Jak działa planowanie w programie Project

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W poprzednich wersji programu Project, użytkownicy mają czasami zostały bewildered, jak projektu automatycznie wykonuje obliczenia planowania. W tym artykule demystifies złożoności projektu aparatu planowania.

W tym artykule wprowadzono również nowa metoda planowania do dyspozycji. Zapraszamy do ręcznie planowane zadania. Z zadań zaplanowanych ręcznie Project 2010 zawiera menedżera projektu jeszcze większą kontrolę nad harmonogramu.

W tym artykule

Obraz ogólny: jak zaplanowano projektu?

Jak rozpoczęcia projektu wpływ na harmonogram ma Data?

Jak ograniczenia w przypadku zadań zaplanowanych automatycznie wpływ na harmonogram?

Jak daty terminów ostatecznych wpływ na harmonogram?

Jak kalendarze wpływ na harmonogram?

Jak przydziały zasobów sterują harmonogramem?

Obraz ogólny: jak zaplanowano projektu?

Nowy tryb, który umożliwia użytkownikom pełną kontrolę nad jak zadania są planowane wprowadza programu Project 2010 — Planowanie ręczne. Przyjrzyjmy się to lepiej tak, aby nie przeoczyć dowolnego kluczowe funkcje.

Project mogą planować zadania za pomocą dwóch metod: ręcznie planowania i automatyczne planowanie ręczne planowania zmieni się na czynników, takich jak współzależności, ograniczeń, i kalendarze projektu nie automatycznie dopasować daty zadań.

Uwaga: . Zadania są planowane ręcznie domyślnie. Menedżerowie projektów, którzy są przyzwyczajeni do automatycznego planowania z wcześniejszych wersji programu Project można wyłączyć funkcję planowania ręcznego konkretnych zadań lub całego projektu. Niektóre projektów, szczególnie skomplikowane jedności, może wymagać zaawansowanych aparat planowania programu Project do przejmują planowania za Ciebie.

Grafika trybu zadań

1. dwóch zadań zaplanowanych ręcznie. Czas trwania jest wartością tekstową, nie liczby. Ponieważ czas trwania jest wartością tekstową, datę rozpoczęcia nie została ustawiona automatycznie przez program Project.

2. dwóch zadań zaplanowanych automatycznie. Czas trwania jest wartość liczbową. Ponieważ czas trwania jest wartość liczbową, automatycznie ustawiono datę rozpoczęcia przez program Project, a powoduje wyświetlenie paska.

Ręcznie planowane zadania

Możesz umieścić zadania zaplanowanego ręcznie umieszczony w dowolnym miejscu harmonogramu i Project nie można go przenieść. Ta nowa funkcja umożliwia większa elastyczność i kontrolę nad planowanie i zarządzanie swój harmonogram.

Dlaczego warto o tym pamiętać? Harmonogramy projektów mają czasami zupełnie nieformalny charakter. Są z początku prostymi listami dat z wiadomości e-mail, spotkań z uczestnikami projektu i rozmów na korytarzu. Menedżerzy projektów nie mają często pełnych informacji o elementach pracy. Na przykład mogą wiedzieć tylko, kiedy zadanie powinno zostać rozpoczęte, ale nie znają jego czasu trwania, dopóki nie otrzymają jego szacunkowej oceny od członków zespołu. Mogą także znać czas, jaki zajmie wykonanie zadania, a jednocześnie nie wiedzieć, że może zostać rozpoczęte, dopóki nie otrzymają zatwierdzenia od menedżera zasobów.

Oto niektóre rzeczy, o których trzeba pamiętać w przypadku zadań planowanych ręcznie.

 • Konieczne informacje są dostępne. Zadania planowane ręcznie mają własne wskaźniki i paski zadań, które ułatwiają odróżnienie ich od „klasycznych” zadań planowanych automatycznie.

 • Są różne możliwości. Kiedy zadanie jest w trybie ręcznego planowania, kolumny Rozpoczęcie, Zakończenie i Czas trwania mogą być puste lub mogą zawierać wartości tekstowe oprócz rozpoznawalnych dat.

 • Przełączanie trybów planowania Możesz zmienić zadania i z powrotem na zaplanowane ręcznie zaplanowane automatycznie. Uważaj, ale. Gdy zmienisz zadanie zaplanowane ręcznie zaplanowane automatycznie, projekt ma należy kilku decyzji. Jeśli czas trwania zadania "Dwóch tygodni", projektu domyślnie użyje szacowany czas trwania "1 day?" Jeśli zadanie jest ustawiona na zaplanowane automatycznie. Po zakończeniu można się spodziewać projekt, aby wiedzieli, że dwa tygodnie długie dwóch tygodni.

