Informacje o wersji dla niejawnych testerów dotyczące pakietu Office 2016 dla komputerów z systemem Windows

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2018 r.

Ten artykuł zawiera informacje o wersji dla kompilacji w ramach niejawnego programu testów programów Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access i Project dla komputerów z systemem Windows. Każdego tygodnia poinformujemy o nowych ciekawych funkcjach, ważnych poprawkach i wszelkich ważnych problemach, o których chcemy powiadomić użytkowników. Zwróć uwagę, że często wprowadzamy funkcje (a czasami nawet poprawki) u niejawnych testerów przez pewien okres. Umożliwia to nam zapewnianie, że wszystko płynnie działa przed udostępnieniem funkcji szerszemu gronu odbiorców. Więc jeśli nie widzisz czegoś opisanego poniżej, nie przejmuj się — uzyskasz to wkrótce.

20 lipca 2018 r., wersja 1808 (kompilacja 10711.20012)

Co nowego

Aplikacja

Opis

Nie dotyczy

 • W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.


Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Excel

 • Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu przycisku Edytuj skoroszyt dla użytkowników z uprawnieniami tylko do odczytu

 • Rozwiązano problemy z wykresem analitycznym i filtrem siatki

PowerPoint

 • Usunięto awarię polegającą na otwieraniu pliku, gdy istniejący plik znajdował się w widoku wzorca slajdów

Outlook

 • Rozwiązano problem z przewijaniem w oknie dialogowym Książka adresowa

Access

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Project

 • Rozwiązano problem z wysunięciem w programie Project

Poprzednie informacje o wersji

Aby wyświetlić informacje o wersji dla wcześniejszych kompilacji w ramach niejawnego programu testów, kliknij poniżej. Aby znaleźć historię aktualizacji zarówno dla poziomów Niejawny program testów, jak i Miesięczny kanał (kierowany), zobacz Historia aktualizacji w ramach niejawnego programu testów pakietu Office dla komputerów z systemem Windows.

Co nowego

Aplikacja

Opis

Outlook

Znajdowanie pomieszczenia jest łatwiejsze

Teraz dodatek Wyszukiwanie pomieszczeń pozwala rezerwować sale konferencyjne z więcej niż jednej listy pomieszczeń. (Wyszukiwanie pomieszczeń usuwało poprzednio wybrane pomieszczenia, gdy użytkownik zmienił listy pomieszczeń). Wyszukiwanie pomieszczeń zapamięta też i automatycznie wyświetli dostępne sale konferencyjne z ostatnio używanej listy pomieszczeń użytkownika. Dzięki temu znajdowanie pomieszczenia będzie szybsze, ponieważ dostępność pokoi można pobrać, gdy użytkownik wypełnia inne szczegóły spotkania.

Wprowadzenie:

 1. Tworzenie spotkania w programie Outlook. Dodatek Wyszukiwanie pomieszczeń pojawi się w okienku obok formularza spotkania.

 2. Wybierz listę pomieszczeń i wybierz dostępne pomieszczenie.  Teraz te ulepszenia umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

Scenariusze do wypróbowania

 1. Zmień listę pomieszczeń bez utraty wybranego pomieszczenia.

 2. Utwórz kolejne spotkanie, a lista pomieszczeń zostanie wybrana automatycznie.

 3. Wybierz dla spotkania wiele pomieszczeń (z więcej niż jednej listy pomieszczeń). Na przykład spotkanie zespołu między dwoma biurami znajdującymi się w jednym miejscu mogą obejmować pomieszczenia konferencyjne z dwóch różnych miast.

Wyszukiwanie pomieszczeń


Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Rozwiązano problem z niepoprawnym drukowaniem numerów stron, gdy jest włączony tag XML Print

Excel

 • Usunięto problem potencjalnie powodujący awarie, który występował podczas dodawania danych do wykresu lejkowego

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że otwieranie pliku z włączoną obsługą makr było wolne

PowerPoint

 • Rozwiązano problem w widoku wzorca, gdzie naciśnięcie klawiszy CTRL+D dla zaznaczonego kształtu powodowało duplikowanie wzorca slajdów zamiast kształtu.

