Informacje o synchronizacji profilu w obraz w usłudze Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wprowadzenie

Ten artykuł zawiera opis usługi SharePoint Online użytkownikowi profilu obrazu procesu synchronizacji w usłudze Office 365. Zawiera informacje dotyczące miejsce, w którym powinien zostać wyświetlony obraz profilu i przechowywania obrazów profilu w usłudze SharePoint Online.

Uwaga: W przykładach zawartych w sekcji procedury Pokaż tylko dwa sposoby synchronizacji zdjęcie ma być wykonywana. Istnieje wiele sposobów Rozpocznij synchronizowanie zdjęcia.

Procedura

SharePoint Online synchronizacji obrazu dla użytkowników, którzy mają skrzynki pocztowej programu Exchange Online

W poniższym przykładzie pokazano proces synchronizacji, który jest wyświetlany, gdy użytkownik, który ma skrzynką pocztową programu Exchange Online przejdzie do strony w usłudze SharePoint Online.

profil usługi Office 365

Sekwencja jest w następujący sposób:

 1. Przejściu do strony głównej usługi SharePoint Online lub ich usługi OneDrive dla firm witryny.

 2. Podczas operacji ładowania strony w usłudze SharePoint Online jest wniosek o zdjęcie. Spowoduje to wygenerowanie połączenia do usługi Exchange Online dla obraz profilu użytkownika. 

  Uwaga: nie jest jedynym sposobem wygenerować połączenia do usługi Exchange Online dla obraz profilu użytkownika. W rzeczywistości Synchronizuj zdjęcia jest podejmowana próba nawiązania zawsze, że użytkownik zażąda własnych fotografii w usłudze SharePoint Online.

 3. Jeśli użytkownik ma skrzynką pocztową programu Exchange Online, a skrzynki pocztowej zawiera obraz profilu użytkownika, usługi SharePoint Online zażąda obraz z usługi Exchange Online.

 4. SharePoint Online tworzy małe, średnie i duże miniaturę fotografii na obraz, który został zwrócony z usługą Exchange Online. Zdjęcia są zapisywane w folderze w Bibliotece zdjęć użytkownika dla zbioru witryn hosta witryny Moja witryna. Nazwa folderu różnią się w zależności od tego, co ustawienia regionalne sieci web głównego hosta witryny Moja witryna jest ustawiony w momencie zdjęcie przekazywania lub synchronizacji.

  Uwaga: Jeśli ustawienia regionalne sieci web głównego hosta witryny Moja witryna jest ustawiony na język angielski, nazwy folderu będą obrazy profilu.

 5. Sygnatura czasowa obrazu, stan symbol zastępczy obrazui Obrazu stan synchronizacji programu Exchange właściwości profilu użytkownika są Ustaw lub zaktualizowany w celu uwzględnienia stan synchronizacji profilu obrazu.

SharePoint Online synchronizacji obrazu dla użytkowników bez skrzynką pocztową programu Exchange Online

W poniższym przykładzie pokazano proces synchronizacji, który jest wyświetlany, gdy użytkownik nie ma skrzynki pocztowej programu Exchange Online przejdzie do strony w usłudze SharePoint Online.

tylko użytkownicy usługi SharePoint online

Użytkownik wykonuje następujące czynności:

 1. Przejdź do strony Mój profil, klikając ikonę fotografii w prawym górnym rogu paska nawigacyjnego pakietu Office 365, a następnie kliknij łącze Mój profil.

 2. Kliknij ikonę aparatu.

  Ikona kamery

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie i aktualizowanie profilu w aplikacji Office Delve.

 3. Kliknij pozycję Przekaż obraz.

  Uwaga: użytkownik nie ma licencji usługi Exchange Online, właściwość Picture ma przycisk Przekaż obraz . Stan synchronizacji Exchange obrazu jest ustawiony na wartość 0.

  obraz

 4. Kliknij kartę Informacje podstawowe , a następnie kliknij pozycję Przekaż obraz. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz obraz .

 5. Przekaż obraz do usługi SharePoint Online w oknie dialogowym Wybierz obraz .

 6. SharePoint Online tworzy małe, średnie i duże miniatury zdjęcia z przekazanego obrazu. Zdjęcia są zapisywane w folderze w Bibliotece zdjęć użytkownika dla zbioru witryn hosta witryny Moja witryna. Nazwa folderu różnią się w zależności od tego, co ustawienia regionalne sieci web głównego hosta witryny Moja witryna jest ustawiony w momencie zdjęcie przekazywania lub synchronizacji.

  Uwaga: Jeśli ustawienia regionalne sieci web głównego hosta witryny Moja witryna jest ustawiony na język angielski, nazwy folderu będą obrazy profilu.

 7. Sygnatura czasowa obrazu, stan symbol zastępczy obrazui Obrazu stan synchronizacji programu Exchange właściwości profilu użytkownika są Ustaw lub zaktualizowany w celu uwzględnienia stan synchronizacji profilu obrazu.

Obrazy profilu w usłudze SharePoint Online

Strona profilu Delve składa się z trzech sekcji: na pasku nawigacyjnym pakietu Office 365, w okienku Delve profilu i okienka nawigacji po lewej stronie. Obraz profilu użytkownika jest wyświetlany we wszystkich sekcjach, które tworzą strony profilu Delve. Obrazy są oznakowane tak, aby będą buforowane przez przeglądarkę. Gdy zmienisz swój obraz profilu, może być konieczne wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki obrazu. Aby uzyskać więcej informacji na temat strony profilu Delve, zobacz Połącz i współpraca w aplikacji Office Delve.

