Instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu Office w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Ten temat dotyczy klientów, którzy kupili pakiet Office za pośrednictwem oferowanej przez pracodawcę korzyści Program użytkowania w domu firmy Microsoft. Przed kontynuowaniem upewnij się, że jesteś we właściwym miejscu.

Jak zakupiono pakiet Office?

Pakiet Office został zakupiony za pośrednictwem oferowanej przez pracodawcę korzyści Program użytkowania w domu

Tu znajdziesz pomoc dotyczącą instalowania lub ponownego instalowania pakietu Office.

Pakiet Office nie został zakupiony za pośrednictwem pracodawcy

Aby uzyskać pomoc dotyczącą instalowania pakietu Office, wybierz link powyżej.

Nie wiem. Co to jest Program użytkowania w domu firmy Microsoft?

Program użytkowania w domu firmy Microsoft to korzyść oferowana przez niektórych pracodawców. Aby dowiedzieć się więcej, wybierz link powyżej.

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Możemy pomóc w następujących kwestiach:

Kupowanie i instalowanie za pośrednictwem Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Po sfinalizowaniu zakupu możesz wysłać wiadomość e-mail na osobisty adres e-mail, aby zainstalować pakiet Office w domu.

Kupowanie i instalowanie

Uzyskiwanie klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Po zainstalowaniu pakietu Office na komputerach PC musisz go aktywować przy użyciu klucza produktu. Logowanie nie będzie działać.

Uzyskiwanie klucza

W pakiecie Office jest wyświetlany błąd „Nie znaleziono żadnych produktów pakietu Office”

Na komputerach PC możesz rozwiązać ten problem, aktywując pakiet Office przy użyciu klucza produktu zamiast adresu e-mail.

Uzyskiwanie klucza

Ponowne instalowanie za pomocą klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Wystarczy wprowadzić klucz produktu, aby otrzymać link umożliwiający rozpoczęcie procesu pobierania.

Ponowne instalowanie przy użyciu klucza

Ponowne instalowanie na komputerze PC

Aby przeprowadzić ponowną instalację na komputerze PC, należy zażądać dostępu do Historii zamówień za pośrednictwem poczty e-mail.

Ponowne instalowanie na komputerze PC

Ponowne instalowanie na komputerze Mac

Aby przeprowadzić ponowną instalację na komputerze Mac, należy zalogować się na stronie Office.com/myaccount przy użyciu osobistego adresu e-mail.

Ponowne instalowanie na komputerze Mac

Wprowadzenie do Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Porada: Metoda zakupu i instalacji pakietu Office w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft jest unikatowa dla tego programu. Warto zapisywać wszelkie wiadomości e-mail otrzymane w ramach tego programu albo utworzyć zakładkę do tej strony.

Jeśli Twoja organizacja subskrybuje Program użytkowania w domu firmy Microsoft, możesz kupić pakiet Office w cenie z rabatem i zainstalować go na jednym komputerze.

Kupowanie i instalowanie za pośrednictwem Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Oto co jest potrzebne do rozpoczęcia:

 • Służbowy adres e-mail (podczas procesu zakupu będzie można wysłać instrukcje dotyczące instalacji na osobisty adres e-mail)

 • Niektóre organizacje wymagają 10-cyfrowego kodu programu podanego przez administratora korzyści

 • Klucz produktu w ramach Programu użytkowania w domu jest wymagany do aktywowania pakietu Office po jego zainstalowaniu — z poziomu sieci Web lub kupionego nośnika

Jeśli masz problemy z zakupionym produktem, zobacz Program użytkowania w domu — często zadawane pytania.

 1. W witrynie microsofthup.com wprowadź swój służbowy adres e-mail i wybierz swój kraj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie kodu programu, wprowadź kod programu uzyskany od administratora korzyści.

 2. Na Twój służbowy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail od nadawcy Microsoft HUP. Otwórz tę wiadomość e-mail i wybierz przycisk Potwierdź swoje konto.

 3. Zostanie wyświetlona strona internetowa z listą produktów pakietu Office, które możesz kupić. Możesz wybrać pakiet Office Professional Plus dla komputerów PC, pakiet Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm dla komputerów Mac lub oba te produkty. Możesz mieć również możliwość zakupu programu Project Professional 2016 i programu Visio Professional 2016 (tylko wersje dla komputerów PC).

 4. Wybierz produkty pakietu Office, które chcesz kupić, a następnie wybierz pozycję Dodaj do koszyka.

 5. Gdy skończysz dodawanie produktów pakietu Office do koszyka, przejdź do koszyka i wybierz pozycję Finalizuj zakup.

 6. Na stronie Informacje rozliczeniowe wprowadź swoje informacje rozliczeniowe i informacje dotyczące sposobu płatności, a następnie wybierz pozycję Potwierdź zamówienie.

