Informacje o LinkedIn informacje i funkcje w programie Microsoft aplikacji i usług

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Informacje z Usługa LinkedIn profile publiczne w Microsoft aplikacji i usług, na przykład po umieszczeniu wskaźnika nad obraz osoby w Outlook są widoczne. Jeśli możesz połączyć swoje konta Usługa LinkedIn i Microsoft, można zobaczyć dodatkowe Usługa LinkedIn informacji w profilu. Czasem może również oczekiwać środowiska sieci na Usługa LinkedIn należy usprawnić i wzbogaconego z danymi z Twojego konta Microsoft.

Uwaga: Tylko zobaczysz Usługa LinkedIn informacje, jeśli Ty lub Twoja organizacja otrzymali aktualizacji, która zawiera funkcje Usługa LinkedIn lub jeśli dołączono program Wykorzystywania pakietu Office . Niektóre funkcje Usługa LinkedIn są wprowadzeniem stopniowo, dzięki funkcji Usługa LinkedIn, które pojawi się może się nieco różnić od sytuacji przedstawionej w tym artykule.

Ważne: Pracujemy prywatność i będą przestrzegać Usługa LinkedIn prywatności i profilu ustawienia widoczności. Więcej informacji o prywatności podczas korzystania z Usługa LinkedInnasze konto służbowe pracy firmy Microsoft (na przykład sam@contoso.com) lub osobistego konta Microsoft (na przykład sam.raley@outlook.com)

W których Microsoft aplikacji i usług może wyświetlać informacje o Usługa LinkedIn ?

Można wyświetlić informacje Usługa LinkedIn w Życiorys AsystentaWord i na kartach profilu w:

 • aplikacje oparte na sieci web Outlook (Outlook.com i Outlook w sieci Web )

 • SharePoint Online (tylko w przypadku Microsoft szkoły lub pracy kont)

 • OneDrive dla Firm (tylko w przypadku Microsoft szkoły lub pracy kont)

Aby wyświetlić osoby karta profilu, po prostu umieść wskaźnik myszy na ich obraz lub nazwę.

Karta profilu w programie Outlook

Często zadawane pytania

Przed nawiązaniem połączenia konta, może zostać wyświetlony niektóre informacje profilu Usługa LinkedIn, takie jak zdjęcia do profilu Usługa LinkedIn, nazwy, firmy i stanowisko w usługami i aplikacjami Microsoft innej osoby.

Po połączeniu kont, można zobaczyć dodatkowe Usługa LinkedIn informacji w profilu. Na przykład można uzyskać wniosków od rzeczy, że masz wspólne z innymi osobami, takich jak których uczestniczą samej szkoły, bez konieczności pozostawić Microsoft aplikacje usług i przejdź do pozycji Usługa LinkedIn. Lub komunikowania się współpracownikom w Outlook, możesz można łatwo zobaczyć, jeśli Ty i tego współpracownika udostępnić wspólnego połączenia na Usługa LinkedIn.

Czasem może również oczekiwać środowiska sieci na Usługa LinkedIn należy usprawnić i wzbogaconego na podstawie informacji z konta Microsoft. Na przykład Usługa LinkedIn może zaproponować, że możesz połączyć się ze niektóre kontakty Microsoft.

Uwaga: Mogą nie być widoczne wszystkie profile Usługa LinkedIn ze względu na ustawienia prywatności. Aby uzyskać więcej informacji zobacz nie ma informacji o LinkedIn osoby w mojej aplikacji Microsoft lub usług. Dlaczego nie?

Jeśli wybrano opcję Połącz konta serwisów Usługa LinkedIn i Microsoft, Usługa LinkedIn informacje w Microsoft aplikacji i usług nie będą wyświetlane. Na przykład podczas komunikowania się z współpracownika, nie będzie mógł wysłać zaproszenie bezpośrednio do łączenia lub sprawdź, czy wszystkie połączenia wspólne mają.

