Przejdź do głównej zawartości

Inteligentna praca: rozpoczynanie sesji udostępniania i współpracy

W niniejszym przewodniku opisano sposoby prowadzenia spontanicznych spotkań online przy użyciu oprogramowania komunikacyjnego Microsoft® Lync™ Online.

Co chcesz zrobić?

Rozpoczynanie niezaplanowanego spotkania online

Zapraszanie osób na niezaplanowane spotkanie

Rozpoczynanie udostępniania działań

Udostępnianie pulpitu lub monitora

Wybieranie programu do udostępnienia

Zatrzymywanie udostępniania pulpitu, monitorów lub programów

Przekazywanie kontroli nad pulpitem innej osobie

Cofanie udostępnienia kontroli w dowolnym momencie

Przedstawianie prezentacji programu PowerPoint z gwarancją pełnej kontroli

Zatrzymywanie prezentacji

Rozpoczynanie niezaplanowanego spotkania online

Aby szybko rozpocząć spotkanie online i zaprosić osoby z organizacji oraz spoza organizacji, można użyć funkcji Spotkaj się z.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Microsoft Lync Online.

 2. W oknie głównym programu Lync kliknij strzałkę listy rozwijanej obok przycisku Opcje, a następnie kliknij pozycję Spotkaj się z.

Communicator

 1. W oknie dialogowym Dołączanie do spotkania audio wybierz typ audio, z którego chcesz korzystać.

Zapraszanie osób na niezaplanowane spotkanie

 • W oknie konwersacji kliknij menu Opcje osób, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaprosić kontakty ze swojej organizacji i organizacji będących w federacji, kliknij pozycję Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu. Aby zaznaczyć wiele kontaktów, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i zaznacz kontakty.

   Communicator

  • Aby wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem do osoby z organizacji lub spoza niej, kliknij pozycję Zaproś pocztą e-mail. To spowoduje utworzenie wiadomości e-mail programu Microsoft® Outlook® zawierającej łącza do spotkania online. W zależności od organizacji adresat może dołączyć do spotkania za pomocą usługi Lync Online, programów Microsoft® Lync™ 2010 Attendee, Microsoft® Office Communicator 2007 R2 lub Microsoft® Office Communicator 2007 albo aplikacji Microsoft® Lync™ Web App.

Początek strony

Rozpoczynanie udostępniania działań

Aby udostępnić ekran współpracownikom z innej lokalizacji, przeprowadzić formalną prezentację programu Microsoft® PowerPoint® lub podzielić się pomysłami na tablicy, wystarczy kilka kliknięć.

Udostępnianie pulpitu lub monitora

 1. W oknie głównym programu Lync na liście Kontakty kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu.

 2. Po otwarciu okna konwersacji kliknij menu Udostępnij.

Communicator

 1. Wybierz monitor do udostępnienia.

  Uwaga: Podczas udostępniania lub prezentowania u góry okna jest wyświetlany pasek z napisem Udostępniasz.

Wybieranie programu do udostępnienia

Czasami trzeba udostępnić tylko jeden program i jego okna.

 1. W oknie konwersacji kliknij menu Udostępnij, a następnie kliknij polecenie Program.

 2. W oknie dialogowym Udostępnianie programów kliknij dwukrotnie program, który chcesz pokazać.

  Uwaga: Podczas udostępniania programu u góry okna jest wyświetlany pasek z napisem Udostępniasz, a wokół okna programu jest widoczna poświata wskazująca pokazywane elementy.

Zatrzymywanie udostępniania pulpitu, monitorów lub programów

 • Na pasku udostępniania u góry ekranu kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie.

Communicator

Przekazywanie kontroli nad pulpitem innej osobie

Osoba inicjująca udostępnianie pulpitu, monitora lub aplikacji jest jedyną osobą, która sprawuje nad nimi kontrolę. W dowolnym momencie można zezwolić innym osobom, aby przy użyciu własnej myszy i klawiatury poruszały się po komputerze użytkownika i wprowadzały na nim zmiany. Przyznaną kontrolę można cofnąć w dowolnym momencie.

 • Na pasku udostępniania kliknij menu Przekaż kontrolę, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zezwolić każdej osobie uczestniczącej w spotkaniu na automatyczne przejęcie kontroli nad komputerem, kliknij pozycję Automatycznie akceptuj żądania kontroli.

  Communicator

 • Aby przekazać kontrolę tylko określonej osobie, kliknij jej nazwę w obszarze Uczestnicy.

  Uwaga:  Wybrana osoba natychmiast przejmuje kontrolę nad myszą użytkownika i może wprowadzać zmiany za pomocą własnej klawiatury. W przypadku wybrania opcji Automatycznie akceptuj żądania kontroli uczestnicy będą automatycznie zyskiwać kontrolę po kliknięciu polecenia Zażądaj kontroli.

Cofanie udostępnienia kontroli w dowolnym momencie

 1. Na pasku udostępniania kliknij menu Przekaż kontrolę.

 2. Jeśli jest zaznaczone pole Automatycznie akceptuj żądania kontroli, wyczyść je kliknięciem. Ewentualnie w celu odebrania kontroli konkretnemu uczestnikowi kliknij polecenie Cofnij udostępnienie kontroli.

Przedstawianie prezentacji programu PowerPoint z gwarancją pełnej kontroli

Podczas przedstawiania przygotowanej prezentacji grupie istotne jest utrzymanie nieprzerwanej kontroli nad jej zawartością, tempem oraz pokazywanymi elementami.

 1. W oknie głównym programu Lync na liście Kontakty kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu.

 2. W oknie konwersacji kliknij menu Udostępnij, a następnie kliknij polecenie Prezentacja programu PowerPoint.

 3. W oknie dialogowym Przedstawianie prezentacji programu PowerPoint kliknij dwukrotnie prezentację programu PowerPoint, którą chcesz przedstawić. Po przekonwertowaniu i przekazaniu zawartości inni uczestnicy będą mogli zobaczyć prezentację.

  Uwaga: Podczas prezentowania u góry okna jest wyświetlany pasek z napisem Udostępniasz.

Zatrzymywanie prezentacji

 • Na pasku udostępniania kliknij pozycję Zatrzymaj prezentację.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×