 7. Na stronie Potwierdzenie zamówienia wybierz pozycję Realizuj zakup.

 8. Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować postanowienia, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 9. Zostanie wyświetlone okno podręczne umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail na Twój prywatny adres e-mail z linkiem do zainstalowania pakietu Office w domu później. Wprowadź prywatny adres e-mail i wybierz pozycję Wyślij. Warto zapisać tę wiadomość e-mail do późniejszego użytku.

 10. Na stronie Dziękujemy! zostaną wyświetlone zakupione produkty pakietu Office, ich klucze produktów oraz przyciski Zainstaluj dla poszczególnych produktów. Jeśli to jest komputer, na którym chcesz zainstalować pakiet Office, wybierz pozycję Zainstaluj wersję 32-bitową, aby zainstalować 32-bitową wersję pakietu Office. Zapisz klucz produktu lub wyślij go na swój osobisty adres e-mail, ponieważ będzie on potrzebny do aktywowania pakietu Office po instalacji.

  Przedstawia przycisk Zainstaluj w szczegółach zamówienia w ramach Programu użytkowania w domu

  W przeciwnym razie przejdź do komputera, na którym chcesz zainstalować pakiet Office, otwórz wiadomość e-mail wysłaną na swój osobisty adres e-mail w poprzednim kroku, zlokalizuj klucz produktu zapisany lub wysłany do siebie pocztą e-mail wcześniej, a następnie wybierz przycisk Zainstaluj w tej wiadomości e-mail.

  Przedstawia przycisk Zainstaluj w wiadomości e-mail otrzymanej w ramach Programu użytkowania w domu
 11. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące kończenia instalacji, wybierz odpowiednią z poniższych opcji.

 1. Zależnie od przeglądarki przejdź do wyświetlonego okna podręcznego instalacji i wybierz przycisk Uruchom (w programie Internet Explorer), Konfiguracja (w programie Chrome) lub Zapisz plik (w programie Firefox), aby rozpocząć proces instalacji pakietu Office.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcje przeglądarki: w programie Internet Explorer kliknij pozycję Uruchom, w programie Chrome kliknij pozycję Ustawienia, w programie Firefox kliknij pozycję Zapisz plik

  Rozpocznie się instalacja.

  Okno z postępem instalacji pakietu Office
 2. Zakończenie instalacji sygnalizuje wyświetlenie informacji „Pakiet Office jest teraz zainstalowany”. Zostanie też odtworzona animacja informująca o tym, gdzie znaleźć aplikacje pakietu Office na komputerze.

  Pakiet Office jest zainstalowany. Wybierz pozycję Zamknij
 3. Otwórz dowolną aplikację, taką jak Word lub Excel. Jeśli nie możesz odnaleźć aplikacji pakietu Office, zobacz Nie możesz znaleźć aplikacji pakietu Office w systemie Windows 10, Windows 8 lub Windows 7.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Jeśli jest wyświetlane okno Logowanie się w celu skonfigurowania pakietu Office, wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta (mały link na dole okna).

  Przedstawia link, który należy kliknąć w celu wprowadzenia klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

  Jeśli jest wyświetlane okno Witaj, potwierdź swoje konto, wybierz pozycję Użyj innego konta, a następnie wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta.

  Przedstawia link „Użyj innego konta” na stronie „Potwierdź swoje konto”
 5. Na ekranie Wprowadzanie klucza produktu wprowadź klucz produktu wyświetlany na stronie szczegółów zamówienia. Nie masz klucza? Uzyskiwanie klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu

 6. Zaakceptuj warunki licencji, wybierając pozycję Zaakceptuj i uruchom aplikację Word.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony Kreator aktywacji pakietu Microsoft Office, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować pakiet Office. Jeśli potrzebujesz pomocy, zobacz Aktywowanie usługi Office 365 albo pakietu Office 2016 lub Office 2013.

 1. Na stronie Witaj. Zaczynamy wybierz pozycję Dalej.

 2. Jeśli masz już konto Microsoft, wybierz pozycję Zaloguj i wprowadź konto Microsoft oraz hasło. W przeciwnym razie wybierz pozycję Utwórz nowe konto Microsoft, aby utworzyć nowe konto Microsoft.

  Zapamiętaj ten adres e-mail! Ten adres e-mail i hasło konta Microsoft są teraz skojarzone z kopią pakietu Office i to konto będzie zawsze używane do logowania się na stronie Moje konto pakietu Office (www.office.com/myaccount) w celu instalacji lub ponownej instalacji pakietu Office dla komputerów Mac.