 1. Przejdź do aplikacji Microsoft lub rozwiązanie, na przykład Outlook.com.

 2. Zaznacz obraz profilu lub nazwę, aby otworzyć jej karta profilu innej osoby.

 3. Wybierz pozycję Usługa LinkedIn.

 4. Wybierz pozycję Tak, teraz / LinkedIn w dalszym ciągu.

 5. Zaloguj się do swojego konta Usługa LinkedIn.

 6. Wybierz pozycję Zaakceptuj. Teraz są połączone konta.

  Uwaga: Aby wyświetlić karty Usługa LinkedIn informacji w profilu w programie Microsoft aplikacji i usług, należy wybrać Zaakceptuj w kroku 6.

 1. Przejdź do aplikacji Microsoft lub rozwiązanie, na przykład Outlook w sieci Web.

 2. Zaznacz obraz profilu lub nazwę, aby otworzyć jej karta profilu innej osoby.

 3. Wybierz pozycję Usługa LinkedIn.

 4. Wybierz pozycję Tak, teraz / LinkedIn w dalszym ciągu.

 5. Zaloguj się do swojego konta Usługa LinkedIn.

 6. Wybierz pozycję Akceptuj do nawiązywania połączeń konta Usługa LinkedIn z Microsoft.

 7. Wybierz pozycję Akceptuj do nawiązywania połączeń konta Microsoft z Usługa LinkedIn.

 8. Teraz są połączone konta. Wybierz pozycję masz go! aby zakończyć ekrany połączenia.

  Uwaga: Aby wyświetlić karty Usługa LinkedIn informacji w profilu w programie Microsoft aplikacji i usług, należy wybrać Zaakceptuj w kroki 6 i 7 powyżej.

Po podłączeniu konta Usługa LinkedIn do konta osobistego Microsoft umożliwia Usługa LinkedIn o podanie profilu, zainteresowańsubskrypcjii połączeń danych do Microsoft. Umożliwia także Microsoft o podanie profilu, Kalendarz, zainteresowania, Subskrypcjei danych kontaktów do Usługa LinkedIn. Kontakty, które zostały zaimportowane do Usługa LinkedIn z Twojego konta Microsoft będą przechowywane i pozostają na Usługa LinkedIn, chyba że zostaną usunięte.

Dowiedz się więcej o typie danych udostępnionym po połączeniu usługi LinkedIn i osobistego konta Microsoft.

Podczas połączenia z kontem Usługa LinkedIn do pracy Microsoft lub konta służbowego, umożliwia Usługa LinkedInprofilu, zainteresowania, Subskrypcjei połączeń danych do Microsoft.

Po podłączeniu do Microsoft do swojego konta Usługa LinkedIn zezwolić Microsoft o podanie następujące dane Usługa LinkedIn:

 • Dane profilu — zawiera informacje, takie jak usługi imię, ostatni nazwę, zdjęcia do profilu, adres e-mail, Menedżer i osób, którym można zarządzać

 • Danych kalendarza — zawiera spotkań w kalendarzach programu, czas, lokalizacji i informacje kontaktowe uczestników. Informacje o spotkaniu, takie jak plan spotkania, zawartość lub tytuł spotkania nie znajduje się w danych kalendarza.

 • Subskrypcje danych — zawiera subskrypcji udostępnionej przez organizację do Microsoft aplikacji i usług, takich jak usługi Office 365.

 • Dane kontaktów — obejmuje listy kontaktów programu Outlook, Skype i innymi usługami konta Microsoft, w tym informacje kontaktowe dla osób często komunikację i współpracę z. Kontakty zostaną okresowo zaimportowanych przechowywane i używane przez Usługa LinkedIn, na przykład do sugerowania połączenia, ułatwia organizowanie kontaktów i wyświetlić aktualizacje dotyczące kontaktów. Kontakty, które zostały zaimportowane do Usługa LinkedIn z Twojego konta Microsoft będą przechowywane i pozostają na Usługa LinkedIn, chyba że zostaną usunięte.

  Dowiedz się więcej na temat typu danych udostępnionym po połączeniu usługi LinkedIn i Microsoft służbowe konto.

