Informacje o synchronizacji profilu użytkownika w usłudze SharePoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wprowadzenie

W tym artykule opisano zadania czasomierza importowania Active Directory profilu użytkownika jest nazywany AD importu. Zadania czasomierza Active Directory importu jest częścią większych proces synchronizacji użytkownika w usłudze Office 365.

Procedura

Proces synchronizacji użytkownika usługi Office 365

SharePoint Online używa zadania czasomierza importu usługi Active Directory (AD zaimportować) Aby zaimportować użytkowników i grup do aplikacji profilu użytkownika. Importowanie AD synchronizuje zmian ze sklepu Online programu SharePoint (usługi SPO) katalog aplikacji profilu użytkownika. Zadania czasomierza żądania zmiany z magazynu katalogu usługi SPO, a następnie skopiowanie wartości do właściwości profilu użytkownika, które są skonfigurowane do synchronizacji. Importowanie AD synchronizuje atrybuty usługi Azure Active Directory, które są synchronizowane za narzędzie Azure AD Connect. Właściwości profilu, które są synchronizowane za AD importowania nie można konfigurować.

Graficzne przedstawienie proces synchronizacji użytkownika usługi Office 365

Podział procesy w potoku

Proces synchronizacji użytkownika w usłudze Office 365 są cztery procesów:

Proces synchronizacji

Opis

Azure AD Connect

Narzędzie Azure AD Connect synchronizuje danych z usługi Active Directory w lokalnej usługi Azure Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: integrowanie tożsamości lokalnych z usługi Azure Active Directory.

AAD do synchronizacji usługi SPO

Azure Active Directory synchronizuje dane z usługi Azure Active Directory w magazynie katalogu usługi SPO.

Importowanie AD

Importowanie Active Directory synchronizuje dane z magazynu katalogu usługi SPO aplikacji profilu użytkownika.

Uruchomienie synchronizacji programu WSS

Uruchomienie synchronizacji programu WSS synchronizuje dane z aplikacji profilu użytkownika do zbioru witryn usługi SharePoint Online.

Właściwości profilu, które są synchronizowane z importu AD

Importowanie AD synchronizuje następujące atrybuty usługi Azure Active Directory do aplikacji profilu użytkownika:

Atrybut Azure Active Directory

Właściwość profilu użytkownika usługi SPO

Uwagi

UserPrincipalName

DisplayName: Nazwa użytkownika
Nazwa: nazwa użytkownika

Wartość ta właściwość służy do tworzenia ścieżkę użytkownika w usłudze OneDrive dla firm zbioru witryn.

Na przykład:
gherrera@contoso.com i /gherrera_contoso_com/

Ta właściwość jest replikowane synchronizacji programu WSS do zbioru witryn.

UserPrincipalName

DisplayName: Nazwa konta
Nazwa: Nazwa konta

Ta właściwość przechowuje zakodowany oświadczeń głównej nazwy użytkownika dla użytkownika.

Na przykład: i:0 # .f | członkostwa | gherrera@contoso.com

Ta właściwość służy do wyszukania profilu użytkownika.

UserPrincipalName

DisplayName: Identyfikator użytkownika rościć sobie

Nazwa: SPS-ClaimID

Ta właściwość przechowuje identyfikator oświadczeniach użytkownika. Identyfikator jest głównej nazwy użytkownika.

Na przykład: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: Głównej nazwy użytkownika

Nazwa: SPS — UserPrincipalName

Ta właściwość przechowuje główna nazwa użytkownika.

Na przykład: gherrera@contoso.com

Imię

DisplayName: Menedżer

Nazwa: Manager

Właściwość Menedżera służy do określania współpracowników i będą używane w profilu użytkownika i usługi OneDrive dla firm proces usuwania. 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: 3042522 jak profile użytkowników są usuwane w usłudze SharePoint Online i OneDrive dla firm.

DisplayName

DisplayName: Nadaj nazwę

Nazwa: PreferredName

Ta właściwość jest replikowane synchronizacji programu WSS do zbioru witryn.

Na przykład: Gabriela Herrara

telephoneNumber

DisplayName: Telefon służbowy

Nazwa: WorkPhone

Ta właściwość jest replikowane synchronizacji programu WSS do zbioru witryn.

Na przykład: (123) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: Służbowy adres e-mail

Nazwa: WorkEmail

Po dodaniu do profilu i przetwarzane w następującej kolejności:

WorkEmail, jeśli wartość w polu adres serwera proxy ma prefiks SMTP: (musi być pisane WERSALIKAMI)

WorkEmail, jeśli wartość w polu adres serwera proxy ma prefiks smtp: (musi być mała)


Ta właściwość jest replikowane synchronizacji programu WSS do zbioru witryn.

Na przykład: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: Adres SIP

Nazwa: SPS-SIPAddress

SIPAddress SPS, jeśli wartość w polu adres serwera proxy ma prefiks sip:.

