Instrukcja SELECT...INTO

Tworzy zapytanie tworzące tabele.

Składnia

SELECT pole1[, pole2[, ...]] INTO nowa_tabela [IN zewnętrzna_baza_danych]
FROM źródło

Instrukcja SELECT...INTO zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

pole1, pole2

Nazwy pól, które mają zostać skopiowane do nowej tabeli.

nowa_tabela

Nazwa tabeli, która ma zostać utworzona. Jeśli wartość nowa_tabela jest taka sama jak nazwa istniejącej tabeli, wystąpi błąd przechwytywalny.

zewnętrzna_baza_danych

Ścieżka do zewnętrznej bazy danych. Aby zapoznać się z opisem tej ścieżki, zobacz informacje dotyczące klauzuli IN.

źródło

Nazwa istniejącej tabeli, z której są wybierane rekordy. Może to być jedna tabela, wiele tabel lub zapytanie.


Spostrzeżenia

Za pomocą zapytań tworzących tabele możesz archiwizować rekordy, tworzyć kopie zapasowe tabel lub tworzyć kopie do wyeksportowania do innej bazy danych. Na ich podstawie możesz również tworzyć raporty do wyświetlania danych za dany okres. Możesz na przykład utworzyć raport Monthly Sales by Region (Sprzedaż miesięczna według regionu), uruchamiając co miesiąc to samo zapytanie tworzące tabelę.

Uwaga: 

  • Możesz zdefiniować klucz podstawowy dla nowej tabeli. Gdy tworzysz tabelę, pola w nowej tabeli dziedziczą typ danych i rozmiar pola każdego pola w tablach źródłowych zapytania, ale nie są do niej przenoszone żadne inne właściwości pól i tabel.

  • Aby dodać dane do istniejącej tabeli, użyj instrukcji INSERT INTO zamiast tworzyć zapytanie dołączające.

  • Aby przed uruchomieniem zapytania tworzącego tabelę ustalić, jakie rekordy zostaną wybrane, zbadaj wyniki instrukcji SELECT używającej tych samych kryteriów wyboru.Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×