Informacje o wersji dla niejawnych testerów dotyczące programu Outlook 2016 dla komputerów z systemem Windows

Ten artykuł zawiera zbiór najważniejszych zmian w najnowszej kompilacji niejawnego programu testów programu Outlook dla komputerów z systemem Windows. Uprzedzamy, że nie należy oczekiwać rozbudowanej listy wszystkich najnowszych drobnych poprawek w kompilacji. Jest to raczej wyliczenie nowych ciekawych funkcji, ważnych poprawek i wszelkich ważnych problemów, o których chcemy powiadomić użytkowników.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o wersji dotyczące innych aplikacji klasycznych, zobacz Informacje o wersji dotyczące kompilacji przeznaczonych do niejawnego programu testów pakietu Office 2016 dla komputerów z systemem Windows

Najnowsza aktualizacja w ramach niejawnego programu testów

Wersja 1803 (kompilacja 9213.2031)

W dniu 28 marca 2018 r. opublikowano wersję 1803 (kompilacja 9213.2031) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Nowe funkcje

 • W tej kompilacji nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Najważniejsze poprawki

 • W tej kompilacji nie ma żadnych poprawek.

Znane problemy

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji

Poprzednie aktualizacje

Aby wyświetlić informacje o wersji dla wcześniejszych kompilacji w ramach niejawnego programu testów, kliknij na liście poniżej. Aby wyświetlić historię aktualizacji zarówno dla poziomów Niejawny program testów, jak i Miesięczny kanał (kierowany), zobacz Historia aktualizacji w ramach niejawnego programu testów pakietu Office dla komputerów z systemem Windows.

W dniu 21 marca 2018 r. opublikowano wersję 1803 (kompilacja 16.0.9213.2031) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Nowe funkcje

 • W tej kompilacji nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Najważniejsze poprawki

 • W tej kompilacji nie ma żadnych poprawek.

Znane problemy

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji

W dniu 13 marca 2018 r. opublikowano wersję 1803 (kompilacja 9208.2010) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Nowe funkcje

 • W tej kompilacji nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Najważniejsze poprawki

 • Po automatycznej korekcie wielokropka w programie Outlook przycisk Wykonaj ponownie działa jak funkcja Cofnij.

 • W niektórych okolicznościach lista wiadomości programu Outlook jest renderowana z białymi/czarnymi prostokątami.

Znane problemy

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji

W dniu 9 marca 2018 r. opublikowano wersję 1803 (kompilacja 9201.2008) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Nowe funkcje

 • W tej kompilacji nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Najważniejsze poprawki

 • Poprawki układu karty Wiadomość (kosmetyczne).

 • Program Outlook wysyłał pustą treść wiadomości w przypadku niektórych dodatków archiwum innych producentów.

 • Awaria podczas klikania prawym przyciskiem myszy adresata.

Znane problemy

 • Po automatycznej korekcie wielokropka w programie Outlook przycisk Wykonaj ponownie działa jak funkcja Cofnij.

 • W niektórych okolicznościach lista wiadomości programu Outlook jest renderowana z białymi/czarnymi prostokątami.

W dniu 2 marca 2018 r. opublikowano wersję 1803 (kompilacja 9127.2004) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Nowe funkcje

 • W tej kompilacji nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Najważniejsze poprawki

 • Okno dialogowe z ostrzeżeniem dotyczącym reguł utworzonych w aplikacji Outlook Web Access było obcięte.

 • Okno zaproszenia na spotkanie/anulowania spotkania — kursor znajdował się w treści, ale aktualizowane było pole lokalizacji. 

Znane problemy

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji. Jeśli napotkasz problem, kliknij pozycję Pomoc > Pomoc techniczna > Skontaktuj się z pomocą techniczną i powiadom nas o nim.

26 lutego 2018 r. opublikowano wersję 1803 (kompilacja 9120.2015) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Nowe funkcje

 • W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Najważniejsze poprawki

 • Okno zaproszenia na spotkanie/anulowania spotkania — kursor znajdował się w treści, ale aktualizowane było pole lokalizacji. 

 • Poprawki układu karty Wiadomość (kosmetyczne).

 • Okno dialogowe z ostrzeżeniem dotyczącym reguł utworzonych w aplikacji Outlook Web Access było obcięte.

 • Program Outlook wysyłał pustą treść wiadomości w przypadku niektórych dodatków archiwum innych producentów.

 • Awaria podczas klikania prawym przyciskiem myszy adresata.

 • Po automatycznej korekcie wielokropka w programie Outlook przycisk Wykonaj ponownie działa jak funkcja Cofnij.

 • W niektórych okolicznościach lista wiadomości programu Outlook jest renderowana z białymi/czarnymi prostokątami

Znane problemy

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji. Jeśli napotkasz problem, kliknij pozycję Pomoc > Pomoc techniczna > Skontaktuj się z pomocą techniczną i powiadom nas o nim.

22 lutego 2018 r. opublikowano wersję 1803 (kompilacja 9115.2007) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Nowe funkcje

 • W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Najważniejsze poprawki

 • W tym tygodniu nie ma żadnych poprawek

Znane problemy

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji. Jeśli napotkasz problem, kliknij pozycję Pomoc > Pomoc techniczna > Skontaktuj się z pomocą techniczną i powiadom nas o nim.

