Jak naprawić błąd #DZIEL/0!

Program Microsoft Excel wyświetla komunikat o błędzie #DZIEL/0!, jeśli liczba jest dzielona przez (0). Zdarza się to w przypadku wprowadzenia prostej formuły, na przykład =5/0, lub gdy formuła odwołuje się do komórki zawierającej liczbę 0 lub pustej komórki, jak pokazano na ilustracji.

Przykłady formuł powodujących wystąpienie błędów #DZIEL/0!

Aby usunąć ten błąd, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Dopilnuj, aby dzielnik w funkcji lub formule nie był zerem ani pustą komórką.

  • Zmień odwołanie w formule na odwołanie do innej komórki, która nie zawiera zera (0) ani wartości pustej.

  • Wpisz wartość #N/D! w komórce, która przez odwołanie pełni funkcję dzielnika w formule, co spowoduje zmianę wyniku formuły na wartość błędu #N/D! oznaczającą, że wartość dzielnika jest niedostępna.

W wielu przypadkach nie da się uniknąć błędu #DZIEL/0!, ponieważ formuły oczekują na dane wejściowe od Ciebie lub innego użytkownika. W takim przypadku możesz woleć, aby komunikat o błędzie nie był w ogóle wyświetlany. W tym celu można użyć kilku metod obsługi błędów umożliwiających pominięcie wyświetlania błędu podczas oczekiwania na dane wejściowe.

Sprawdzanie, czy dzielnik ma wartość 0 lub nie ma żadnej wartości

Najprostszym sposobem pominięcia błędu #DZIEL/0! jest użycie funkcji JEŻELI w celu sprawdzenia istnienia dzielnika. Jeśli ma on wartość 0 lub nie ma żadnej wartości, jako wynik formuły można wyświetlić wartość 0 lub nie wyświetlać żadnej wartości zamiast wartości błędu #DZIEL/0! W przeciwnym razie będzie obliczana wartość formuły.

Jeśli na przykład formuła zwracająca błąd to =A2/A3, użyj formuły =JEŻELI(A3;A2/A3;0), aby została zwrócona wartość 0, lub formuły =JEŻELI(A3;A2/A3;””), aby został zwrócony pusty ciąg. Można również wyświetlić komunikat niestandardowy podobny do tego: =JEŻELI(A3;A2/A3;"Wprowadź dane wejściowe"). Korzystając z funkcji CZ.CAŁK.DZIELENIA z pierwszego przykładu, można zastosować formułę =JEŻELI(A3;CZ.CAŁK.DZIELENIA(A2;A3);0). Sygnalizuje to programowi Excel, że JEŻELI(A3 istnieje, zwracany jest wynik formuły; w przeciwnym razie zostaje on zignorowany).

Przykłady naprawiania błędów #DZIEL/0!

Użycie funkcji JEŻELI.BŁĄD w celu pominięcia błędu #DZIEL/0!

Ten błąd można także pominąć, zagnieżdżając operację dzielenia w funkcji JEŻELI.BŁĄD. Ponownie, chcąc wykonać działanie A2/A3, można użyć formuły =JEŻELI.BŁĄD(A2/A3;0). Sygnalizuje to programowi Excel, że jeśli wynikiem formuły jest błąd, zwracana jest wartość 0; w przeciwnym razie zwracany jest wynik formuły.

W wersjach programu Excel starszych niż Excel 2007 można użyć metody JEŻELI(CZY.BŁĄD()): =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A2/A3);0;A2/A3) (zobacz Funkcje CZY).

Uwaga: Metody z użyciem funkcji JEŻELI.BŁĄD i JEŻELI(CZY.BŁĄD()) nie działają wybiórczo. Będą one przesłaniały wszystkie błędy, nie tylko błąd #DZIEL/0! Przed zastosowaniem którejkolwiek z metod obsługi błędów należy się upewnić, że formuła działa prawidłowo. W przeciwnym razie możesz nawet nie wiedzieć, że formuła nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Porada: Jeśli w programie Excel jest włączone sprawdzanie błędów, kliknij przycisk Obraz przycisku obok komórki z wyświetlonym błędem. Kliknij polecenie Pokaż kroki obliczania, jeśli jest dostępne, a następnie wybierz rozwiązanie odpowiednie dla używanych danych.

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomoc w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Funkcja JEŻELI

Funkcja JEŻELI.BŁĄD

Funkcje CZY

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach przy użyciu opcji sprawdzania błędów

Funkcje programu (w kolejności alfabetycznej)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×