INDEKS, funkcja

Funkcja INDEKS zwraca wartość lub odwołanie do wartości, która znajduje się w tabeli lub zakresie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Funkcji INDEKS można używać na dwa sposoby:

 • Jeśli chcesz zwrócić wartość określonej komórki lub tablicy komórek, zobacz Forma tablicowa.

 • Jeśli chcesz zwrócić odwołanie do określonych komórek, zobacz Forma odwołaniowa.

Forma tablicowa

Opis

Zwraca wartość elementu w tabeli lub tablicy, wybranego przez indeksy numerów wiersza i kolumny.

Jeśli pierwszy argument funkcji INDEKS jest stałą tablicową, należy używać formy tablicowej.

Składnia

INDEKS(tablica;nr_wiersza;[nr_kolumny])

W formie tablicowej funkcji indeks występują następujące argumenty:

 • tablica    Argument wymagany. Zakres komórek lub stała tablicowa.

  • Jeśli tablica zawiera tylko jeden wiersz lub kolumnę, odpowiedni argument nr_wiersza lub nr_kolumny jest argumentem opcjonalnym.

  • Jeśli tablica zawiera więcej niż jeden wiersz i więcej niż jednej kolumny, a jest używana tylko wartość nr_wiersza lub nr_kolumny, funkcja INDEKS zwróci tablicę całego wiersza lub kolumny w tablicy.

 • nr_wiersza    Argument wymagany. Wskazuje wiersz tablicy, z którego zostanie zwrócona wartość. Jeśli argument nr_wiersza zostanie pominięty, wymagany jest argument nr_kolumny.

 • mieć    Argument opcjonalny. Wskazuje kolumnę tablicy, z której zostanie zwrócona wartość. Jeśli argument nr_kolumny zostanie pominięty, wymagany jest argument nr_wiersza.

Spostrzeżenia

 • Jeśli zostaną użyte zarówno argumenty nr_wiersza, jak i nr_kolumny, funkcja INDEKS zwróci wartość w komórce na przecięciu argumentu nr_wiersza i nr_kolumny.

 • argumenty nr_wiersza i nr_kolumny muszą wskazywać na komórki znajdujące się wewnątrz tablicy; w przeciwnym przypadku funkcja indeks zwraca #REF! .

 • Jeśli ustawisz argument nr_wiersza lub nr_kolumny na 0 (zero), funkcja indeks zwraca tablicę wartości odpowiednio dla całej kolumny lub wiersza. Aby użyć wartości zwróconych jako tablica, wprowadź tę wartość jako formułę tablicową.

  Uwaga: Jeśli masz aktualną wersję pakietu Office 365, możesz wprowadzić formułę w komórce znajdującej się w lewym rogu zakresu wyjściowego, a następnie nacisnąć klawisz Enter , aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie formułę należy wprowadzić jako starszą formułę tablicową, wybierając zakres wyjściowy, wprowadź formułę w komórce znajdującej się w lewym rogu zakresu wyjściowego, a następnie naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + ENTER , aby ją potwierdzić. Program Excel wstawia nawiasy klamrowe na początku i końcu formuły. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

Przykłady

Przykład 1

W tych przykładach zastosowano funkcję INDEKS do znalezienia wartości w komórce na przecięciu wiersza i kolumny.

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dane

Dane

Jabłka

Cytryny

Banany

Gruszki

Formuła

Opis

Wynik

=INDEKS(A2:B3;2;2)

Wartość na przecięciu drugiego wiersza i drugiej kolumny w zakresie A2:B3.

Gruszki

=INDEKS(A2:B3;2;1)

Wartość na przecięciu drugiego wiersza i pierwszej kolumny w zakresie A2:B3.

Banany

Przykład 2

W tym przykładzie zastosowano funkcję INDEKS w formule tablicowej do znalezienia wartości w dwóch komórkach określonych w tablicy 2x2.  

Uwaga: Jeśli masz aktualną wersję pakietu Office 365, możesz wprowadzić formułę w komórce znajdującej się w lewym rogu zakresu wyjściowego, a następnie nacisnąć klawisz Enter , aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie formułę należy wprowadzić jako starszą formułę tablicową, wybierając najpierw dwie puste komórki, wprowadź formułę w komórce znajdującej się w lewej części zakresu wyjściowego, a następnie naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + ENTER , aby ją potwierdzić. Program Excel wstawia nawiasy klamrowe na początku i końcu formuły. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

Formuła

Opis

Wynik

=INDEKS({1;2\3;4};0;2)

Wartość znaleziona w pierwszym wierszu, drugiej kolumnie w tablicy. Tablica zawiera wartości 1 i 2 w pierwszym wierszu oraz wartości 3 i 4 w drugim wierszu.

2

Wartość znaleziona w drugim wierszu, drugiej kolumnie w tablicy (tej samej tablicy co powyżej).

4

Początek strony


Formularz odwołania

Opis

Zwraca odwołanie do komórki lezącej na przecięciu określonego wiersza i kolumny. Jeśli odwołanie składa się z nieprzylegających do siebie obszarów, możesz wybrać zaznaczenie, aby je znaleźć.

