Informacje o wersji usługi OneDrive

Informacje o wersji usługi OneDrive

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2019 r.

Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje o najnowszych wydaniach usługi OneDrive dla systemów Windows, Mac, Android i iOS. Informacje o wersji są udostępniane tylko w przypadku kompilacji, które przeszły do strefy produkcyjnej (Production).

Pobierz aplikację OneDrive dla systemu Windows — 19.152.0801.0007 (28 sierpnia 2019 r.)

Co nowego?

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

Bieżące i wstępne wersje

Pierścień niejawnych testerów

Pierścień produkcji

Pierścień przedsiębiorstwa

Ostatnio wydana kompilacja

19.163.0818.0005

19.152.0801.0008

19.086.0502.0010

Wdrażanie

Uwagi: 

Informacje o wersji usługi OneDrive dla systemu Windows (pierścień produkcji)

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Obsługa wielu woluminów po włączeniu tworzenia kopii zapasowej ważnych folderów.

  • Nowy wygląd dla pierwszego środowiska uruchamiania.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Nowy projekt ikony usługi OneDrive w Eksploratorze plików i na pasku zadań.

  • Synchronizacja B2B — usługa OneDrive może teraz synchronizować zawartość usługi SharePoint Online z organizacji zewnętrznych, która została Ci udostępniona tak jak treść z Twojej organizacji. Dowiedz się więcej

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Publiczna wersja zapoznawcza instalacji klienta synchronizacji dla poszczególnych komputerów. Więcej informacji

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Użytkownicy biznesowi mogą używać nowej opcji „Uzyskaj pomoc” w Centrum aktywności usługi OneDrive, aby utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej.

  • Ulepszono logikę wykrywanie sieci, aby natychmiast uruchomić synchronizację po udostępnieniu prawidłowego połączenia. Wcześniej, w pewnych scenariuszach, mogło upłynąć do 5 minut przed ponownym połączeniem klienta. 

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom: 

  • Po wylogowaniu się z komputera osobistego użytkownicy będą otrzymywać teraz powiadomienia dotyczące przekazywania plików w toku.

 • Poprawka błędu zwiększająca niezawodność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom: 

  • Użytkownicy mogą teraz używać opcji menu kontekstowego „Przenieś do usługi OneDrive”, aby przenosić pliki do swojego folderu usługi OneDrive.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Definicje zasad grupy zostały zaktualizowane o bardziej przejrzyste opisy funkcjonalności i zachowania.

Informacje o wersji usługi OneDrive dla systemu Windows (pierścień przedsiębiorstwa)

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Nowy projekt ikony usługi OneDrive w Eksploratorze plików i na pasku zadań.

  • Użytkownicy biznesowi mogą używać nowej opcji „Uzyskaj pomoc” w Centrum aktywności usługi OneDrive, aby utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej.

  • Ulepszono logikę wykrywanie sieci, aby natychmiast uruchomić synchronizację po udostępnieniu prawidłowego połączenia. Wcześniej, w pewnych scenariuszach, mogło upłynąć do 5 minut przed ponownym połączeniem klienta. 

  • Synchronizacja B2B — usługa OneDrive może teraz synchronizować zawartość usługi SharePoint Online z organizacji zewnętrznych, która została Ci udostępniona tak jak treść z Twojej organizacji. Dowiedz się więcej

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Po wylogowaniu się z komputera osobistego użytkownicy będą otrzymywać teraz powiadomienia dotyczące przekazywania plików w toku.

  • Użytkownicy mogą teraz używać opcji menu kontekstowego „Przenieś do usługi OneDrive”, aby przenosić pliki do swojego folderu usługi OneDrive.

  • Zasady grupy pozwalające na dyskretne konfigurowanie kont użytkowników obsługują teraz program SharePoint Server 2019.

Jak sprawdzić używaną wersję

 1. Kliknij OneDrive ikonę chmury w obszarze powiadomień i wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

 2. Wybierz kartę Informacje i sprawdź numer wersji w obszarze Microsoft OneDrive — informacje.

Pobierz aplikację OneDrive dla komputerów Mac (autonomiczny plik pkg) — 19.152.0801.0007 (28 sierpnia 2019 r.)

Dostępna także w sklepie Mac App Store.

Co nowego?