Po łączenie kont i udostępniania danych między Microsoft i Usługa LinkedIn w większości przypadków, dane będą udostępniane za pośrednictwem dostęp do interfejsów (API) programowania aplikacji i nie będą podlegać długotrwałego przechowywania przez Usługa LinkedIn. Zauważ, że kontakty, które zostały zaimportowane do Usługa LinkedIn z Microsoft osobistych lub Microsoft pracy lub konta służbowego będzie umieszczony na Usługa LinkedIn, chyba że zostaną usunięte.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zaimportowane kontakty w serwisie LinkedIn.

Dowiedz się więcej o usługi LinkedIn, transfer danych i miejsca do magazynowania.

Dane Microsoft, udostępnianą są używane w celu dostosowania Twojego środowiska Usługa LinkedIn. Na przykład Usługa LinkedIn może zaproponować, że możesz połączyć się ze niektóre kontakty Microsoft.

Dowiedz się więcej na temat używania danych w LinkedIn zasady zachowania poufności informacji.

Zawsze możesz zażądać kopii danych osobowych tego Usługa LinkedIn są przechowywane, wybierając pozycję Ustawienia kont w profilu Usługa LinkedIn. Usługa LinkedIn umożliwi danych w czytelnym formacie, w tym dane, które zostały zaimportowane z Twojego konta Microsoft, takie jak kontakty.

Dowiedz się więcej na temat wyświetlania danych w Często zadawanych pytań usługi LinkedIn prywatności.

Wartość Tak. Możesz usunąć dane uprawnienia udostępniania przez odłączenie konta. Dla konta osobistego, zobacz jak odłączyć mojego konta osobiste usługi LinkedIn i Microsoft? Dla konta służbowego, zobacz jak odłączyć Moja praca LinkedIn i Microsoft lub edukacyjne?

Ważne: Kontakty, które zostały zaimportowane do Usługa LinkedIn z Microsoft osobiste lub służbowe lub konta służbowego nie są automatycznie usuwane po odłączeniu konta. Informacje na temat zarządzania zaimportowane kontakty w serwisie LinkedIn

Nic się nie zmienia się z wiadomości e-mail, które są skojarzone z kontem usługi Usługa LinkedIn. Po połączeniu kont, pracy lub szkole, ani adresu e-mail osobistych Outlook zostaną dodane do konta Usługa LinkedIn.

Nic się nie zmienia się z kontem e-mail. Usługa LinkedIn będzie wysyłać wiadomości do tego samego adresu e-mail jako przed.

Ponadto łączenie kont nie powoduje zmiany co się dzieje, gdy możesz wysyłać i odbierać wiadomości w serwisie LinkedIn.

Łączenie konta automatycznie nie powoduje zmiany profilu zdjęć Microsoft lub Usługa LinkedIn.

Tak, jesteś w kontrolce swojego konta, więc możesz wybrać zarówno i jak inne osoby widzą swoich informacji o Usługa LinkedIn. Dowiedz się, jak dostosować ustawienia profilu publicznego LinkedIn.

Może to być spowodowane:

Może istnieć różnych powodów, takich jak:

 • Osoba nie ma profilu Usługa LinkedIn.

 • Osoba Usługa LinkedIn ustawienia konta, które ograniczyć widoczność profilu.

Załóżmy na przykład, że Twoje konto osobiste to sam.raley@outlook.com, a konto służbowe jest sam@contoso.com. Aby uzyskać pełny Usługa LinkedIn obsługi w obu kont, należy połączyć zarówno konta osobistego, jak i konto służbowe za pomocą konta Usługa LinkedIn.

Aby połączyć swoje konto osobiste, zobacz jak połączyć Moje usługi LinkedIn i osobistych kont Microsoft?

Aby połączyć konta służbowego lub szkolnego, zobacz jak połączyć Moja praca LinkedIn i Microsoft lub edukacyjne?

Nic się nie zmienia się z informacjami o profilu. Dane na Usługa LinkedIn nie zastąpi informacje w Microsoft lub na odwrót.

Załóżmy na przykład, że tytuł w profilu Usługa LinkedIn jest "Analityka systemów starszych", a w swoim profilu Microsoft jest "Analityka systemów Sr interfejsu użytkownika". W tym przypadku tytuł w profilu Usługa LinkedIn będą nadal wyświetlane jako "Analityka systemów starszych" i tytuł w profilu Microsoft będą nadal wyświetlane jako "Analityka systemów Sr interfejsu użytkownika".

