Informacje o przepływach pracy dostępnych w programie SharePoint

Informacje o przepływach pracy dostępnych w programie SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przepływy pracy programu SharePoint są wstępnie zaprogramowanych-aplikacje, które usprawnienia i zautomatyzowania szeroką gamę procesów biznesowych. Przepływy pracy może przyjmować z procesem zbierania podpisów, opinii lub zatwierdzenia planu lub dokument, do śledzenia bieżący stan rutynową procedurę. Przepływy pracy programu SharePoint są zaprojektowane, aby zaoszczędzić czas i nakładu i wyświetlić spójności i efektywności do zadań wykonywanych na bieżąco.

Co to jest przepływ pracy programu SharePoint?

Pojęcie schematu blokowego jest już prawdopodobnie znane. Jest to graficzna mapa procesu zawierająca instrukcje dotyczące czynności wykonywanych w ramach każdego kroku.

Proces przepływu pracy

Przepływ pracy programu SharePoint jest podobne do automatycznego schematów blokowych zgodnych ze zajmuje dużo pracy, czynności i losowości poza procesami pracy standardowy.

Przykładem może być proces zatwierdzania dokumentu przedstawiony na ilustracji. Wykonanie tego procesu ręcznie może oznaczać duży nakład pracy związany ze sprawdzaniem, śledzeniem, przesyłaniem dalej dokumentów i wysyłaniem przypomnień — każde z tych zadań musi zostać wykonane osobiście przez użytkownika lub współpracowników. Wymaga to dużej ilości dodatkowej pracy i, co gorsza, ciągłego szeregu przestojów.

Ale jeśli uruchomienie tego procesu, wszystkie tego sprawdzania za pomocą przepływu pracy Zatwierdzanie dokumentów programu SharePoint i śledzenie przypominający i przekazywanie jest wykonywane przez przepływ pracy, automatycznie. Jeśli dana osoba jest opóźnione na wykonanie zadania lub w przypadku niektórych innych łatwe większość uwzględniane przepływy pracy wygenerować powiadomienie informujące o nim. Nikt w grupie ma wyprzedzeniem monitorować ten proces, ponieważ z przepływu pracy programu SharePoint jest zawsze wyprzedzeniem monitorowania procesu się.

Uruchamianie przepływu pracy programu SharePoint jest łatwe. Należy jedynie wybrać przepływ pracy, określić opcje odpowiednie do określonej sytuacji i pozwolić, aby przepływ pracy zrobił resztę. Oczywiście przepływ pracy można anulować lub zakończyć w dowolnym momencie.

Dostępne każdego typu przepływu pracy act jako szablonu. Dodaniem wersji przepływu pracy dla pojedynczej listy lub biblioteki lub dla całego zbioru witryn przy użyciu formularza inicjowania , aby określić opcje i opcje odpowiednie dla tej wersji. Te opcje i opcjami zawierać kto przepływ pracy zadania przydzielone do zadań terminów, w jaki sposób można uruchamiać przepływ pracy i przez kogo instrukcjami, aby zostać uwzględniony w powiadomienia o zadaniach i tak dalej.

Ważne:  Domyślnie przepływy pracy Zatwierdzanie, Zbieranie opinii i Zbieranie podpisów nie są uaktywnione ani wymienione na liście w polu Wybierz szablon przepływu pracy formularza skojarzenia. Aby je udostępnić do użytku, administrator witryny musi uaktywnić dany przepływ pracy na poziomie zbioru witryn.

Istnieje pięć wstępnie zaprogramowanych typów przepływów pracy.

Znacznik wyboru Przepływ pracy Zatwierdzanie kieruje dokumentu lub innego elementu do wybranym osobom do ich zatwierdzenia lub odrzucenia. Przepływ pracy Zatwierdzanie można również używać do sterowania zatwierdzaniem zawartości na liście lub w bibliotece. Aby dowiedzieć się więcej, a instrukcje krok po kroku, zobacz Wszystko o przepływach pracy Zatwierdzanie.

Przepływ pracy Zbieranie opinii Przepływ pracy zbieranie opinii kieruje dokumentu lub innego elementu do wyznaczonego osób o ich opinie. Przepływ pracy zbieranie opinii scala wszystkich opinii od uczestników właściciela przepływu pracy, a także rekordu procesu przeglądu. Aby dowiedzieć się więcej, a instrukcje krok po kroku, zobacz Wszystko o przepływach pracy zbieranie opinii.

Przepływ pracy Zbieranie podpisów Przepływ pracy Zbieranie podpisów kieruje dokumentu pakietu Microsoft Office osobom wyznaczonych do swojego podpisu cyfrowego. Należy zauważyć, że przepływ pracy Zbieranie podpisów działa tylko w przypadku dokumentów programu Word, skoroszytów programu Excel i formularzy programu InfoPath. Aby dowiedzieć się więcej, a instrukcje krok po kroku, zobacz Wszystko o przepływach pracy Zbieranie podpisów.

Przepływ pracy Trójstanowy Trójstanowy przepływ pracy służy do śledzenia stanu elementu listy za pomocą trzech stanów (fazy). Może służyć do zarządzania procesami biznesowymi, organizacji do śledzenia dużej liczby problemów lub elementów, które wymagają — dział obsługi klienta problemy, informacji o potencjalnych klientach lub zadań w projekcie, na przykład.