 • Kontrolowanie poślizgu. Jeśli zadanie planowane ręcznie musi się opóźnić wskutek poślizgu, jego zadania będące następnikami nie zostaną automatycznie przesunięte. Menedżerzy projektów mogą zdecydować o zachowaniu oryginalnych dat, jeśli ich zasoby mogą pracować zgodnie z planem, lub opóźnić zadania będące następnikami, jeśli występują między nimi silne współzależności.

 • Skutki planowania według nakładu pracy    Nie można ustawić zadań zaplanowanych ręcznie do według nakładu pracy. Czas trwania zadania zaplanowane ręcznie nie ulegnie zmianie, jako zasoby są przydzielone do niego

W następującej tabeli przedstawiony jest sposób określania i wykorzystywania w programie Project atrybutów planowania zadań planowanych ręcznie i automatycznie.

Element

Planowanie ręczne

Planowanie automatyczne

Czas trwania

Może być liczby, daty lub tekstu informacje, takie jak "14 d" lub "dwóch tygodni". Nie używane przez program Project — Pomoc w harmonogramie projektu.

Można używać tylko liczb przedstawiających czas oraz jednostek, takich jak „14d” lub „2 miesiące”.

Praca

Można używać tylko liczb przedstawiających czas oraz jednostek, takich jak „14d” lub „2 miesiące”.

Można używać tylko liczb przedstawiających czas oraz jednostek, takich jak „14d” lub „2 miesiące”.

Zasoby

Może zostać przydzielony do zadań. Nie używane przez program Project pomocy planowania projektu.

Mogą być przydzielane do zadań. Są używane w programie Project do łatwiejszego określania najlepszego harmonogramu. Powodują zmianę czasu trwania zadań, jeśli zadania te są ustawione jako planowane według nakładu pracy — inaczej niż w przypadku zadań planowanych ręcznie.

Data początkowa

Może być liczby, daty lub tekstu informacji, na przykład "Sty 30" lub "Sometime szybko." Nie używane przez program Project — Pomoc w harmonogramie projektu.

Można używać tylko informacje o datach.

Data zakończenia

Może być datą lub informacją tekstową, taką jak „30 sty” lub „jakoś niedługo”. Nie jest używana w programie Project w celu łatwiejszego planowania projektu.

Można używać tylko informacje o datach.

ograniczenia.

Ignorowane w programie Project.

Używane w programie Project do łatwiejszego określania najlepszego harmonogramu.

Współzależności (łącza)

Można używać, ale nie spowoduje zmiany w harmonogramie zadania.

Można używać, ale nie spowoduje zmiany w harmonogramie zadania.

Kalendarze projektów i zasobów

Ignorowane w programie Project.

Używane w programie Project do łatwiejszego określania najlepszego harmonogramu.

Zadania planowane automatycznie

Zadania planowane automatycznie są klasycznym sposobem planowania zadań w programie Project. Automatyczne planowanie stanowi systematyczny i świetnie ustrukturyzowany sposób zarządzania harmonogramami projektów. Na podstawie danych wprowadzanych przez użytkowników, takich jak czas trwania zadania, planowana paca, liczba zasobów i daty ograniczeń, w programie Project obliczane są najwcześniejsze i najpóźniejsze daty zadań dla potrzeb najlepszego harmonogramu.

Harmonogram projektu jest tworzony w programie Project na podstawie wprowadzonych informacji dotyczących:

 • ogólnego projektu,

 • poszczególnych elementów pracy wymaganych do zakończenia projektu (zwanych zadaniami),

 • zasobów (jeśli jest to konieczne) niezbędnych do zakończenia tych zadań.

Jeśli po utworzeniu harmonogramu zmienią się jakiekolwiek założenia dotyczące projektu, można zaktualizować zadania lub zasoby, a w programie Project nastąpi odpowiednie dostosowanie harmonogramu.

Dla każdego zadania można wprowadzić jedną lub wszystkie z następujących informacji:

 • Czas trwania

 • Zależności między zadaniami

 • Ograniczenia

Za pomocą tych informacji w programie Project obliczone zostaną data rozpoczęcia i data zakończenia każdego zadania.

