Instrukcja DROP USER lub DROP GROUP

Usuwa jednego lub kilku istniejących użytkowników bądź grup albo usuwa jednego lub kilku istniejących użytkowników z istniejącej grupy.

Składnia

Usunięcie jednego lub kilku użytkowników albo usunięcie jednego lub kilku użytkowników z grupy:

DROP USER użytkownik[, użytkownik, …] [FROM grupa]

Usunięcie jednej lub kilku grup:

DROP GROUP grupa[, grupa, …]

Instrukcja DROP USER/GROUP zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

użytkownik

Nazwa użytkownika, który ma zostać usunięty z pliku informacyjnego grupy roboczej.

grupa

Nazwa grupy, która ma zostać usunięta z pliku informacyjnego grupy roboczej.


Spostrzeżenia

Jeśli w instrukcji DROP USER zostanie użyte słowo kluczowe FROM, z grupy określonej po słowie kluczowym FROM zostanie usunięty każdy użytkownik wymieniony w instrukcji. Jednak sami użytkownicy nie zostaną usunięci.

Instrukcja DROP GROUP usuwa wskazane grupy. Użytkownicy należący do grup nie zostaną usunięci, ale nie będą już członkami tych grup.Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×