Każde przejście między stanami w ramach przepływu pracy wiąże się z przydzieleniem zadania do określonej osoby i wysłaniem do niej za pośrednictwem poczty e-mail alertu informującego o zadaniu. Po zakończeniu zadania w przepływie pracy stan elementu jest aktualizowany i następuje przejście do kolejnego stanu. Trójstanowy przepływ pracy jest przystosowany do używania w połączeniu z szablonem listy Śledzenie problemów, ale można go stosować z dowolną listą ze skonfigurowaną kolumną typu Wybór o co najmniej trzech wartościach.

Aby dowiedzieć się więcej, a instrukcje krok po kroku, zobacz Używanie trójstanowego przepływu pracy.

Przepływ pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości Przepływ pracy Zatwierdzanie publikowania jest podobne do innych przepływów pracy programu SharePoint, w tym jest to automatyzacja kierowanie zawartości ekspertów szukane i uczestnikom do przeglądu i zatwierdzenia. Co sprawia, że przepływ pracy Zatwierdzanie publikowania unikatowe jest przeznaczony dla miejsce, w którym jest ściśle kontrolowane publikowania nowych i zaktualizowanych stron sieci web w przypadku witryn publikowania. W tych rodzaje witryn można publikować nowej zawartości, dopóki zostanie zatwierdzony przez co osobę zatwierdzającą w przepływie pracy. Aby dowiedzieć się więcej, a instrukcje krok po kroku, zobacz Praca z przepływu pracy Zatwierdzanie publikowania.

Do dodania lub uruchomienia przepływu pracy wymagane są odpowiednie uprawnienia do listy, biblioteki lub zbioru witryn, w którym ma zostać uruchomiony dany przepływ pracy:

  • Aby dodać przepływ pracy    Domyślnie musi mieć uprawnienie Zarządzanie listami, aby dodać przepływ pracy. (Domyślnie grupy Właściciele ma uprawnienie Zarządzanie listami; i członków grupy odwiedzający nie).

  • Aby uruchomić przepływ pracy    Również domyślnie są konieczne uprawnienie Edytowanie elementów, aby uruchomić przepływ pracy, który został już dodany. (Grupy Członkowie i właściciele obydwie uprawnienie Edytowanie elementów domyślnie; grupy odwiedzający nie).
    Ponadto właściciele można skonfigurować konkretnych przepływów pracy, tak aby można je wprowadzenie tylko członkowie grupy Właściciele.

Na poniższym diagramie przedstawiono ogólnie podstawowe etapy planowania, dodawania, uruchamiania i zmieniania przepływu pracy programu SharePoint. Pod nim przedstawiono sekcje poświęcone poszczególnym etapom.

Proces przepływu pracy

  • Planowanie    Upewnij się, że wiesz, jakie opcje będą wymagane i jakie informacje będą niezbędne podczas dodawania własnej wersji przepływu pracy przy użyciu formularza inicjowania.

  • Dodawanie    Wypełnij formularz inicjowania, aby dodać własną wersję przepływu pracy do listy, biblioteki lub zbioru witryn.

  • Uruchamianie    Uruchom ręcznie lub automatycznie nowy przepływ pracy w odniesieniu do dokumentu lub innego elementu na liście lub w bibliotece. (W przypadku ręcznego uruchomienia przepływu pracy możesz zmienić niektóre ustawienia formularza skojarzenia przepływu pracy w skróconym formularzu inicjowania). Po uruchomieniu przepływ pracy utworzy zadania, roześle powiadomienia i rozpocznie śledzenie akcji i zdarzeń.

  • Monitorowanie    W trakcie działania przepływu pracy można wyświetlić stronę Stan przepływu pracy, aby dowiedzieć się, które zadania zostały ukończone i jakie akcje miały miejsce. W razie potrzeby można w tym miejscu dostosować bieżące i planowane zadania, a także anulować lub zakończyć działanie przepływu pracy.

  • Przegląd    Po zakończeniu działania przepływu pracy całą historię można przeglądać na stronie Stan przepływu pracy. Na stronie stanu można również tworzyć raporty statystyczne dotyczące ogólnej wydajności tego przepływu pracy.

  • Zmienianie    Jeśli przepływ pracy nie działa zgodnie z oczekiwaniami, można otworzyć oryginalny formularz skojarzenia użyty w celu dodania przepływu pracy i wprowadzić zmiany w tym formularzu.

Jeśli potrzebna jest większa elastyczność wbudowanego przepływu pracy, można dostosować go w większym stopniu przy użyciu odpowiedniego narzędzia, na przykład programu SharePoint Designer 2013. Można również utworzyć od podstaw własny przepływ pracy.

Projektant przepływów pracy pozwala tworzyć reguły kojarzące warunki i akcje z elementami na listach i w bibliotekach programu SharePoint. Zmiany elementów list lub bibliotek mogą uruchamiać akcje w przepływie pracy.

Można na przykład zaprojektować przepływ pracy uruchamiający dodatkowy przepływ pracy Zatwierdzanie, jeśli koszt elementu jest wyższy od określonej kwoty.

Można również zdefiniować przepływ pracy dla zestawu pokrewnych dokumentów. Jeśli na przykład przepływ pracy jest skojarzony z biblioteką dokumentów lub został ograniczony do używania typu zawartości Dokument, zostanie wyświetlona grupa akcji kontekstowych Zestaw dokumentów. Funkcja Zestaw dokumentów umożliwia traktowanie grupy dokumentów jako jednostki w taki sposób, że akcja przepływu pracy dla zestawu dokumentów jest uruchamiania dla każdego elementu w tym zestawie dokumentów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×