Należy zauważyć, że użytkownicy, którzy mają licencję dla tylko usługi SharePoint Online nie będzie widoczna swój obraz profilu użytkownika wyświetlane w tylko pakiet paska nawigacyjnego w usłudze SharePoint Online. Zobaczą obrazu zastępczego nakładające, jak pokazano tutaj, na pasku nawigacyjnym pakietu Office 365 w innych aplikacjach.

obraz zastępczy

Biblioteka dokumentów zdjęcia użytkownika

Obrazy profilu użytkownika są przechowywane w zbiorze witryn hosta witryny Moja witryna. Zbioru witryn hosta witryny Moja witryna jest utworzony na podstawie szablonu SPSMSITEHOST #0. Gdy dzierżawcy usługi SharePoint Online jest obsługi administracyjnej, zostanie utworzona zbioru witryn hosta witryny Moja witryna. Obrazy profilu są przechowywane w bibliotece dokumentów, o nazwie "Zdjęcia użytkownika". Obrazy są przechowywane w folderze w bibliotece dokumentów zdjęcie użytkownika przez rozszerzenie nazwy pliku jpg. Nazwa folderu różnią się w zależności od tego, co ustawienia regionalne sieci web głównego hosta witryny Moja witryna jest ustawiony w momencie zdjęcie przekazywania lub synchronizacji.

Uwaga: Jeśli ustawienia regionalne sieci web głównego hosta witryny Moja witryna jest ustawiony na język angielski, nazwy folderu będą obrazy profilu.

Trzy fotografie są umieszczane w folderze dla każdego użytkownika. Zawierają następujące fragmentu pliku:

 • LThumb.jpg

 • MThumb.jpg

 • SThumb.jpg

Nazwa pliku jest nazwą użytkownika znormalizowaną konta użytkownika, dołączana przy użyciu jednego z fragmenty nazw. Na przykład: UserNameLThumb.jpg, UserNameMThumb.jpg i UserNameSThumb.jpg.

Jeśli nazwa użytkownika zawiera jedną z następujących znaków, znaku zostaną zastąpione znak podkreślenia (_):

 • Podwójny ukośnik odwrotny (\)

 • Symbolem (@)

 • Kropka (.)

 • Podwójny cudzysłów (")

 • Znak numeru (#)

 • Wykonano % (skumulowane)

 • Handlowe „i” (&)

 • Gwiazdka (*)

 • Dwukropek (:)

 • Nawiasy ostre (< >)

 • Znak zapytania (?)

 • Klamrowych ({})

 • Kreska pionowa (|)

Fakty obraz profilu

 • Obrazy profilu użytkownika Gość nie są synchronizowane z usługi SharePoint Online.

 • Domyślnie usługi SharePoint Online zawiera trzy obrazów zastępczych (SThumb.jpg, MThumb.jpg i LThumb.jpg) dla użytkownika.

 • Każdego profilu użytkownika ma właściwość o nazwie obrazu (adres URL zdjęcia) i który wskazuje plik średnie (MThumb.jpg), który znajduje się w zbiorze witryn hosta witryny Moja witryna.

 • Domyślnie właściwości obrazu w aplikacji profilu użytkownika może być edytowany. Ustawienie właściwości musi być edytowalny dla synchronizacji obrazu i Przekaż obraz profilu użytkownika, aby się pomyślnie.

 • Obraz jest synchronizowana z usługą Exchange Online tylko jeden raz co 24 godziny.

 • Zbioru witryn hosta witryny Moja witryna musi być dostępna przydziału w celu przechowywania nowe obrazy.

Więcej informacji

Obraz profilu użytkownika mogą być dodawane do usługi Exchange Online na różne sposoby, w następujący sposób:

 • Administrator programu Exchange przekazywać zdjęcia do usługi Exchange Online przy użyciu polecenia cmdlet Set-UserPhoto programu PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Set-UserPhoto.

 • Użytkownik przekazywanie obrazu w programie Outlook w sieci web.

 • Użytkownika przechodzi na stronę profilu Delve, klika przycisk Edytuj profil, klika przycisk Zmień zdjęcie, a następnie przekazuje obrazu do programu Outlook w sieci web.

  Uwaga: Właściwość Picture określa czas, w którym użytkownik ma skrzynką pocztową programu Exchange Online. Stan synchronizacji Exchange obrazu jest ustawiona na 1.

  Zmienianie swojego zdjęcia

 • Użytkownik kliknie zmienić w obszarze swój obraz profilu na pasku nawigacyjnym pakietu w górnej części strony.

 • Użytkownik przejdzie do portalu usługi Office 365, kliknie informacje osobiste, a następnie klika przycisk Zmień zdjęcie w obszarze swój obraz profilu. Na przykład zobacz https://portal.office.com/account/#personalinfo.

 • Atrybut usługi Active Directory ThumbnailPhoto jest synchronizowane z usługi Azure Active Directory (Azure AD) z Azure AD Connect. Miniatury następnie są synchronizowane z usługą Exchange Online.

  Uwaga: ta metoda tworzy obraz o niskiej rozdzielczości profilu. Atrybut ThumbnailPhoto usługi Active Directory nie jest synchronizowane w programie SharePoint z usługi Azure Active Directory.


Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności firmy Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×