Informacje o wersji dotyczące pakietu Office 2016 dla komputerów Mac

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018 r.

Pakiet Office 2016 dla komputerów Mac jest regularnie aktualizowany w celu udostępniania nowych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń oraz aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami.

Dostępne są aktualizacje z programu Microsoft AutoUpdate (MAU). Aby użyć programu MAU, uruchom aplikację pakietu Office, taką jak Word, a następnie wybierz pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje. Jeśli jesteś administratorem i chcesz zaktualizować komputery w swojej organizacji przy użyciu istniejących narzędzi do wdrażania oprogramowania, możesz pobrać i wdrożyć pakiety aktualizacji dla poszczególnych aplikacji.

Uwaga: Program Microsoft AutoUpdate udostępnia aktualizacje dla pakietów Office 2016 dla komputerów Mac i Office 2011 dla komputerów Mac oraz programu Skype dla firm na komputerze Mac, a także dla programu Lync 2011 dla komputerów Mac. W związku z tym możesz otrzymać powiadomienie o zaktualizowanie programu Microsoft AutoUpdate, nawet jeśli nie korzystasz z pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Aby uzyskać listę wszystkich wersji pakietu Office 2016 dla komputerów Mac i dodatkowe linki pobierania, zobacz Historia aktualizacji pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Jeśli jesteś niejawnym testerem pakietu Office, zobacz Informacje o wersji dotyczące kompilacji przeznaczonych do niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje) pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Niektóre funkcje są dostępne tylko w przypadku posiadania subskrypcji usługi Office 365.

Wydanie z maja 2018 r.

Data wydania: 24 maja 2018 r.

Wersja: 16.13.1 (kompilacja 18052304)

W tej wersji rozwiązano problem z ustawieniami danych diagnostycznych.

Oto linki pobierania dla pakietów aktualizacji: Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote.

Data wydania: 23 maja 2018 r.

Wersja: 16.13.1 (kompilacja 18052203)1

Ta wersja zawiera powiadomienie użytkownika końcowego o zgodności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

1 Numer kompilacji dla programu Outlook to 18052301.

Data wydania: 15 maja 2018 r.

Wersja: 16.13.0 (kompilacja 18051301)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Czat ze współautorami podczas edytowania: współpracuj wydajniej, czatując ze współautorami bez opuszczania programu Word. Więcej informacji

Wstawianie i edytowanie ikon: dostępnych jest 500 ikon, które można wstawiać i edytować, aby poprawić wygląd dokumentu. Dowiedz się więcej

Pisanie najlepszych życiorysów i CV za pomocą serwisu LinkedIn: Narzędzie Asystent CV udostępnia informacje o doświadczeniu zawodowym, najważniejszych umiejętnościach i nie tylko dla danej roli. Znajduje się ono na karcie Recenzja. Więcej informacji

Wbudowane ułatwienia dostępu: użyj klawiatury, aby szybko uzyskać dostęp do wstążki i sformatować wstawione wyrazy lub obrazy.

Excel

Czat ze współautorami podczas edytowania: Współpracuj wydajniej, czatując ze współautorami bez opuszczania programu Excel. Więcej informacji

Wstawianie i edytowanie ikon: dostępnych jest 500 ikon, które można wstawiać i edytować, aby poprawić wygląd skoroszytu. Dowiedz się więcej

Filtrowanie danych przy użyciu osi czasu: łatwo filtruj tabelę przestawną, przesuwając zakres dat za pomocą filtru osi czasu. Więcej informacji

CVE-2018-8147: Luka w zabezpieczeniach dotycząca wykonywania kodu zdalnego w programie Microsoft Excel

CVE-2018-8162: Luka w zabezpieczeniach dotycząca wykonywania kodu zdalnego w programie Microsoft Excel

PowerPoint

Czat ze współautorami podczas edytowania: współpracuj wydajniej, czatując ze współautorami bez opuszczania programu PowerPoint. Więcej informacji

Wstawianie i edytowanie ikon: dostępnych jest 500 ikon, które można wstawiać i edytować, aby poprawić wygląd prezentacji. Dowiedz się więcej

CVE-2018-8176: luka w zabezpieczeniach dotycząca wykonywania kodu zdalnego w programie Microsoft PowerPoint

Outlook

Dostosowywanie gestów szybkiego przesuwania. Ustaw gesty szybkiego przesuwania w lewo i w prawo dla najczęściej używanych akcji. Do wyboru są akcje Usuń, Archiwizuj, Oznacz jako przeczytane, Oflaguj lub Brak. Dowiedz się więcej

Obsługa kalendarza i kontaktów Google. Zarządzaj kalendarzem i kontaktami Google bez opuszczania programu Outlook.* Dowiedz się więcej

*Ta funkcja jest udostępniana dla subskrybentów usługi Office 365 przez pewien okres, więc możesz nie widzieć tej funkcji od razu.