 • Rozwiązano problem ze zmienianiem rozmiaru tabeli

Outlook

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że asystent planowania pokazywał elementy z jedną godziną czasu wolnego

 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem pobierania podczas dołączania pliku z usługi SharePoint Online za pomocą kontrolki ActiveX (JavaScript)

Access

 • Rozwiązano problem z awariami, który występował podczas zamykania menedżera logiki w trakcie tworzenia makra danych

 • Poprawiono limit długości ciągu dla pola adresu hiperlinku

Project

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Wspólne dla różnych aplikacji

 • Rozwiązano problem z niestandardowym rozmiarem kursora i skalowaniem (Word, Outlook)

Co nowego

Aplikacja

Opis

Nie dotyczy

 • W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.


Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Rozwiązano problem z wysunięciem, który występował podczas przenoszenia kolumny tabeli

 • Ulepszono wpisywanie w komentarzach

 • Usunięto błąd z wpisywaniem w edytorze IME

 • Rozwiązano problem z wysokością wiersza w czcionce Yu Gothic

Excel

 • Rozwiązano niektóre błędy #ADR! w aplikacji Excel Online

 • Rozwiązano problem ze skalowaniem w okienku Komentarz

PowerPoint

 • Rozwiązano problem polegający na zawieszaniu się powiększenia z podsumowaniem podczas edytowania z autozapisywaniem

Outlook

 • Rozwiązano problem polegający na ponownym wysyłaniu wiadomości w trybie online

 • Dodano menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w polu lokalizacji spotkania lub terminu

Access

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Project

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Wszystkie aplikacje

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że opcja Wklej wszystko nie działała z poziomu schowka

Co nowego

Aplikacja

Opis

Nie dotyczy

 • W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.


Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Excel

 • Zmieniono kolor obramowania tekstu odpowiedzi w okienku komentarzy nowoczesnych w motywie Ciemnoszary

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że formaty komórek były zmieniane na daty lub waluty po otwarciu skoroszytu

PowerPoint

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Outlook

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Access

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Project

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Wszystkie aplikacje

 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem czcionek jako czcionek chmurowych nawet po ich pobraniu

Co nowego

Aplikacja

Opis

Nie dotyczy

 • W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.


Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Excel

 • Rozwiązano problem powodujący, że japoński tekst pionowy był czasami wyświetlany niepoprawnie na komputerach bez zainstalowanej odpowiedniej czcionki

 • Rozwiązano problem powodujący, że jeśli w komórce użyto określonego znaku, cały tekst tej komórki był wyświetlany za pomocą czcionki Wingdings

PowerPoint

 • Rozwiązano problem z odtwarzaniem i eksportowaniem animacji 3D

Outlook

 • Rozwiązano problem z wyszukiwaniem w niektórych środowiskach innych niż angielskie

Access

 • Rozwiązano problem ze zmianą rozmiaru w okienku nawigacji

Project

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Wspólne dla różnych aplikacji

 • Rozwiązano problem utrudniający zmianę rozmiaru okna w przypadku używania motywu Duży kontrast

Co nowego

Aplikacja

Opis

Word, Excel, PowerPoint i Outlook

Wstawianie plików SVG z zastosowanymi filtrami

Jeśli zamierzasz użyć bardziej złożonych plików SVG w dokumentach pakietu Office, teraz obsługujemy renderowanie plików SVG, do których zastosowano efekty filtrowania.

Wypróbuj to.

 • Na wstążce Wstawianie kliknij pozycję Wstaw obraz, aby wstawić plik SVG, do którego zastosowano efekt filtru.

 • Użyj karty Grafika, aby edytować wypełnienie, kontur, rozmiar i nie tylko dla pliku SVG.

Filtry SVG


Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu okna dialogowego Zapisywanie jako podczas sesji współpracy i kilka innych mniejszych problemów z autozapisem i współpracą

 • Rozwiązano problem ze skalowaniem, który czasami występował podczas ponownego uruchamiania programu Word

 • Rozwiązano problem z wydajnością kodu VBA

Excel

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że dwukrotne kliknięcie w celu zaznaczenia tekstu w komórce zawierającej znaki specjalne nie powodowało zaznaczenia całego tekstu

PowerPoint

 • Rozwiązano problem dotyczący wprowadzania nawiasów kwadratowych podczas używania niektórych skrótów klawiaturowych innych niż o układzie amerykańskim

Outlook

 • Rozwiązano problem ze złożonymi zapytaniami wyszukiwania

Access

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Project

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności

Wspólne dla różnych aplikacji

 • Rozwiązano różne problemy z rozmiarem/układem przycisków kącika współpracy w odświeżonym wyglądzie (Word, Excel, PowerPoint)

Co nowego

Aplikacja

Opis

Nie dotyczy

 • W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.


Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Wprowadziliśmy przepływ pracy, aby otwieranie dokumentu w wielu oknach było bardziej wydajne.

 • Rozwiązano problem z funkcją porównywania dokumentów zawierających tabele.

 • Zaktualizowano ikonę „Pominięty poziom nagłówka”.

Excel

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

PowerPoint

 • Rozwiązano problem z powiększeniem z podsumowaniem polegający na tym, że znak handlowego „i” (&) w tytule sekcji slajdu był przekształcany w podkreślenie „_”

Outlook

 • Rozwiązano problem z grupowaniem wiadomości e-mail w przypadku zmieniania stref czasowych

 • Rozwiązano problem z załącznikami plików programu SharePoint 2010/2013

 • Rozwiązano wiele problemów z zapisywaniem dokumentów z programu Outlook

 • Rozwiązano problem z dodatkiem iCloud ulegającym awariom w programie Outlook

Access

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Project

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Wspólne dla różnych aplikacji

 • Zaktualizowano ikony plików w celu ulepszenia wydajności, spójności i wyglądu w różnych rozdzielczościach ekranu. (Word, Excel i PowerPoint)

Co nowego

Aplikacja

Opis

PowerPoint

Nadawanie tytułów slajdom za pomocą pióra

Napisz odręcznie w obszarze tytułu piórem i obserwuj, jak program PowerPoint konwertuje pismo na tekst.

 • Napisz odręcznie piórem w symbolu zastępczym tytułu, a zostanie wyświetlony interfejs użytkownika powiązany z obiektem. [Zrzuty ekranu 1 i 2]

 • Zaznacz go, aby przekonwertować pismo odręczne na tekst w symbolu zastępczym z uwzględnieniem projektu szablonu, niezależnie od użytego pióra. [Zrzut ekranu 3]

 • Niezależnie od tego, czy zmienisz układ, czy szablon projektu, tekst zostanie odpowiednio przeniesiony i dostosowany, ponieważ jest składnikiem symbolu zastępczego [Zrzut ekranu 4]

Krok 1

Krok 1

Krok 2

Krok 2

Krok 3

Krok 3

Krok 4

Krok 4


Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Excel

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

PowerPoint

 • Poprawiono błędny ciąg z wierszem uprawnienia Otwieranie pliku — powinno to być pytanie typu Tak/Nie, a nie oświadczenie.

Outlook

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zmiana podstawowego adresu e-mail SMTP użytkownika w profilu programu Outlook powodowała, że stary adres e-mail był nadal widoczny w okienku nawigacji folderu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w odrzuceniach spotkań były wyświetlane niepoprawne strefy czasowe.

Access

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Project

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Co nowego

Aplikacja

Opis

Project

Zarządzanie przebiegami stało się łatwiejsze

Szybko dodawaj, aktualizuj i usuwaj przebiegi w metodyce Agile.

 • Otwieranie nowego projektu

 • Przejdź do karty Projekt, kliknij pozycję „Agile”. Wybierz przycisk radiowy „Scrum”. OK.

 • Naciśnij pozycję Zarządzaj na karcie Scrum, która jest teraz wyświetlana na Wstążce.

Zarządzanie przebiegami

Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że pole daty dodane jako właściwość niestandardowa do informacji o dokumentach było czasami nieprawidłowe

Excel

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

PowerPoint

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Outlook

 • Rozwiązano problem z ustawieniami czcionki kalendarza programu Outlook podczas odpowiadania na zaproszenie na spotkanie.

