Informacje o odtwarzanie kodu UML

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli zajmujesz się opracowywaniem projektów w Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic lub Microsoft Visual C#, Visual Studio .NET oferuje zintegrowane oprogramowania modelowania za pomocą programu Microsoft Office Visio. W programie Visual Studio, można odtworzyć kod źródłowy do języka UML (Unified Modeling); definicje klas projektu służą do generowania diagramu UML w środowisku programu Visio.

Na przykład może zostały odziedziczone starsze rozwiązanie, który został utworzony przy użyciu języka Visual Basic lub Visual C++. Aby lepiej zrozumieć strukturę rozwiązania, możesz otworzyć go w programie Visual Studio .NET, a następnie automatycznie wyodrębniania elementów w diagram struktury statycznej UML. Lub może być nowe projekt zostały zapisane w Visual C# (lub języka Visual Basic lub Visual C++) i chcesz wyświetlić jego klasy w postaci obiektów graficznych. Używanie definicje klas w projekcie, odtwarzania pozwala na wizualny model nowego projektu.

Odtwarzanie projektu lub całego rozwiązania

Można cofnąć mechanika całe rozwiązanie lub wybrany projekt rozwiązanie. Wybrane ustawienia, wprowadzone w Eksploratorze rozwiązań programu Visual Studio określają, co jest odtwarzany UML programu Visio.

Uwaga: Pamiętaj utworzyć rozwiązanie programu Visual Studio przed odtworzeniu w celu rozwiązania odwołania między projektami.

Inicjowanie odtwarzania w programie Visual Studio

W środowisku Visual Studio odtwarzanie uruchamia się przy użyciu polecenia w menu Projekt . Informacje z modelu kodu są wyodrębniane, uruchomieniu programu Visio i odtwarzane elementy kodu są wyświetlane jako ikony w widok drzewaEksploratora modelu UML programu Visio. Następnie możesz przeciągnąć kształty klas UML odzwierciedlające definicje klas w kodzie źródłowym na stronę rysunku wizualizacji architektura rozwiązanie nowej lub starszych.

Podczas operacji odtwarzania stan informacje o operacji są zapisywane w oknie Visual Studio dane wyjściowe.

Uruchamianie istniejących plików programu Visio w programie Visual Studio

Gdy projektu widok drzewa odtworzeniu, rysunku programu Visio jest dodawany do rozwiązanie pozycji Rozwiązanie. Dwukrotne kliknięcie diagramu programu Visio powoduje uruchomienie programu Visio i otwarcie zaznaczonego pliku.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×