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

Bieżące i wstępne wersje

Pierścień niejawnych testerów

Pierścień produkcji

Pierścień przedsiębiorstwa

Ostatnio wydana kompilacja

19.163.0818.0004

19.152.0801.0007
(Wersja autonomiczna)

19.152.0801.0007
(Mac App Store)

19.086.0502.0009

Wdrażanie

19.168.0825.0002

Uwagi: 

Informacje o wersji usługi OneDrive dla komputerów Mac (pierścień produkcji)

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Ikona usługi OneDrive została zaktualizowana do nowego projektu w całym produkcie, włącznie z programem Finder oraz paskiem menu.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom: 

  • Ulepszono logikę wykrywanie sieci, aby natychmiast uruchomić synchronizację po udostępnieniu prawidłowego połączenia. Wcześniej, w pewnych scenariuszach, mogło upłynąć do 5 minut przed ponownym połączeniem klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Użytkownicy biznesowi mogą używać nowej opcji „Uzyskaj pomoc” w Centrum aktywności usługi OneDrive, aby utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Ulepszono obsługę konfiguracji wielomonitorowej.

  • To ostatnia wersja działająca w systemie Mac OS X 10.11. Dowiedz się więcej

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom: 

  • Obsługa synchronizacji programu SharePoint Server 2019 jest teraz dostępna w systemie MacOS. Implementacja współdziała z protokołami uwierzytelniania Basic, NTLM i Kerberos

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom: 

  • Funkcja Pliki na żądanie jest teraz dostępna dla użytkowników systemu macOS w wersji 10.14.2 i nowszych. Funkcję Pliki na żądanie można włączyć w menu preferencji.

Informacje o wersji usługi OneDrive dla komputerów Mac (pierścień przedsiębiorstwa)

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Użytkownicy biznesowi mogą używać nowej opcji „Uzyskaj pomoc” w Centrum aktywności usługi OneDrive, aby utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej.

  • Ulepszono logikę wykrywanie sieci, aby natychmiast uruchomić synchronizację po udostępnieniu prawidłowego połączenia. Wcześniej, w pewnych scenariuszach, mogło upłynąć do 5 minut przed ponownym połączeniem klienta. 

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność.

Jak sprawdzić używaną wersję

 1. Kliknij OneDrive ikonę chmury w obszarze powiadomień i wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

 2. Wybierz kartę Informacje i sprawdź numer wersji w obszarze Microsoft OneDrive — informacje.

Pobierz aplikację OneDrive dla systemu Android — 5.37 (16 sierpnia 2019 r.)

Uwaga: Sklep Google Play ani aplikacja OneDrive dla systemu Android nie są dostępne w Chinach. Ponadto, ponieważ witryna OneDrive.com jest blokowana w Chinach przez zaporę rządową, aplikacja OneDrive po zalogowaniu się za pomocą konta Microsoft nie będzie działać w Chinach.

Co nowego

 • Na potrzeby klientów indywidualnych ładujemy Twoje zdjęcia szybciej i z klasą.

 • Na potrzeby klientów biznesowych możesz teraz tworzyć pliki programów Word i PowerPoint za pomocą przycisku plus w prawym górnym rogu.

 • Zwróć uwagę, że teraz potrzebujesz systemu Android 6.0 lub nowszego, aby zainstalować aplikację OneDrive dla systemu Android.

Wersje wstępne

Dołącz do programu Wersji zapoznawczej usługi OneDrive dla systemu Android i uzyskaj wczesny dostęp do nowych funkcji w OneDrive aplikacji dla systemu Android.

Usługa OneDrive dla systemu Android — informacje o wersji

Nie byłoby to możliwe bez Twojej opinii. Jeśli wystąpią problemy, otwórz aplikację, potrząśnij urządzeniem i naciśnij pozycję „Zgłoś problem”.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zalogowanie się było utrudnione, przyspieszyliśmy niektóre czynności i udoskonaliliśmy kilka spraw.

 • Oprócz kodu PIN można teraz korzystać z odcisku palca w celu zablokowania aplikacji OneDrive.

 • Ulepszyliśmy widok siatki, aby ułatwić wyróżnianie zdjęć i sprawić, by wyglądały jak najlepiej, a także ułatwić dostrzeżenie, z których zdjęć tworzone są kopie zapasowe.

Pobierz aplikację OneDrive dla systemu iOS — 10.82.19 (10 września 2019 r.)

Co nowego

 • Podczas renderowania niektórych znaków w naszej przeglądarce plików tekstowych występowały problemy. Ten problem rozwiązano i powinno być teraz możliwe zrozumienie zawartości pliku bez konieczności znajomości binarnego nonsensu.