Access

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Project

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Wspólne dla różnych aplikacji

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że próba udostępnienia pliku podczas pracy w trybie awaryjnym mogła powodować awarię (Word, Excel i PowerPoint)

 • Rozwiązano problem z licencjonowaniem, który mógł powodować awarie niektórych aplikacji użytkowników podczas uruchamiania (Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote)

Co nowego

Aplikacja

Opis

Wszystkie                  

Numery kompilacji: W pakiecie Microsoft Office format numerów kompilacji jest zmieniany z czterocyfrowych na pięciocyfrowe. Na przykład z kompilacji 1234.5678 na kompilację 12345.67890. Aby znaleźć numer kompilacji, uruchom aplikację pakietu Office, taką jak Word, przejdź do pozycji Plik > Konto i poszukaj jej w sekcji Informacje.


Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Excel

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program Excel przestaje odpowiadać lub ulega awarii podczas drukowania skoroszytu zawierającego dużo kontrolek ActiveX.

PowerPoint

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program PowerPoint zgłasza błąd albo ulega awarii podczas programowego zmieniania właściwości Shape.Visible.

Outlook

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program Outlook ulegał awarii podczas wysłania wiadomości podpisanej cyfrowo.

Access

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Project

 • Naprawiono regresję, gdzie tylko zadania z pierwszego zadania sumarycznego były widoczne w oknie dialogowym Dodaj istniejące zadania do osi czasu.

 • Rozwiązano problem z filtrowaniem według pól Data za pomocą Autofiltru

Co nowego

Aplikacja

Opis

Access

Nowe wykresy do wizualizowania danych

Jeśli projektujesz formularze i raporty w programie Access, użyj nowych wykresów programu Access, aby unowocześnić wizualizację danych.

Wypróbuj je, a zobaczysz, że nie tylko możesz tworzyć atrakcyjne wizualnie wykresy, ale środowiska tworzenia i edytowania są przyjazne dla użytkownika i intuicyjne.

 • Na wstążce Projektowanie wybierz pozycję Wstaw wykres i wybierz odpowiedni typ wykresu najlepiej dopasowany do potrzeb.

 • Za pomocą okienka Ustawienia wykresu powiąż nowy wykres ze źródłem danych i sformatuj serie danych na wykresie. Użyj arkusza właściwości do ustawiania właściwości wykresu i formatowania wykresu.

Nowe wykresy do wizualizowania danych

Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Rozwiązano problem dotyczący śledzenia zmian za pomocą scalania tabeli.

 • Rozwiązano problem z rozmiarem czcionki elementu listy punktowanej podczas wyświetlania w formacie html.

 • Rozwiązano problem z niezawodnością podczas otwierania pliku.

Outlook

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

Excel

 • Różne poprawki dotyczące wydajności i stabilności.

PowerPoint

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że prezentacja była otwierana w tle zamiast na pierwszym planie

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że powiadomienie Autozapisywania było wyświetlane nawet, gdy Autozapis był wyłączony.

Wspólne dla różnych aplikacji

Rozwiązano problem polegający na tym, że przypięte dokumenty nie były pokazywane jako przypięte na stronie głównej. (Word, Excel, PowerPoint)

Co nowego

Aplikacja

Opis

Outlook

 • Wyłączanie przesyłania dalej dla spotkania

  Jeśli organizujesz spotkanie (i używasz usługi Office 365), możesz uniemożliwić uczestnikom przesyłanie dalej spotkania innym osobom. Kliknij pozycję Opcje odpowiedzi na Wstążce, aby to wypróbować.

  Utwórz spotkanie w kalendarzu usługi O365 w programie Outlook.

  Na Wstążce: Opcje odpowiedzi > Zezwalaj na przesyłanie dalej. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona. Cofnij zaznaczenie opcji Zezwalaj na przesyłanie dalej, aby uniemożliwić uczestnikom przesyłanie dalej tego zaproszenia na spotkanie.  

  Opcja Zezwalaj na przesyłanie dalej w programie Outlook

 • Jednoczesne wyświetlanie trzech stref czasowych

  Potrzebujesz zaplanować spotkanie w różnych strefach czasowych? Dodawaj wiele stref czasowych do kalendarza, aby z łatwością znaleźć porę dogodną dla wszystkich.

  W programie Outlook: Plik > Opcje > Kalendarz. Znajdź sekcję „Strefy czasowe” w tym oknie dialogowym. Zaznacz opcję „Pokaż trzecią strefę czasową” i wybierz potrzebną trzecią strefę czasową.