Składnia

INDEKS(odwołanie;nr_wiersza;[nr_kolumny];[nr_obszaru])

W formie odwołania funkcji indeks występują następujące argumenty:

 • odwołanie    Argument wymagany. Odwołanie do co najmniej jednego zakresu komórek.

  • Jeśli wprowadzasz odwołanie do nieprzylegającego zakresu, w nawiasach należy umieścić odwołanie.

  • Jeśli każdy obszar w odwołaniu zawiera tylko jeden wiersz lub kolumnę, argument nr_wiersza lub nr_kolumny jest odpowiednio opcjonalny. Na przykład w przypadku odwołania do jednego wiersza należy zastosować funkcję INDEKS(odwołanie; nr_kolumny).

 • argumenty    Argument wymagany. Numer wiersza w odwołaniu, z którego zostanie zwrócony wynik w postaci odwołania.

 • mieć    Argument opcjonalny. Numer kolumny w odwołaniu, z której zostanie zwrócony wynik w postaci odwołania.

 • obszar    Argument opcjonalny. Zaznacza zakres w odwołaniu, z którego ma zostać zwrócony przecięcie z przecięcia nr_wiersza i nr_kolumny. Pierwszy zaznaczony lub wprowadzony obszar jest numerowany 1, drugi to 2 itd. Jeśli argument obszar zostanie pominięty, funkcja indeks używa obszaru 1.  Obszary wymienione tutaj muszą znajdować się w jednym arkuszu.  Jeśli określisz obszary, które nie znajdują się na tym samym arkuszu, to spowoduje to #VALUE! .  Jeśli chcesz użyć zakresów znajdujących się w różnych arkuszach, zaleca się użycie formy tablicowej funkcji indeks i użycie innej funkcji w celu obliczenia zakresu tworzącego tablicę.  Możesz na przykład użyć funkcji wybierz, aby obliczyć zakres, który będzie używany.

Jeśli na przykład argument odwołanie zawiera opis komórek (a1: B4, D1: E4, G1: H4), obszar 1 jest zakresem a1: B4, obszar 2 jest zakresem D1: E4, a obszar 3 jest zakresem G1: H4.

Spostrzeżenia

 • Po wybraniu określonego zakresu przez odwołanie i obszar argument nr_wiersza i nr_kolumny wybiera określoną komórkę: argument nr_wiersza 1 jest pierwszym wierszem w zakresie, argument nr_kolumny 1 jest pierwszą kolumną itd. Odwołanie zwrócone przez indeks jest przecięciem pola nr_wiersza i nr_kolumny.

 • Jeśli ustawisz argument nr_wiersza lub nr_kolumny na 0 (zero), funkcja INDEKS zwróci odpowiednio odwołanie do całej kolumny lub wiersza.

 • argumenty nr_wiersza, nr_kolumny i obszar muszą wskazywać na komórki znajdującą się w odwołaniu; w przeciwnym przypadku funkcja indeks zwraca #REF! . Jeśli argumenty nr_wiersza i nr_kolumny zostaną pominięte, funkcja indeks zwraca obszar w odwołaniu określonym przez argument obszar.

 • W wyniku działania funkcji INDEKS jest uzyskiwane odwołanie, które jest interpretowane jako takie przez inne formuły. W zależności od formuły, wynik zwracany przez funkcję INDEKS może być używany jako odwołanie lub jako wartość. Na przykład formuła KOMÓRKA("szerokość";INDEKS(A1:B2;1;2)) jest równoznaczna z formułą KOMÓRKA("szerokość";B1). Funkcja KOMÓRKA używa wartości zwróconej przez funkcję INDEKS, traktując ją jako odwołanie do komórki. Z drugiej strony, formuły, takie jak 2*INDEKS(A1:B2;1;2), przekształcają wartość zwracaną przez funkcję INDEKS na liczbę zawartą w komórce B1.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Owoce

Cena

Liczba

Jabłka

0,69 zł

40

Banany

0,34 zł

38

Cytryny

0,55 zł

15

Pomarańcze

0,25 zł

art

Gruszki

0,59 zł

40

Migdały

2,80 zł

10

Nerkowce

3,55 zł

art

Orzechy ziemne

1,25 zł

20

Orzechy włoskie

1,75 zł

12

Formuła

Opis

Wynik

=INDEKS(A2:C6;2;3)

Przecięcie drugiego wiersza i trzeciej kolumny w zakresie A2:C6, czyli zawartość komórki C3.

38

=INDEKS((A1:C6;A8:C11);2;2;2)

Przecięcie drugiego wiersza i drugiej kolumny w drugim obszarze zakresu A8:C11, czyli zawartość komórki B9.

1,25

=SUMA(INDEKS(A1:C11;0;3;1))

Suma trzeciej kolumny w pierwszym obszarze zakresu A1:C11, czyli suma wartości w zakresie C1:C11.

216

=SUMA(B2:INDEKS(A2:C6;5;2))

Suma zakresu zaczynającego się w komórce B2 i kończącego się na przecięciu piątego wiersza i drugiej kolumny zakresu A2:A6, czyli suma wartości w zakresie B2:B6.

2,42

Początek strony

Zobacz też

WYSZUKAJ.PIONOWO

PODAJ.POZYCJĘ

ADR.POŚR

Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych

Funkcje wyszukiwania i odwołań (informacje)

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×