OneNote

Pakiet Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 4.0

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wydanie z kwietnia 2018 r.

Data wydania: 11 kwietnia 2018 r.

Wersja: 16.12.0 (kompilacja 18041000)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

 • Lepsze udostępnianie i współpraca: Lokalnie zsynchronizowane dokumenty usługi OneDrive są otwierane bezpośrednio z chmury, dzięki czemu można łatwo używać autozapisu, udostępniać zawartość i współpracować.

 • Większa atrakcyjność wizualna: Wstawiaj i edytuj skalowalną grafikę wektorową (pliki SVG) w dokumentach, aby zwiększyć atrakcyjność i zachować wysoką jakość obrazu. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

 • Lepsze udostępnianie i współpraca: Lokalnie zsynchronizowane skoroszyty usługi OneDrive są otwierane bezpośrednio z chmury, dzięki czemu można łatwo używać autozapisu, udostępniać zawartość i współpracować.

 • Większa atrakcyjność wizualna: Wstawiaj i edytuj skalowalną grafikę wektorową (pliki SVG) w skoroszytach, aby zwiększyć atrakcyjność i zachować wysoką jakość obrazu. Dowiedz się więcej

CVE-2018-1029: Luka w zabezpieczeniach dotycząca wykonywania kodu zdalnego w programie Microsoft Excel

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

 • Lepsze udostępnianie i współpraca: Lokalnie zsynchronizowane prezentacje usługi OneDrive są otwierane bezpośrednio z chmury, dzięki czemu można łatwo używać autozapisu, udostępniać zawartość i współpracować.

 • Większa atrakcyjność wizualna: Wstawiaj i edytuj skalowalną grafikę wektorową (pliki SVG) w prezentacjach, aby zwiększyć atrakcyjność i zachować wysoką jakość obrazu. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

 • Większa atrakcyjność wizualna: Wstawiaj i edytuj skalowalną grafikę wektorową (pliki SVG) w wiadomościach e-mail, aby zwiększyć atrakcyjność i zachować wysoką jakość obrazu. Dowiedz się więcej

 • Kalendarz oferujący więcej możliwości działania: Kliknij dowolne spotkanie lub zdarzenie w kalendarzu, aby wyświetlić wszystkie skojarzone szczegóły. Sprawdź, kto jest zaproszony, edytuj swoją odpowiedź lub dołącz do spotkania — to wszystko w jednym miejscu.

 • Łatwiejsze szybkie przeglądanie wyników wyszukiwania: Program Outlook wyróżnia wyszukiwany termin na liście elementów lub w okienku podglądu.

 • Numery tygodni: W widoku miesiąca w kalendarzu oraz w minikalendarzu na pasku bocznym są teraz wyświetlane numery tygodni. Aby to włączyć, zaznacz pozycję „Pokaż numery tygodni” w obszarze Outlook > Preferencje > Kalendarz > Opcje kalendarza.

 • Planowanie spotkań na Skypie: Pełnomocnicy mogą teraz planować spotkania usługi Skype dla firm Online w imieniu dyrektorów za pomocą ich adresów e-mail. (Tylko w usłudze Skype dla firm Online. Ta funkcja zostanie włączona dla programu Skype dla firm Server 2015 w przyszłej aktualizacji serwera).

Ulepszona obsługa błędów podczas edytowania i usuwania reguł serwera. Reguły serwera zawierające błędy są teraz wyróżnione, gdy są wyświetlane po raz pierwszy na liście reguł.

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 3.18

Obsługa narzędzia wiersza polecenia msupdate. Więcej informacji

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wydanie z marca 2018 r.

Data wydania: 19 marca 2018 r.

Wersja: 16.11.1 (kompilacja 18031900)

W tej wersji rozwiązano problem polegający na tym, że programy Word, Excel i PowerPoint czasami przy uruchamianiu przestawały reagować przez nieograniczony czas.