  Opcja Trzecia strefa czasowa


Istotne poprawki

Poniższa tabela zawiera kluczowe poprawki z najnowszej kompilacji w ramach niejawnego programu testów. 

Aplikacja

Opis

Word

 • Rozwiązano problem z zamykaniem dokumentu.

 • Rozwiązano problem z przyciskiem dyktowania.

Outlook

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wersja robocza kodu HTML stawała się zwykłym tekstem podczas przeciągania i upuszczania.

Excel

 • Rozwiązano problem występujący w niektórych językach, który polegał na ignorowaniu czcionki domyślnej użytkownika w zaawansowanych ustawieniach aplikacji.

 • Rozwiązano problem polegający na braku wyświetlania szablonów po uruchomieniu aplikacji klasycznej.

PowerPoint

 • Rozwiązano problem z nieprawidłowo wyświetlanym okienkiem Odzyskiwanie przy włączonej funkcji Autozapis.

 • Rozwiązano problem polegający na niewyświetlaniu funkcji logowania, co uniemożliwiało użytkownikom dostęp do ich plików.

Wspólne dla różnych aplikacji

 • Rozwiązano problem z tekstem rozciągającym się w obrębie obrazu EMF podczas zapisywania do pliku PDF.

 • Rozszerzono obiekt zasad grupy, który powinien ukrywać usługę OneDrive/SharePoint przed widokiem Backstage, o programy Visio, Project i OneNote.

 • Rozwiązano problem polegający na braku wyświetlania szablonów po uruchomieniu aplikacji klasycznej lub wybraniu opcji Plik > Nowy (Excel, PowerPoint, Word).

Co nowego

Aplikacja

Opis

Nie dotyczy

W tym tygodniu nie ma żadnych nowych funkcji do zaprezentowania.

Istotne poprawki

Aplikacja

Opis

Word

Rozwiązano problem, przez który podczas porównywania dokumentów zawierających tabele u niektórych użytkowników był widoczny błąd polegający na uszkodzeniu tabeli i braku tekstu.

Excel  

Rozwiązano problemy z przewijaniem kółkiem myszy, więc użytkownicy mogą przewijać skoroszyty za pomocą kółka myszy, gdy skoroszyt nie jest aktywny.

PowerPoint

Rozwiązano problem powodujący sporadyczne awarie podczas otwierania prezentacji z lokalizacji online.

Word, Excel, PowerPoint

Rozwiązano problem powodujący wyświetlanie błędu Plik na serwerze został zaktualizowany podczas procesu przywracania wcześniejszej wersji pliku zapisanego w starszym formacie, takim jak PPT, XLS lub DOC.

Co nowego?

W tej kompilacji nie ma żadnych nowych funkcji

Istotne poprawki

Aplikacja

Opis

Word

 • Rozwiązano problem powodujący niepoprawne zmienianie się skrótów klawiaturowych po zmianie ustawień regionalnych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że odręczne pisanie komentarzy może czasami nie działać.

Znane problemy

Nie ma żadnych znanych problemów dotyczących tej kompilacji.

Jak skontaktować się z zespołem niejawnych testerów

 • Czekamy na opinie niejawnych testerów! Aby zgłosić problem w kompilacji niejawnego programu testów lub przesłać sugestię, kliknij pozycję Plik > Opinia w dowolnej aplikacji. W programie Outlook możesz również kliknąć pozycję Plik > Pomoc techniczna > Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby skontaktować się bezpośrednio z agentem pomocy technicznej programu Outlook. W przypadku użycia tej metody będziemy mogli uzyskać od Ciebie informacje dotyczące rozwiązywania problemów pozwalające nam szybciej wyeliminować błędy w niejawnym programie testów i umożliwić Ci kontynuowanie pracy. 

 • Skontaktuj się z nami (i innymi niejawnymi testerami) w ramach społeczności niejawnego programu testów pakietu Office lub za pomocą usługi Twitter.

 • Nie jesteś jeszcze niejawnym testerem pakietu Office? Chcesz nim zostać? Dołącz do programu.

Aby znaleźć informacje z kompilacji wydanych wcześniej niż 11 kwietnia 2018 roku, kliknij odpowiedni produkt poniżej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×