Instrukcja UPDATE

Tworzy zapytanie aktualizujące, które zmienia wartości w polach określonej tabeli na podstawie podanych kryteriów.

Składnia

UPDATE tabela
SET nowa_wartość
WHERE kryteria;

Instrukcja UPDATE zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

tabela

Nazwa tabeli zawierającej dane, które mają zostać zmodyfikowane.

nowa_wartość

wyrażenie określające wartość, która ma zostać umieszczona w określonym polu aktualizowanych rekordów.

kryteria

Wyrażenie określające, które rekordy będą aktualizowane. Aktualizacja będzie dotyczyła wyłącznie rekordów spełniających podane warunki.


Spostrzeżenia

Instrukcja UPDATE jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy należy zmodyfikować wiele rekordów lub jeśli rekordy, które mają zostać zmienione, znajdują się w wielu tabelach.

W jednej operacji można zmodyfikować wiele pól. W przykładzie poniżej dla spedytorów w Zjednoczonym Królestwie wartości kwoty zamówień zostaną zwiększone o 10, a wartości frachtu o 3 procent:

UPDATE Orders
SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,
Freight = Freight * 1.03
WHERE ShipCountryRegion = 'UK';

Ważne: 

  • Instrukcja UPDATE nie generuje zestawu wyników. Ponadto po zaktualizowaniu rekordów za pomocą zapytania aktualizującego nie można cofnąć tej operacji. Jeśli chcesz wiedzieć, które rekordy zostały zaktualizowane, najpierw uruchom zapytanie wybierające, które korzysta z tych samych kryteriów, i sprawdź jego wyniki, a następnie uruchom zapytanie aktualizujące.

  • Twórz regularnie kopie zapasowe danych. Jeśli zaktualizujesz niewłaściwe rekordy, będzie można je odzyskać z posiadanych kopii zapasowych.Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×