Jak korzystać z notesu zajęć Code.org

Organizacja Code.org we współpracy z usługą Office 365 dla instytucji edukacyjnych przygotowała bezpłatne i innowacyjne rozwiązanie do udostępniania na zajęciach zawartości zgodnej ze standardami. 

Wstępnie wypełniona programem CS Discoveries organizacji Code.org struktura Twojego notesu zajęć programu OneNote ułatwia organizację pracy, zapisywanie pracy w chmurze i łatwe rozpowszechnianie zawartości dla uczniów.

Uwaga: Zaloguj się do swojego konta usługi Office 365 dla instytucji edukacyjnych na stronie Office.com, aby utworzyć notes zajęć Code.org. 

Tworzenie notesu zajęć Code.org

 1. Otwórz stronę notesu zajęć Code.org tutaj

 2. Wybierz pozycję Create a class notebook (Utwórz notes zajęć).

  Początkowy ekran do tworzenia notesu zajęć Code.org

 3. Nadaj zajęciom nazwę, a następnie wybierz pozycję Next (Dalej).

 4. Wybierz materiał CS Discoveries 2018 r., z którego będziesz korzystać na tych zajęciach, a następnie wybierz pozycję Next (Dalej). Wybrane materiały zostaną automatycznie załadowane do Twojego notesu zajęć w sekcji Teacher-Only (Tylko dla nauczycieli).

  Kroki Kreatora konfiguracji, aby dodać do notesu zajęć Code.org materiały instruktażowe

 5. Wybierz sekcje, które chcesz uwzględnić w notesach wszystkich uczniów, a następnie wybierz pozycję Next (Dalej). (Możesz edytować te sekcje później w programie OneNote, wybierając kartę Notes zajęć, a następnie pozycję Zarządzaj notesami).

  Tworzenie sekcji uczniów w notesie zajęć Code.org

 6.  Wyświetl podgląd tego, jak będą wyglądać notesy nauczycieli i uczniów, a następnie wybierz pozycję Create (Utwórz).

Poznawanie struktury notesu Code.org

Każdy notes zawiera:

 • Bibliotekę zawartości: tylko do odczytu dla uczniów, jest to miejsce, gdzie nauczyciele mogą udostępniać uczniom materiały kursu do referencji.

 • Obszar współpracy: gdzie nauczyciele i uczniowie mogą współpracować, natomiast obszar Teacher-Only (Tylko dla nauczyciela) to prywatny obszar tylko dla Ciebie.

 • Prywatny obszar roboczy dla każdego ucznia: gdzie możesz utworzyć sekcje dla uczniów do sporządzania notatek, pracy nad przydzielonym zadaniem domowym i nie tylko.

Możesz również wybrać tworzenie grupy sekcji Teacher-Only (tylko dla nauczyciela) w swoim notesie, gdzie możesz przechowywać notatki i pracować nad programem nauczania w sposób niewidoczny dla uczniów. 

Skopiuj zawartość z grupy sekcji Teacher-Only (Tylko dla nauczyciela) do sekcji Content Library (Biblioteka zawartości):

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę lub sekcję.

 2. Wybierz pozycję Move (Przenieś) lub Copy (Kopiuj).

 3. Wybierz miejsce docelowe w sekcji Content Library (Biblioteka zawartości) notesu.

 4. Wybierz pozycję Copy (Kopiuj). Spowoduje to skopiowanie zawartości z sekcji Teacher-Only (Tylko dla nauczyciela) do sekcji Content Library (Biblioteka zawartości), gdzie uczniowie będą mogli uzyskać dostęp do materiału, ale nie będą mogli go edytować.  

Rozpowszechniaj strony w prywatnych obszarach roboczych uczniów:

Prace domowe, testy i inna zawartość, nad którą uczniowie będą mogli pracować prywatnie, mogą być rozpowszechniane do wyznaczonych sekcji w ich obszarach roboczych.

 1. Przejdź do strony w sekcji Content Library (Biblioteka zawartości), którą chcesz rozpowszechnić wśród uczniów.

 2. Wybierz kartę Class Notebook (Notes zajęć), a następnie pozycję Distribute page (Rozpowszechnij stronę).

 3. Wybierz sekcję notesów uczniów, do której ma zostać skopiowana strona.

Dowiedz się więcej:

Rozpowszechnianie sekcji i stron Notesu zajęć

Najlepsze rozwiązania dotyczące synchronizowania notesu zajęć

Sprawdzanie prac uczniów w notesie zajęć

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×