Jak odzyskać brakuje, usunięcia lub uszkodzenia elementów w usłudze SharePoint Online i OneDrive dla firm

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Problem

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące podczas korzystania z usługi OneDrive dla firm następnej generacji synchronizacji klienta (onedrive.exe) lub OneDrive dla firm klienta synchronizacji (groove.exe) OneDrive dla firm klienta synchronizacji.

Uwaga Aby określić klienta synchronizacji usługi OneDrive, którego używasz, zobacz klienta synchronizacji usługi OneDrive który mogę przy użyciu?


W usłudze SharePoint Online lub OneDrive dla firm występuje co najmniej jedną z następujących scenariuszy problemu:

 • Scenariusz 1: Brakuje pliku, folderu lub elementu z listy lub biblioteki.

 • Scenariusz 2: Został usunięty plik lub folder i chcesz odzyskać.

 • Scenariusz 3: Biblioteki zawiera uszkodzony wersje plików, których nie można otworzyć, a chcesz odzyskać wersji roboczych plików.

Rozwiązanie

Użyj jednej z następujących metod, stosownie do potrzeb.

Rozwiązania dla scenariuszy 1 i 2

 1. Użyj Centrum Office 365 ochrony lub raportu dziennika inspekcji, aby sprawdzić, czy element został przeniesiony lub usunięty.

  1. Aby uzyskać więcej informacji na temat Centrum ochrony usługi Office 365 zobaczWyszukiwanie w Centrum Office 365 ochrony dziennika inspekcji.

  2. Aby uzyskać więcej informacji na temat dzienników inspekcji programu SharePoint zobacz Konfigurowanie ustawień inspekcji dla zbioru witryn.

  3. Aby wyświetlić raport dziennika inspekcji dla zbioru witryn, wykonaj następujące czynności:

   1. Przejdź do strony Ustawienia witryny usługi onedrive dla firm biblioteki lub do zbioru witryn.

   2. Jeśli nie masz w katalogu głównym zbioru witryn, kliknij przycisk Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu w obszarze Administracja zbioru witryn.

   3. W sekcji Administracja zbiorem witryn wybierz pozycję Raporty dziennika inspekcji.

   4. Na stronie Wyświetlanie inspekcji raportów wybierz raport, który chcesz, takie jak Usuwanie.

   5. Wpisz lub przejdź do biblioteki, w której chcesz zapisać raport, a następnie kliknij przycisk OK.

   6. Na stronie Operacja ukończona pomyślnie kliknij łącze kliknij tutaj, Aby wyświetlić raport.

 2. Sprawdź, czy element jest pierwszego poziomu lub drugiego Kosz zbioru witryn dotyczy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przywracanie usuniętych elementów z Kosza zbioru witryn.

 3. Jeśli nie możesz znaleźć elementu z Kosza, przejdź na do kroku 3, jeśli korzystasz z usługi OneDrive dla firm klienta synchronizacji, sprawdź, czy jest kopię pliku lub folderu na komputerze lokalnym. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Synchronizowanie plików z klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows

 4. Jeśli kroki 1 – 3 nie rozwiązało problemu, kontakt z pomocą techniczną. Po otwarciu żądanie podane jako znacznie dodatkowe informacje, jak to możliwe opisz problem. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Office 365 dla firm pomocy technicznej. W wezwaniu, należy uwzględnić następujące informacje:

  • Pełny adres URL zbioru określonej witryny lub biblioteki.

   Na przykład: https://contoso.sharepoint.com/sites/<SiteCollectionName>/Shared%20Documents

  • Nazwy kilku elementów, którego dotyczy problem. W przypadku plików zawierać rozszerzenia nazwy pliku.

  • Data i godzina, kiedy Pomyśl element został ostatnio w stanie nieuszkodzonym.

Rozwiązanie do scenariusza 3

Przywracanie wcześniejszej wersji pliku, którego dotyczy problem z istniejącego pliku. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do portalu usługi Office 365.

 2. Przejdź do biblioteki, zawierającą plik, którego dotyczy problem.

 3. Kliknij wielokropek (...) obok pliku, a następnie kliknij przycisk Historia wersji

  Uwaga: Jeśli korzystasz z klasycznej OneDrive dla firm widoku, kliknij przycisk wielokropka obok pliku, w oknie podglądu kliknij wielokropek, a następnie kliknij Historia wersji.

 4. Kliknij strzałkę listy rozwijanej dla daty wcześniejszej wersji, kliknij przycisk Przywróć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli to nie rozwiąże problemu, przejdź do następnego kroku.

 5. Jeśli korzystasz z usługi OneDrive dla firm klienta synchronizacji, sprawdź, czy jest jego kopię roboczą pliku lub folderu na komputerze lokalnym. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Synchronizowanie plików z klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows.

 6. Jeśli kroki od 1 do 5 nie rozwiązało problemu, kontakt z pomocą techniczną. Po otwarciu żądanie podane jako znacznie dodatkowe informacje, jak to możliwe opisz problem. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Office 365 dla firm pomocy technicznej. W wezwaniu, należy uwzględnić następujące informacje:

  • Pełny adres URL zbioru określonej witryny lub biblioteki.

   Na przykład: https://contoso.sharepoint.com/sites/<SiteCollectionName>/Shared%20Documents

  • Nazwy kilku elementów, którego dotyczy problem. W przypadku plików zawierać rozszerzenia nazwy pliku.

  • Data i godzina, jeśli uważasz, plik został ostatnio prawidłowy stan.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji zobacz następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:


Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności firmy Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×