Można wprowadzić zasoby w projekcie, a następnie przydzielić je do zadań w celu oznaczenia, który zasób jest odpowiedzialny za wykonanie każdego przydział. Nie tylko pomoże to w zaplanowaniu zespołów projektów, ale ułatwi też obliczenie liczby potrzebnych maszyn czy ilości zużywanego materiału. W razie wprowadzenia zasobów harmonogramy zadań zostaną dodatkowo uściślone zgodnie z następującymi informacjami o zasobach:

 • Praca

 • Jednostki

 • Czas pracy wprowadzony w kalendarzach

Inne elementy, takie jak czas wyprzedzenia i czas zwłoki, typów zadań, zasobów dostępność i zasób wiodący, można wpływać na harmonogram, więc zrozumienie skutków związanych z tych elementów może pomóc w obsłudze i dostosowywaniu harmonogramu zgodnie z potrzebami.

Uwaga: Program Project oblicza czas trwania zadań zaplanowanych automatycznie na podstawie definicji jednostki czasu trwania na karcie Kalendarz w oknie dialogowym Opcje. Tak jak normalne kalendarz miesięczny rok rozpoczyna się w styczniu, a co tydzień rozpoczyna się w niedzielę lub poniedziałek. Domyślnie gdy program Project oblicza jednostki czasu trwania, 8 godzin jest równa jeden dzień, tydzień jest równa 40 godzin i 20 dni roboczych jest równa jeden miesiąc. Jeśli rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadania i nie rozpoczęcia i zakończenia, 8:00:00 jest używane w programie Project jako domyślny czas rozpoczęcia i 17:00:00 jako domyślnej godziny zakończenia.

Zmienianie trybów planowania zadań

Możesz zmienić zadania planowania i z powrotem z automatycznego na ręczny. Gdy zmienisz tryby zadania, należy pamiętać o następujących pamiętać.

 • Zadanie, którego sposób planowania został zmieniony z ręcznego na automatyczny, będzie miało domyślne ustawienia czasu trwania i dat programu Project. Na przykład ręcznie planowane zadanie z czasem trwania „kilka tygodni” otrzyma domyślną wartość „1 dzień?”. Natomiast data rozpoczęcia zadania z ręcznie wprowadzoną datą rozpoczęcia „jutro” zostanie zmieniona na dzień rozpoczęcia projektu, jeśli sposób jego planowania zostanie zmieniony na automatyczny.

 • Zadanie, którego sposób planowania zostanie zmieniony na planowanie ręczne, zachowa swój czas trwania i daty. Jednak po ustawieniu zadania jako planowanego ręcznie czas trwania i daty mogą być dowolnymi wartościami liczbowymi lub tekstowymi albo datami.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram ma data rozpoczęcia projektu?

Jeśli zostanie wprowadzona data rozpoczęcia projektu, domyślnie, program Project planuje zadania, aby rozpocząć w dniu rozpoczęcia projektu i oblicza projektu data zakończenia na podstawie ostatniej zadania, aby zakończyć.

Zadań zaplanowanych automatycznie podczas wprowadzania więcej informacji na temat zadań, takich jak współzależności zadań, czas trwania oraz ograniczenia, Project dostosowuje harmonogram, aby odzwierciedlała dokładniej daty dotyczące zadań.

Uwaga: Zadania zaplanowane ręcznie nie zostanie przeniesiony, jeśli zmiany daty rozpoczęcia projektu.

Przed i po utworzeniu współzależności zadań

Obraz przycisku Po utworzeniu nowego projektu, najpierw należy wprowadzić datę rozpoczęcia projektu. Podczas planowania projektu od daty rozpoczęcia wszystkie zadania Uruchom na datę rozpoczęcia projektu, o ile nie wybierzesz innej.

Obraz przycisku Zarówno w przypadku zadań planowanych ręcznie, jak i zadań planowanych automatycznie, gdy nie zastosowano współzależności zadań ani ograniczeń, czas trwania projektu jest taki sam, jak czas trwania najdłuższego zadania. Innymi słowy, data zakończenia projektu jest taka sama jak data zakończenia najdłuższego zadania.

Obraz przycisku Współzależności zadań, takie jak współzależność zakończenie-rozpoczęcie między pierwszym i drugim zadaniem (jak pokazano tutaj), mogą zmienić datę zakończenia projektu.

