Informacje: dziennik transakcji narzędzia IdFix usługi Office 365

Ten temat zawiera przykład i opis konwencji nazewnictwa oraz domyślnego poziomu dziennika dla dziennika transakcji narzędzia IdFix usługi Office 365.

Lokalizacja dziennika transakcji narzędzia IdFix

Narzędzie IdFix usługi Office 365 tworzy nowy dziennik transakcji za każdym razem, gdy stosujesz zmiany w lesie usługi Active Directory, czyli za każdym razem, gdy klikniesz pozycję Zastosuj w narzędziu IdFix. Dziennik transakcji jest zapisywany w tym samym folderze, w którym zostało zainstalowane narzędzie IdFix. Domyślnie jest to folder C:\Deployment Tools\IDFix. W nazwach plików dziennika transakcji jest używany format sygnatury daty i godziny, na przykład nazwa Verbose 6-1-2014 6-17-22 PM wskazuje, że plik został utworzony w dniu 1 czerwca 2014 r. o godzinie 6:17:22 po południu (czyli o godzinie 18:17:22). Wyraz „Verbose” (Pełne informacje) wskazuje poziom rejestrowania.

Poziom rejestrowania dziennika transakcji narzędzia IdFix

Wyraz „verbose” (pełne informacje) w nazwach plików dziennika transakcji oznacza poziom rejestrowania w pliku. „Verbose” oznacza, że w dzienniku uchwycono maksymalną ilość informacji. Jest to domyślny poziom rejestrowania. Obecnie nie można zmienić poziomu rejestrowania.

Format dziennika transakcji narzędzia IdFix

Narzędzie IdFix zapisuje w dzienniku transakcji wyniki każdej akcji AKTUALIZUJ, jak pokazano w poniższym przykładzie.

5/22/2014 6:36:44 AM Initialized - IdFix version 1.07 - Multi-Tenant
5/22/2014 6:36:47 AM Query AD
5/22/2014 6:36:47 AM FOREST:e2k10.com SERVER:dc1.e2k10.com FILTER:(|(objectCategory=Person)(objectCategory=Group))
5/22/2014 6:36:47 AM Please wait while the LDAP Connection is established.
5/22/2014 6:36:49 AM Query Count: 140  Error Count: 29  Duplicate Check Count: 191
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: AD Query - 00:00:02.3890432
5/22/2014 6:36:49 AM Write split files
5/22/2014 6:36:49 AM Merge split files
5/22/2014 6:36:49 AM Count duplicates
5/22/2014 6:36:49 AM Write filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read error file
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: Duplicate Checks - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:49 AM Populating DataGrid
5/22/2014 6:36:50 AM Elapsed Time: Populate DataGridView - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:50 AM Query Count: 140  Error Count: 53
5/22/2014 6:37:34 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][EDIT]
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][REMOVE]
5/22/2014 6:37:34 AM COMPLETE
5/22/2014 6:37:40 AM Loading Updates
5/22/2014 6:37:40 AM Action Selection
5/22/2014 6:37:57 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM COMPLETE
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×