Oto linki pobierania dla pakietów aktualizacji: Word, Excel i PowerPoint.

Data wydania: (13 marca 2018 r.)

Wersja: 16.11.0 (kompilacja 18031100)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Więcej możliwości dzięki trybowi koncentracji uwagi. Teraz tryb koncentracji uwagi jest otwierany na ustawionym poziomie powiększenia i wyświetla numer strony podczas przewijania.

Excel

CVE-2018 R-0907: możliwość pominięcia funkcji zabezpieczeń programu Microsoft Office Excel

PowerPoint

Czcionki osadzone. Czcionki osadzone zapewniają, że prezentacja wygląda tak samo na każdym komputerze i odbiór zawartości jest zgodny z zamierzeniami.

Outlook

Tabele. Wstawiaj tabele do wiadomości i zdarzeń kalendarza oraz nadawaj zawartości strukturę. Koniec z kopiowaniem i wklejaniem z innych aplikacji pakietu Office. Więcej informacji

Jednoczesne wyświetlanie dwóch stref czasowych. Chcesz wiedzieć, która jest godzina w innej części świata? Teraz możesz dodać drugą strefę czasową do programu Outlook.

Planowanie w różnych strefach czasowych. Podróżujesz w różnych strefach czasowych? Utwórz zdarzenie z różnymi strefami czasowymi rozpoczęcia i zakończenia, a program Outlook odpowiednio przekonwertuje godziny.

Zmienianie rozmiaru tekstu. Zwiększaj lub zmniejszaj rozmiar czcionki na pasku bocznym, liście wiadomości i okienku odczytu. Więcej informacji

Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli w domyślnej strefie czasowej komputera jest przestrzegana zmiana czasu i wybrano widok tygodnia, wszystkie zdarzenia są widoczne jako przesunięte o jedną godzinę na siatce kalendarza w tygodniu, w którym rozpoczyna się zmiana czasu.

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

CVE-2018-0919: Luka w zabezpieczeniach dotycząca ujawniania informacji związana z pakietem Microsoft Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 3.17

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wydanie z lutego 2018 r.

Data wydania: 13 lutego 2018 r.

Wersja: 16.10.0 (kompilacja 18021001)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Precyzyjne zaznaczanie. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zaznaczyć zbyt wiele komórek lub nieprawidłowe komórki? Teraz możesz usunąć zaznaczenie nadmiarowych komórek bez konieczności zaczynania od nowa. Dowiedz się więcej

Dzielenie danych tabeli na wycinki i kostki. Fragmentatory tabel przestawnych cieszyły się dużym uznaniem. Teraz można używać ich także w tabelach, aby zobaczyć dokładnie, jakie filtry zostały zastosowane. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Wyróżnianie ważnych kwestii. Użyj nowego zakreślacza do oflagowania ważnych informacji. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 3.16

Rozwiązano problem z trybem failover UpdateCache do sieci dostarczania zawartości (CDN) pakietu Office.

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja ze stycznia 2018 r.

Data wydania: 26 stycznia 2018 r.

Wersja: 16.9.1 (kompilacja 18012504)

W tej wersji rozwiązano problemy ze zgodnością w programach Word i PowerPoint z niektórymi czcionkami innych firm lub w środowiskach o mieszanych językach.

Oto linki pobierania dla pakietów aktualizacji: Word i PowerPoint

Data wydania: 18 stycznia 2018 r.

Wersja: 16.9.0 (kompilacja 18011602)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

 • Edytowanie z innymi osobami w czasie rzeczywistym. Miniatury w prawym górnym rogu okna wskazują, kto pracuje z Tobą w udostępnionym dokumencie. Ikony flagi wskazują, gdzie pracują inne osoby. Możesz też obserwować zmiany w trakcie ich wpisywania. Dowiedz się więcej

 • Zapisujemy za Ciebie! Zmiany dokumentów, arkuszy i prezentacji przechowywanych w chmurze są zapisywane automatycznie. Aktualizacje innych osób są wyświetlane w ciągu kilku sekund. Chcesz wycofać zmiany? Sprawdź historię wersji, aby uzyskać listę zmian i dostęp do wcześniejszych wersji. Dowiedz się więcej

 • Szybko uzyskuj dostęp do witryn i grup. Menu Otwórz pozwala szybko znajdować prezentacje przechowywane w często używanych witrynach i grupach.