Ta właściwość jest replikowane synchronizacji programu WSS do zbioru witryn.

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

Nazwa: pakietu Office

Ta właściwość jest replikowane synchronizacji programu WSS do zbioru witryn.

Tytuł

DisplayName: Tytuł

Nazwa: tytuł

Ta właściwość jest replikować do zbioru witryn przez synchronizacji programu WSS

Tytuł

DisplayName: Stanowisko

Nazwa: SPS — stanowisko

Stanowisko SPS zawiera tę samą wartość co tytuł. Stanowisko SPS jest podłączony do zestawu terminów.

Ta właściwość nie jest replikować do zbioru witryn.

Department

DisplayName: Dział

Nazwa: dział

Ta właściwość jest replikowane synchronizacji programu WSS do zbioru witryn.

Department

DisplayName: Dział

Nazwa: SPS — dział

Dział SPS zawiera tę samą wartość co działu. Dział SPS jest podłączony do zestawu terminów.

Ta właściwość nie jest replikować do zbiorów witryn.

WWWHomePage

DisplayName: Przekierowanie witryny publicznej

Nazwa: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: Preferencje językowe

Nazwa: SPS-MUILanguages

SPS MUILangauges jest używana przez usługi SPO witryna jest wyświetlana w dla użytkownika, gdy jest włączony wielojęzyczny interfejs użytkownika w języku.

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS-HideFromAddressLists

Nazwa: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS-RecipientTypeDetails

Nazwa: SPS-RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: Identyfikator usługi Active Directory

Nazwa: ADGuid

Wewnętrzna

DistinguishedName

DisplayName: Nazwa wyróżniająca

Nazwa: SPS — DistinguishedName

Wewnętrzna

Identyfikator obiektu

DisplayName: msonline-identyfikator obiektu

Nazwa: msOnline-identyfikator obiektu

Wewnętrzna

UserType (Typ użytkownika)

DisplayName: SPS-UserType

Nazwa: SPS-UserType

Wewnętrzna

Często zadawane pytania

K1. Kiedy należy oczekiwać zobaczyć wprowadzone zmiany w aplikacji profilu użytkownika?

A1. Importowanie AD synchronizuje zmiany z katalogu usługi SPO. Wprowadzone zmiany są przetwarzane partiami i uruchamia zadania czasomierza aż zmiany z katalogu usługi SPO są synchronizowane z aplikacji profilu użytkownika. Czas wymaganego zależy od liczbę zmian (praca) ma zadania importu AD proces. W przypadku wielu zmian zadania czasomierza ma wiele do zrobienia, a trwa dłużej, aby zmiany były odzwierciedlane w aplikacji profilu użytkownika. Jeśli zadanie czasomierza ma drobnych zadań do wykonania, zmiany zostaną uwzględnione w znacznie szybsze aplikacji profilu użytkownika.

Importowanie AD jest jednym synchronizacji, które składają się całkowity czas użytkownikowi w pełni synchronizowane. Zadania czasomierza importu AD przetwarza zmiany z katalogu usługi SPO przez cały czas. Importowanie AD przetwarza zmian dla każdej dzierżawy w farmie serwerów usługi SharePoint Online.

Umowa dotycząca poziomu usług (SLA) informujący, że zmiany użytkownika w katalogu usługi SPO zostaną uwzględnione również w aplikacji profilu użytkownika w ciągu 24 godzin. To jest maksymalny okres w normalnych warunkach, które chcesz oczekujemy zmiany do synchronizacji do aplikacji profilu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie usługi SharePoint Online profilami użytkowników w Centrum administracyjnym programu SharePoint.

Należy zauważyć, że dzierżaw mające usługi Office 365 Education SKU nie mieć swoich użytkowników importowane domyślnie. Element zastępczy profilu dla użytkownika jest tworzona po pierwszym dostęp do usługi SharePoint Online. Po utworzeniu profilu element zastępczy profilu zostaną zaimportowane w ramach następnego zadania importu AD.

K2. Czy synchronizacja importowanie AD zawsze zastąpienie właściwości w profilu użytkownika usługi SharePoint Online?

A2. Dla właściwości, które są synchronizowane za AD importu oczekiwaniami zostaną zastąpione wartościami z usługi Azure Active Directory.

K3. Importowanie AD czy zaktualizować tylko te właściwości, które zostały zmienione?

A3. Importowanie AD wynika przede wszystkim zmiany wprowadzone od początku. Ale może działać pełne importowanie stosownie do potrzeb. Istnieje możliwość wszystkie właściwości dla dzierżawy lub użytkownik może można zsynchronizować.

Q4. Dlaczego jej możliwość mapowania właściwości dodatkowe importowania AD do synchronizacji usługi Azure Active Directory do aplikacji profilu użytkownika?

A4. Importowanie AD jest ograniczone do wstępnie skonfigurowanego zestawu właściwości w celu zagwarantowania spójne wydajności zadania czasomierza.


Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności firmy Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×