Integracja platformy Azure z usługą Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W usłudze Office 365 tożsamości użytkowników są zarządzane w tle za pomocą usługi Azure Active Directory (Azure AD). Subskrypcja usługi Office 365 obejmuje darmową subskrypcję usługi Azure AD, dzięki czemu możesz zintegrować usługę Office 365 z usługą Azure AD, jeśli chcesz zsynchronizować hasła lub skonfigurować logowanie jednokrotne w środowisku lokalnym. Możesz także zakupić funkcje zaawansowane, aby lepiej zarządzać kontami.

Platforma Azure oferuje też inne funkcje, takie jak zarządzanie zintegrowanymi aplikacjami, za pomocą których można rozszerzyć i dostosować subskrypcje usługi Office 365.

Można również użyć doradców Azure AD: Narzędzie Azure AD Connect advisor, advisor wdrożenia usług AD FSAzure RMS Deploymnet kreatorai przewodnik konfiguracji usługi Azure AD Premium.

Wersje usługi Azure AD i zarządzanie tożsamościami w usłudze Office 365

Jeśli masz subskrypcję płatną do Office 365, masz również bezpłatnej subskrypcji usługi Azure AD. Azure AD służy do tworzenia i zarządzania kontami użytkowników i grup. Aby aktywować tę subskrypcję, musisz wykonać jednorazowego rejestracji. Później możesz skorzystać Azure AD przy użyciu portalu administracyjnego usługi Office 365. Aby uzyskać instrukcje, zobacz zarejestrować usługi bezpłatnej subskrypcji Azure AD.

Porada: Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby zarejestrować darmową subskrypcję usługi Azure AD dostępną w subskrypcji usługi Office 365. Nie przechodź bezpośrednio do witryny Azure.Microsoft.com w celu utworzenia konta — uzyskasz wtedy subskrypcję wersji próbnej lub płatną subskrypcję platformy Microsoft Azure odrębną od darmowej subskrypcji dla usługi Office 365.

Dzięki darmowej subskrypcji możesz zsynchronizować katalogi lokalne, skonfigurować logowanie jednokrotne oraz przeprowadzić synchronizację z wieloma aplikacjami typu oprogramowanie jako usługa, takimi jak Salesforce, DropBox i wiele innych.

Jeśli chcesz, ulepszone funkcje usług AD DS, dwukierunkową synchronizację i innych możliwościach zarządzania, można też uaktualnić bezpłatna subskrypcja do subskrypcji płatnej premium. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz wersji usługi Azure Active Directory.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług Office 365 i Azure AD, zobacz Opis usługi Azure Active Directory i tożsamości usługi Office 365.

Rozszerzanie możliwości dzierżawy usługi Office 365

Funkcja

Opis

Zintegrowane aplikacje

Możesz udzielić poszczególnym aplikacjom dostępu do danych usługi Office 365, takich jak poczta, kalendarze, kontakty, użytkownicy, grupy, pliki i foldery. Możesz także autoryzować te aplikacje na poziomie administratora globalnego i udostępnić je całej firmie, rejestrując je w usłudze Azure AD. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zintegrowane aplikacje i usługa Azure AD dla administratorów usługi Office 365.

Zobacz też galerii aplikacji Azure AD i jednokrotnej.

Usługa PowerApps

Usługa PowerApps to aplikacje priorytetowe dla urządzeń przenośnych, które mogą nawiązywać połączenie z istniejącymi źródłami danych, takimi jak listy programu SharePoint, i z innymi aplikacjami danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Tworzenie aplikacji PowerApp dla listy w usłudze SharePoint Online i stronę usługi PowerApps.

Więcej zasobów na temat chmury firmy Microsoft i usługi Office 365:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×