CVE-2018-0792: luka w zabezpieczeniach dotycząca wykonywania kodu zdalnego programu Microsoft Word

CVE-2018-0794: luka w zabezpieczeniach dotycząca wykonywania kodu zdalnego programu Microsoft Word

Excel

 • Wspólne edytowanie. Pracuj w skoroszycie jednocześnie z innymi osobami. Miniatury w prawym górnym rogu okna wskazują, kto wyświetla lub edytuje plik z Tobą. Dowiedz się więcej

 • Zapisujemy za Ciebie! Zmiany dokumentów, arkuszy i prezentacji przechowywanych w chmurze są zapisywane automatycznie. Aktualizacje innych osób są wyświetlane w ciągu kilku sekund. Chcesz wycofać zmiany? Sprawdź historię wersji, aby uzyskać listę zmian i dostęp do wcześniejszych wersji. Dowiedz się więcej

 • Więcej wykresów. Nowe wykresy, takie jak wykres lejkowy, wykres pierścieniowy i histogram, umożliwiają przekształcanie danych w profesjonalne wizualizacje, a nowy wykres mapy umożliwia przekształcanie danych geograficznych w mapę w zaledwie kilku krokach.

 • Więcej funkcji. Skróć formuły za pomocą nowych funkcji logicznych WARUNKI i PRZEŁĄCZ.

 • Szybko uzyskuj dostęp do witryn i grup. Menu Otwórz pozwala szybko znajdować prezentacje przechowywane w często używanych witrynach i grupach.

 • Lepsza obsługa wykresów tabeli przestawnej. Zmień filtry w tabeli przestawnej,a utworzony wykres automatycznie dopasuje się w celu ich odzwierciedlenia.

 • Obliczenia wielowątkowe. Formuły są aktualizowane szybciej po zmianie wartości, ponieważ program Excel używa wielu wątków przetwarzania.

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

 • Edytowanie z innymi osobami w czasie rzeczywistym. Miniatury w prawym górnym rogu okna wskazują, kto pracuje z Tobą w udostępnionym dokumencie. Ikony flagi wskazują, gdzie pracują inne osoby. Możesz też obserwować zmiany w trakcie ich wpisywania. Dowiedz się więcej

 • Zapisujemy za Ciebie! Zmiany dokumentów, arkuszy i prezentacji przechowywanych w chmurze są zapisywane automatycznie. Aktualizacje innych osób są wyświetlane w ciągu kilku sekund. Chcesz wycofać zmiany? Sprawdź historię wersji, aby uzyskać listę zmian i dostęp do wcześniejszych wersji. Dowiedz się więcej

 • Zobacz wprowadzone zmiany. Slajdy zmodyfikowane przez inne osoby podczas Twojej nieobecności są wyróżnione. Dowiedz się więcej

 • Szybki start: badania i wyszukiwanie. Rozpoczynanie od zera jest trudne. Aplikacja Szybki start automatycznie tworzy konspekt wybranego tematu wraz z sugerowanymi punktami do omówienia i stosuje projekty przykuwające wzrok do prezentacji. Dowiedz się więcej

 • Przycinanie multimediów. Usuwaj niechcianą zawartość na początku lub końcu klipów audio lub wideo. Dowiedz się więcej

 • Szybko uzyskuj dostęp do witryn i grup. Menu Otwórz pozwala szybko znajdować prezentacje przechowywane w często używanych witrynach i grupach.

 • Wskaźnik laserowy w pokazie slajdów. Użyj myszy jako wskaźnika laserowego, aby przyciągnąć uwagę do pewnych części slajdu.

Outlook

 • Archiwizacja lub usuwanie jednym szybkim przesunięciem. Oszczędzaj czas podczas organizowania skrzynki odbiorczej. Szybko przesuwaj dwoma palcami w lewo na panelu dotykowym, aby zarchiwizować wiadomość e-mail, lub przesuwaj w prawo, aby ją usunąć.

CVE-2018-0793: luka w zabezpieczeniach dotycząca wykonywania kodu zdalnego programu Microsoft Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 3.15

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja z grudnia 2017 r.

Data wydania: 17 grudnia 2017 r.

Wersja: MAU 3.14.1

W tej wersji rozwiązano problem z programem Microsoft AutoUpdate (MAU) oferującym niepoprawną aktualizację wersji. Pobierz program MAU 3.14.1

Data wydania: 12 grudnia 2017 r.