Prawie wszystkie projekty powinny planowany od daty rozpoczęcia znane. Nawet jeśli znasz daty zakończenia projektu musi być planowania od daty rozpoczęcia oferuje maksymalną elastyczność.

Harmonogram można utworzyć na podstawie daty zakończenia, gdy:

 • Trzeba określić, kiedy projekt musi się zacząć, aby się zakończył w określonym, wymaganym dniu.

 • Nie ma pewności, kiedy projekt się rozpocznie (na przykład praca do wykonania pochodzi z innego źródła i może ulec opóźnieniu).

 • Zastosowana metodologia zarządzania projektem wymaga planowania od daty zakończenia.

Pracując z projektem o harmonogramie od daty zakończenia, należy mieć świadomość różnic w sposobie obsługi przez program Project niektórych akcji:

 • Po wprowadzeniu zadaniu zaplanowanym automatycznie program Project automatycznie przydziela ograniczenie jak najpóźniej (JNP) do daty zakończenia zadania. Należy ustawić innych ograniczeń tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

 • W razie przeciągnięcia paska wykresu Gantta w celu zmiany daty zakończenia zadania w programie Project następuje automatyczne przypisanie ograniczenia Zakończ nie później niż (ZNPN) do automatycznie planowanego zadania.

 • Jeśli projekt zostanie zmieniony tak, aby był planowany od daty zakończenia, podczas gdy wcześniej był planowany od daty rozpoczęcia, z zadań i przydziałów usunięte zostaną wszystkie automatycznie zaplanowane opóźnienia bilansujące i podziały bilansujące. Nie wpłynie to na zadania planowane ręcznie.

 • Użycia automatycznego bilansowania w celu zmniejszenia nadmiernych alokacji zasobów w projekcie w programie Project zostanie dodane opóźnienie bilansujące po zadaniu, a nie przed nim.

Początek strony

Jak ograniczenia w przypadku zadań zaplanowanych automatycznie wpływ na harmonogram?

Gdy chcesz kontrolować rozpoczęcia lub zakończenia dnia automatycznie harmonogram zadań, można zmienić ograniczenie zadania. Ograniczenia elastyczne współdziałają z współzależności zadań na jak najwcześniej lub jak najpóźniej współzależności zadań, aby umożliwić zadania. Na przykład zadanie z ograniczeniem Jak najwcześniej (JNW) i współzależność Zakończenie rozpoczęcie zostanie zaplanowane zaraz po zakończeniu poprzednika. Domyślnie wszystkie zadania w projekcie, które jest planowany od daty rozpoczęcia mają ograniczenie JNW zastosowane. Analogicznie domyślnie wszystkie zadania w projekcie, które jest planowany od daty zakończenia mają ograniczenie jak najpóźniej (JNP).

Uwaga: Zadania zaplanowane ręcznie nie dotyczy ograniczeń zadań. Jeśli zmienisz tryb planowania zadania z zaplanowane ręcznie zaplanowane automatycznie, ograniczenie zadania jest równa jak najpóźniej (JNP).

Ograniczenia z umiarkowaną elastycznością planowania harmonogramu ograniczają możliwość rozpoczęcia lub zakończenia zadania przed bądź po wybranej dacie. Na przykład zadanie z ograniczeniem Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN) z datą 15 czerwca oraz współzależnością Zakończenie–rozpoczęcie względem innego zadania może rozpocząć się 15 czerwca, jeżeli jego poprzednik zakończy się do 15 czerwca (lub później, jeżeli poprzednik zakończy się po 15 czerwca), nie może jednak zostać przewidziane w harmonogramie z datą wcześniejszą niż 15 czerwca.

Przed zastosowaniem ograniczenia i po nim

Obraz przycisku Jeśli do tych zadań zastosowana jest domyślna współzależność zadań zakończenie-rozpoczęcie i ograniczenie JNW, rozpoczęcie zadania będącego następnikiem (drugiego w kolejności) zostaje zaplanowane zaraz po zaplanowanym zakończeniu zadania będącego poprzednikiem (pierwszego w kolejności).

Obraz przycisku Gdy zastosowane jest ograniczenie RNWN, zadanie będące następnikiem nie może się rozpocząć przed datą ograniczenia, nawet jeśli (jak pokazano tutaj) zadanie będące poprzednikiem zostanie zakończone przed datą ograniczenia.

