Jak naprawić błąd #NAZWA?

Jak naprawić błąd #NAZWA?

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Najczęstszym powodem, dla którego w formule występuje błąd #NAZWA?, jest literówka w nazwie formuły. Zobacz poniższy przykład:

Błąd #NAZWA? spowodowany literówką w składni

Ważne: Błąd #NAZWA? oznacza, że należy poprawić składnię. Gdy zatem zostanie on wyświetlony w formule, popraw go. W celu zamaskowania tego błędu nie używaj funkcji obsługi błędów, takich jak JEŻELI.BŁĄD.

Aby uniknąć literówek w nazwach formuł, użyj Kreatora formuły w programie Excel. Gdy zaczniesz wpisywać nazwę formuły w komórce lub na pasku formuły, na liście rozwijanej zostaną wyświetlone formuły odpowiadające wprowadzanym słowom. Po wprowadzeniu nazwy formuły i nawiasu otwierającego Kreator formuły wyświetli składnię jako tekst aktywowany.

Składnia formuły w postaci tekstu aktywowanego

Za pomocą Kreatora funkcji można także uniknąć błędów składniowych. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, a następnie na karcie Formuła naciśnij pozycję Wstaw funkcję.

Program Excel automatycznie załaduje Kreatora.

Przykład przedstawiający okno dialogowe Kreatora formuły.

Podczas klikania poszczególnych argumentów program Excel przedstawia odpowiednie informacje dotyczące każdego z nich.

Poniżej podano inne przyczyny występowania błędu #NAZWA?

Gdy formuła zawiera odwołanie do nazwy, która nie jest zdefiniowana w programie Excel, zostanie wyświetlony błąd #NAZWA?

Zobacz poniższy przykład funkcji SUMA odwołującej się do nazwy Zysk, która nie została zdefiniowana w skoroszycie.

Błąd #NAZWA? spowodowany odwołaniem w składni do niezdefiniowanej nazwy

Rozwiązanie: Zdefiniowanie nazwy w Menedżerze nazw, a następnie dodanie jej do formuły. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli arkusz kalkulacyjny zawiera już dane i chcesz przypisać nazwę do określonych komórek lub zakresu komórek, najpierw zaznacz wybrane komórki w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli chcesz utworzyć nowy zakres, możesz pominąć ten krok.

 2. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Definiuj nazwę, a następnie pozycję Definiuj nazwę .

 3. Wpisz unikatową nazwę.

 4. W obszarze Zakres wybierz, czy chcesz aby nazwa była dostępna tylko w obrębie danego arkusza, czy w całym skoroszycie.

 5. Wpisz opcjonalny komentarz.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Następnie należy dodać nazwę do formuły.

 7. Przytrzymaj kursor w tym miejscu składni formuły, w którym chcesz dodać właśnie utworzoną nazwę.

 8. Przejdź do karty Formuły. W grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Użyj w formule, a następnie wybierz nazwę zdefiniowaną, którą chcesz dodać.

  Kliknij pozycję „Użyj w formule”, aby dodać nazwę zdefiniowaną do składni formuły

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazw zdefiniowanych, zobacz Definiowanie nazw i używanie ich w formułach.

Jeśli składnia nieprawidłowo odwołuje się do nazwy zdefiniowanej, zostanie wyświetlony błąd #NAZWA?

Wracając do poprzedniego przykładu, w arkuszu kalkulacyjnym została utworzona nazwa zdefiniowana Zysk. W poniższym przykładzie pisownia nazwy jest błędna, dlatego funkcja nadal zgłasza błąd #NAZWA?

Błąd #NAZWA? spowodowany literówką w nazwie zdefiniowanej użytej w składni

Rozwiązanie: Poprawienie literówki w składni i ponowne sprawdzenie formuły.

Porada: Nie musisz ręcznie wpisywać nazw zdefiniowanych w formułach — program Excel może to zrobić automatycznie. Aby skorzystać z tej funkcji, przejdź do karty Formuły. W grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Użyj w formule, a następnie wybierz nazwę zdefiniowaną, którą chcesz dodać. Program Excel doda wybraną nazwę do formuły.

Po dołączeniu odwołania do tekstu w formułach, musisz tekst należy ująć w znaki cudzysłowu, nawet jeśli używasz tylko spację. Jeśli składnia pomija podwójny cudzysłów "" w przypadku wartość tekstową, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie #NAME. Zobacz przykład poniżej.

Błąd #NAZWA? spowodowany brakiem podwójnego cudzysłowu w wartościach tekstowych

W składni w tym przykładzie brakuje znaków podwójnego cudzysłowu dla tekstu ma — stąd też komunikat o błędzie.

Rozwiązanie: Powrót do składni i ręczne sprawdzenie, czy wszystkie wartości tekstowe są umieszczone w cudzysłowach.

Jeśli w odwołaniu do zakresu zostanie pominięty dwukropek, formuła wyświetli błąd #NAZWA?

W poniższym przykładzie formuła INDEKS zgłasza błąd #NAZWA?, ponieważ w zakresie od B2 do B12 brakuje dwukropka.

Błąd #NAZWA? spowodowany brakiem dwukropka w odwołaniu do zakresu

Rozwiązanie: Sprawdzenie składni, aby upewnić się, że wszystkie odwołania do zakresu zawierają dwukropek.

Niektóre funkcje w programie Excel działają tylko w przypadku, gdy włączono określone dodatki. W przeciwnym razie używanie tych funkcji powoduje zgłoszenie błędu #NAZWA? Na przykład aby użyć funkcji EUROCONVERT, musi być włączony dodatek Narzędzia do waluty Euro. Jeśli korzystasz z funkcji niestandardowych lub makr, które wymagają dodatku Analysis ToolPak, upewnij się, że dodatek Analysis ToolPak jest włączony.

Aby włączyć dodatki w programie Excel:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij pozycję Dodatki.

 3. W polu listy Zarządzaj wybierz pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 4. Zaznacz odpowiednie pole, a następnie kliknij przycisk OK.

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×