Tak, jak długo usługi Microsoft służbowe konta są z innych organizacji. Załóżmy na przykład, że pracujesz w pełnym wymiarze czasu dla firmy Contoso i niepełnym wymiarze czasu dla Fabrikam. Konta Usługa LinkedIn można nawiązać obu kont pracy.

Zalecamy odłączyć konta po opuszczeniu bieżącego zadania. Jeśli zostanie wyświetlony konta służbowego Microsoft z nowego pracodawca, możesz to łączenia się z kontem Usługa LinkedIn.
Dowiedz się, co się dzieje z danych po odłączeniu konta .

Aby odłączyć i usunąć uprawnienia z konta osobistego Microsoft udostępniania danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft pod adresem https://accounts.microsoft.com

 2. Wybierz pozycję Prywatność.

 3. W obszarze inne ustawienia prywatności zaznacz aplikacji i usług, które można uzyskać dostęp do danych.

 4. Wybierz pozycję Usługa LinkedIn.

 5. Kliknij przycisk Usuń te uprawnienia.

Aby odłączyć i usuwanie danych uprawnień z Twojego konta Usługa LinkedIn udostępniania, zobacz Rozłączanie i LinkedIn oraz konta Microsoft.

Ważne: Kontakty, które zostały zaimportowane do Usługa LinkedIn z konta osobistego Microsoft nie są automatycznie usuwane po odłączeniu konta. Informacje na temat zarządzania zaimportowane kontakty w serwisie LinkedIn

Aby odłączyć i usuwanie danych uprawnień z pracy Microsoft udostępniania konta służbowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do pracy Microsoft konto służbowe w https://account.activedirectory.windowsazure.com/profile.

 2. W obszarze uprawnienia aplikacji wybierz pozycję LinkedIn.

 3. Wybierz pozycję Usuń uprawnienia.

Aby odłączyć i usuwanie danych uprawnień z Twojego konta Usługa LinkedIn udostępniania, zobacz Rozłączanie i LinkedIn oraz konta Microsoft.

Ważne: Kontakty, które zostały zaimportowane do Usługa LinkedIn z pracy Microsoft lub szkolnego konta nie są automatycznie usuwane po odłączeniu konta. Informacje o zarządzaniu zaimportowane kontakty w serwisie LinkedIn.

Możesz tylko wyłączyć Usługa LinkedIn informacji dla aplikacji Office 2016 na komputerze lokalnym. Oto, jak to zrobić:

 1. W Outlook 2016Word 2016, PowerPoint 2016 lub Excel 2016 wybierz pozycję plik > Opcje.

 2. W sekcji Ogólne w obszarze Funkcje Usługa LinkedIn wyczyść pole wyboru Pokaż funkcje Usługa LinkedIn w moich aplikacji pakietu Office.

 3. Wybierz przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Uwaga: Po wyłączeniu Usługa LinkedIn informacji w jednej aplikacji Office 2016 informacji Usługa LinkedIn nie jest wyświetlana w dowolnej aplikacji Office 2016, które masz na komputerze lokalnym.
Może być konieczne ponowne uruchomienie aplikacji Office 2016 aby zobaczyć zmiany.

W aplikacji sieci web i usług, takich jak Outlook.com lub OneDrive dla FirmMicrosoftUsługa LinkedIn informacje i funkcje są w pełni zintegrowane, więc nie można wyłączyć to ustawienie. Jednak można kontrolować, jak inne osoby widzą swoich informacji o Usługa LinkedIn. Dowiedz się, jak dostosować jego widoczności profilu publicznego LinkedIn.

Wartość Tak. Udostępnianie między Usługa LinkedIn i Microsoft danych jest zgodny z GDPR.

Aby dowiedzieć się, jak Microsoft spełnia wymagania GDPR, zobacz Microsoft.com/GDPR i Zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft.

Aby dowiedzieć się, jak Usługa LinkedIn spełnia wymagania GDPR, zobacz LinkedIn i GDPR.

Zobacz też

Zgody użytkownika i udostępniania danych

Konta powiązań z usługi LinkedIn

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×