Ograniczenia sztywne zastępują każdą współzależność zadań domyślnie i ograniczanie zadania do wybranej daty. Na przykład zadanie z ograniczeniem musi rozpocząć się (MRS) 30 września i współzależność Zakończenie rozpoczęcie z innym zadaniem będzie zawsze zaplanowane 30 września niezależnie od tego, czy poprzednik zakończy się wcześniej czy później.

Jeśli zadanie, które jest ograniczona do daty ma poprzednika, które kończy się zbyt opóźnione dla następników rozpoczynały się na podstawie daty określonej w ograniczenie, może wystąpić ujemny zapas czasu.

Aby przejrzeć lub zmienić ograniczenie zadania, kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, kliknij przycisk Informacje o zadaniu, a następnie kliknij kartę Zaawansowane ograniczenia informacje znajdują się w polach Typ ograniczenia i Data ograniczenia.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają daty terminów ostatecznych?

Daty terminów ostatecznych nie mają zazwyczaj wpływu na planowanie zadań. Służą do oznaczania docelowej daty, która nie powinna zostać przekroczona, bez konieczności ustawiania ograniczenia zadania, które mogłoby mieć wpływ na planowanie, gdyby zmieniły się zadania będące poprzednikami. Zadanie z terminem ostatecznym jest planowane tak samo jak każde inne zadanie, ale jeśli zostaje zakończone po terminie ostatecznym, w programie Project wyświetlany jest wskaźnik zadania informujący o tym, że termin ostateczny zadania został przekroczony.

Daty terminów ostatecznych mogą wpływać na całkowity zapas czasu zadań. Jeżeli zostanie wprowadzona data terminu ostatecznego przypadająca przed końcem całkowitego zapasu czasu zadania, to całkowity zapas czasu zostanie obliczony ponownie na podstawie daty terminu ostatecznego, a nie daty najpóźniejszego zakończenia tego zadania. Zadanie staje się zadaniem krytycznym, gdy całkowity zapas czasu osiąga wartość zero.

Można ustawiać terminy ostateczne zadań sumarycznych i indywidualnych. Jeśli termin ostateczny zadania sumarycznego wywołuje konflikt z którymkolwiek z jego podzadań, zostanie wyświetlony wskaźnik terminu ostatecznego informujący o przekroczonym terminie ostatecznym jednego z podzadań.

Daty terminów ostatecznych mogą mieć wpływ na sposób planowania zadań, jeśli ustawiono datę terminu ostatecznego w zadaniu z ograniczeniem Jak najpóźniej (JNP). Zadanie jest planowane w taki sposób, aby kończyło się w dniu upływu terminu ostatecznego, chociaż może zostać zakończone po terminie ostatecznym, jeśli jego poprzedniki się opóźnią.

Aby przejrzeć lub zmienić termin ostateczny dla zadania, kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, kliknij przycisk Informacje o zadaniu, a następnie kliknij kartę Zaawansowane używanie pola terminu ostatecznego.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają kalendarze?

Kalendarze określają standardowy czas pracy i czas wolny dla projektu, taki jak weekendy i święta.

Uwaga: Zadania zaplanowane ręcznie nie dotyczy kalendarzy projektu lub zasobów.

Kalendarze projektu służą do określania dostępności zasobów i sposobu tworzenia harmonogramów zasobów przydzielonych do zadań, a także harmonogramów samych zadań. Podczas tworzenia harmonogramów zadań używane są kalendarze projektu i kalendarze zadań, a w przypadku przydzielenia zasobów do zadań także kalendarze zasobów.

Kalendarze określonych w programie Project są:

 • Kalendarzy bazowych    Są to podstawy dla innych typów kalendarzy. Możesz również wybrać kalendarz bazowy, aby być w kalendarzu projektu, a kalendarz bazowy można zastosować do zadań jako kalendarz zadań lub jako domyślne godziny dla kalendarza zasobu. Project są dostępne trzy kalendarze bazowe: standardowy, 24-godzinny i Zmiana nocna. Własny kalendarz bazowy można dostosować za pomocą dowolnej z kalendarzy bazowych opisane.

 • Kalendarze projektu    Standardowy pracy i czas wolny dla projektu one ustawione jako całość. Jeśli nie są używane kalendarze zasobów lub zadań, zadania są planowane czas pracy w kalendarzu projektu domyślnie.