Wersja: 15.41.0 (kompilacja 17120500)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

CVE-2017-11934: Luka w zabezpieczeniach dotycząca ujawniania informacji związana z programem Microsoft PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 3.14

Ta wersja programu MAU nie jest dostępna do pobrania.

Wersja z listopada 2017 r.

Data wydania: 14 listopada 2017 r.

Wersja: 15.40.0 (kompilacja 17110800)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Advisory 170020: aktualizacja kompleksowej ochrony pakietu Microsoft Office

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

CVE-2017-11877: luka w zabezpieczeniach umożliwiającą pominięcie funkcji zabezpieczeń programu Microsoft Excel

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Nie dotyczy

Wersja z października 2017 r.

Data wydania: 10 października 2017 r.

Wersja: 15.39.0 (kompilacja 17101000)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Ulepszony Edytor Visual Basic. Twórz i edytuj makra w edytorze Visual Basic za pomocą technologii IntelliSense, menu i pasków narzędzi języka VBA, narzędzi debugowania, przeglądarki obiektów i nie tylko.

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Ulepszony Edytor Visual Basic. Twórz i edytuj makra w edytorze Visual Basic za pomocą technologii IntelliSense, menu i pasków narzędzi języka VBA, narzędzi debugowania, przeglądarki obiektów i nie tylko.

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Ulepszony Edytor Visual Basic. Twórz i edytuj makra w edytorze Visual Basic za pomocą technologii IntelliSense, menu i pasków narzędzi języka VBA, narzędzi debugowania, przeglądarki obiektów i nie tylko.

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Lepsza czytelność i dostępność. Nagłówki wiadomości e-mail i zaproszeń na spotkania są teraz łatwiejsze do odczytania. Oznacza to mniejszy bałagan, lepszą nawigację za pomocą klawiatury i ulepszoną funkcję VoiceOver.

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

CVE-2017-11825: luka w zabezpieczeniach dotycząca wykonywania kodu zdalnego pakietu Microsoft Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 3.11

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja z września 2017 r.

Data wydania: 12 września 2017 r.

Wersja: 15.38.0 (kompilacja 17090200)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

CVE-2017-8631: luka w zabezpieczeniach dotycząca uszkodzenia pamięci pakietu Microsoft Office

CVE-2017-8632: luka w zabezpieczeniach dotycząca uszkodzenia pamięci pakietu Microsoft Office

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

CVE-2017-8676: Windows GDI+ — luka w zabezpieczeniach dotycząca ujawniania informacji

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 3.9.3

Wyświetla użytkownikom informację o konieczności ponownego zainstalowania składnika MAU w razie wykrycia brakujących lub uszkodzonych składników.

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja z sierpnia 2017 r.

Data wydania: 15 sierpnia 2017 r.

Wersja: 15.37.0 (kompilacja 17081500)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

 • Funkcja Poszukiwanie. Znajduj odpowiednie cytaty, źródła do zacytowania oraz obrazy bez opuszczania programu Word. Dowiedz się więcej

 • Bezpieczne linki. Gdy użytkownik klika link, usługa Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365 sprawdza, czy nie jest on złośliwy. Jeśli link zostanie uznany za złośliwy, użytkownik zostanie przekierowany do strony z ostrzeżeniem zamiast pod pierwotny docelowy adres URL. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

 • Bezpieczne linki. Gdy użytkownik klika link, usługa Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365 sprawdza, czy nie jest on złośliwy. Jeśli link zostanie uznany za złośliwy, użytkownik zostanie przekierowany do strony z ostrzeżeniem zamiast pod pierwotny docelowy adres URL. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

 • Bezpieczne linki. Gdy użytkownik klika link, usługa Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365 sprawdza, czy nie jest on złośliwy. Jeśli link zostanie uznany za złośliwy, użytkownik zostanie przekierowany do strony z ostrzeżeniem zamiast pod pierwotny docelowy adres URL. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Microsoft AutoUpdate 3.9.2

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja z lipca 2017 r.

Data wydania: 21 lipca 2017 r.

Wersja: 15.36.1 (kompilacja 17072101)

W tej wersji rozwiązano problem z aktualizowaniem wiadomości grupy przez program Outlook. Pobierz pakiet aktualizacji programu Outlook

Data wydania: 11 lipca 2017 r.

