Informacje o narzędziach niestandardowych Listy

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Narzędzie Listy udostępnia otwarte środowisko narzędzia niestandardowego, w którym uczestnicy obszaru roboczego mogą tworzyć i analizować kolekcje elementów danych. Niestandardowy projekt formularza jest tworzony w narzędziu Listy i aktualizowany przy użyciu programu Microsoft Office InfoPath. Po dodaniu narzędzia Listy do obszaru roboczego po raz pierwszy należy kliknąć pozycję Rozpocznij tutaj, aby otworzyć Projektanta, zaimportować szablony formularzy zaprojektowane w programie InfoPath i dodać inne elementy projektów, takie jak widoki.

Każde narzędzie Listy zaczyna się od pomysłu na niestandardową aplikację list. Projektant narzędzia Listy tworzy narzędzie niestandardowe z uwzględnieniem określonych wymagań, korzystając z połączenia programu Microsoft Office InfoPath (używanego do tworzenia rozwiązań szablonów formularzy) ze środowiskiem Projektanta narzędzia Listy.

Kto korzysta z narzędzia Listy?

Istnieją dwa rodzaje użytkowników narzędzia Listy:

  1. Projektanci narzędzia listy. Projektanci narzędzia listy dodać Otwórz projektanta narzędzia listy do obszaru roboczego programu Groove, tworzenie i importowanie rozwiązań szablonów formularzy przy użyciu programu Microsoft InfoPath, a następnie przekształceń inne funkcje projektu w narzędziu listy projektanta, takie jak styl i widoków. Gdy narzędzia listy zawiera co najmniej jeden formularz i jeden widok, jest gotowy do współautorów (uczestników obszaru roboczego zaproszonych) dodawanie elementów za pomocą formularzy w projekcie, sortować i analizować je w jeden lub więcej widoków danych.

    Projektant narzędzia Listy może zaprosić użytkowników do uczestnictwa w obszarze roboczym, w którym utworzył narzędzie Listy i którego jest uczestnikiem. Może też zapisać narzędzie niestandardowe Listy jako nowy szablon narzędzi, rozpowszechnić je lub udostępnić.

  2. Użytkownicy narzędzia Listy. Użytkownicy narzędzia Listy to wszystkie osoby zaproszone do obszaru roboczego zawierającego narzędzie Listy utworzone w Projektancie tego narzędzia. Użytkownicy narzędzia Listy mogą dodawać elementy danych przez wypełnianie niestandardowych szablonów formularzy. Na przykład pracownicy z grupy roboczej mogą zostać zaproszeni do obszaru roboczego zawierającego narzędzie niestandardowe „Raport o stanie”, czyli obszar roboczy, w którym jest również dostępne narzędzie Listy z formularzem zaprojektowanym do wypełniania raportów o stanie.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×