Informacje o rolach i uprawnieniach obszarów roboczych w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Każdy uczestnik obszaru roboczego programu Groove ma przypisaną jedną z następujących ról:

  • Menedżer

  • Uczestnik

  • Gość

Każdy typ roli ma określone „uprawnienia”. Uprawnienia definiują zakres wprowadzania zmian w obszarze roboczym przez użytkowników. Na przykład niektóre role mogą mieć uprawnienie do dodawania nowych narzędzi obszaru roboczego lub do zapraszania nowych uczestników.

Użytkownikowi, który tworzy nowy obszar roboczy w programie Groove, jest automatycznie przypisywana rola menedżera, a wraz z nią wszystkie uprawnienia. Inni uczestnicy otrzymują swoje role w momencie zaproszenia ich do obszaru roboczego. Role innych uczestników mogą zmieniać tylko uczestnicy mający rolę menedżera.

Użytkownicy, którzy mają rolę uczestnika lub wyższą, mogą wykonywać większość zadań, takich jak zapraszanie nowych uczestników. Goście nie mają uprawnień do zarządzania obszarem roboczym.

Aby wyświetlić uprawnienia przypisane do ról w obszarze roboczym, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar roboczy na pasku uruchamiania, kliknąć polecenie Właściwości, a następnie kliknąć polecenie Uprawnienia.

Uwaga: W przypadku uczestników obszaru roboczego możliwe jest tylko podwyższenie poziomu. Na przykład można podwyższyć poziom gościa do roli uczestnika, ale nie można obniżyć poziomu uczestnika do roli gościa. Ta reguła dotyczy wszystkich uczestników obszaru roboczego, którzy mieli anulowane zaproszenie, a następnie ponownie otrzymali zaproszenie do obszaru roboczego. Na przykład uczestnik, któremu anulowano zaproszenie do obszaru roboczego, może zostać ponownie zaproszony do tego samego obszaru roboczego tylko jako uczestnik lub menedżer.

Uprawnienia do narzędzi

Uwaga: Uprawnienia przypisane poszczególnym rolom uczestników obszarów roboczych w programie SharePoint Workspace 2010 nie mogą być zmieniane. W zależności od przypisanej roli może być możliwe zmienianie uprawnień w obszarach roboczych w wersji 2007 (lub wcześniejszych).

Większość narzędzi w obszarze roboczym ma własny zestaw uprawnień. Uprawnienia do narzędzi określają, jakie działania może w danym narzędziu wykonywać menedżer, uczestnik lub gość. Na przykład narzędzie Kalendarz zawiera uprawnienia umożliwiające tworzenie, usuwanie i edytowanie spotkań. Użytkownicy mający rolę menedżera mogą aktualizować uprawnienia do narzędzi przypisane poszczególnym rolom.

Aby wyświetlić lub zmienić uprawnienia do danego narzędzia obszaru roboczego przypisane do ról, należy kliknąć kartę Obszar roboczy, kliknąć pozycję Właściwości, a następnie kliknąć kartę Uprawnienia.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×