Wersja: 15.36.0 (kompilacja 17070201)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji i zabezpieczeń.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

 • Obrazy w nagłówkach i stopkach. Dostosowuj drukowane skoroszyty przez dodanie obrazów do nagłówków i stopek.

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

 • Wysyłanie wiadomości e-mail zgodnie z harmonogramem. Możesz opóźnić dostarczenie wiadomości lub wybrać czas jej wysłania. Dowiedz się więcej

 • Wszystkie ulubione foldery w jednym miejscu. Twórz skróty do wszystkich regularnie używanych folderów. Wszystkie skróty są wyświetlane w folderze Ulubione w górnej części paska bocznego. Dowiedz się więcej

 • Malarz formatów. Dostępny podczas tworzenia wiadomości e-mail, zdarzeń i zadań.

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

CVE-2017-8501: luka w zabezpieczeniach dotycząca uszkodzenia pamięci pakietu Microsoft Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wydanie z czerwca 2017 r.

Data wydania: 16 czerwca 2017 r.

Wersja: 15.35.0 (kompilacja 17061600)

W tej wersji rozwiązano problem polegający na tym, że program OneNote ulega awarii podczas tworzenia nowej strony za pomocą szablonów. Pobierz pakiet aktualizacji programu OneNote

Data wydania: 13 czerwca 2017 r.

Wersja: 15.35.0 (kompilacja 17061000)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji i zabezpieczeń.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

CVE-2017-8509: luka w zabezpieczeniach dotycząca wykonywania kodu zdalnego pakietu Microsoft Office

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

 • Poświęcaj mniej czasu na pisanie wiadomości e-mail. Utwórz szablon wiadomości e-mail i korzystaj z niego ponownie później, aby zaoszczędzić czas. Dowiedz się więcej

 • Żądaj potwierdzeń przeczytania oraz powiadomień o dostarczeniu. Otrzymuj powiadomienia o dostarczeniu Twoich ważnych wiadomości e-mail do adresatów oraz o ich otwarciu. Dowiedz się więcej

 • Łatwiejsza konfiguracja konta. Teraz po dodaniu konta programu Exchange lub usługi Gmail ustawienia są aktualizowane automatycznie. Wystarczy podać nazwę użytkownika i hasło — i gotowe. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wydanie z maja 2017 r.

Data wydania: 16 maja 2017 r.

Wersja: 15.34.0 (kompilacja 17051500)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji i zabezpieczeń.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

 • Nowoczesne tła w trybie koncentracji uwagi. W trybie koncentracji uwagi na karcie Widok można wybrać tła Zmierzch i Noc polarna. Dowiedz się więcej

 • Czcionka Dubai. Rodzina czcionek obsługująca zarówno języki zachodnioeuropejskie, jak i główne języki korzystające z zapisu arabskiego. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

 • Czcionka Dubai. Rodzina czcionek obsługująca zarówno języki zachodnioeuropejskie, jak i główne języki korzystające z zapisu arabskiego. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

 • Czcionka Dubai. Rodzina czcionek obsługująca zarówno języki zachodnioeuropejskie, jak i główne języki korzystające z zapisu arabskiego. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

 • Grupy. Wyświetlaj 10 najważniejszych grup oraz czytaj konwersacje grupowe lub odpowiadaj na nie bezpośrednio z folderu Grupy.

 • Czcionka Dubai. Rodzina czcionek obsługująca zarówno języki zachodnioeuropejskie, jak i główne języki korzystające z zapisu arabskiego. Dowiedz się więcej

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

CVE-2017-0254: luka w zabezpieczeniach dotycząca uszkodzenia pamięci pakietu Microsoft Office

Nie dotyczy

Data wydania: 9 maja 2017 r.

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami.

Aplikacja

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

 • Rozwiąż problem krytyczny, który uniemożliwia wyświetlanie powiadomień o aktualizacjach automatycznych, gdy jest zaznaczona opcja „Sprawdzaj automatycznie”.

 • Rozwiąż problem, który polega na tym, że program AutoUpdate ulega awarii w systemie OS X 10.10.

 • Rozwiąż problem, który polega na tym, że aplikacje nie są uruchamiane, jeśli aktualizacja jest w stanie oczekiwania.