13 lutego 2018 r. opublikowano wersję 1802 (kompilacja 9110.2002) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Nowe funkcje

 • W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Najważniejsze poprawki

 • Rozwiązano problem dotyczący układu karty wiadomości

 • Porady dotyczące poczty związane z adresatami zostały usunięte z wiersza Do/DW

 • Rozwiązano problemy dotyczące kilku innych awarii

Znane problemy

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji. Jeśli napotkasz problem, kliknij pozycję Pomoc > Pomoc techniczna > Skontaktuj się z pomocą techniczną i powiadom nas o nim.

2 lutego 2018 r. opublikowano wersję 1802 (kompilacja 9026.2006) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Nowe funkcje

 • W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Najważniejsze poprawki

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Znane problemy

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji. Jeśli napotkasz problem, kliknij pozycję Pomoc > Pomoc techniczna > Skontaktuj się z pomocą techniczną i powiadom nas o nim.

27 stycznia 2018 r. opublikowano wersję 1802 (kompilacja 9020.2003) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Nowe funkcje

 • W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Najważniejsze poprawki

 • Czasami wyszukiwanie w zakresie „Wszystkie skrzynki pocztowe” skutkowało komunikatem „Nie znaleziono dopasowań” — teraz działa.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał ponowne wysłanie niektórych wiadomości.

 • Rozwiązano problem, który powodował sporadyczne usuwanie załączników podczas przesyłania dalej wiadomości w formacie zwykłego tekstu. 

 • Program Outlook sporadycznie nie mógł otworzyć określonych SMS-ów — teraz jest to możliwe.

 • Rozwiązano problem ze zduplikowanymi numerami kierunkowymi krajów w specjalnie sformatowanych numerach telefonów nowych kontaktów.

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Znane problemy

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji. Jeśli napotkasz problem, kliknij pozycję Pomoc > Pomoc techniczna > Skontaktuj się z pomocą techniczną i powiadom nas o nim.

16 stycznia 2018 r. opublikowano wersję 1801 (kompilacja 9001.2068) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Nowe funkcje

 • W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Najważniejsze poprawki

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Znane problemy

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji. Jeśli napotkasz problem, kliknij pozycję Pomoc > Pomoc techniczna > Skontaktuj się z pomocą techniczną i powiadom nas o nim.

20 grudnia 2017 r. opublikowano wersję 1801 (kompilacja 8911.2016) dla niejawnych testerów.

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Ulepszenia dotyczące grup. Konwersacje są ładowane szybciej niż kiedykolwiek i możesz kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć najnowszą wiadomość w jej własnym oknie.

 • Na ekranie Plik > Konto numer wersji i kompilacji został przeniesiony. Poszukaj go obok przycisku <Aplikacja> — informacje.

  Zrzut ekranu przedstawiający numer wersji i kompilacji obok przycisku PowerPoint — informacje

Najważniejsze poprawki

 • W tym tygodniu nie ma żadnych poprawek do zaprezentowania. 

Znane problemy

 • Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji. Jeśli napotkasz problem, kliknij pozycję Pomoc > Pomoc techniczna > Skontaktuj się z pomocą techniczną i powiadom nas o nim.

4 grudnia 2017 r. opublikowano wersję 1711 (kompilacja 8730.2122) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

4 grudnia 2017 r. opublikowano wersję 1711 (kompilacja 8730.2117) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

30 listopada 2017 r. opublikowano wersję 1711 (kompilacja 8730.2102) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

20 listopada 2017 r. opublikowano wersję 1712 (kompilacja 8813.1000) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów. W kompilacji 8813.1000 wykryto jednak istotny problem, dlatego podjęto decyzję o wydaniu wcześniejszej, stabilniejszej kompilacji.

31 października 2017 r. opublikowano wersję 1711 (kompilacja 8711.2037) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

20 października 2017 r. opublikowano wersję 1710 (kompilacja 8625.2055) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

19 września 2017 r. opublikowano wersję 1710 (kompilacja 8613.1000) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

11 września 2017 r. opublikowano wersję 1710 (kompilacja 8530.1000) dla odbiorców w ramach niejawnego programu testów.

Informacje dodatkowe:

 • Aby przesłać sugestię, kliknij pozycję Plik > Opinie

 • Aby zgłosić problemy bezpośrednio naszemu zespołowi, kliknij pozycję Plik > Pomoc techniczna > Skontaktuj się z pomocą techniczną. Jeśli to zrobisz, będziemy mogli zebrać informacje dotyczące rozwiązywania problemów pozwalające nam wyeliminować błędy lub umożliwić Ci ich obejście. Zespół inżynierów programu Outlook ściśle współpracuje z tymi agentami obsługi technicznej, dlatego jest to najlepsza metoda zgłaszania problemów. 

 • Aby przywrócić poprzednią działającą wersję, odinstaluj usługę Office 365, a następnie przejdź do swojej strony konta w usłudze Office.com, aby ponownie zainstalować bieżącą wersję dla osób niebędących niejawnymi testerami. Należy odinstalować nowszą wersję niejawnego programu testów pakietu Office przed zainstalowaniem starszej wersji.

 • Aby nawiązać połączenie z innymi niejawnymi testerami lub otrzymywać oceny nowych funkcji i wersji, odwiedź społeczność niejawnego programu testów pakietu Office lub obserwuj nas w serwisie Twitter.

 • Jeśli nie jesteś jeszcze niejawnym testerem pakietu i chcesz nim zostać, zobacz Co to jest niejawny program testów pakietu Office?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×