Jak naprawić błąd #ARG! w funkcjach ZNAJDŹ/ZNAJDŹB i SZUKAJ.TEKST/SZUKAJ.TEKSTB

W tym temacie opisano najbardziej typowe scenariusze dotyczące błędu #ARG! w funkcjach ZNAJDŹ/ZNAJDŹB i SZUKAJ.TEKST/SZUKAJ.TEKSTB.

Kilka istotnych informacji o funkcjach ZNAJDŹ i SZUKAJ.TEKST

  • Funkcje ZNAJDŹ i SZUKAJ.TEKST są do siebie bardzo podobne. Obie działają tak samo: znajdują znak lub ciąg tekstowy w innym ciągu tekstowym. Różnica między tymi dwiema funkcjami polega na tym, że funkcja ZNAJDŹ uwzględnia wielkość liter, a funkcja SZUKAJ.TEKST — nie. Jeśli więc nie chcesz dopasowywać wielkości liter w ciągu tekstowym, użyj funkcji SZUKAJ.TEKST.

  • Jeśli funkcja ma zwrócić ciąg na podstawie określonego numeru znaku, użyj z funkcją ZNAJDŹ funkcji FRAGMENT.TEKSTU. Informacje i przykłady użycia połączenia funkcji FRAGMENT.TEKSTU i funkcji ZNAJDŹ podano w temacie pomocy poświęconym funkcji ZNAJDŹ.

  • Składnia tych funkcji jest taka sama: tekst_szukany; w_tekście; [nr_poz_pocz]. W prostych słowach ta składnia oznacza: Co chcesz znaleźć? Gdzie chcesz to znaleźć? Od którego miejsca chcesz zacząć?

Problem: wartości podanej jako argument szukany_tekst nie można znaleźć w ciągu w_tekście

Jeśli funkcja nie może znaleźć właściwego tekstu we wskazanym ciągu tekstowym, zwraca błąd #ARG!.

Na przykład funkcja ma postać:

  • =ZNAJDŹ("rękawice";"Rękawice (małe)";1)

Zwróci błąd #ARG!, ponieważ w przeszukiwanym ciągu nie ma wartości „rękawice”, jest tylko wartość „Rękawice”. Funkcja ZNAJDŹ uwzględnia wielkość liter, dlatego upewnij się, że dla wartości tekst_szukany istnieje dokładne dopasowanie w ciągu w argumencie w_tekście.

Natomiast funkcja SZUKAJ.TEKST zwróci wartość 1, ponieważ nie rozróżnia wielkości liter:

  • =SZUKAJ.TEKST("rękawice";"Rękawice (małe)";1)

Rozwiązanie: W razie potrzeby popraw składnię.

Problem: argument nr_poz_pocz ma ustawioną wartość 0 (zero).

Argument nr_poz_pocz jest opcjonalny i jeśli zostanie pominięty, przyjmuje się wartość domyślną równą 1. Jeśli jednak ten argument jest podany w składni i ma ustawioną wartość 0, zostanie zwrócony błąd #ARG!.

Rozwiązanie: Jeśli argument nr_poz_pocz nie jest wymagany, usuń go. Ewentualnie ustaw odpowiednią wartość.

Problem: argument numer_początkowy jest większy niż argument w_tekście.

Na przykład funkcja ma postać:

  • =ZNAJDŹ(“s”;”Formuły w arkuszach”;25)

Funkcja będzie szukać litery „s” w ciągu „Formuły w arkuszach” (w_tekście) od 25. znaku (nr_poz_pocz), ale zwróci błąd #ARG!, ponieważ ten ciąg zawiera tylko 19 znaków.

Porada:  Aby określić całkowitą liczbę znaków w ciągu tekstowym, użyj funkcji DŁ.

Rozwiązanie: W razie potrzeby popraw numer pozycji początkowej.

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomoc w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Naprawianie błędu #ARG!

ZNAJDŹ, ZNAJDŹB, funkcje

SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B, funkcje

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach przy użyciu opcji sprawdzania błędów

Wszystkie funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Wszystkie funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×