 3. Na stronie Potwierdź ustawienia wybierz swój kraj lub region i język, a następnie wybierz pozycję Potwierdź.

 4. Wybierz przycisk Zainstaluj dla produktu Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm dla komputerów Mac.

 5. Po zakończeniu pobierania otwórz program Finder, przejdź do pozycji Pobrane rzeczy i kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft_Office_2016_Installer.pkg (nazwa ta może się nieco różnić).

  Ikona materiałów do pobrania w obszarze funkcji Dock z widocznym pakietem instalatora usługi Office 365

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie można otworzyć pliku Microsoft_Office_2016_Installer.pkg, ponieważ pochodzi on od niezidentyfikowanego dewelopera, odczekaj 10 sekund, a następnie spróbuj ponownie kliknąć dwukrotnie pakiet instalatora. Jeśli nadal jest wyświetlany pasek postępu Trwa weryfikowanie..., zamknij lub anuluj pasek postępu i spróbuj ponownie.

 6. Na pierwszym ekranie instalacji wybierz pozycję Kontynuuj, aby rozpocząć proces instalacji.

  Pierwszy ekran instalacji wersji 2016 dla komputerów Mac z wyróżnioną pozycją Kontynuuj
 7. Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 8. Zaznacz pozycję Zgadzam się, aby przyjąć warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie.

 9. Sprawdź wymagania dotyczące miejsca na dysku, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

 10. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło logowania na komputerze Mac, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie. (Jest to hasło, przy użyciu którego logujesz się na komputerze Mac).

  Wprowadź hasło administratora, aby rozpocząć instalację
 11. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij. W przypadku niepowodzenia instalacji pakietu Office zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

  Pokazuje ostatnią stronę procesu instalacji z informacją, że instalacja przebiegła pomyślnie.
 12. Aby uruchomić i aktywować pakiet Office, kliknij ikonę Launchpad w Docku, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

  Pokazuje przycisk Launchpada w Docku
 13. Kliknij ikonę Microsoft Word w Launchpadzie.

  Pokazuje ikonę programu Microsoft Word w częściowym widoku Launchpada
 14. Po uruchomieniu programu Word zostanie automatycznie wyświetlone okno Co nowego. Kliknij pozycję Wprowadzenie, aby rozpocząć aktywację. Jeśli potrzebujesz pomocy z aktywacją pakietu Office, zobacz Aktywowanie pakietu Office 2016 dla komputerów Mac. W przypadku niepowodzenia aktywacji pakietu Office zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

  Rozpoczynanie aktywowania programu Word 2016 dla komputerów Mac

Uzyskiwanie klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Uwaga: Wyświetlenie klucza produktu jest możliwe tylko w przypadku, jeśli umowa Software Assurance jest nadal ważna, a Ty jesteś aktywnym pracownikiem firmy.

Jeśli masz problem z uzyskaniem dostępu do historii zamówień, zobacz Program użytkowania w domu — często zadawane pytania.

 1. Przejdź do witryny microsofthup.com.

 2. Wybierz link Historia zamówień w prawym górnym rogu strony.

 3. Wprowadź służbowy adres e-mail, za pomocą którego został kupiony pakiet Office. W ten sposób wyślesz do siebie wiadomość e-mail zawierającą link do historii zamówień.

 4. W odebranej wiadomości e-mail wybierz link, aby wyświetlić swoją historię zamówień.

 5. Na stronie internetowej Historia zamówień wybierz odpowiedni numer zamówienia.

  Klucz produktu znajduje się w obszarze Klucz produktu pakietu Microsoft Office (FPP) na stronie internetowej Szczegóły zamówienia.

  Jeśli klucz produktu nie jest podany lub przycisk Zainstaluj nie jest widoczny, kod Programu użytkowania firmy Microsoft w domu wygasł. Skontaktuj się z administratorem korzyści, aby określić, czy kod programu został zaktualizowany lub czy pracodawca nadal ma uprawnienia do korzystania z Programu użytkowania w domu firmy Microsoft. Po potwierdzeniu uprawnień możesz skontaktować się z pomocą techniczną.

  Przedstawia przycisk Zainstaluj w szczegółach zamówienia w ramach Programu użytkowania w domu

Aby wprowadzić uzyskany klucz produktu, wykonaj następujące czynności po zainstalowaniu pakietu Office:

 1. Uruchom dowolną aplikację pakietu Office i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Jeśli jest wyświetlane okno Logowanie się w celu skonfigurowania pakietu Office, wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta (mały link na dole okna).