Ważne: Jeśli została przeprowadzona aktualizacja do programu Microsoft AutoUpdate 3.9.0 i dla aktualizacji jest włączone ustawienie „Sprawdzaj automatycznie”, to trzeba będzie przeprowadzić ręczną aktualizację do programu Microsoft AutoUpdate 3.9.1 przy użyciu jednej z następujących metod:

 • Wybierz pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje, a następnie wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje.

 • Wybierz pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje, a następnie wybierz pozycję Automatycznie pobieraj i instaluj.

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wydanie z kwietnia 2017 r.

Data wydania: 11 kwietnia 2017 r.

Wersja: 15.33.0 (kompilacja 17040900)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Microsoft AutoUpdate

 • Obsługa aktualizacji Suite Delta Updates, dzięki którym rozmiar miesięcznych aktualizacji zostanie zmniejszony o 50%.

 • Obsługa samoaktualizacji programu MAU, dzięki czemu program MAU będzie się sam aktualizować, bez konieczności podawania poświadczeń administratora.

Ta wersja programu MAU nie jest dostępna do pobrania.

Wydanie z marca 2017 r.

Data wydania: 14 marca 2017 r.

Wersja: 15.32.0 (kompilacja 17030901)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji i zabezpieczeń.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS17-014: aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3217868)

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

 • Obsługa paska Touch Bar. Najważniejsze polecenia dla bieżącego zadania masz zawsze pod ręką. (Zgodne tylko z komputerem MacBook Pro z paskiem Touch Bar).

 • Dodatek Translator. Tłumacz wiadomości e-mail bez opuszczania programu Outlook. Po prostu włącz dodatek Translator, aby tłumaczyć tekst jednym naciśnięciem. Wybieraj z 60 języków. Dowiedz się więcej o dodatku Translator dla programu Outlook.

  Zainstaluj dodatek ze Sklepu Office

 • Dostęp do większej liczby funkcji bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej. Dodatki dla programu Outlook umożliwiają tworzenie zadań za pomocą narzędzia Wunderlist, śledzenie odpowiedzi na wiadomości e-mail za pomocą narzędzia Boomerang i nie tylko.

  Pobierz dodatek pakietu Office dla programu Outlook 

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS17-014: aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3217868)

Nie dotyczy

Wydanie z lutego 2017 r.

Data wydania: 16 lutego 2017 r.

Wersja: 15.31.0 (kompilacja 17021600)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji, zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Obsługa paska Touch Bar. Najważniejsze polecenia dla bieżącego zadania masz zawsze pod ręką. (Zgodne tylko z komputerem MacBook Pro z paskiem Touch Bar).

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Obsługa paska Touch Bar. Najważniejsze polecenia dla bieżącego zadania masz zawsze pod ręką. (Zgodne tylko z komputerem MacBook Pro z paskiem Touch Bar).

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Obsługa paska Touch Bar. Najważniejsze polecenia dla bieżącego zadania masz zawsze pod ręką. (Zgodne tylko z komputerem MacBook Pro z paskiem Touch Bar).

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate

Zaktualizowano numer wersji do 3.8.4.

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja ze stycznia 2017 r.

Data wydania: 11 stycznia 2017 r.

Wersja: 15.30.0 (kompilacja 17010700)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji, zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Dodatkowe opcje trybu koncentracji uwagi, na przykład Dąb, Mahoń i Grafit. Tylko dla subskrybentów usługi Office 365. Dowiedz się więcej

Rozwiązano różne problemy z wydajnością, takie jak opóźnienia podczas pisania lub przewijania oraz wolne działanie podczas edytowania dużego dokumentu.

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate

Dodatkowe funkcje rejestrowania i rozwiązywania problemów.

Zaktualizowano numer wersji do 3.8.3.

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja z grudnia 2016 r.

Data wydania: 15 grudnia 2016 r.

Wersja: 15.29.1 (kompilacja 16121500)

Ta wersja rozwiązuje problem z otwieraniem lub zapisywaniem plików w programach Word, Excel lub PowerPoint, gdy pierwsza część ścieżki pliku zawiera spacje lub określone znaki.

Oto linki pobierania dla pakietów aktualizacji: Word, Excel i PowerPoint

Data wydania: 13 grudnia 2016 r.

