Instrukcja TRANSFORM

Tworzy zapytanie krzyżowe.

Składnia

TRANSFORM funkcja_agregacji
instrukcja_select
PIVOT pole_przestawne [IN (wartość1[, wartość2[, ...]])]

Instrukcja TRANSFORM zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

funkcja_agregacji

Funkcja agregująca SQL, która wykonuje operacje na wybranych danych.

instrukcja_select

Instrukcja SELECT.

pole_przestawne

Polu lub wyrażenie które ma posłużyć do utworzenia nagłówków kolumn w zestawie wyników zapytania.

wartość1, wartość2

Stałe wartości używane do tworzenia nagłówków kolumn.


Spostrzeżenia

Gdy podsumowujesz dane za pomocą zapytania krzyżowego, wybierasz wartości z określonych pól lub wyrażeń jako nagłówki kolumn, aby móc wyświetlać dane w bardziej zwartym formacie niż w przypadku używania zapytania wybierającego.

Instrukcja TRANSFORM jest opcjonalna, jednak w przypadku jej dołączenia jest pierwszą instrukcją w ciągu SQL. Poprzedza instrukcję SELECT określającą pola używane jako nagłówki wierszy oraz klauzulę GROUP BY określającą grupowanie wierszy. Opcjonalnie możesz dołączyć inne klauzule, np. klauzulę WHERE, która określa dodatkowe kryteria wyboru lub sortowania. W zapytaniu krzyżowym możesz również użyć zapytań podrzędnych jako orzeczeń — w szczególności tych, które występują w klauzuli WHERE.

Wartości zwrócone w segmencie pole_przestawne są używane jako nagłówki kolumn w zestawie wyników zapytania. Na przykład wynikiem przestawiania danych dotyczących sprzedaży w miesiącu sprzedaży w zapytaniu krzyżowym będzie utworzenie 12 kolumn. Możesz ograniczyć segment pole_przestawne, aby utworzyć nagłówki na postawie stałych wartości (wartość1, wartość2) wyszczególnionych w opcjonalnej klauzuli IN. Możesz również utworzyć dodatkowe kolumny, dołączając stałe wartości, dla których nie istnieją dane.



Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×