  Przedstawia link, który należy kliknąć w celu wprowadzenia klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

  Jeśli jest wyświetlane okno Witaj, potwierdź swoje konto, wybierz pozycję Użyj innego konta, a następnie wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta.

  Przedstawia link „Użyj innego konta” na stronie „Potwierdź swoje konto”
 2. Na ekranie Wprowadzanie klucza produktu wprowadź klucz produktu, aby aktywować pakiet Office.

 3. Zaakceptuj warunki licencji, wybierając pozycję Zaakceptuj i uruchom aplikację Word.

Ponowne instalowanie za pomocą klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Uwaga: Ponowne zainstalowanie pakietu Office jest możliwe tylko w przypadku, jeśli umowa Software Assurance jest nadal ważna, a Ty jesteś aktywnym pracownikiem firmy.

Po zainstalowaniu pakietu Office należy wprowadzić klucz produktu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom dowolną aplikację pakietu Office i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Jeśli jest wyświetlane okno Logowanie się w celu skonfigurowania pakietu Office, wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta (mały link na dole okna).

  Przedstawia link, który należy kliknąć w celu wprowadzenia klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

  Jeśli jest wyświetlane okno Witaj, potwierdź swoje konto, wybierz pozycję Użyj innego konta, a następnie wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta.

  Przedstawia link „Użyj innego konta” na stronie „Potwierdź swoje konto”
 2. Na ekranie Wprowadzanie klucza produktu wprowadź klucz produktu, aby aktywować pakiet Office.

 3. Zaakceptuj warunki licencji, wybierając pozycję Zaakceptuj i uruchom aplikację Word.

Ponowne instalowanie na komputerze PC za pośrednictwem Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Uwaga: Ponowne zainstalowanie pakietu Office jest możliwe tylko w przypadku, jeśli umowa Software Assurance jest nadal ważna, a Ty jesteś aktywnym pracownikiem firmy.

 1. Przejdź do witryny microsofthup.com.

 2. Wybierz link Historia zamówień w prawym górnym rogu strony.

 3. Wprowadź służbowy adres e-mail, za pomocą którego został kupiony pakiet Office. W ten sposób wyślesz do siebie wiadomość e-mail zawierającą link do historii zamówień.

 4. W odebranej wiadomości e-mail wybierz link, aby wyświetlić swoją historię zamówień.

 5. Na stronie internetowej Historia zamówień wybierz odpowiedni numer zamówienia.

 6. Na stronie internetowej Szczegóły zamówienia wybierz przycisk Zainstaluj dla pakietu Office, programu Visio lub programu Project. Zapisz klucz produktu.

  Przedstawia przycisk Zainstaluj w szczegółach zamówienia w ramach Programu użytkowania w domu
 7. Wybierz pozycję Zainstaluj.

  Jeśli przycisk Zainstaluj nie jest widoczny, kod Programu użytkowania firmy Microsoft w domu wygasł. Skontaktuj się z administratorem korzyści, aby określić, czy kod programu został zaktualizowany lub czy pracodawca nadal ma uprawnienia do korzystania z Programu użytkowania w domu firmy Microsoft. Po potwierdzeniu uprawnień możesz skontaktować się z pomocą techniczną.

Po zainstalowaniu pakietu Office należy wprowadzić klucz produktu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom dowolną aplikację pakietu Office i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Jeśli jest wyświetlane okno Logowanie się w celu skonfigurowania pakietu Office, wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta (mały link na dole okna).

  Przedstawia link, który należy kliknąć w celu wprowadzenia klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

  Jeśli jest wyświetlane okno Witaj, potwierdź swoje konto, wybierz pozycję Użyj innego konta, a następnie wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta.

  Przedstawia link „Użyj innego konta” na stronie „Potwierdź swoje konto”
 2. Na ekranie Wprowadzanie klucza produktu wprowadź klucz produktu, aby aktywować pakiet Office.

 3. Zaakceptuj warunki licencji, wybierając pozycję Zaakceptuj i uruchom aplikację Word.

Ponowne instalowanie na komputerze Mac za pośrednictwem Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Uwaga: Ponowne zainstalowanie pakietu Office jest możliwe tylko w przypadku, jeśli umowa Software Assurance jest nadal ważna, a Ty jesteś aktywnym pracownikiem firmy.

 1. Przejdź do witryny www.office.com i jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się, wybierając pozycję Zaloguj się.

 2. Zaloguj się przy użyciu osobistego adresu e-mail skojarzonego z pakietem Office dla komputerów Mac. Nie używaj służbowego adresu e-mail użytego do kupienia pakietu Office za pośrednictwem Programu użytkowania w domu firmy Microsoft.

 3. Na stronie głównej pakietu Office wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office > Zainstaluj.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×