Wersja: 15.29.0 (kompilacja 16120900)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji, zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Excel

 • Ulepszona obsługa tworzenia dokumentów z ułatwieniami dostępu, używania funkcji VoiceOver i innych technologii pomocniczych do czytania i edytowania dokumentów. Ułatwienia dostępu w programie Excel

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że używanie sprawdzania poprawności danych w przypadku wpisania tekstu w oknie komunikatu o błędzie powodowało awarie programu Excel.

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-148: aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3204068)

PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

 • Obsługa trzech dodatkowych języków: grecki, słowacki i węgierski

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-148: aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3204068)

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate

 • Zaktualizowano numer wersji do 3.8.2.

 • Ulepszenia niezawodności i poprawki mniej istotnych usterek.

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-148: aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3204068)

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja z listopada 2016 r.

Data wydania: 17 listopada 2016 r.

Wersja: 15.28.0 (kompilacja 16111700)

W tej wersji rozwiązano problem z programem Outlook i folderami publicznymi w programie Exchange Server 2010. Pobierz pakiet aktualizacji programu Outlook

Data wydania: 15 listopada 2016 r.

Wersja: 15.28.0 (kompilacja 16111501)

W tej wersji rozwiązano problem z pakietami aktualizacji dla poszczególnych aplikacji.

Oto linki pobierania dla pakietów aktualizacji: Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote.

Data wydania: 15 listopada 2016 r.

Wersja: 15.28.0 (kompilacja 16111300)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji, zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Nowa obsługa gramatyki w językach czeskim, koreańskim, norweskim, polskim, rosyjskim, tureckim i węgierskim.

 • Rozwiązano problem z niepowodzeniami zapisywania dokumentów w programie Word w przypadku, gdy były w nich osadzone arkusze kalkulacyjne programu Excel z określoną zawartością obramowania.

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-133: aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3199168)

Excel

 • Rozwiązano występujący od dawna problem z niepowodzeniami zapisywania w programie Excel zmian w niektórych konfiguracjach magazynów przedsiębiorstw, takich jak jednostki FAS NetApp. Teraz w programie Excel stosowany jest ten sam wzorzec zapisywania plików w co programie Word.

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-133: aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3199168)

PowerPoint

Wyświetlanie interakcyjnych podsumowań i automatycznych linków nawigacyjnych utworzonych przy użyciu polecenia Powiększ w programie PowerPoint 2016 dla systemu Windows.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że obrazy nie były renderowane i były zamieniane na odwołania do błędów z numerami rID.

Outlook

Znajdowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących ułatwień dostępu podczas redagowania wiadomości lub zaproszeń przy użyciu funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Używanie narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu na komputerze Mac do znajdowania i rozwiązywania problemów dotyczących ułatwień dostępu

OneNote

Pakiet Office

 • Istotne ulepszenia dla użytkowników wymagających ułatwień dostępu.

 • Funkcję raportowania błędów firmie Microsoft można skonfigurować do zapisywania na dysku dziennika ostatniej awarii (defaults write com.microsofterrorreporting IsStoreLastCrashEnabled -bool TRUE).

 • Lepszy komunikat o aktywacji dla użytkowników wersji E1/K1. Usunięto tekst sugerujący użytkownikom, że wystąpił błąd, i dodano powitanie w środowisku tylko do wyświetlania.

 • Zmiana formatu nazwy pliku instalatora i aktualizatora. Na przykład: Microsoft_Office_2016_15.28.16111300_Installer.pkg zamiast Microsoft_Office_2016_15.28.0_161113_Installer.pkg.

Microsoft AutoUpdate

Nowa opcja automatycznego wykrywania, pobierania i instalowania aktualizacji.

 • Zaktualizowano numer wersji do 3.8.1.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program MAU może ulegać awarii, jeśli są zainstalowane starsze wersje programu Microsoft Silverlight, szczególnie gdy program Silverlight jest zarejestrowany z identyfikatorem LCID o wartości null.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program MAU może ulegać awarii w przypadku korzystania z preferencji ManifestServer.

 • Zmieniono nazwę wyświetlaną pakietu demona usługi Microsoft AU na „Microsoft Update Assistant”

 • Kanał informacyjny XML programu MAU dla aplikacji w wersji 2016 nie zawiera już słownika wyzwalaczy i podczas wykrywania wersji bazuje na wersji aktualizacji.

 • W programie MAU w oknie aktualizacji aplikacji wyświetlany jest teraz pełen ciąg wersji. Na przykład 15.28.16110300 zamiast samego 15.28.

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×