchomienia narzędzia do konfigurowania pulpitu usługi Office 365. Wykonaj poniższe czynności, aby go zainstalować:

 1. W przeglądarce sieci web przejdź do https://portal.office.com, zaloguj się, a następnie kliknij — pliki do pobrania , w okienku po prawej stronie.

 2. Przewiń do dołu strony. W obszarze Ustaw w górę i konfigurowanie aplikacji komputerowych pakietu Office, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie potwierdź, gdy zostanie wyświetlony monit o uruchomienie narzędzia do konfigurowania pulpitu usługi Office 365.

Lub możesz pobrać i ręcznie zainstalować wymagane aktualizacje i pakietów z poniższej witryny sieci Web firmy Microsoft:

Ręczne instalowanie aktualizacji usługi Office 365 na komputerach

Rozdzielczość 4: Aplikacja nie przeglądarki nie jest skonfigurowany do usługi w chmurze

Jeśli profile nie została utworzona dla niektórych aplikacji innych niż przeglądarki, te aplikacje będą mogli poprawnie dostępu do zamierzonego usług.

Najprostszym sposobem, aby upewnić się, że komputer jest prawidłowo zaktualizowany dla usługi Office 365 jest do uruchomienia narzędzia do konfigurowania pulpitu usługi Office 365. Wykonaj poniższe czynności, aby go zainstalować:

 1. W przeglądarce sieci web przejdź do https://portal.office.com, zaloguj się, a następnie kliknij — pliki do pobrania , w okienku po prawej stronie.

 2. Przewiń do dołu strony. W obszarze Ustaw w górę i konfigurowanie aplikacji komputerowych pakietu Office, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie potwierdź, gdy zostanie wyświetlony monit o uruchomienie narzędzia do konfigurowania pulpitu usługi Office 365.

Lub możesz pobrać i ręcznie zainstalować wymagane aktualizacje i pakietów z poniższej witryny sieci Web firmy Microsoft:

Ręczne instalowanie aktualizacji usługi Office 365 na komputerach

Lub możesz ręcznie skonfigurować profile aplikacji.

Rozdzielczość 5: Nie można się zalogować przy użyciu nowoczesny uwierzytelniania na Surface Pro 3 dla pakietu Office 2016 lub pakietu Office 2013

Ten problem został rozwiązany w systemie Windows 10 wersji 1511. Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj wszystkie aktualizacje skumulowane dla systemu Windows 10 z witryny Windows Update. Lub — co najmniej — instalowanie aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10:

    Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 10 wersji 1511: 10 listopada 2015


Jeśli nie można zainstalować aktualizacji, wykonaj następujące kroki.

Ważne: Starannie wykonaj kroki opisane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Przed zmodyfikowaniem go, wykonaj poniższe czynności na kopię zapasową rejestru, przywrócenie , w przypadku wystąpienia problemów.

 1. W systemie Windows 10, w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz regedit, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Edytor rejestru.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od wersji pakietu Office, którego używasz:

 • Jeśli masz pakiet Office 2016, usuń następujący klucz rejestru:

      HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity\Identities

 • Jeśli masz pakiet Office 2013, usuń następujący klucz rejestru:

      HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\Identities

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o problemach z określonej aplikacji nie przeglądarki zobacz następujące artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności Microsoft lub Azure Active Directory fora witryny sieci Web.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×