 • Czasami aplikacja przełączała się między kontem osobistym a służbowym podczas jej otwierania. Ten problem również został rozwiązany i równowaga między pracą i życiem osobistym można zostać przywrócona.

Wersje wstępne

Dołącz do programu Wersji zapoznawczej usługi OneDrive dla systemu iOS i uzyskaj wczesny dostęp do nowych funkcji w OneDrive aplikacji dla systemu iOS. 

Informacje o wersji usługi OneDrive dla systemu iOS

Nie byłoby to możliwe bez Twojej opinii. Jeśli wystąpią problemy, otwórz aplikację, potrząśnij urządzeniem i naciśnij pozycję „Zgłoś problem”.

 • W przypadku użytkowników „tekstu pogrubionego” w najnowszej technologii w systemie iOS 13 Beta następowała awaria w aplikacji. Z radością informujemy, że zostało to naprawione i dziękujemy za udział w testach beta.

 • W przypadku wysyłania linków udostępniania w innych aplikacjach, takich jak iMessage i Mail, nagłówek aplikacji nieoczekiwanie zmieniał się na przezroczysty. W pełni popieramy przejrzystość, ale nie tego typu.

 • Rozmiary plików na urządzeniu przenośnym były niezgodne z informacjami wyświetlanymi w witrynie usługi OneDrive. Niestety, to był błąd, a nie przełomowa kompresja odśrodkowa. Na szczęście został on wyeliminowany.

 • Podczas oznaczania niektórych współużytkowanych plików PDF — na przykład podczas grania w szubienicę na spotkaniu lub wymuszaniu litery I po E — edycja nie była w rzeczywistości przekazywana niektórym użytkownikom. Teraz będzie to przekazywane.

 • Użytkownicy, których wiadomości e-mail kończyły się znakiem „_” (na przykład OneDriveFan4Life_@outlook.com), nie mogli zalogować się do aplikacji. Zostało to rozwiązane przez naszego inżyniera James_, a użytkownicy, tacy jak OneDriveFan4Life_, mogą znowu logować się do aplikacji.

 • Strony Safari jako pliki PDF przekazane za pośrednictwem aplikacji Pliki sprawiały wrażenie przekazanych pomyślnie — ale w rzeczywistości przekazanie nie powiodło się. Ten problem został rozwiązany i przekazywane tak pliki będą poprawnie wyświetlały się jako przekazane pomyślnie.

 • Ta aktualizacja zawiera poprawki i ulepszenia dotyczące stabilności.

 • Tłumaczenie tekstu nie działało w przypadku niektórych użytkowników, przekształcając kilka opcji na stronie ustawień w grę typu „zgaduj zgadula”. Zostało to poprawione i będzie wyglądać i dać się odczytać w oczekiwany sposób.

 • Teraz współpraca jest jeszcze łatwiejsza dzięki nowemu, ulepszonemu widokowi udostępnionemu dla klientów biznesowych. Jeszcze łatwiej znajdziesz elementy, ponieważ widzisz, kto udostępnił Ci dokumenty i kiedy to zrobił.

 • Nazwy plików i folderów rozpoczynające się od znaku ^ były widoczne jako puste. Ten problem został rozwiązany i teraz ^wszystkie ^takie ^nazwy ^plików ^będą ^działać. ^.^

 • Ta aktualizacja zawiera również inne poprawki i ulepszenia dotyczące stabilności.

Rozwiązano problem niekończącego się ładowania po zalogowaniu do konta służbowego przez niektórych użytkowników. Teraz użytkownicy otrzymują dostęp do swoich plików od razu po zalogowaniu — zgodnie z oczekiwaniami.

Zaktualizowaliśmy kolor ikony folderu na miks czerwono-pomarańczowego i miodowego ze wskazówkami w kolorze toffi. Niektórzy nazywają to zwykł a aktualizacją ikony, ale my to nazywamy złotym standardem.

Zaktualizowano naszą ikonę aplikacji w celu odzwierciedlenia uproszczenia i ulepszenia wydajności chmury — za pomocą starannie przygotowanych rozwiązań, które zachowują nasze dziedzictwo pakietu Office i witają przyszłość.

Rozwiązano problem z naszym selektorem dat wygaśnięcia linków, gdy data i dzień tygodnia nie były wyświetlane prawidłowo. Zapewniamy, że, chociaż środy mogą czasami czuć się jak poniedziałki, nasz selektor dat teraz sobie z tym radzi.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OneDrive — centrum pomocy:

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive dla Firm Administratorzy mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×