 • Kalendarze zasobów    Są one oparte na standardowy kalendarz domyślnie. Możesz zmienić czas pracy i czas wolny dla określonych zasobów lub zestawu zasobów, zapewnienie, że zasoby będą planowane tylko wtedy, gdy są one dostępne do pracy. Jeśli zmieniono czas pracy lub wolny w kalendarzu zasobu, a zasób jest przydzielony do zadania, zadanie zostaje zaplanowane czas pracy w kalendarzu zasobu.

 • Kalendarze zadań    Te może służyć do definiowania godzin pracy nad zadaniami poza godziny pracy w kalendarzu projektu. Gdy kalendarz zadania jest przydzielony do zadania i zasobów przydzielonych do zadania czas pracy jest inny w jego kalendarzu zasobu, zadanie zostaje zaplanowane nakładające się czasu pracy w dwóch kalendarzy. Ale można ustawić opcję zadania powodującą ignorowanie kalendarzy zasobów i Planowanie zadania obejmujący czas wolny zasobu.

Praca z kalendarzami, kliknij kartę Projekt, a następnie kliknij przycisk Zmień czas pracy.

Początek strony

Jak przydziały zasobów sterują harmonogramem?

Jeśli do zadań w projekcie nie zostaną przypisane zasoby, harmonogram w programie Project będzie obliczany na podstawie czasów trwania, współzależności zadań, ograniczeń oraz informacji o kalendarzach projektu i zadań. W przypadku przydzielenia zasobów zadania będą także planowane zgodnie z kalendarzami zasobów i jednostki przydziału. Pozwala to na dokładniejsze planowanie.

Uwaga: Kalendarze zasobów nie mają wpływu na zadania planowane ręcznie. W razie przydzielenia zasobu do zadania planowanego ręcznie harmonogram zadania się nie zmieni.

Przydział jest to skojarzenie określonego zadania z określonym zasobem odpowiedzialnym za jego wykonanie. Do zadania można przydzielić więcej niż jeden zasób. Do zadań można przydzielać zasoby pracy, zasoby materiałowe i zasoby kosztowe. Inaczej niż w przypadku zasobów pracy przydzielenie do zadania zasobów materiałowych lub zasobów kosztowych nie ma wpływu na harmonogram zadania.

Na przykład w projekcie znajduje się zadanie o nazwie Opracowanie specyfikacji. Jest także zasób: inżynier, Tomasz. W razie przydzielenia Tomasza do zadania Opracowanie specyfikacji harmonogram zadania będzie także zależał od kalendarza zasobu Tomasza i jednostek przydziału, a nie tylko od takich informacji o zadaniu jak czas trwania, współzależności zadań, ograniczenia i kalendarze.

Oprócz planowania zgodnego z informacjami o zadaniu, po przydzieleniu zasobów do zadań w projekcie program Project dysponuje dodatkowymi informacjami o zasobach i przydziałach, które mogą być używane przy obliczaniu informacji o harmonogramie. Są to:

 • Ilość pracy lub pracy w nadgodzinach, do której przydzielony jest zasób, a także sposób jej rozłożenia w czasie. Na rozplanowanie pracy w czasie może także mieć wpływ rozkład pracy.

 • Liczba jednostek przydziału zasobu do zadania, to jest niepełny wymiar czasu, pełny wymiar czasu lub wiele jednostek.

 • Typ zadania ma wpływ na sposób zmieniania się harmonogramu w przypadku zmodyfikowania istniejącego przydziału. Istnieją trzy typy zadań: o stałej liczbie jednostek, o stałym czasie trwania i o pracy stałej.

 • Czy zadanie jest zadaniem według nakładu pracy. W przypadku zadania według nakładu pracy, podczas dodawania lub usuwania danego przydziału zasobów, pracy pozostaje stała dla zadania i zostanie ponownie rozdzielona między między zasoby. W przypadku zadań o stałej liczbie jednostek na przykład jeden wynik jest przydzielenia większej ilości zasobów krótszy czas trwania wymaganych do ukończenia zadania.

  Uwaga: Nie można ustawić zadań zaplanowanych ręcznie do według nakładu pracy. Czas trwania zadania zaplanowane ręcznie nie ulegnie zmianie, jako zasoby są przydzielone do niego.

 • Kalendarze zasobów. Użycie przydzielonych zasobów jest w programie Project planowane na podstawie ich czasu pracy oraz czasu wolnego wskazanego w kalendarzach tych zasobów.

Aby przydzielić zasoby do zadań, należy kliknąć kartę Zasób, a następnie kliknąć przycisk Przydziel zasoby.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×